Användarhandbok Avbryt

Bygg en postinmatningssida

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur du skapar en postinmatningssida i ditt Dreamweaver-program så att användarna kan mata in nya poster i en databas.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om att bygga postinmatningssidor

Du kan förse ditt program med en sida som användarna kan använda för att infoga nya poster i en databas.

En inmatningssida består av två byggblock:

 • Ett HTML-formulär där användarna kan mata in data

 • Serverfunktionen Infoga post som uppdaterar databasen

  När en användare klickar på Skicka i ett formulär, infogar serverfunktionen poster i en databastabell.

  Du kan lägga till de här byggblocken i en enda åtgärd genom att använda dataobjektet Formulär för postinmatning eller lägga till dem ett och ett, med hjälp av formulärverktygen i Dreamweaver och panelen Serverfunktioner.

Obs!

Inmatningssidan kan bara innehålla en postredigerande serverfunktion åt gången. Du kan till exempel inte lägga till serverfunktionerna Uppdatera post eller Ta bort post på inmatningssidan.

Bygga en inmatningssida block för block

Du kan också även bygga en inmatningssida med hjälp av formulärverktyg och serverfunktioner.

Lägga till ett HTML-formulär på en inmatningssida

 1. Skapa en dynamisk sida (Arkiv > Ny > Tom sida) och skapa sidans layout med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 2. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär > Formulär.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 3. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Infoga post.

 4. Lägg till ett formulärobjekt, till exempel ett textfält (Infoga > Formulär > Textfält) för varje kolumn i den databastabell du vill infoga poster i.

  Formulärobjekten används för datainmatning. Textfält används ofta för det här syftet, men du kan även använda menyer, alternativ och alternativknappar.

 5. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Etikett.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (ColdFusion)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj ett formulär på snabbmenyn Skicka värden från.
 3. Markera en anslutning till databasen på snabbmenyn Datakälla.
 4. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 5. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 6. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 7. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 8. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (ASP)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning.

  Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.

 3. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 4. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 5. På snabbmenyn Hämta värden från markerar du det HTML-formulär som användes för att ange de data som ska infogas.

  Det första formuläret på sidan markeras automatiskt av Dreamweaver.

 6. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 7. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

  Om du vill ändra serverfunktionen, öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Infoga post.

Lägga till en serverfunktion för att infoga poster i en databastabell (PHP)

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Infoga post på snabbmenyn.
 2. Välj ett formulär på snabbmenyn Skicka värden från.
 3. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning.
 4. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 5. Ange en databaskolumn att infoga posten i, markera det formulärobjekt som kommer att infoga posten på snabbmenyn Värde och markera sedan en datatyp för formulärobjektet Skicka som.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 6. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 7. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan infoga poster i en databastabell genom att fylla i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

Bygga inmatningssidan i en enda åtgärd

 1. Öppna sidan i designvyn och välj Infoga > Dataobjekt > Infoga post > Guiden Formulär för postinmatning.
 2. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning. Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.
 3. Markera den databastabell du vill infoga poster i på snabbmenyn Infoga i tabell.
 4. Om du använder ColdFusion, anger du ett användarnamn och ett lösenord.
 5. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har infogats i tabellen i rutan Efter infogning, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 6. Ange vilka formulärobjekt du vill infoga på inmatningssidans HTML-formulär i området Formulärfält, samt vilka kolumner i databastabellen som respektive formulärobjekt ska uppdatera.

  Som standard skapar Dreamweaver ett formulärobjekt för varje kolumn i databastabellen. Om din databas automatiskt genererar unika ID:n för de nya poster som skapas, tar du bort det formulärobjekt som motsvarar nyckelkolumnen genom att markera det i listan och klicka på minusknappen (-). Det eliminerar risken att användare som visar formuläret matar in ett ID-värde som redan finns.

  Du kan också ändra ordningen på formulärobjekten i HTML-formuläret genom att markera ett formulärobjekt i listan och klicka på upp- eller nedpilen till höger i dialogrutan.

 7. Ange hur de olika datainmatningsfälten ska visas i HTML-formuläret genom att klicka på en rad i tabellen Formulärfält och ange följande information i rutorna under tabellen:
  • I rutan Etikett anger du en beskrivande etikett som ska visas bredvid datainmatningsfältet. Som standard visar Dreamweaver tabellkolumnens namn i etiketten.

  • Markera ett formulärobjekt som ska fungera som datainmatningsfält i snabbmenyn Visa som. Du kan välja Textfält, Textområde, Meny, Kryssruta, Alternativknappar och Text. Välj Text för skrivskyddade inmatningar. Du kan även välja Lösenordsfält, Filfält och Dolt fält.

  Obs!

  Dolda fält infogas i slutet av formuläret.

  • I snabbmenyn Skicka som markerar du det dataformat som stöds av databastabellkolumnen. Om tabellkolumnen till exempel endast kan ta emot numeriska data, markerar du Numerisk.
  • Ange formulärobjektets egenskaper. Beroende på vilket formulärobjekt du markerar som datainmatningsfält, har du olika alternativ att ta ställning till. För textfält, textområden och text kan du ange ett ursprungligt värde. Egenskaperna för menyer och grupper med alternativknappar kan du ange genom att öppna en annan dialogruta. För alternativ markerar du alternativet Markerat eller Omarkerat.  
 8. Klicka på OK.

  Dreamweaver lägger till ett HTML-formulär och serverfunktionen Infoga post på din sida. Formulärobjekten placeras ut i en enkel tabell, som du kan anpassa med hjälp av designverktygen i Dreamweaver. (Kontrollera att inget formulärobjekt hamnar utanför formulärets gränser.)

  Om du vill ändra serverfunktionen, öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Infoga post.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto