Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om att bygga postinmatningssidor

Du kan förse ditt program med en sida som användarna kan använda för att infoga nya poster i en databas.

En inmatningssida består av två byggblock:

 • Ett HTML-formulär där användarna kan mata in data

 • Serverfunktionen Infoga post som uppdaterar databasen

  När en användare klickar på Skicka i ett formulär, infogar serverfunktionen poster i en databastabell.

  Du kan lägga till de här byggblocken i en enda åtgärd genom att använda dataobjektet Formulär för postinmatning eller lägga till dem ett och ett, med hjälp av formulärverktygen i Dreamweaver och panelen Serverfunktioner.

Obs!

Inmatningssidan kan bara innehålla en postredigerande serverfunktion åt gången. Du kan till exempel inte lägga till serverfunktionerna Uppdatera post eller Ta bort post på inmatningssidan.

Bygga en inmatningssida block för block

Du kan också även bygga en inmatningssida med hjälp av formulärverktyg och serverfunktioner.

Lägga till ett HTML-formulär på en inmatningssida

 1. Skapa en dynamisk sida (Arkiv > Ny > Tom sida) och skapa sidans layout med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 2. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär > Formulär.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 3. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Infoga post.

 4. Lägg till ett formulärobjekt, till exempel ett textfält (Infoga > Formulär > Textfält) för varje kolumn i den databastabell du vill infoga poster i.

  Formulärobjekten används för datainmatning. Textfält används ofta för det här syftet, men du kan även använda menyer, alternativ och alternativknappar.

 5. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Etikett.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (ColdFusion)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj ett formulär på snabbmenyn Skicka värden från.
 3. Markera en anslutning till databasen på snabbmenyn Datakälla.
 4. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 5. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 6. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 7. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 8. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (ASP)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning.

  Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.

 3. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 4. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 5. På snabbmenyn Hämta värden från markerar du det HTML-formulär som användes för att ange de data som ska infogas.

  Det första formuläret på sidan markeras automatiskt av Dreamweaver.

 6. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 7. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

  Om du vill ändra serverfunktionen, öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Infoga post.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (PHP)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj ett formulär på snabbmenyn Skicka värden från.
 3. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning.
 4. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 5. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 6. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 7. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

Bygga inmatningssidan i en enda åtgärd

 1. Öppna sidan i designvyn och välj Infoga > Dataobjekt > Infoga post > Guiden Formulär för postinmatning.
 2. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning. Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.
 3. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 4. Om du använder ColdFusion, anger du ett användarnamn och ett lösenord.
 5. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 6. Ange vilka formulärobjekt du vill infoga på inmatningssidans HTML-formulär i området Formulärfält, samt vilka kolumner i databastabellen som respektive formulärobjekt ska uppdatera.

  Som standard skapar Dreamweaver ett formulärobjekt för varje kolumn i databastabellen. Om din databas automatiskt genererar unika ID:n för de nya poster som skapas, tar du bort det formulärobjekt som motsvarar nyckelkolumnen genom att markera det i listan och klicka på minusknappen (-). Det eliminerar risken att användare som visar formuläret matar in ett ID-värde som redan finns.

  Du kan också ändra ordningen på formulärobjekten i HTML-formuläret genom att markera ett formulärobjekt i listan och klicka på upp- eller nedpilen till höger i dialogrutan.

 7. Ange hur de olika datainmatningsfälten ska visas i HTML-formuläret genom att klicka på en rad i tabellen Formulärfält och ange följande information i rutorna under tabellen:
  • I rutan Etikett anger du en beskrivande etikett som ska visas bredvid datainmatningsfältet. Som standard visar Dreamweaver tabellkolumnens namn i etiketten.

  • Markera ett formulärobjekt som ska fungera som datainmatningsfält i snabbmenyn Visa som. Du kan välja Textfält, Textområde, Meny, Kryssruta, Alternativknappar och Text. Välj Text för skrivskyddade inmatningar. Du kan även välja Lösenordsfält, Filfält och Dolt fält.

  Obs!

  Dolda fält infogas i slutet av formuläret.

  • I snabbmenyn Skicka som markerar du det dataformat som stöds av databastabellkolumnen. Om tabellkolumnen till exempel endast kan ta emot numeriska data, markerar du Numerisk.
  • Ange formulärobjektets egenskaper. Beroende på vilket formulärobjekt du markerar som datainmatningsfält, har du olika alternativ att ta ställning till. För textfält, textområden och text kan du ange ett ursprungligt värde. Egenskaperna för menyer och grupper med alternativknappar kan du ange genom att öppna en annan dialogruta. För alternativ markerar du alternativet Markerat eller Omarkerat.  
 8. Klicka på OK.

  Dreamweaver lägger till ett HTML-formulär och serverfunktionen Infoga post på din sida. Formulärobjekten placeras ut i en enkel tabell, som du kan anpassa med hjälp av designverktygen i Dreamweaver. (Kontrollera att inget formulärobjekt hamnar utanför formulärets gränser.)

  Om du vill ändra serverfunktionen, öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Infoga post.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy