Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om dynamiskt innehåll

Du kan ändra det dynamiska innehållet på sidan genom att redigera serverfunktionen som tillhandahåller innehållet. Du kan till exempel redigera en serverfunktion för postmängder för att fler poster ska skickas till sidan.

Dynamiskt innehåll på en sida visas i en lista i panelen Serverfunktioner. Om du till exempel vill lägga till en postmängd på sidan, visar panelen Serverfunktioner den så här:

Recordset(myRecordset)

Om du lägger till en annan postmängd på sidan visar paneln Serverfunktioner båda postmängderna så här:

Recordset(mySecondRecordset)Recordset(myRecordset)

Redigera dynamiskt innehåll

 1. Öppna panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).
 2. Klicka på plusknappen (+) om du vill visa serverfunktionerna, och dubbelklicka på serverfunktionen i panelen.

  Dialogrutan som du använde för att definiera den ursprungliga datakällan visas.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan och klicka på OK.

Ta bort dynamiskt innehåll

 1. När du har lagt till dynamiskt innehåll på en sida kan du ta bort det på följande sätt:
  • Markera det dynamiska innehållet på sidan och tryck på Delete.

  • Markera det dynamiska innehållet i panelen Serverfunktioner och klicka på minusknappen (-).

  Obs!

  Den här åtgärden tar bort de serverskript på sidan som hämtar det dynamiska innehållet från databasen. Den tar inte bort data i databasen.

Testa dynamiskt innehåll

Du kan förhandsgranska och redigera dynamiskt innehåll i Live-vyn.

När det dynamiska innehållet visas kan du utföra följande uppgifter:

 • Justera sidans layout med verktyg för siddesign

 • Lägga till, redigera eller ta bort dynamiskt innehåll

 • Lägga till, redigera och ta bort serverfunktioner

 1. Klicka på Live-vyknappen när du vill visa dynamiskt innehåll.
 2. Gör ändringarna på sidan. Du måste växla mellan Live-vyn och design- eller kodvyn när du vill se hur ändringarna blir.

Låta Adobe Contribute-användare redigera dynamiskt innehåll

När en Contribute-användare redigerar en sida med dynamiskt innehåll eller osynliga element (till exempel skript och kommentarer) visar Contribute det dynamiska innehållet och osynliga element som gula markörer. Som standard kan Contribute-användare inte markera eller ta bort dessa markörer.

Om du vill att Contribute-användare ska kunna markera och ta bort dynamiskt innehåll och andra osynliga element från en sida kan du ändra inställningarna för behörighetsgruppen. Contribute-användare kan aldrig redigera dynamiskt innehåll, även om du tillåter dem att markera det.

Obs!

Med hjälp av vissa servertekniker kan du visa statisk text med en serverkod eller serverfunktion. Om du vill tillåta Contribute-användare att redigera den statiska texten på en dynamisk sida som använder en sådan serverteknik, placerar du den statiska texten utanför serverkoden. Mer information finns i Administrera Adobe Contribute.

 1. Välj Plats > Administrera plats i Contribute.
 2. Om vissa obligatoriska alternativ för Contribute-kompatibilitet inte är aktiverade visas en dialogruta med en fråga om du vill aktivera alternativen. Klicka på OK om du vill aktivera alternativen och Contribute-kompatibilitet.
 3. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det, och klicka på OK.

  Dialogrutan Administrera webbplats visas.

 4. Välj en roll i kategorin Användare och roller och klicka sedan på knappen Redigera rollinställningar.
 5. Välj kategorin Redigera och avmarkera alternativet att skydda skript och formulär.
 6. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Redigera inställningar.
 7. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Administrera webbplats.

Ändra postmängder med egenskapskontrollen

Använd egenskapskontrollen för att ändra den markerade postmängden. De tillgängliga alternativen varierar beroende på servermodell.

 1. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och markera postmängden i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).
 2. Redigera alternativen. När du väljer ett nytt alternativ i egenskapskontrollen uppdaterar Dreamweaver sidan.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto