Användarhandbok Avbryt

Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Visa paneler för utveckling av webbprogram

Välj kategorin Data på snabbmenyn Kategori på panelen Infoga om du vill visa en uppsättning knappar som du kan lägga till dynamiskt innehåll och serverfunktioner med på sidan.

Knapparnas antal och typ varierar beroende på vilken dokumenttyp som har öppnats i dokumentfönstret. Rör musen över en ikon om du vill visa ett verktygstips som beskriver vad knappen gör.

Med knapparna på panelen Infoga kan du lägga till följande objekt på sidan:

 • Postmängder

 • Dynamisk text och dynamiska tabeller

 • Navigeringsfält för poster

  Om du vill växla till kodvyn (Visa > Kod) kanske flera paneler visas i sina egna kategorier på panelen Infoga, så att du kan infoga kod på sidan. Om du till exempel visar en ColdFusion-sida i kodvyn blir en CFML-panel tillgänglig i CFML-kategorin på panelen Infoga.

  Du kan skapa dynamiska sidor med hjälp av flera paneler:

   

  • Välj panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) om du vill definiera källor med dynamiskt innehåll för sidan och sedan lägga till innehållet på sidan.

  • Välj panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) om du vill lägga till serverlogik på de dynamiska sidorna.

  • Välj panelen Databaser (Fönster > Databaser) om du vill leta i databaser eller skapa databasanslutningar.

  • Välj panelen Komponenter (Fönster > Komponenter) om du vill granska, lägga till eller ändra kod för ColdFusion-komponenter.

Obs!

Panelen Komponenter är endast aktiverad om du öppnar en ColdFusion-sida.  

En serverfunktion är en uppsättning med instruktioner som infogas i en dynamisk sida när den utformas, och som körs på servern under körningen.

En självstudiekurs av hur du ställer in arbetsytan för utveckling finns på www.adobe.com/go/vid0144_se.

Visa databasen i Dreamweaver

När du har anslutit till databasen kan du visa dess struktur och data i Dreamweaver.

 1. Öppna panelen Databaser (Fönster > Databaser).

  I panelen Databaser visas alla databaser som du har skapat anslutningar till. Om du utvecklar en ColdFusion-webbplats, visar panelen alla databaser med definierade datakällor i ColdFusion Administrator.

  Obs!

  Dreamweaver söker på den ColdFusion-server som du har definierat för den aktuella platsen.

  Om ingen databas visas i panelen, måste du skapa en databasanslutning.

 2. Om du vill visa tabellerna, de lagrade procedurerna och vyerna i databasen, klickar du på plustecknet (+) bredvid en anslutning i listan.
 3. Om du vill visa kolumnerna i tabellen klickar du på ett tabellnamn.

  Kolumnikonerna återspeglar datatypen och anger tabellens primärnyckel.

 4. Om du vill visa tabelldata, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du på tabellnamnet i listan och väljer Visa data på snabbmenyn.

Förhandsgranska dynamiska sidor i en webbläsare

Webbutvecklare felsöker ofta sina sidor genom att kontrollera dem i en webbläsare. Du kan snabbt visa dynamiska sidor i en webbläsare utan att först skicka dem till en server (tryck på F12).

Om du vill förhandsvisa dynamiska sidor, måste du fylla i kategorin Testserver i dialogrutan Platsdefinition.

Du kan ange att Dreamweaver ska använda temporära filer istället för de ursprungliga filerna. Med det här alternativet kör Dreamweaver en temporär kopia av sidan på en webbserver innan den visas i din webbläsare. (Dreamweaver tar sedan bort temporärfilen bort från servern.) Om du vill ange det här alternativet, väljer du Redigera > Inställningar > Förhandsvisning i webbläsaren.

Alternativet Förhandsvisning i webbläsaren hämtar inte relaterade sidor, som resultat- eller detaljsidor, beroende filer som bildfiler eller SSI-filer (server-side includes). Om du vill hämta en fil som saknas, öppnar du panelen Plats genom att klicka på Fönster > Plats, markerar filen under Lokal mapp och kopierar sedan filen till webbservermappen genom att klicka på den blå uppilen i verktygsfältet.

Begränsa databasinformationen som visas i Dreamweaver

Avancerade användare av stora databassystem, som Oracle, bör begränsa antalet databasobjekt som hämtas och visas av Dreamweaver i designläge. En Oracle-databas kan innehålla objekt som inte kan bearbetas av Dreamweaver i designläge. Du kan skapa ett schema i Oracle och använda det i Dreamweaver för att filtrera bort onödiga objekt.

Obs!

Du kan inte skapa ett schema eller en katalog i Microsoft Access.

Andra användare kan ha nytta av att mängden information som Dreamweaver hämtar i designläge begränsas. Vissa databaser innehåller dussintals eller till och med hundratals tabeller, och du kanske inte vill visa dem alla medan du arbetar. Ett schema eller en katalog kan begränsa antalet databasobjekt som hämtas i designläge.

Schemat eller katalogen måste skapas i databassystemet för att kunna tillämpas i Dreamweaver. Läs mer i dokumentationen till databassystemet eller kontakta systemadministratören.

Obs!

Du kan inte använda ett schema eller en katalog i Dreamweaver om du utvecklar ett ColdFusion-program eller använder Microsoft Access.

 1. Öppna en dynamisk sida i Dreamweaver och öppna sedan panelen Databaser (Fönster > Databaser).
  • Om databasanslutningen redan finns, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du på anslutningen i listan och väljer sedan Redigera anslutning på snabbmenyn.

  • Om anslutningen inte finns, klickar du på plusknappen (+) högst upp i panelen och skapar anslutningen.

 2. Klicka på Avancerat i anslutningsdialogrutan.
 3. Ange det schema eller den katalog som ska användas och klicka på OK.

Ställ in egenskapskontrollen för lagrade procedurer för ColdFusion och ASP-kommandon

Ändra den markerade lagrade proceduren. De tillgängliga alternativen varierar beroende på serverteknik.

 1. Redigera alternativen. När du väljer ett nytt alternativ i egenskapskontrollen uppdaterar Dreamweaver sidan.

Alternativ för Indatanamn

Den här egenskapskontrollen visas när Dreamweaver träffar på en okänd indatatyp. Vanligtvis händer det vid skrivfel eller andra typer av datainmatningsfel.

Om du ändrar fälttypen i egenskapskontrollen till ett värde som Dreamweaver känner igen, till exempel om du rättar stavfelet, uppdateras egenskapskontrollen och egenskaperna för den igenkända typen visas. Ange följande alternativ i egenskapskontrollen:

Indatanamn

Tilldelar ett namn till fältet. Den här rutan är obligatorisk och namnet måste vara unikt.

Typ

Anger fältets indatatyp. Innehållet i den här rutan återspeglar det indatatypvärde som visas för tillfället i HTML-källkoden.

Värde

Anger fältets värde.

Parametrar

Öppnar dialogrutan Parametrar, där du kan visa fältets aktuella attribut samt lägga till och ta bort attribut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online