Användarhandbok Avbryt

Visa databasposter

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om databasposter

När databasposter ska visas måste information hämtas som lagras i en databas eller en annan innehållskälla, och sedan ska informationen visas på en webbsida. I Dreamweaver finns många metoder för att visa dynamiskt innehåll, och där finns flera inbyggda serverfunktioner som du kan använda för att förbättra presentationen av dynamiskt innehåll och göra så att användare enklare kan söka genom och navigera i informationen som returneras från en databas.

Databaser och andra källor med dynamiskt innehåll ger dig större kraft och flexibilitet när du söker efter, sorterar och visar stora mängder information. Det är praktiskt att använda en databas när du måste lagra stora mängder information, och sedan hämta och visa informationen på ett meningsfullt sätt. I Dreamweaver finns flera verktyg och fördefinierade funktioner som hjälper dig att effektivt hämta och visa information som lagras i en databas.

Serverfunktioner och formateringselement

Dreamweaver innehåller följande serverfunktioner och formateringselement som du använder för att förbättra visningen av dynamiska data:

Format

gör så att du kan använda olika typer av numeriska och monetära värden samt datum/tid- och procentvärden på dynamisk text.

Om till exempel priset på ett objekt i en postmängd är 10,989 kan du visa priset på sidan som SEK 10,99 genom att välja formatet ”Valuta - 2 decimaler” i Dreamweaver. Formatet visar en siffra med två decimaler. Om siffran har fler än två decimaler rundar dataformatet av den till närmaste decimal. Om siffran inte har några decimaler läggs ett decimalkomma och två nollor till.

Upprepande region

serverfunktioner som låter dig visa flera objekt som returneras av en databasfråga, och låter dig ange antalet poster som ska visas per sida.

Navigering för postmängd

serverfunktioner som låter dig infoga navigeringselement som användarna kan använda för att flytta till nästa eller föregående uppsättning med poster som returneras av postmängden. Om du till exempel väljer att visa 10 poster per sida med serverobjektet Upprepande region, och postmängden returnerar 40 poster, kan du navigera genom 10 poster åt gången.

Statusfält för postmängd

serverfunktioner som låter dig ta med en räknare som visar användare var de befinner sig i en postmängd i förhållande till det totala antalet returnerade poster.

Visa region

serverfunktioner som låter dig välja att visa eller dölja objekt på sidan baserat på vilken relevans de visade posterna har. Om en användare till exempel har navigerat till den sista posten i en postmängd kan du dölja länken Nästa och bara visa länken för Föregående poster.

Använd typografiska element och sidlayoutelement på dynamiska data

En kraftfull funktion i Dreamweaver är förmågan att visa dynamiska data på en strukturerad sida, och att använda typografisk formatering med HTML och CSS. Om du vill använda format på dynamiska data i Dreamweaver formaterar du tabellerna och platshållarna för dynamiska data med formateringsverktygen i Dreamweaver. När data har infogats från datakällan får de automatiskt typsnittet, styckeformateringen och tabellformateringen som du har angett.

Navigeringslänkar för postmängder låter användarna flytta en post till nästa, eller från en uppsättning med poster till nästa. Om du till exempel har utformat en sida så att den visar fem poster samtidigt, kanske du vill lägga till länkar som Nästa eller Föregående, som användarna kan använda för att visa de fem följande eller föregående posterna.

Du kan skapa fyra typer av navigeringslänkar för att flytta genom en postmängd: Första, Föregående, Nästa och Sista. En enda sida kan innehålla hur många som helst av dessa länkar, under förutsättning att de fungerar på en enda postmängd. Du kan inte lägga till länkar för att flytta genom en andra postmängd på samma sida.

Navigeringslänkar för postmängder kräver följande dynamiska element:

 • En postmängd att navigera i

 • Dynamiskt innehåll på sida för att visa posten eller posterna

 • Text eller bilder på sidan som fungerar som ett klickbart navigeringsfält

 • En Flytta till post-uppsättning med serverfunktioner för att navigera i postmängden

  Du kan lägga till de två sista elementen genom att använda serverobjektet Navigeringsfält för postmängd. Du kan också lägga till dem separat genom att använda designverktygen och panelen Serverfunktioner.

Skapa ett navigeringsfält för postmängd

Du kan skapa ett navigeringsfält för postmängd med en enda åtgärd genom att använda serverfunktion Navigeringsfält för postmängd. Serverobjektet lägger till följande byggstenar på sidan:

 • En HTML-tabell med antingen text- eller bildlänkar

 • En uppsättning med Flytta till-serverfunktioner

 • En uppsättning med Visa region-serverfunktioner

  Textversionen av navigeringsfältet för postmängd ser ut så här:

Textversion av Navigeringsfält för postmängd

Navigeringsfält för postmängd

Innan du placerar navigeringsfältet på sidan måste du se till att sidan innehåller en postmängd att navigera i och en sidlayout där posterna kan visas.

När du har placerat navigeringsfältet på sidan kan du använda designverktygen för att anpassa fältet. Du kan också ändra serverfunktionerna Flytta till och Visa region genom att dubbelklicka på dem i panelen Serverfunktioner.

Dreamweaver skapar en tabell som innehåller text- eller bildlänkar som låter användaren navigera i den markerade postmängden när de klickas. När den första posten i postmängden visas döljs länkarna eller bilderna Första och Föregående. När den sista posten i postmängden visas döljs länkarna eller bilderna Nästa och Sista.

Du kan anpassa navigeringsfältets layout genom att använda designverktyg och panelen Serverfunktioner.

 1. I designvyn placerar du insättningspunkten på den plats på sidan där du vill att navigeringsfältet ska visas.
 2. Visa dialogrutan Navigeringsfält för postmängd (Infoga > Dataobjekt > Postmängdsväxling > Navigeringsfält för postmängd).
 3. Markera den postmängd som du vill navigera i på snabbmenyn Postmängd.
 4. Markera det format som navigeringslänkarna på sidan ska visas med i området Visa med och klicka sedan på OK.

  Text

  Placerar textlänkar på sidan.

  Bilder

  Inkluderar bilder som länkar. Dreamweaver använder egna bildfiler. Du kan byta ut de här bildfilerna mot dina egna bildfiler när du har placerat fältet på sidan.

Anpassade navigeringsfält för postmängd

Du kan skapa egna navigeringsfält för postmängder som använder mer komplexa layouter och formateringsstilar än den enkla tabell som skapas av serverobjektet Navigeringsfält för postmängd.

Om du vill skapa ett eget navigeringsfält för postmängd måste du:

 • Skapa navigeringslänkar i text eller bilder

 • Placera länkarna på sidan i designvyn

 • Tilldela individuella serverfunktioner till varje navigeringslänk

I det här avsnittet beskrivs hur du tilldelar enskilda serverfunktioner till navigeringslänkarna.

 1. I designvyn väljer du textsträngen eller bilden på sidan som du vill använda som en postnavigeringslänk.
 2. Öppna panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och klicka på plusknappen (+).
 3. Välj Postmängdsväxling på snabbmenyn. Sedan väljer du en serverfunktion som passar för länken bland serverfunktionerna i listan.

  Om postmängden innehåller en stor mängd poster kan serverfunktionen Flytta till sista post ta lång tid att köra när användaren klickar på länken.

 4. Markera den postmängd som innehåller posterna på snabbmenyn Postmängd och klicka sedan på OK.

  Serverfunktionen tilldelas till navigeringslänken.

Ange alternativ för dialogrutan Flytta till (serverfunktion)

Lägga till länkar som låter användaren navigera genom posterna i en postmängd.

 1. Om du inte har markerat något på sidan väljer du en länk på snabbmenyn.
 2. Markera den postmängd som innehåller posterna som du vill bläddra genom och klicka på OK.
  Obs!

  Om postmängden innehåller en stor mängd poster kan serverfunktionen Flytta till sista post ta lång tid att köra när användaren klickar på länken.

När du skapar ett anpassat navigeringsfält börjar du med att skapa dess visuella utseende med verktygen för siddesign i Dreamweaver. Du behöver inte skapa någon länk för textsträngen eller bilden, eftersom Dreamweaver skapar länken åt dig.

Sidan som du skapar navigeringsfältet för måste innehålla en postmängd att navigera i. Ett enkelt navigeringsfält för postmängd kan se ut så här, med länkknappar som har skapats av bilder eller andra innehållselement:

Enkelt navigeringsfält för postmängd

När du har lagt till en postmängd på en sida och har skapat ett navigeringsfält, måste du ange individuella serverfunktioner för varje navigeringselement. Ett typiskt navigeringsfält för postmängd innehåller till exempel bilder på följande länkar matchade med rätt funktion:

Navigeringslänk

Serverfunktion

Gå till första sidan

Flytta till första sidan

Gå till föregående sida

Flytta till föregående sida

Gå till nästa sida

Flytta till nästa sida

Gå till sista sidan

Flytta till sista sidan

Visa och dölja regioner baserat på postmängdsresultat

Du kan också ange att en region ska visas eller döljas beroende på om postmängden är tom eller inte. Om en postmängd är tom (om det till exempel inte finns några poster som matchar frågan) kan du visa ett meddelande om att inga poster returnerades. Det här är särskilt användbart när du skapar söksidor som är beroende av sökvillkor som användaren anger att köra frågor mot. På liknande sätt kan du visa ett felmeddelande om det uppstår problem med att ansluta till en databas, eller om en användares användarnamn eller lösenord inte matchar dem som servern godkänner.

Serverfunktionerna för Visa region är följande:

 • Visa om postmängden är tom

 • Visa om postmängden inte är tom

 • Visa om sidan är den första

 • Visa om sidan inte är den första

 • Visa om sidan är den sista

 • Visa om sidan inte är den sista

 1. I designvyn väljer du regionen på sidan som ska visas eller döljas.
 2. I panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och klickar du på plusknappen (+).
 3. Välj Visa region på snabbmenyn, markera något av serverfunktionerna i listan och klicka sedan på OK.

Visa flera postmängdsresultat

Med serverfunktionen Upprepa region kan du visa flera poster från en postmängd på en sida. Allt dynamiskt dataurval kan göras om till en upprepad region. De vanligaste regionerna är en tabell, en tabellrad eller en serie med tabellrader.

 1. I designvyn väljer du en region med dynamiskt innehåll.

  Markeringen kan innehålla vad som helst, till exempel en tabell, en tabellrad eller till och med ett textstycke.

  Om du vill markera en region exakt på sidan kan du använda kodväljaren i det dokumentfönstrets vänstra hörn. Om en region t.ex. är en tabellrad klickar du inuti raden på sidan och klickar sedan på taggen <tr> längst till höger i taggväljaren för att markera tabellraden.

 2. Välj Fönster > Serverfunktioner om du vill visa panelen Serverfunktioner.
 3. Klicka på plusknappen (+) och välj Upprepande region.
 4. Välj namnet på postmängden som du vill använda på snabbmenyn.
 5. Ange antalet poster som ska visas per sida och klicka på OK.

  I dokumentfönstret visas en tunn, streckad grå kontur runt den upprepande regionen.

Ändra upprepande regioner i egenskapskontrollen

 1. Ändra den markerade upprepande regionen genom att ändra följande alternativ:
  • Namnet på den upprepande regionen.

  • Postmängden som tillhandahåller poster för den upprepande regionen.

  • Antalet poster som visas.

   När du markerar ett nytt alternativ, uppdateras sidan av Dreamweaver.

Återanvända PHP-postmängder

En självstudiekurs om hur du använder PHP-postmängder finns i David Powers självstudiekurs, How Do I Reuse a PHP Recordset in More Than One Repeat Region?

Skapa en dynamisk tabell

I följande exempel visas hur serverfunktionen Upprepande region används på en tabellrad, och anger att nio poster ska visas per sida. Själva raden visar fyra olika poster: ort, stat, gatuadress och postnummer.

Serverfunktionen Upprepande region används på en tabellrad

Om du vill skapa en likadan tabell som den i föregående exempel måste du skapa en tabell med dynamiskt innehåll. Sedan måste du använda serverfunktionen Upprepande region på tabellraden som innehåller det dynamiska innehållet. När sidan bearbetas av programservern upprepas raden det antal gånger som anges i serverobjektet Upprepande region, med olika poster infogade på varje ny rad.

 1. Gör något av följande om du vill infoga en dynamisk tabell:
  • Välj Infoga > Dataobjekt > Dynamiska data > Dynamisk tabell för att visa dialogrutan Dynamisk tabell.

  • Klicka på Dynamiska data i kategorin Data på panelen Infoga, och välj ikonen Dynamisk tabell på snabbmenyn.

 2. Välj postmängden på snabbmenyn Postmängd.
 3. Välj antalet poster som ska visas per sida.
 4. (Valfritt) Indatavärden för tabellkant, cellfyllnad och cellmellanrum.

  Dialogrutan Dynamisk tabell bevarar värdena som du anger för tabellkanter, cellfyllnad och cellmellanrum.

  Obs!

  Om du arbetar med ett projekt som kräver flera dynamiska tabeller med samma utseende anger du värden för tabellayouten, vilket ytterligare förenklar utformningen av sidor. Du kan justera värdena när du har infogat tabellen genom att använda tabellens egenskapskontroll.

 5. Klicka på OK.

  En tabell och platshållare för det dynamiska innehållet som har definierats i dess motsvarande postmängd infogas på sidan.

  En tabell och platshållare för det dynamiska innehållet i en postmängd

  I det här exemplet innehåller postmängden fyra kolumner: AUTHORID, FIRSTNAME, LASTNAME och BIO. Tabellens rubrikrad fylls i med namnet på varje kolumn. Du kan redigera de här rubrikerna med beskrivande text, eller byta ut dem mot representativa bilder.

Skapa posträknare

Med posträknare får användarna en referenspunkt när de navigerar genom en uppsättning med poster. Vanligtvis visar en posträknare det totala antalet poster som har returnerats, samt vilka poster som visas för tillfället. Om en postmängd till exempel returnerar 40 enskilda poster, och 8 poster visas per sida, skulle posträknaren på första sidan visa ”Visar posterna 1–8 av 40.”

Innan du skapar en posträknare för en sida måste du skapa en postmängd för sidan, en lämplig sidlayout för det dynamiska innehållet och sedan ett navigeringsfält för postmängden.

Skapa enkla posträknare

Posträknare visar i vilken position användaren befinner sig inom en given uppsättning poster i relation till det totala antalet poster som har returnerats. Av den anledning är posträknare en användbar funktion som kan göra en webbsida betydligt mer användbar.

Skapa en enkel posträknare genom att använda serverobjektet Navigeringsstatus för postmängd. Det här serverobjektet infogar text på sidan som visar tillståndet för den aktuella posten. Du kan anpassa posträknaren genom att använda siddesignverktygen i Dreamweaver.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga posträknaren.
 2. Välj Infoga > Dataobjekt > Visa antal poster > Navigeringsstatus för postmängd, välj postmängden på snabbmenyn Postmängd och klicka på OK.

  Serverobjektet Navigeringsstatus för postmängd infogar en posträknare i textformat som ser ut ungefär som i följande exempel:

  I Live-vyn ser räknaren ut ungefär som i följande exempel:

Skapa och lägga till posträknaren på sidan

 1. Markera postmängden som ska spåras i dialogrutan Infoga navigeringsstatus för postmängd och klicka på OK.

Skapa anpassade posträknare

Skapa anpassade posträknare genom att använda enskilda posträknarfunktioner. Om du väljer en anpassad posträknare kan du skapa mer än den enkla tabell i en rad som serverobjektet Navigeringsstatus för postmängd infogar. Du kan ordna designelement på ett antal kreativa sätt och koppla en lämplig serverfunktion till varje element.

Serverfunktionerna för Antal poster är:

 • Visa startpostens nummer

 • Visa slutpostens nummer

 • Visa totalt antal poster

Innan du infogar en anpassad posträknare på en sida måste du först skapa en postmängd, en lämplig sidlayout där det dynamiska innehållet infogas samt ett navigeringsfält för postmängden.

I det här exempel skapas en posträknare som liknar den i exemplet i ”Enkla posträknare”. I det här exemplet representerar texten i sans serif-typsnittet platshållare för posträknarna som kommer att infogas på sidan. Posträknaren i det här exemplet ser ut så här:

Visar posterna StartRow till EndRow av RecordSet.RecordCount.

 1. Skriv räknarens text i designläge på sidan. Du kan skriva vad du vill, till exempel:
  Displaying records thru of .
 2. Placera insättningspunkten i slutet av strängen.
 3. Öppna panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).
 4. Klicka på plusknappen (+) i det övra vänstra hörnet och klicka sedan på Visa antal poster. Välj Visa totalt antal poster på den här undermenyn. Funktionen Visa totalt antal poster infogas på sidan och en platshållare infogas vid insättningspunkten. Textsträngen ser nu ut så här:
  Displaying records thru of {Recordset1.RecordCount}.
 5. Placera insättningspunkten efter ordet posterna och välj Visa antal för startpost i Serverfunktioner > plusknappen (+) > Antal poster. Textsträngen ser nu ut så här:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru of {Recordset1.RecordCount}.
 6. Placera sedan insättningspunkten mellan orden till och av och välj Visa antal för startpost i Serverfunktioner > plusknappen (+) > Antal poster. Textsträngen ser nu ut så här:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru {EndRow_Recordset1} of{Recordset1.RecordCount}.
 7. Bekräfta att räknaren fungerar genom att visa sidan i fönstret Live-vyn. Räknaren ser ut ungefär som i följande exempel:
  Displaying records 1 thru 8 of 40.

  Om resultatsidan innehåller en navigeringslänk som leder till nästa uppsättning poster uppdateras posträknaren när du klickar på länken. Då ser den ut på följande sätt:

  Showing records 9 thru 16 of 40.

Använda fördefinierade dataformat

Dreamweaver omfattar flera fördefinierade dataformat som du kan tillämpa på dynamiska dataelement. Formaten omfattar datum och tid, valutor, tal och procent.

Tillämpa dataformat på dynamiskt innehåll

 1. Markera platshållaren för dynamiskt innehåll i dokumentfönstret.
 2. Välj Fönster > Bindningar så att panelen Bindningar visas.
 3. Klicka på nedpilen i kolumnen Format.

  Expandera panelen om du inte ser nedpilen.

 4. Välj den önskade dataformatkategorin på snabbmenyn Format.

  Se till att dataformatet passar den typ av data som du vill formatera. Valutaformaten fungerar till exempel bara om de dynamiska data innehåller numeriska uppgifter. Observera att det inte går att tillämpa mer än ett format på samma data.

 5. Kontrollera att formatet användes korrekt genom att förhandsgranska sidan Live-vyn.

Anpassa ett dataformat

 1. Öppna en sida som innehåller dynamiska data i designläge.

 2. Välj de dynamiska data som du vill skapa ett anpassat format för.

  Det bundna dataobjekt vars dynamiska text du valde markeras i panelen Bindningar (Fönster > Bindningar). Panelen visar två kolumner för det markerade objektet: Bindning och Format. Om kolumnen Format inte visas gör du panelen Bindningar bredare så att den visas.

 3. Klicka på nedpilen i kolumnen Format i panelen Bindningar. Då visas de tillgängliga dataformaten på snabbmenyn.

  Expandera panelen Bindningar om du inte ser nedpilen.

 4. Välj Redigera formatlista på snabbmenyn.

 5. Fyll i dialogrutan och klicka på OK.

  a. Välj formatet i listan och klicka på Redigera.

  b. Ändra vilka av de följande parametrarna du vill i dialogrutan Valuta, Nummer eller Procent och klicka på OK.

  • Antalet siffror som ska visas efter decimalkommat.
  • Om en inledande nolla ska infogas före positiva tal som är mindre än ett.
  • Om negativa parenteser eller minustecken ska användas för negativa värden.
  • Om siffrorna ska grupperas.

  c. Du kan ta bort ett dataformat genom att markera det i listan och klicka på minusknappen (-).

Skapa ett dataformat (bara ASP)

 1. Öppna en sida som innehåller dynamiska data i designläge.
 2. Välj de dynamiska data som du vill skapa ett anpassat format för.

 3. Välj Fönster > Bindningar så att panelen Bindningar visas och klicka sedan på nedpilen i kolumnen Format. Expandera panelen om du inte ser nedpilen.
 4. Välj Redigera formatlista på snabbmenyn.
 5. Klicka på plusknappen (+) och välj en formattyp.
 6. Definiera formatet och klicka på OK.
 7. Ange det nya formatets namn i kolumnen Namn och klicka på OK.
  Obs!

  Trots att Dreamweaver endast stöder dataformatskapande för ASP-sidor, kan användare av ColdFusion och PHP ladda ned format som andra utvecklare har skapat, eller skapa serverformat och posta dem på Dreamweaver Exchange. Mer information om API:t Serverformat finns i Utöka Dreamweaver (Hjälp > Utöka Dreamweaver > Serverformat).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto