Användarhandbok Avbryt

Definiera källor med dynamiskt innehåll

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Definiera en postmängd utan att skriva SQL

Du kan skapa en postmängd utan att ange SQL-satser manuellt.

 1. I dokumentfönstret öppnar du sidan som ska använda postmängden.
 2. Välj Fönster > Bindningar om du vill visa panelen Bindningar.
 3. I panelen Bindningar klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Den enkla dialogrutan Postmängd visas. Om du utvecklar en ColdFusion-plats ser dialogrutan Postmängd lite annorlunda ut. (Om den avancerade dialogrutan Postmängd visas i stället, klickar du på knappen Enkel för att växla till den enkla dialogrutan Postmängd.)

 4. Fyll i dialogrutan Postmängd för din dokumenttyp.

  Instruktioner finns i avsnitten nedan.

 5. Kör frågan genom att klicka på knappen Testa och kontrollera att den hämtar den information som du tänkte dig.

  Om du har definierat ett filter som använder parameterindata från användare, anger du ett värde i rutan Testvärde och klickar på OK. Om en instans av postmängden har skapats visas en tabell med data som har extraherats från postmängden.

 6. Klicka på OK för att lägga till postmängden i listan med tillgängliga innehållskällor i panelen Bindningar.

Alternativ för den enkla dialogrutan Postmängd (PHP, ASP)

 1. Ange ett namn för postmängden i rutan Namn.

  Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden, till exempel: rsPressReleases.

  Namn på postmängder får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

 2. Välj en anslutning på snabbmenyn Anslutning.

  Om ingen anslutning visas i listan, skapar du en genom att klicka på Definiera.

 3. Markera den databastabell som ska förse postmängden med data på snabbmenyn Tabell.

  På snabbmenyn visas alla tabeller i den angivna databasen.

 4. Om du vill ta med en delmängd av tabellens kolumner i postmängden klickar du på Markerat och väljer kolumner genom att CTRL-klicka (Windows) eller kommando-klicka (Macintosh) på dem i listan.

 5. Om du vill begränsa antalet poster som returneras från tabellen ytterligare fyller du i sektionen Filter:

  • På den första snabbmenyn markerar du en kolumn i databastabellen att jämföra med ett testvärde som du anger.

  • På den andra snabbmenyn markerar du ett villkorsuttryck för att jämföra det markerade värdet i varje post med testvärdet.

  • På den tredje snabbmenyn markerar du Angivet värde.

  • Ange testvärdet i rutan.

   Om det angivna värdet i en post uppfyller filtervillkoren inkluderas posten i postmängden.

 6. (Valfritt) Om du vill sortera posterna markerar du en kolumn att sortera efter, och anger sedan om posterna ska sorteras i stigande ordning (1, 2, 3... eller A, B, C...) eller i fallande ordning.

 7. Anslut till databasen och skapa en instans av datakällan genom att klicka på Testa och stäng sedan datakällan genom att klicka på OK.

  En tabell visas med returnerade data. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten.

 8. Klicka på OK. Postmängden som du har definierat visas i panelen Bindningar.

Alternativ för den enkla dialogrutan Postmängd (ColdFusion)

Definiera en postmängd ColdFusion-dokumenttyper som en källa med dynamiskt innehåll utan att behöva skriva SQL-satser själv.

 1. Ange ett namn för postmängden i rutan Namn.

  Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden. Exempel: rsPressReleases

  Namn på postmängder får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

 2. Om du definierar en postmängd för en ColdFusion-komponent (d.v.s. om en CFC-fil är öppen i Dreamweaver), markerar du en befintlig CFC-funktion på snabbmenyn Funktion eller skapar en ny funktion genom att klicka på knappen Ny funktion.

  Obs!

  Snabbmenyn Funktion är bara tillgänglig om det aktuella dokumentet är en CFC-fil och du har tillgång till en dator som kör ColdFusion MX 7 eller senare.

  Postmängden definieras i funktionen.

 3. Välj en datakälla på snabbmenyn Datakälla.

  Om ingen datakälla visas på snabbmenyn måste du skapa en ColdFusion-datakälla.

 4. I rutorna Användarnamn och Lösenord anger du användarnamnet och lösenordet för ColdFusion-programservern.

  Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till datakällor i ColdFusion. Om du inte har användarnamnet och lösenordet för att få tillgång till en datakälla i ColdFusion, kontaktar du din organisations ColdFusion-administratör.

 5. Markera den databastabell som ska förse postmängden med data på snabbmenyn Tabell.

  På snabbmenyn Tabell visas alla tabeller i den angivna databasen.

 6. Om du vill ta med en delmängd av tabellens kolumner i postmängden, klickar du på Markerat och markerar kolumner genom att CTRL-klicka (Windows) eller kommando-klicka (Macintosh) på dem i listan.

 7. Om du vill begränsa antalet poster som returneras från tabellen ytterligare fyller du i sektionen Filter:

  • På den första snabbmenyn markerar du en kolumn i databastabellen att jämföra med ett testvärde som du anger.

  • På den andra snabbmenyn markerar du ett villkorsuttryck för att jämföra det markerade värdet i varje post med testvärdet.

  • På den tredje snabbmenyn markerar du Angivet värde.

  • Ange testvärdet i rutan.

   Om det angivna värdet i en post uppfyller filtervillkoren tas posten med i postmängden.

 8. (Valfritt) Om du vill sortera posterna, markerar du en kolumn att sortera efter och anger sedan om posterna ska sorteras i stigande ordning (1, 2, 3... eller A, B, C...) eller i fallande ordning.

 9. Anslut till databasen och skapa en instans av datakällan genom att klicka på Testa.

  En tabell visas med returnerade data. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten. Klicka på OK för att stänga testpostmängden.

 10. Klicka på OK. ColdFusion-postmängden som du har definierat visas i panelen Bindningar.

Definiera en avancerad postmängd genom att skriva SQL

Skriv SQL-satser själv genom att använd den avancerade dialogrutan Postmängd, eller skapa en SQL-sats genom att använda det grafiska trädet Databasposter.

 1. I dokumentfönstret öppnar du sidan som ska använda postmängden.
 2. Välj Fönster > Bindningar om du vill visa panelen Bindningar.
 3. I panelen Bindningar klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Den avancerade dialogrutan Postmängd visas. Om du utvecklar en ColdFusion-plats ser dialogrutan Postmängd lite annorlunda ut. (Om den enkla dialogrutan Postmängd visas istället, växlar du till den avancerade dialogrutan Postmängd genom att klicka på knappen Avancerat.)

 4. Fyll i den avancerade dialogrutan Postmängd.

  Instruktioner finns i avsnitten nedan.

 5. Kör frågan genom att klicka på knappen Testa och kontrollera att den hämtar den information som du tänkte dig.

  Om du har definierat ett filter som använder parametrar som har angetts av användare visar knappen Testa dialogrutan Testvärde. Ange ett värde i rutan Testvärde och klicka på OK. Om en instans av postmängden har skapats, visas en tabell med data som har extraherats från postmängden.

 6. Klicka på OK för att lägga till postmängden i listan med tillgängliga innehållskällor i panelen Bindningar.

Alternativ för den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd (PHP, ASP)

Definiera en postmängd som en källa med dynamiskt innehåll genom att skriva en anpassad SQL-sats, eller genom att skapa en SQL-sats med det grafiska trädet Databasposter.

 1. Ange ett namn för postmängden i rutan Namn.

  Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden. Exempel: rsPressRelease

  Namn på postmängder får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

 2. Välj en anslutning på snabbmenyn Anslutning.
 3. Ange en SQL-sats i SQL-textområdet eller bygg en SQL-sats från den markerade postmängden med hjälp av det grafiska trädet Databasposter, längst ned i dialogrutan.

  Gör följande om du vill bygga SQL-satsen med hjälp av trädet Databasposter:

  • Se till att SQL-textområdet är tomt.

  • Utöka trädets grenar tills du hittar det databasobjekt du behöver, till exempel en kolumn i en tabell eller en lagrad procedur i databasen.

  • Välj databasobjektet och klicka på en av knapparna på högra sidan av trädet.

   Om du till exempel markerar en tabellkolumn, är de tillgängliga knapparna SELECT, WHERE och ORDER BY. Klicka på en av knapparna för att lägga till den satsen i SQL-satsen.

   Du kan också använda en fördefinierad SQL-sats i en lagrad procedur genom att välja den lagrade proceduren i trädet Databasposter och sedan klicka på knappen Procedur. Dreamweaver fyller automatiskt i områdena SQL och Variabel.

 4. Om SQL-satsen innehåller variabler definierar du deras värden i området Variabler genom att klicka på plusknappen (+) och ange variabelns namn, typ (heltal, text, datum eller flyttalsnummer), standardvärde (värdet som variabeln ska ha om inget körtidsvärde returneras) och körtidsvärdet.
  Obs!

  Om du använder variabler i en SQL-sats i PHP infogas ett dollartecken automatiskt i början av variabelnamnet. Ange därför inget dollartecken (skriv t.ex. kolnamn i stället för $kolnamn).

  Om SQL-satsen innehåller variabler, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i rutan Variabler innehåller giltiga testvärden.

  Körtidsvärdet är vanligtvis en URL- eller formulärparameter som har angetts av en användare i ett HTML-formulärfält.

  URL-parametrar i kolumnen Körtidsvärde:

  Servermodell

  Körtidsvärdesuttryck för URL-parameter

  ASP

  Request.QueryString(”namnPaFormularfalt”)

  PHP

  $_GET['formulärfält']

  Formulärparametrar i kolumnen Körtidsvärde:

  Servermodell

  Körtidsvärdesuttryck för formulärparameter

  ASP

  Request.Form("namnPaFormularfalt”)

  PHP

  $_POST['formulärfält']

 5. Anslut till databasen och skapa en instans av postmängden genom att klicka på Testa.

  Om SQL-satsen innehåller variabler, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i rutan Variabler innehåller giltiga testvärden innan du klickar på Test.

  Om det fungerar visas en tabell som innehåller data från postmängden. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten. Klicka på OK för att rensa postmängden.

 6. Om du är nöjd klickar du på OK.

Alternativ för den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd (ColdFusion)

Använd den avancerade dialogrutan Postmängd för att skriva anpassade SQL-frågor, eller använd trädet Databasposter för att skapa SQL-frågor med ett gränssnitt där du kan peka och klicka.

 1. Ange ett namn för postmängden i rutan Namn.

  Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden. Exempel: rsPressReleases

  Namn på postmängder får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

  Om du definierar en postmängd för en ColdFusion-komponent (d.v.s. om en CFC-fil är öppen i Dreamweaver), markerar du en befintlig CFC-funktion på snabbmenyn Funktion eller skapar en ny funktion genom att klicka på knappen Ny funktion.

  Obs!

  Snabbmenyn Funktion är bara tillgänglig om det aktuella dokumentet är en CFC-fil och du har tillgång till en dator som kör ColdFusion MX 7 eller senare.

  Postmängden definieras i funktionen.

 2. Välj en datakälla på snabbmenyn Datakälla.

  Om ingen datakälla visas på snabbmenyn måste du först skapa en ColdFusion-datakälla.

 3. I rutorna Användarnamn och Lösenord anger du användarnamnet och lösenordet för ColdFusion-programservern.

  Du kan behöva ange ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till datakällor i ColdFusion. Om du inte har användarnamnet och lösenordet för att få tillgång till en datakälla i ColdFusion, kontaktar du din organisations ColdFusion-administratör.

 4. Ange en SQL-sats i SQL-textområdet eller bygg en SQL-sats från den markerade postmängden med hjälp av det grafiska trädet Databasposter, längst ned i dialogrutan.
 5. (Valfritt) Gör följande för att använda trädet Databasposter för att bygga SQL-satsen:
  • Se till att SQL-textområdet är tomt.

  • Utöka trädets grenar tills du hittar det databasobjekt du behöver, till exempel en kolumn i en tabell.

  • Välj databasobjektet och klicka på en av knapparna på högra sidan av trädet.

  Om du till exempel markerar en tabellkolumn, är de tillgängliga knapparna Select, Where och Order By. Klicka på en av knapparna för att lägga till den satsen i SQL-satsen.

  Om SQL-satsen innehåller parametrar, definierar du deras värden i området Parametrar genom att klicka på plusknappen (+) och ange parameterns namn och standardvärde (värdet som parametern ska ha om inget körtidsvärde returneras).

  Om SQL-satsen innehåller parametrar, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i rutan Parametrar innehåller giltiga testvärden.

  Med sidparametrarna kan du ange standardvärden för körtidsvärdesreferenserna i den SQL som du skriver. Följande SQL-sats väljer till exempel en anställds post baserat på värdet på den anställdes ID. Du kan tilldela ett standardvärde till den här parametern och se till att ett körtidsvärde alltid returneras. I det här exemplet motsvarar formulärfält ett formulärfält där användaren anger ett anställnings-ID:

  SELECT * FROM Employees WHERE EmpID = + (Request.Form(#FormFieldName#))

  Då får dialogrutan Lägg till sidparametrar ett namn/värde-par som ser ut ungefär så här:

  Namn

  Standardvärden

  FormulärFältNamn

  0001

  Körtidsvärdet är vanligtvis en URL- eller formulärparameter som har angetts av en användare i ett HTML-formulärfält.

 6. Anslut till databasen och skapa en instans av postmängden genom att klicka på Testa.

  Om SQL-satsen innehåller körtidsreferenser, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i fältet Sidparametrar innehåller giltiga testvärden innan du klickar på Test.

  Om det fungerar visas en tabell som innehåller data från postmängden. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten. Klicka på OK för att rensa postmängden.

 7. Om du är nöjd klickar du på OK.

Definiera parametrar i en SQL-sats (ColdFusion)

Definiera parametrar i en SQL-sats. Standardvärdet är värdet som parametern ska använda om inget körtidsvärde returneras.

 1. Välj ett parameternamn på snabbmenyn Namn.
 2. Ange ett standardvärde för parametern i rutan Standardparameter och klicka på OK.

Definiera parametrar i en SQL-sats (PHP)

Definiera parametrar i en SQL-sats. Standardvärdet är värdet som parametern ska använda om inget körtidsvärde returneras.

 1. Ange ett parameternamn i rutan Namn.
 2. Ange ett standardvärde för parametern i rutan Standardparameter.
 3. Ange ett körtidsvärde för en parameter i rutan Körtidsvärde och klicka på OK.

Skapa SQL-frågor med trädet Databasposter

I stället för att skriva SQL-satser själv i rutan SQL, kan du skapa SQL-frågor med hjälp av peka-och-klicka-gränssnittet i Databasposter. Med trädet Databasposter kan du välja databasobjekt och länka dem med SQL-satserna SQL SELECT, WHERE och ORDER BY. När du har skapat en SQL-fråga kan du definiera variablerna i området Variabler i dialogrutan.

Följande två exempel beskriver två SQL-satser och hur de skapas med trädet Databasposter i den avancerade dialogrutan Postmängd.

Exempel: Markera en tabell

Med det här exemplet markeras hela innehållet i tabellen Anställda. SQL-satsen som definierar frågan ser ut så här:

SELECT * FROM Employees

Om du vill skapa den här frågan följer du följande steg.

 1. Utöka grenen Tabeller så att alla tabeller i den markerade databasen visas.
 2. Markera tabellen Anställda.
 3. Klicka på Välj.
 4. Klicka på OK för att lägga till postmängden i panelen Bindningar.

Exempel: Välja vissa rader i en tabell och sortera resultaten

Med följande exempel markeras två rader i tabellen Anställda samt jobbtypen baserat på en variabel som du måste definiera. Sedan sorteras resultaten efter den anställdes namn.

SELECT emplNo, emplName 
FROM Employees 
WHERE emplJob = 'varJob' 
ORDER BY emplName
 1. Utöka grenen Tabeller, så att alla tabeller i den markerade databasen visas. Utöka sedan tabellen Anställda, så att enskilda tabellrader visas.
 2. Bygg SQL-satsen så här:
  • Markera emplNo och klicka på Markera.

  • Markera emplName och klicka på Markera.

  • Markera emplJob och klicka på Plats.

  • Markera emplName och klicka på Sortera efter.

 3. Placera insättningspunkten efter WHERE emplJob i SQL-textområdet och skriv ='varJob' (inkludera likhetstecknet).
 4. Definiera variabeln 'varJob' genom att klicka på plusknappen (+) i området Variabler och ange följande värden i kolumnerna Namn, Standardvärde och Körtidsvärde: varJob, CLERK, Request("job").
 5. Klicka på OK för att lägga till postmängden i panelen Bindningar.

Definiera URL-parametrar

URL-parametrar lagrar hämtade informationsindata från användare. Innan du börjar, kontrollerar du att en formulär- eller URL-parameter skickas till servern. När du har definierat URL-variabeln kan du använda dess värde på den markerade sidan.

 1. I dokumentfönstret öppnar du sidan som ska använda variabeln.
 2. Välj Fönster > Bindningar om du vill visa panelen Bindningar.
 3. I panelen Bindningar klickar du på plusknappen (+) och markerar något av följande på snabbmenyn:

  Dokumenttyper

  Menyalternativ i panelen Bindningar för URL-variabel

  ASP

  Request Variable > Request.QueryString

  ColdFusion

  URL-variabel

  PHP

  URL-variabel

 4. Ange namnet på URL-variabeln i rutan i dialogrutan URL-variabel och klicka på OK.

  URL-varibelns namn är vanligtvis namnet på HTML-formulärfältet eller objektet som användes för att få fram dess värde.

 5. URL-variabeln visas i panelen Bindningar.

Definiera formulärparametrar

Formulärparametrar lagrar hämtad information som inkluderats i HTTP-förfrågan för en webbsida. Om du skapar ett formulär där metoden POST används, skickas data från formuläret till servern. Innan du börjar kontrollerar du att en formulärparameter skickas till servern. När du har definierat formulärparametern som en innehållskälla kan du använda dess värde på sidan.

 1. I dokumentfönstret öppnar du sidan som ska använda variabeln.
 2. Välj Fönster > Bindningar om du vill visa panelen Bindningar.
 3. I panelen Bindningar klickar du på plusknappen (+) och markerar något av följande på snabbmenyn:

  Dokumenttyper

  Menyalternativ i panelen Bindningar för formulärvariabel

  ASP

  Request Variable > Request.Form

  ColdFusion

  Formulärvariabel

  PHP

  Formulärvariabel

 4. Ange namnet på formulärvariabeln i dialogrutan Formulärvariabel och klicka på OK. Formulärvaribelns namn är vanligtvis namnet på HTML-formulärfältet eller objektet som användes för att få fram dess värde.

  Formulärvariabeln visas i panelen Bindningar.

  Panelen Bindningar med Formulär utökat
  Panelen Bindningar med Formulär utökat

Definiera sessionsvariabler

Med sessionsvariabler kan du lagra och visa information som bevaras under en användares hela besök (eller session). Servern skapar olika sessionsobjekt för alla användare och bevarar dem under en angiven tid, eller tills objektet avslutas uttryckligen.

Innan du definierar sessionsvariabler för en sida måste du skapa dem i källkoden. När du har skapat en sessionsvariabel i webbprogrammets källkod kan du använda Dreamweaver för att hämta dess värde och använda det på en webbsida.

 1. Skapa en sessionsvariabel i källkoden och tilldela den ett värde.

  I det här ColdFusion-exemplet skapas till exempel en instans av en session med namnet username som får värdet Cornelius:

  <CFSET session.username = Cornelius>
 2. Välj Fönster > Bindningar så att panelen Bindningar visas.
 3. Klicka på plusknappen (+) och välj Sessionsvariabel på snabbmenyn.
 4. Ange namnet på variabeln som du definierade i programmets källkod och klicka på OK.

Definiera programvariabler för ASP och ColdFusion

I ASP och ColdFusion kan du använda programvariabler för att lagra och visa information som bevaras under hela programmets livstid och kvarstår från användare till användare. När du har definierat programvariabeln kan du använda dess värde på en sida.

Obs!

Det finns inga programvariabelobjekt i PHP.

 1. Öppna en dynamisk dokumenttyp i dokumentfönstret.
 2. Välj Fönster > Bindningar så att panelen Bindningar visas.
 3. Klicka på plusknappen (+) och välj Programvariabel på snabbmenyn.
 4. Ange namnet på variabeln som den är definierad i programmets källkod och klicka på OK.

  Programvariabeln visas i panelen Bindningar under programikonen.

  Panelen Bindningar med Program utökat
  Panelen Bindningar med Program utökat

Använda en variabel som datakälla för en ColdFusion-postmängd

När du har definierat en postmängd för en sida på panelen Bindningar, infogar Dreamweaver automatiskt ColdFusion-datakällans namn i cfquery-taggen på sidan. Om du vill ha mer flexibilitet kan du lagra namnet på en datakälla i en variabel och använda variabeln i cfquery-taggen. Dreamweaver har en visuell metod för att ange en sådan variabel i postmängderna.

 1. Se till att en ColdFusion-sida är aktiv i dokumentfönstret.
 2. I panelen Bindningar klickar du på plusknappen (+) och markerar Variabelnamn på datakälla på snabbmenyn.

  Dialogrutan Variabelnamn på datakälla visas.

 3. Definiera en variabel och klicka på OK.
 4. När du definierar postmängden väljer du variabeln som datakälla för postmängden.

  I dialogrutan Postmängd visas variabeln på snabbmenyn Datakälla, tillsammans med ColdFusion-datakällorna på servern.

 5. Fyll i dialogrutan Postmängd och klicka på OK.
 6. Initiera variabeln.

  Dreamweaver initierar inte variabeln åt dig, så du kan initiera den hur och var du vill. Du kan initiera variabeln i sidkoden (före cfquery-taggen) i en inkluderingsfil eller i en annan fil, som en sessions- eller programvariabel.

Definiera servervariabler

Du definierar servervariabler som källor med dynamiskt innehåll som ska användas i ett webbprogram. Servervariabler varierar mellan dokumenttyperna och inkluderar formulärvariabler, URL-variabler, sessionsvariabler och programvariabler.

Servervariabler kan nås av alla klienter som har åtkomst till servern, och av alla program som körs på servern. Variablerna bevaras tills servern stoppas.

Definiera ColdFusion-servervariabler

 1. Öppna bindningspanelen (Fönster > Bindningar). Ange namnet på servervariabeln i dialogrutan Servervariabel och klicka på OK.
 2. Klicka på plusknappen (+) och välj servervariabeln på snabbmenyn.
 3. Ange variabelns namn och klicka på OK. ColdFusion-server-variabeln visas i panelen Bindningar.

I följande tabell finns de inbyggda ColdFusion-servervariablerna:

Variabel

Beskrivning

Server.ColdFusion.ProductName

Produktnamn för ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductVersion

Versionsnummer för ColdFusion.

Server.ColdFusion.ProductLevel

ColdFusion-typ (Enterprise, Professional).

Server.ColdFusion.SerialNumber

Serienummer på den installerade versionen av ColdFusion.

Server.OS.Name

Namnet på operativsystemet som körs på servern (Windows XP, Windows 2000, Linux).

Server.OS.AdditionalInformation

Ytterligare information om det installerade operativsystemet (service packs, uppdateringar).

Server.OS.Version

Det installerade operativsystemets version.

Server.OS.BuildNumber

Det installerade operativsystemets byggnummer.

Definiera en lokal ColdFusion-variabel

Lokala variabler är variabler som har skapats med CFSET- eller CFPARAM-taggen på en ColdFusion-sida. Den definierade lokala variabeln visas i panelen Bindningar.

 1. Ange namnet på den lokala variabeln i dialogrutan Lokal variabel och klicka på OK.

Definiera ASP-servervariabler

Du kan definiera följande ASP-servervariabler som källor för dynamiskt innehåll: Request.Cookie, Request.QueryString, Request.Form, Request.ServerVariables och Request.ClientCertificates.

 1. Öppna panelen Bindningar (Fönster > Bindningar).
 2. Klicka på plusknappen (+) och välj Frågevariabel på snabbmenyn.
 3. I dialogrutan Frågevariabel väljer du en av följande frågeuppsättningar på snabbmenyn Typ:

  Uppsättningen QueryString

  Hämtar information som är kopplad till den avsändande sidans URL, till exempel när sidan har ett HTML-formulär som använder metoden GET. Frågesträngen består av ett eller flera namn-/värdepar (till exempel last=Smith, first=Winston) tillagda i URL:en med ett frågetecken (?). Om frågesträngen innehåller mer än ett namn-/värdepar, kombineras de med et-tecken (&).

  Uppsättningen Formulär

  Hämtar formulärinformation som finns i HTTP-begärans text från ett HTML-formulär som använder metoden POST.

  Uppsättningen ServerVariables

  Hämtar värdena på fördefinierade miljövariabler. Uppsättningen har en lång lista med variabler, bland andra CONTENT_LENGTH (längden på innehållet som skickades i HTTP-begäran, som du kan använda för att se om ett formulär är tomt) och HTTP_USER_AGENT (ger information om användarens webbläsare).

  Exempelvis innehåller Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") information om webbläsaren som skickade, till exempel Mozilla/4.07 [en] (WinNT; I), som anger webbläsaren Netscape Navigator 4.07.

  En fullständig lista med variabler för ASP-servermiljö finns i onlinedokumentationen som installeras tillsammans med Microsoft Personal Web Server (PWS) eller Internet Information Server (IIS).

  Uppsättningen Cookies

  Hämtar värdena på de cookies som skickades i en HTTP-begäran. Sidan kan till exempel läsa en cookie som kallas ”readMe” i användarens system. På servern lagras värdet på cookien i variabeln Request.Cookies("readMe").

  Uppsättningen ClientCertificate

  Hämtar certifikatsfälten från HTTP-begäran som har skickats av webbläsaren. Certifikatsfälten anges med X.509-standarden.

 4. Ange den variabel i uppsättningen som du vill få tillgång till och klicka på OK.

  Om du vill komma åt informationen i Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")-variabeln anger du argumentet HTTP_USER_AGENT. Om du vill komma åt informationen i Request.Form("lastname")-variabeln, anger du argumentet lastname.

  Frågevariabeln visas i panelen Bindningar.

Definiera PHP-servervariabler

Definiera servervariabler som en källa till dynamiskt innehåll för PHP-sidor. PHP-servervariablerna visas i panelen Bindningar.

 1. Öppna panelen Bindningar (Fönster > Bindningar).
 2. Klicka på plusknappen (+) och markera variabeln på snabbmenyn.
 3. Ange namnet på variabeln (t.ex. REQUEST_METHOD) i dialogrutan Frågevariabel och klicka på OK.

  Sök efter nyckelordet $_SERVER i PHP-dokumentationen för mer information.

Definiera en ColdFusion-klientvariabel

Definiera en ColdFusion-klientvariabel som en källa med dynamiskt innehåll för sidan. ColdFusion-klientvariablerna som du har definierat visas i panelen Bindningar.

 1. Ange namnet på variabeln i dialogrutan Klientvariabel och klicka på OK.

  Om du vill komma åt informationen i ColdFusion-variabeln Client.LastVisit anger du LastVisit.

  Klientvariabler är variabler som skapas i koden för att koppla data till en viss klient. Klientvariabler bevarar programmets tillstånd medan användaren flyttar mellan sidorna i programmet, och mellan sessionerna.

  Klientvariabler är antingen användardefinierade eller inbyggda. I följande tabell finns de inbyggda ColdFusion-klientvariablerna:

  Variabel

  Beskrivning

  Client.CFID

  Ett inkrementellt ID för alla klienter som ansluter till servern.

  Client.CFTOKEN

  Ett slumpmässigt genererat nummer som används för att identifiera en viss klient.

  Client.URLToken

  En kombination av CFID och CFTOKEN som skickas mellan mallar när cookies inte används.

  Client.LastVisit

  Registrerar tidpunkten för en klients senaste besök.

  Client.HitCount

  Antalet sidförfrågningar som är kopplade till en enskild klient (spårade med CFID och CFTOKEN).

  Client.TimeCreated

  Registrerar den tidpunkt då CFID och CFTOKEN skapades för en viss klient.

Cookie-variabler skapas i koden och får åtkomst till information i cookies som skickas till servern av en webbläsare. Den definierade cookie-variabeln visas i panelen Bindningar.

 1. Ange namnet på variabeln i dialogrutan Cookie-variabel och klicka på OK.

Definiera en ColdFusion CGI-variabel

Den definierade CGI-variabeln visas i panelen Bindningar.

 1. Ange namnet på variabeln i dialogrutan CGI-variabel och klicka på OK.

  Om du vill komma åt informationen i CGI.HTTP_REFERER -variabeln anger du HTTP_REFERER.

  I följande tabell visas de vanligaste ColdFusion-CGI-variablerna som skapas på servern:

  Variabel

  Beskrivning

  SERVER_SOFTWARE

  Namnet och versionen på informationsserverprogrammet som besvarar förfrågan (och kör gatewayen). Format: namn/version.

  SERVER_NAME

  Serverns värddatornamn, DNS-alias eller IP-adress om den visas i självrefererande URL:er.

  GATEWAY_INTERFACE

  Versionen på CGI-specifikationen som servern följer. Format: CGI/version.

  SERVER_PROTOCOL

  Namnet och versionen på informationsprotokollet som den här förfrågan kom in med. Format: protokoll/version.

  SERVER_PORT

  Portnumret som förfrågan skickades till.

  REQUEST_METHOD

  Metoden som förfrågan gjordes med. För HTTP är det Get, Head, Post och så vidare.

  PATH_INFO

  Den extra sökvägsinformationen, som den anges av klienten. Skript kan nås med deras virtuella sökvägsnamn följda av extra information i slutet av sökvägen. Den extra informationen skickas som PATH_INFO.

  PATH_TRANSLATED

  Servern tillhandahåller en översatt version av PATH_INFO, som tar sökvägen och utför eventuell virtuell-till-fysisk mappning på den.

  SCRIPT_NAME

  En virtuell sökväg till skriptet som körs. Används för självrefererande URL:er.

  QUERY_STRING

  Frågeinformationen som följer efter frågetecknet (?) i URL:en som refererade det här skriptet.

  REMOTE_HOST

  Namnet på värddatorn som ställer frågan. Om servern inte har den här informationen anger den REMOTE_ADDR och anger inte REMOTE_HOST.

  REMOTE_ADDR

  IP-adressen till fjärrvärddatorn som ställer frågan.

  AUTH_TYPE

  Om servern stöder autentisering och skriptet är skyddat är det här den protokollspecificerade autentiseringsmetod som används för att validera användaren.

  REMOTE_USER AUTH_USER

  Om servern stöder användarautentisering och skriptet är skyddat, är det här användarnamnet skriptet har autentiserats som. (Även tillgängligt som AUTH_USER.)

  REMOTE_IDENT

  Om HTTP-servern stöder RFC 931-identifiering är den här variabeln inställd som det fjärranvändarnamn som har hämtats från servern. Använd endast variabeln för att logga.

  CONTENT_TYPE

  För frågor som har bifogad information, till exempel HTTP POST och PUT, är det här innehållstypen för data.

  CONTENT_LENGTH

  Längden på innehållet som den anges av klienten.

  I följande tabell visas de vanligaste CGI-variablerna som har skapats av webbläsaren och skickats till servern:

  Variabel

  Beskrivning

  HTTP_REFERER

  Det refererande dokumentet. Det här är dokumentet som länkade till eller skickade formulärdata.

  HTTP_USER_AGENT

  Webbläsaren som klienten använder för att skicka förfrågan. Format: program/versionsbibliotek/version.

  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE

  Den senast gången sidan ändrades. Den här variabeln skickas när webbläsaren vill, vanligtvis som svar på att servern har skickat rubriken LAST_MODIFIED HTTP. Den kan användas för att utnyttja cachelagring på klienten.

Cachelagra innehållskällor

Du kan cachelagra källor med dynamiskt innehåll i en Design Note. På så sätt kan du arbeta med en plats även om du inte har åtkomst till databasen eller programservern som lagrar källorna med dynamiskt innehåll. Cachelagring kan också påskynda utvecklingen genom att eliminera upprepad åtkomst från ett nätverk till databasen och programservern:

 1. Klicka på pilknappen i det övre högra hörnet i panelen Bindningar och växla Cache i snabbmenyn.

Om du ändrar i en av innehållskällorna kan du uppdatera cacheminnet genom att klicka på knappen Uppdatera (ikonen med cirkelpilen) i det övre, högra hörnet i panelen Bindningar. (Utöka panelen om knappen inte visas.)

Ändra eller ta bort innehållskällor

Du kan ändra eller ta bort alla befintliga källor med dynamiskt innehåll, det vill säga alla innehållskällor som listas i panelen Bindningar.

Om du ändrar eller tar bort en innehållskälla i panelen Bindningar tar du inte bort eller ändrar någon instans av innehållet på sidan. Den tas bara bort eller ändras som en möjlig innehållskälla för sidan.

Ändra en innehållskälla i panelen Bindningar

 1. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) dubbelklickar du på namnet på innehållskällan som du vill redigera.
 2. Ändra i dialogrutan som visas.
 3. Om du är nöjd klickar du på OK.

Ta bort en innehållskälla i panelen Bindningar

 1. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) väljer du innehållskällan i listan.
 2. Klicka på minusknappen (-).

Kopiera en postmängd från en sida till en annan

Du kan kopiera en postmängd från en sida till en annan inom en definierad webbplats.

 1. Markera postmängden i panelen Bindningar eller i panelen Serverfunktioner.
 2. Högerklicka på postmängden och välj Kopiera på snabbmenyn.
 3. Öppna sidan som du vill kopiera postmängden till.
 4. Högerklicka i panelen Bindningar eller verktygsfältet Serverfunktioner och välj Klistra in på snabbmenyn.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto