Användarhandbok Avbryt

Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Stöd för ColdFusion har tagits bort i Dreamweaver CC och senare.

Om ColdFusion-komponenter

Med hjälp av CFC-filer (ColdFusion Component) kan du kapsla in program- och affärslogik i självständiga, återanvändbara enheter. CFC:er är också ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbtjänster på.

En CFC är en återanvändbar programvaruenhet som är skriven i CFML (ColdFusion Markup Language), vilket gör din kod enkel att återanvända och underhålla.

Du kan arbeta med CFC:er i Dreamweaver. Information om CFC-taggar och -syntax finns i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

Obs!

Du kan bara använda CFC:er med ColdFusion MX eller senare. CFC:er stöds inte i ColdFusion 5.

CFC:er är avsedda att fungera som ett enkelt men ändå kraftfullt sätt för utvecklare att kapsla in delar av sina webbplatser på. I allmänhet bör du använda komponenter för program- eller affärslogik. Använd anpassade taggar för presentationselement som anpassade välkomstsidor, dynamiska menyer och så vidare.

Som i många andra konstruktionsdiscipliner är det ofta en fördel att använda utbytbara delar på dynamiska webbplatser. En dynamisk webbplats kanske till exempel kör samma fråga upprepade gånger, eller beräknar summor på kundvagnssidor och beräknar om dem varje gång ett nytt objekt läggs till. Sådana åtgärder kan hanteras av komponenter. Du kan korrigera, förbättra, utöka eller till och med byta ut en komponent utan att resten av ditt program påverkas nämnvärt.

Antag att en onlinebutik beräknar fraktkostnader baserat på orderpriset. För en order under 200 kr kostar frakten 40 kr, för en order mellan 200 och 400 kr kostar frakten 60 och så vidare. Du kan infoga logiken för beräkningen av frakt på både kundvagnssidan och kassasidan, men det skulle innebära presentationslagrets HTML-kod och logiklagrets CFML-kod skulle blandas, vilket gör koden svår att underhålla och återanvända.

Du bestämmer dig i stället för att skapa en CFC med namnet Pricing som, bland annat, omfattar en funktion med namnet ShippingCharge. Funktionen tar ett pris som argument och returnerar en fraktkostnad. Om argumentets värde till exempel är 328, returnerar funktionen 60.

På kundvagnssidan och kassasidan infogar du en särskild tagg som anropar funktionen ShippingCharge. När sidan begärs, anropas funktionen och en fraktkostnad returneras till sidan.

Senare har butiken en särskild kampanj: gratis frakt för alla order över 1000 kr. Du ändrar fraktkostnaderna på ett ställe, funktionen ShippingCharge i komponenten Pricing, och då får alla sidor som använder funktionen automatiskt rätt fraktkostnad.

Översikt över panelen Komponenter (ColdFusion)

Använd panelen Komponenter (Fönster > Komponenter > Komponenter) när du vill visa och ändra ColdFusion-komponenter och lägg till kod på sidan som anropar funktionen när CFM-sidan begärs.

Obs!

Panelen CF-komponenter är endast tillgänglig när du visar en ColdFusion-sida i Dreamweaver.

Skapa eller ta bort en CFC i Dreamweaver

Du kan använda Dreamweaver när du vill definiera en CFC och dess funktioner visuellt. Dreamweaver skapar en .cfc-fil och infogar de CFML-taggar som krävs.

Obs!

Beroende på vilken komponent det gäller, kan du behöva komplettera en del kod manuellt.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.

 2. Välj CF-komponenter på snabbmenyn i panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).

 3. Klicka på plusknappen (+), slutför dialogrutan Skapa komponent och klicka sedan på OK.

  a. I området Komponenter anger du information om komponenten. Här är en ofullständig lista:

  Namn  Anger komponentens filnamn. Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_). Utelämna filnamnstillägget .cfc när du anger namnet.

  Komponentkatalog  Anger var komponenten sparas. Ange webbprogrammets rotmapp (till exempel \Inetpub\wwwroot\mittprog\) eller någon av dess undermappar.  

  b. Om du vill definiera en eller fler funktioner för komponenten, väljer du Funktioner i listan Avsnitt, klickar på plusknappen (+) och anger information om den nya funktionen.

  Glöm inte att ange vilken värdetyp som returneras av funktionen i alternativet Returtyp.

  Obs!

  Om du markerar Fjärr på Åtkomst-menyn, blir funktionen tillgänglig som en webbtjänst.

  c. Om du vill definiera ett eller fler argument för en funktion, väljer du Argument från listan Avsnitt, markerar funktionen på snabbmenyn, klickar på plusknappen (+) och anger sedan information om det nya argumentet till höger.

 4. Om du använder en utvecklingsserver överför du CFC-filen och eventuella beroende filer (till exempel sådana som krävs för att implementera en funktion eller inkluderingsfiler) till fjärrservern.

  Genom att överföra filerna ser du till att Dreamweaver-funktioner som Live-vyn och Förhandsvisa i webbläsare fungerar som de ska.

  Dreamweaver skriver en CFC-fil och sparar den i den mapp som du har angett. Den nya komponenten visas även på panelen Komponenter (efter att du har klickat på Uppdatera).

 5. Om du använder en utvecklingsserver, överför du CFC-filen och eventuella beroende filer (till exempel sådana som krävs för att implementera en funktion eller inkluderingsfiler) till fjärrservern.

Visa CFC:er i Dreamweaver

Med hjälp av Dreamweaver kan du visuellt undersöka de ColdFusion-komponenter (CFC:er) som finns i webbplatsmappen eller på servern. Dreamweaver läser CFC-filerna och visar information om dem i en lättnavigerad trädvy på panelen Komponenter.

Dreamweaver söker efter komponenterna på din testserver (se Ansluta till databasen i Dreamweaver). Om du skapar CFC:er eller förändrar befintliga CFC:er, måste du överföra CFC-filerna till testservern för att de ska återges korrekt på panelen Komponenter.

Om du vill visa komponenter på en annan server, ändrar du inställningarna för testservern.

Du kan visa följande information om dina CF-komponenter:

 • En lista över alla ColdFusion-komponenter som definierats på servern.

 • Om du använder ColdFusion MX 7 eller senare filtrerar du listan så att bara CFC:er i din webbplatsmapp visas.

 • Utforska de olika komponenternas funktioner och argument.

 • Granska egenskaperna för funktioner som fungerar som webbtjänster.

Obs!

Vill du använda Dreamweaver för att inspektera CFC:er i serverroten men ändå hantera platsfilerna på en annan webbplats rot kan du definiera två Dreamweaver-platser. Låt den första platsen peka på serverroten och den andra på webbplatsens rot. Växla mellan de två platserna med snabbmenyn Plats på panelen Filer.

Så här visar du CFC:er i Dreamweaver:

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.
 2. Välj CF-komponenter på snabbmenyn i panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).
 3. Hämta komponenterna genom att klicka på Uppdatera på panelen.

  Komponentpaketet visas på servern. Ett komponentpaket är en mapp som innehåller CFC-filer.

  Om befintliga komponentpaket inte visas, klickar du på Uppdatera på panelens verktygsfält.

 4. Om du bara vill visa de CFC:er som finns i din webbplatsmapp, klickar du på Visa bara CFC:er i den aktuella platsen i verktygsfältet på panelen Komponenter.
  Obs!

  Den här funktionen är bara tillgänglig om du har definierat en dator med ColdFusion MX 6 eller senare som testserver för Dreamweaver.

  Obs!

  Om den aktuella webbplatsen listas i en virtuell mapp på en fjärrservern, fungerar inte filtreringen.

 5. Om du vill visa de olika komponenterna i ett paket, klickar du på plusknappen (+) bredvid paketnamnet.
  • Om du vill visa funktionerna i en komponent, klickar du på plusknappen (+) bredvid komponentnamnet.

  • Om du vill se vilka argument en funktion tar, liksom argumentens typ och om de är obligatoriska eller valfria, öppnar du funktionens gren i trädvyn.

   Funktioner som inte tar några argument har ingen plusknapp bredvid namnet (+).

  • Om du snabbt vill visa information om ett argument, en funktion, en komponent eller ett paket, markerar du objektet i trädvyn och klickar på Visa information i panelens verktygsfält.

   Du kan även högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på objektet och välja Visa information på snabbmenyn.

   Information om objektet visas i en meddelanderuta.

Redigera CFC:er i Dreamweaver

Med hjälp av Dreamweaver kan du enkelt redigera koden i ColdFusion-komponenter som definierats för din webbplats. Du kan till exempel lägga till, ändra eller ta bort valfri komponentfunktion utan att lämna Dreamweaver.

Om du vill kunna använda den här funktionen, måste din utvecklingsmiljö vara konfigurerad på följande vis:

 • ColdFusion måste köras lokalt.

 • I den avancerade dialogrutan Platsdefinition i Dreamweaver måste åtkomsttypen som anges i kategorin Testserver vara Lokalt/Nätverk.

 • I den avancerade dialogrutan Platsdefinition måste sökvägen till din lokala rotmapp vara samma som sökvägen till testservermappen (till exempel, c:\Inetpub\wwwroot\cf_projekt\mittNyaProg\). Du kan granska och ändra de här sökvägarna genom att välja Plats > Redigera platser.

 • Komponenten måste lagras i den lokala webbplatsmappen eller någon av dess undermappar på hårddisken.

Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver och visa komponenterna på panelen Komponenter. Om du vill visa komponenterna öppnar du panelen Komponenter (Fönster > Komponenter), väljer CF-komponenter på panelens snabbmeny och klickar på Uppdatera.

Eftersom ColdFusion körs lokalt, visar Dreamweaver komponentpaketen på din hårddisk.

Du redigerar en komponent med hjälp av följande procedur.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver och visa komponenterna på panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).
 2. Välj CF-komponenter på panelens snabbmeny och klicka på Uppdatera på panelen.

  Eftersom ColdFusion körs lokalt, visar Dreamweaver komponentpaketen på din hårddisk.

  Obs!

  Vill du ändra CFC-postmängden visuellt, dubbelklickar du på den på panelen Bindningar.

 3. Generellt, om du vill ärndra en komponentfil, öppnar du paketet och dubbelklickar på komponentnamnet i trädvyn.

  Komponentens fil öppnas i kodvyn.

 4. Vill du ändra en särskild funktion eller egenskap eller ett särskilt argument, dubbelklickar du på objektet i trädvyn.
 5. Gör dina ändringar manuellt i kodvyn.
 6. Spara filen (Arkiv > Spara).
 7. Vill du visa en ny funktion på panelen Komponenter, uppdaterar du vyn genom att klicka på Uppdatera i panelens verktygsfält.

Bygga webbsidor som använder CFC:er

Ett sätt att använda en komponentfunktion på dina webbsidor är att skriva kod på en sida, som anropar funktionen när sidan begärs. Den koden kan du skriva med hjälp av Dreamweaver.

Obs!

Andra sätt att använda komponenter hittar du i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

 1. Öppna den ColdFusion-sida som ska använda komponentfunktionen i Dreamweaver.
 2. Växla till kodvy (Visa > Kod).
 3. Öppna panelen Komponenter (Fönster > Komponenter) och välj CF-komponenter på panelens snabbmeny.
 4. Sök reda på den komponent som du vill använda och infoga den med någon av följande tekniker:
  • Dra en funktion från trädvyn till sidan. Kod för att anropa funktionen infogas på sidan.

  • Markera funktionen på panelen och klickar på Infoga i panelens verkygsfält (den andra knappen till höger). Dreamweaver infogar koden på sidan vid markören.

 5. Om du infogar en funktion som tar argument anger du argumentkoden manuellt.

  Mer information finns i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

 6. Spara sidan (Arkiv > Spara).

Definiera en postmängd i en CFC

Dreamweaver kan hjälpa dig att definiera en postmängd (kallas även för en ColdFusion-fråga) i en ColdFusion-komponent (CFC). Om du definierar en postmängd i CFC:n slipper du definiera den på alla sidor som använder den. Du definierar postmängden en gång i CFC:n och använder sedan CFC:n på olika sidor.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare. Mer information finns i Aktivera ColdFusion-förbättringarna.

 

 1. Skapa eller öppna en befintlig CFC-fil i Dreamweaver.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Dialogrutan Postmängd visas. Du kan arbeta i antingen den enkla eller den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd.

 3. Om du vill använda en befintlig funktion i CFC:n, markerar du funktionen på snabbmenyn Funktion och hoppar till steg 5.

  Postmängden definieras i funktionen.

 4. Du definierar en ny funktion i CFC:n genom att klicka på Ny funktion, ange funktionens namn i dialogrutan som visas och sedan klicka på OK.

  Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_).

 5. Vill du definiera en postmängd för funktionen, fyller du i alternativen i dialogrutan Postmängd.

  Den nya funktionen infogas i den CFC som definierar postmängden.

Använda en CFC-postmängd som källa för dynamiskt innehåll

Om en ColdFusion-komponent (CFC) innehåller en funktion som definierar en postmängd, kan du använda komponenten som källa för dynamiskt innehåll på dina sidor.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare. Mer information finns i Aktivera ColdFusion-förbättringarna.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Dialogrutan Postmängd visas. Du kan arbeta i antingen den enkla eller den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd.

 3. Klicka på CFC-fråga.
 4. Lägg till CFC-postmängden i listan över tillgängliga innehållskällor på panelen Bindningar genom att fylla i dialogrutan CFC-fråga, klicka på OK och sedan klicka på OK igen.
 5. Bind postmängden till olika sidelement med hjälp av panelen Bindningar.

Definiera dynamiskt innehåll med hjälp av en CFC

Genom att använda en CFC som innehåller en definition av en postmängd kan du definiera en postmängd som källa för dynamiskt innehåll i Dreamweaver.

1. Ange ett namn för CFC-postmängden i rutan Namn.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden, till exempel: rsPressRelease.

Namn på postmängder får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

2. Markera ett av de redan definierade paketen på servern.

Om paketet inte visas på snabbmenyn, kan du uppdatera paketlistan genom att klicka på Uppdatera nära snabbmenyn.

Glöm inte att överföra dina CFC:er till testservern först. Endast CFC:er på testservern visas.

3. Markera en av de redan definierade komponenterna i det för närvarande markerade paketet.

Om snabbmenyn Komponent inte innehåller några komponenter, eller om ingen av dina tidigare komponenter visas på menyn, överför du CFC-filerna till testservern.

4.(Valfritt) Vill du skapa en komponent klickar du på Skapa ny komponent.

a. Ange namnet på den nya CFC:en i rutan Namn. Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_).

b. Ange var CFC:n ska sparas i rutan Komponentkatalog eller bläddra till mappen.

Obs!

Mappens sökväg måste anges relativt webbplatsens rotmapp.

5. Markera den funktion som innehåller postmängdsdefinitionen på snabbmenyn Funktion.

Snabbmenyn Funktion innehåller bara de funktioner som är definierade i den för närvarande markerade komponenten. Om ingen funktion visas på snabbmenyn, eller om dina senaste ändringar inte visas i de för närvarande visade funktionerna, kontrollerar du att dina senaste ändringar har sparats och överförts till servern.

Obs!

Rutorna Anslutning och SQL är skrivskyddade.

6. Redigera de olika parametrarna (typ, värde och standardvärde) som måste skickas som funktionsargument genom att klicka på Redigera.

a. Ange ett värde för den aktuella parametern genom att markera värdetypen på snabbmenyn Värde och ange värdet i rutan till höger. Värdetypen kan vara en URL-parameter, en formulärvariabel, en cookiefil, en sessionsvariabel, en programvariabel eller ett angivet värde.

b. Ange ett standardvärde för parametern i rutan Standardvärde. Om inget körtidsvärde returneras, används parameterns standardvärde.

c. Klicka på OK.  

Du kan inte förändra postmängdens databasanslutning eller SQL-fråga. De här fälten är alltid inaktiverade. Anslutningen och SQL-frågan visas bara i informationssyfte.

7. Anslut till databasen och skapa en instans av postmängden genom att klicka på Testa.

Om SQL-satsen innehåller sidparametrar, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i rutan Parametrar innehåller giltiga testvärden innan du klickar på Testa.

Om frågan kördes utan fel visas postmängden i en tabell. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten.

Rensa CFC-frågan genom att klicka på OK.

8. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto