Användarhandbok Avbryt

Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om dynamiskt innehåll

Du kan ändra det dynamiska innehållet på sidan genom att redigera serverfunktionen som tillhandahåller innehållet. Du kan till exempel redigera en serverfunktion för postmängder för att fler poster ska skickas till sidan.

Dynamiskt innehåll på en sida visas i en lista i panelen Serverfunktioner. Om du till exempel vill lägga till en postmängd på sidan, visar panelen Serverfunktioner den så här:

Recordset(myRecordset)

Om du lägger till en annan postmängd på sidan visar paneln Serverfunktioner båda postmängderna så här:

Recordset(mySecondRecordset)Recordset(myRecordset)

Redigera dynamiskt innehåll

 1. Öppna panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).
 2. Klicka på plusknappen (+) om du vill visa serverfunktionerna, och dubbelklicka på serverfunktionen i panelen.

  Dialogrutan som du använde för att definiera den ursprungliga datakällan visas.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan och klicka på OK.

Ta bort dynamiskt innehåll

 1. När du har lagt till dynamiskt innehåll på en sida kan du ta bort det på följande sätt:
  • Markera det dynamiska innehållet på sidan och tryck på Delete.

  • Markera det dynamiska innehållet i panelen Serverfunktioner och klicka på minusknappen (-).

  Obs!

  Den här åtgärden tar bort de serverskript på sidan som hämtar det dynamiska innehållet från databasen. Den tar inte bort data i databasen.

Testa dynamiskt innehåll

Du kan förhandsgranska och redigera dynamiskt innehåll i Live-vyn.

När det dynamiska innehållet visas kan du utföra följande uppgifter:

 • Justera sidans layout med verktyg för siddesign

 • Lägga till, redigera eller ta bort dynamiskt innehåll

 • Lägga till, redigera och ta bort serverfunktioner

 1. Klicka på Live-vyknappen när du vill visa dynamiskt innehåll.
 2. Gör ändringarna på sidan. Du måste växla mellan Live-vyn och design- eller kodvyn när du vill se hur ändringarna blir.

Låta Adobe Contribute-användare redigera dynamiskt innehåll

När en Contribute-användare redigerar en sida med dynamiskt innehåll eller osynliga element (till exempel skript och kommentarer) visar Contribute det dynamiska innehållet och osynliga element som gula markörer. Som standard kan Contribute-användare inte markera eller ta bort dessa markörer.

Om du vill att Contribute-användare ska kunna markera och ta bort dynamiskt innehåll och andra osynliga element från en sida kan du ändra inställningarna för behörighetsgruppen. Contribute-användare kan aldrig redigera dynamiskt innehåll, även om du tillåter dem att markera det.

Obs!

Med hjälp av vissa servertekniker kan du visa statisk text med en serverkod eller serverfunktion. Om du vill tillåta Contribute-användare att redigera den statiska texten på en dynamisk sida som använder en sådan serverteknik, placerar du den statiska texten utanför serverkoden. Mer information finns i Administrera Adobe Contribute.

 1. Välj Plats > Administrera plats i Contribute.
 2. Om vissa obligatoriska alternativ för Contribute-kompatibilitet inte är aktiverade visas en dialogruta med en fråga om du vill aktivera alternativen. Klicka på OK om du vill aktivera alternativen och Contribute-kompatibilitet.
 3. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det, och klicka på OK.

  Dialogrutan Administrera webbplats visas.

 4. Välj en roll i kategorin Användare och roller och klicka sedan på knappen Redigera rollinställningar.
 5. Välj kategorin Redigera och avmarkera alternativet att skydda skript och formulär.
 6. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Redigera inställningar.
 7. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Administrera webbplats.

Ändra postmängder med egenskapskontrollen

Använd egenskapskontrollen för att ändra den markerade postmängden. De tillgängliga alternativen varierar beroende på servermodell.

 1. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och markera postmängden i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).
 2. Redigera alternativen. När du väljer ett nytt alternativ i egenskapskontrollen uppdaterar Dreamweaver sidan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online