Användarhandbok Avbryt

Adobe Fresco och Photoshop

Lär dig hur du arbetar i både Adobe Fresco och Photoshop.

Du kan rita med Fresco på en iPad när du är på språng, få åtkomst till samma teckning från Photoshop på datorn och öppna teckningen var som helst på din iPad i Photoshop och förbättra den. Allt du skapar i Photoshop på iPad eller Fresco sparas automatiskt som ett molndokument när du är ansluten till ett nätverk. 

Interoperabilitet mellan Photoshop och Fresco
Interoperabilitet mellan Photoshop och Fresco

Frescos hemskärm
Öppna dina molndokument från hemskärmen

Du kan enkelt komma åt ditt arbete från Adobe Fresco, Photoshop på datorn och Photoshop på iPad. Gå bara till avsnittet Molndokument på hemskärmen för dessa appar så hittar du ditt arbete där, klart att använda. Tryck i Fresco på Ditt arbete på hemskärmen för att komma åt Fresco-molndokument.

När du är online och arbetar i Fresco och sedan använder Photoshop i din iPad eller redigerar samma fil i Photoshop på datorn, är ditt arbete omedelbart tillgängligt via Molndokument på hemskärmen i samtliga tre appar. Flying Orange är ett exempel på ett molndokument som visas i Fresco, Photoshop i iPad och Photoshop på datorn: 

Samma konstverk visas i tre appar i Molndokument
Samma konstverk visas som molndokument på hemskärmen i tre appar.

Obs!

Om du skapar dokumentet i Photoshop på datorn kan du spara det som ett molndokument så att du kommer åt det på ett smidigt sätt i alla tre appar.

Inget arbete går förlorat om du väljer offlineläge eller förlorar uppkopplingen till Internet på enheten medan du arbetar i ett molndokument. När du är online igen synkroniseras ändringarna med molnversionen av dokumentet.

Mer information finns i Varför kan jag inte se mina molndokument offline?

Vill du arbeta offline?

I Fresco kan du arbeta med dina teckningar även när du är offline. Du kan också arbeta offline i Photoshop i din iPad och på datorn. Alla ändringar du gjorde i molndokumenten i Fresco och Photoshop synkas till Creative Cloud när du är online igen.

Låt oss ta ett exempel: Du skapar en teckning, Flygande apelsin, offline i Fresco och lägger till några penseldrag. Sedan öppnar du molndokumentet i Photoshop på iPad och lägger till lite oskärpa. När du är online igen kommer penseldragen som lades till i Fresco och oskärpan som infogades i Photoshop att infogas i Flygande apelsin.

Om alla ändringar av någon anledning inte skulle ha synkroniserats betyder inte det att ditt arbete gått förlorat. Fresco skapar en konfliktfil (säkerhetskopia) som du kan använda för att återställa ändringarna. Du kan öppna konfliktfilen genom att trycka på molndokumentet med ikonen på hemskärmen. Konfliktfilen visas med ikonen och din huvudfil med ikonen .

Fil med löst konflikt
Fil med löst konflikt

Fil med konflikt
Fil med konflikt

Om du behöver hämta innehåll från konfliktfilen (säkerhetskopian) till ditt arbete kan du göra det genom att öppna och kopiera dessa lager. Något liknande kan hända när du arbetar offline i Photoshop på datorn och i Fresco i iPad och sedan ansluter till internet. 

Mer information finns i Förbered dig på att arbeta offline med molndokument.

Så här importerar och exporterar du PSD-filer

Baserat på ditt krav kan du också importera PSD-filer till Adobe Fresco: 

  1. Tryck på ikonen Start.
  2. Gå till hemskärmen och tryck på Importera och öppna. Välj sedan Photoshop-fil (.psd).
  3. Välj den fil som ska importeras.

Den importerade filen sparas automatiskt som ett molndokument.

Exportera PSD-filer från Adobe Fresco:
  1. Öppna bilden i Adobe Fresco.
  2. Tryck på ikonen Dela  i namnlisten.
  3. Tryck på Publicera och exportera.
  4. Tryck på Exportera som och välj sedan PSD som utdataformat.
  5. Tryck på knappen Exportera.
  6. Välj en plats där du vill spara PSD-filen och tryck sedan på Lägg till.
exportera
Exportikon

Alternativet Publicera och exportera
Alternativet Publicera och exportera

Filtyp
Exportera som filtypen PSD

Har du frågor eller förslag?

Om du har några frågor eller vill dela idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?