Användarhandbok Avbryt

Lägg till dynamiskt innehåll på sidor

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om att lägga till dynamiskt innehåll

När du har definierat en eller flera källor med dynamiskt innehåll kan du använda källorna för att lägga till dynamiskt innehåll på sidan. Innehållskällor kan innehålla en kolumn i en postmängd, ett värde som har skickats av ett HTML-formulär, värdet i ett serverobjekt eller andra data.

I Dreamweaver kan du placera dynamiskt innehåll nästan var du vill på en webbsida eller i dess HTML-källkod. Du kan placera dynamiskt innehåll vid insättningspunkten, byta ut en textsträng eller infoga det som ett HTML-attribut. Dynamiskt innehåll kan till exempel definiera src-attributet för en bild eller value-attributet för ett formulärfält.

Du kan lägga till dynamiskt innehåll på en sida genom att välja en innehållskälla i panelen Bindningar. Dreamweaver infogar ett serverskript i sidans kod, och skriptet instruerar servern att överföra data från innehållskällan till sidans HTML-kod när sidan efterfrågas av en webbläsare.

Det finns ofta mer än ett sätt att göra ett sidelement dynamiskt. Om du till exempel vill göra en bild dynamisk kan du använda panelen Bindningar, egenskapskontrollen eller kommandot Bild på Infoga-menyn.

Som standard kan en HTML-sida bara visa en post åt gången. Om du vill visa de övriga posterna i postmängden kan du lägga till en länk för att förflytta dig genom posterna en åt gången. Du kan också skapa en upprepad region för att visas fler än en post på en sida.

Om dynamisk text

Dynamiskt text antar all textformatering som används på den befintliga texten eller insättningspunkten. Om till exempel ett CSS-format (Cascading Style Sheet) påverkar den markerade texten, påverkas även det dynamiska innehåll som ersätter texten. Du kan lägga till eller ändra textformatet på dynamiskt innehåll genom att använda något av textformateringsverktygen i Dreamweaver.

Du kan också använda ett dataformat på dynamiskt text. Om dina data till exempel består av datum kan du ange ett visst datumformat, till exempel 2000-04-17 för besökare från Sverige och 04/17/00 för besökare från USA.

Göra text dynamisk

Du kan byta ut befintlig text mot dynamisk text, och du kan placera dynamisk text vid en viss insättningspunkt på sidan.

Lägga till dynamisk text

 1. I designvyn markerar du text på sidan eller klickar där du vill lägga till dynamisk text.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) väljer du innehållskällan i listan. Om du väljer en postmängd anger du vilken kolumn i postmängden som du vill ha.

  Innehållskällan ska innehålla vanlig text (ASCII-text). Vanlig text inkluderar HTML. Om inget innehåll visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, klickar du på plusknappen (+) och definierar en ny innehållskälla.

 3. (Valfritt) Välj ett dataformat för texten.
 4. Klicka på Infoga, eller dra innehållskällan till sidan.

  En dynamisk innehållsplatshållare visas. (Om du markerade text på sidan, byts textmarkeringen ut mot platshållaren.) Platshållaren för postmängdinnehåll har syntaxen {Postmängdnamn.Kolumnnamn}, där Postmängd är namnet för postmängden och Kolumnnamn är namnet för den kolumn som du väljer i postmängden.

  Ibland förvrängs sidans layout i dokumentfönstret av längden på platshållarna för dynamisk text. Du löser problemet genom att använda tomma klammerparenteser som platshållare. Se nästa avsnitt.

Visa platshållare för dynamisk text

 1. Välj Redigera > Inställningar > Osynliga element (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar > Osynliga element (Macintosh).
 2. Välj select {} på snabbmenyn Visa dynamisk text som och klicka på OK.

Göra bilder dynamiska

Du kan göra bilder på sidan dynamiska. Låt oss anta att du skapar en sida som visar objekt som ska säljas på en välgörenhetsauktion. Varje sida ska innehålla en beskrivande text och ett foto på ett objekt. Sidans allmänna layout är densamma för alla objekt, men fotot (och den beskrivande texten) kan ändras.

 1. Öppna sidan i designvyn (Visa > Design) och placera insättningspunkten där du vill att bilden ska visas på sidan.
 2. Välj Infoga > Bild.

  Dialogrutan Välj bildkälla visas.

 3. Klicka på alternativet Datakällor (Windows) eller på knappen Datakälla (Macintosh).

  En lista med innehållskällor visas.

 4. Markera en innehållskälla i listan och klicka på OK.

  Innehållskällan ska vara en postmängd som innehåller sökvägen till bildfilerna. Beroende på webbplatsens struktur kan sökvägarna vara absoluta, dokumentrelativa eller rotrelativa.

  Obs!

  Dreamweaver stöder för närvarande inte binära bilder som lagras i en databas.

  Om inga postmängder visas i listan, eller om du inte vill ha någon av det tillgängliga postmängderna, definierar du en ny postmängd.

Göra HTML-attribut dynamiska

Du kan ändra utseende på en sida dynamiskt genom att binda HTML-attribut till data. Du kan till exempel ändra bakgrundsbilden för en tabell genom att binda tabellens background-attribut till ett fält i en postmängd.

Du kan binda HTML-attribut med panelen Bindningar eller med egenskapskontrollen.

Göra HTML-attribut dynamiska med panelen Bindningar

 1. Öppna panelen Bindningar genom att välja Fönster > Bindningar.
 2. Se till att panelen Bindningar visar en lista med de datakällor som du vill använda.

  Innehållskällan ska innehålla data som lämpliga för det HTML-attribut som du vill binda. Om inga innehållskällor visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, klickar du på plusknappen (+) och definierar en ny datakälla.

 3. Markera ett HTML-objekt i designvyn.

  Om du vill markera en HTML-tabell klickar du inuti tabellen och sedan på taggen <table> i taggväljaren längst ned till vänster i dokumentfönstret.

 4. I panelen Bindningar väljer du en innehållskälla i listan.
 5. I rutan Bind till väljer du ett HTML-attribut på snabbmenyn.
 6. Klicka på Bind.

  Nästa gång sidan körs på programservern tilldelas värdet på datakällan till HTML-attributet.

Göra HTML-attribut dynamiska med egenskapskontrollen

 1. Välj ett HTML-objekt i designvyn och öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

  Om du vill markera en HTML-tabell klickar du inuti tabellen och sedan på taggen <table> i taggväljaren längst ned till vänster i dokumentfönstret.

 2. Hur du binder en källa med dynamiskt innehåll till HTML-attributet beror på det är placerat.
  • Om det finns en mappikon i egenskapskontrollen bredvid attributet som du vill binda, klickar du på mappikonen för att öppna en dialogruta där du väljer en fil. Sedan klickar du på alternativet Datakällor för att visa en lista med datakällor.

  • Om attributet som du vill binda inte har en mappikon bredvid sig, klickar du på fliken Lista (den nedre av de två flikarna) till vänster om egenskapskontrollen.

   Egenskapskontrollens listvy visas.

  • Om attributet som du vill binda inte visas i listvyn, klickar du på plusknappen (+) och anger därefter attributets namn eller klickar på den lilla pilknappen och markerar attributet högst upp på snabbmenyn.

 3. Om du vill göra attributets värde dynamiskt, klickar du först på attributet och sedan på blixtikonen eller mappikonen i slutet av attributraden.

  Om du klickade på blixtikonen visas en lista med datakällor.

  Om du klickade på mappikonen visas en dialogruta där du kan välja filer. Välj alternativet Datakällor om du vill visa en lista med innehållskällor.

 4. Markera en innehållskälla i listan med innehållskällor och klicka på OK.

  Innehållskällan ska innehålla data som lämpliga för det HTML-attribut som du vill binda. Om inget innehåll visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, definierar du en ny innehållskälla.

  Nästa gång sidan körs på programservern tilldelas värdet på datakällan till HTML-attributet.

Göra ActiveX, Flash och andra objektparametrar dynamiska

Du kan göra parametrarna för Java-applets och plugin-program dynamiska, liksom parametrarna för ActiveX-, Flash-, Shockwave-, Director- och Generator-objekt.

Innan du börjar, kontrollerar du att fälten i postmängden innehåller data som är lämpliga för de objektparametrar som du vill binda.

 1. Välj ett objekt på sidan i designvyn och öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 2. Klicka på knappen Parametrar.
 3. Om parametern inte visas i listan klickar du på plusknappen (+) och anger ett parameternamn i kolumnen Parameter.
 4. Klicka på parameterns Värde-kolumn och klicka sedan på blixtikonen för att ange ett dynamiskt värde.

  En lista med datakällor visas.

 5. Markera en datakälla i listan och klicka på OK.

  Datakällan bör innehålla data som lämpliga för den objektparameter som du vill binda. Om inga data visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga datakällorna, definierar du en ny datakälla.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto