Användarhandbok Avbryt

Anbringa rörelse på verk

Lär dig lägga till rörelse i dina verk med hjälp av bild för bild- eller rörelsebanmetoden i Fresco.

Du kan anbringa rörelse på element i dina verk för att skapa intressanta visuella berättelser. Sedan kan du exportera det färdiga verket i MP4-, GIF- eller PNG-filer.

Anbringa rörelse på verk

Metoder för att använda rörelse

Du kan använda bild för bild- eller rörelsebanmetoden eller en blandning av dem båda för att animera dina verk eller deras element.

Bild för bild 

Verket i varje bildruta skiljer sig en smula åt från den föregående bildrutan, och när de spelas upp efter varandra ger det upphov till en illusion av rörelse. Används när objektegenskaper eller rörelser ändras i varje bildruta.

Rörelsebana

Följer objekt och en angiven bana. Används för att flytta element eller verk på scenen i en slinga utan att deras utseende ändras.

Innan du börjar

Innan du anträder animeringsfärden bör du bekanta dig med dessa begrepp och begränsningar: 

 • När du använder rörelser i komplexa verk som kräver att flera objekt eller deras egenskaper ändras, föreslår vi att du skapar objekt i separata lager. Detta garanterar att du får bättre kontroll över redigeringen av varje objekt i verket.
 • Lagertidslinjen visas när du klickar på ett objekt eller verk som innehåller bildrutor. Tidslinjen inkluderar normalt alla objekt i det markerade lagret och visar det totala antalet skapade bildrutor och den bildruta som du arbetar med.

  Uppgiften 2/13 visar att du jobbar med den andra bildrutan av totalt tretton.
Lagertidslinje

Lagertidslinje

Så här öppnar du lagertidslinjen:

 1.  Välj lagret med objektet som du vill animera.
 2. Tryck på Rörelse  .
 3. Tryck på Rörelse   för att stänga lagertidslinjen.

Animera med bild för bild- eller rörelsebanmetoden

Använd bild för bild- eller rörelsebanmetoden för att få dina verk att röra sig, beroende på hur komplexa ändringarna är i varje bildruta.

Klicka på motsvarande flik nedan och lär dig tillämpa dessa metoder och konfigurera deras inställningar för det designresultat du är ute efter.

Lägg till rörelser bild för bild i verk genom att använda tidslinjen för motsvarande lager. De små ändringar du gör i verket i varje bild ger en illusion av rörelse eller ändring när de spelas upp.

Gör så här för att tillämpa rörelser bild för bild:

 1. Välj  . Tidslinjen innehåller som standard alla objekt i det valda lagret.

 2. Tryck på den valda bildrutan om du vill lägga till en ny bildruta. Använd alternativen som visas för att duplicera, kopiera eller radera bildrutor.   

  • Duplicera bildrutan: En duplicerad bildruta skapas med utgångspunkt från den valda bildrutan.
  • Kopiera och klistra in bildrutan: Välj Kopiera bildruta och markera sedan bildrutan efter vilken du vill klistra in den kopierade bildrutan. En ny bildruta med de kopierade objekten läggs till.
  • Radera bildruta: Bildrutan raderas från tidslinjen. Välj Ångra   direkt för att hämta den raderade bildrutan.
 3. Du kan ordna om bildrutor genom att markera bildrutan som du vill flytta på och dra och släppa den längs tidslinjen. Innan du börjar redigera ditt verk i ett nytt lager ska du aktivera Cellanimering.

 4. Välj Spela alla för att förhandsgranska rörelsen som du har anbringat på verket. Välj alternativet Spela upp i Rörelseinställningar för att spela upp förhandsvisningen i slinga, fram och tillbaka eller bara en gång. 

 5. Konfigurera Rörelseinställningar för att justera farten, ändra uppspelningsalternativ, justera opaciteten och bildramarna i cellanimeringen, samt visa dokumentets tidslinje.      

Anbringa rörelser bild för bild på verket

Så här använder du rörelsebanmetoden för att animera objekt på en angiven bana: 

 1. Markera lagret med objektet och välj rörelse   ovanför linjalen  .

 2. Välj Bana   längst ned i fältet Rörelse.

 3. Rita den bana du vill att objektet ska följa eller röra sig längs. Återskapa en bana genom att radera   och rita om banan.

  Rita på fri hand

  Rita med rithjälpmedel

 4. Välj effekter på lagertidslinjen eller i lageregenskaperna och lägg till följande baneffekter:

  • Lägg till flera: Lägg till flera objekt på samma bana och förhandsgranska dem i realtid.
  • Sprid: Tillämpa effekter på motsvarande objekt som har lagts till och förhandsgranska dem i realtid.
  • Fart: Justera rörelsebanans uppspelningshastighet.
  • Övergång in/ut: Tillämpa dessa effekter för att få objekten att röra sig långsamt eller försvinna från skärmen.
  • Hastighet: Du kan justera hastigheten för sidorörelser.
  • Justera till banan: Justera objekten till den angivna banan.

  Lägg till multipla effekter och spridningseffekter

  Här är resultatet efter att Justera mot bana-effekten har anbringats.

  Justera mot bana stängdes av

  Justera mot bana slogs på

 5. Välj Spela alla för att förhandsgranska rörelsen du arbetar med. Välj Bana   för att se förhandsvisningen med banorna. Du kan välja ett uppspelningsalternativ i rörelseinställningarna för att spela upp förhandsvisningen i slinga, fram och tillbaka eller bara en gång.

 6. Markera Rörelseinställningar för att justera farten, ändra uppspelningsalternativ, justera opaciteten och bildramarna i cellanimeringen, samt visa dokumentets tidslinje.

Rita flera banor

Du kan rita en eller flera banor på det valda lagret. Om du ritar flera banor dupliceras även objektet eller objektrörelsen på samma lager automatiskt, så du behöver inte skapa flera objekt om du inte vill tillämpa olika rörelser på varje objekt.

När du jobbar med en eller flera banor ska du välja Inställningar > Dokumenttidslinje > Visa banor som bildrutor för att aktivera banans tidslinje och så att det går att konvertera banor till bildrutor. 

Nu när du har skapat designen kan du anbringa dessa rörelseinställningar på dina animeringar: 

Bildrutor/sekund

Anger animeringens fart i bildrutor per sekund (bilder/s). Om du ökar eller minskar antalet bilder/s ökas eller minskas farten på samma vis.

Uppspelning

Visar uppspelnings- och förhandsgranskningsalternativ. De olika uppspelningstyperna är Slinga, Bumerang och Spela en gång.

Dokumenttidslinje

Visar alla banorna som bildrutor. Du kan aktivera alternativet Visa banor som bildrutor för att konvertera en bana till en tidslinje med bildrutor.

Cellanimering

En referens tillhandahålls genom att innehållet i föregående och följande bildruta visas.

Bildrutan under uppspelningshuvudet visas i färg.

Aktivera och inaktivera cellanimeringsfunktionen i inställningarna för rörelsefältet:

 • Bildrutor: Justera antalet bildrutor som du vill se före och efter den valda bildrutan.
 • Opacitet: Justera opaciteten hos varje cellanimeringsruta så att du ser bildrutorna bättre. Du kan även skapa enkla in- och uttoningseffekter med kontroller för opacitet på bildrutenivå. Bildrutan före ser ut som en skugga, och om det finns en bildruta längre fram visas den i färg för att hjälpa dig att identifiera bildrutornas position.

Med cellanimering kan du förhandsgranska teckningen i bildrutan så att du kan hålla reda på eller göra dessa små ändringar exakt. Du kan också justera antalet bildrutor som du vill hålla synliga. Titta på videon nedan för att lära dig mer.

Anbringa rörelseinställningar på dina animeringar

Omforma och flytta rörelsebanor och bildrutor

Du flyttar eller ändrar storlek på tidigare skapade rörelsebanor tillsammans med ditt innehåll genom att göra följande:

 1. Välj det rörelselager du vill omvandla och dubbelklicka på ikonen Omforma i verktygsfältet.  

 2. Välj Alla bildrutor och rörelsebanor från rullgardinsmenyn.

 3. Välj alternativet Omvandla för att flytta eller ändra storlek på rörelsebanan eller bildrutan.

Dela animerade verk

Så här delar du dina rörelseverk i användbara format:

 1. Välj Exportera   och Publicera och exportera > Rörelse.

 2. Välj något av exportformaten:

  • GIF: Används för webbgrafik med rörelser.
  • MP4: Används för att lagra ljud och video. Fresco har två förinställningar för MP4:
   • Automatisk: Exporterar resultatet i högsta möjliga upplösning. Detta kan även leda till att filstorleken ökas.
   • Redo för webben: Optimerar storleken och kvaliteten på resultat för webbvisning.
   • PNG-uppsättning: Används för rörelser med genomskinliga objekt. Du kan exportera PNG-filen för ytterligare redigering i Adobe After Effects.
 3. Förhandsgranska resultatet genom att välja Generera bildrutor.

 4. Välj Exportera för att dela eller spara verket.

relaterade resurser

Nu när du har börjat använda rörelse i ditt verk i Adobe Fresco kan du ta ett steg framåt och lära dig arbeta med lager och penslar.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag. Berätta vad du tycker och tänker i Adobe Fresco-communityn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto