Användarhandbok Avbryt

Anbringa rörelse på verk

Lär dig lägga till rörelse i dina verk med hjälp av bild för bild- eller rörelsebanmetoden i Fresco.

Du kan anbringa rörelse på element i dina verk för att skapa intressanta visuella berättelser. Sedan kan du exportera det färdiga verket i MP4-, GIF- eller PNG-filer.

Anbringa rörelse på verk

Animera ditt konstverk eller dess element

Du kan använda bild för bild- eller rörelsebanmetoden eller en blandning av dem båda för att animera ditt verk eller dess element.

Bild för bild 

Verket i varje bildruta skiljer sig en smula åt från den föregående bildrutan och ger upphov till en illusion av rörelse när de spelas upp efter varandra. Det används när objektegenskaper eller rörelser ändras i varje bildruta.

Rörelsebana

Följer objekt och en angiven bana. Det används för att flytta element eller verk på scenen i en slinga utan att deras utseende ändras.

Innan du börjar

Innan du anträder animeringsfärden bör du bekanta dig med dessa begrepp och begränsningar: 

 • Vi föreslår att du skapar objekt i separata lager när du använder rörelse i komplexa verk som kräver att flera objekt eller deras egenskaper ändras. Detta garanterar att du har bättre kontroll över redigeringen av varje objekt i verket.
 • Lagertidslinjen visas när du markerar ett objekt eller verk som innehåller bildrutor. Tidslinjen inkluderar normalt alla objekt i det markerade lagret och visar det totala antalet skapade bildrutor och den bildruta som du arbetar med nu. Uppgiften 2/13 visar t.ex. att du jobbar med den andra bildrutan av totalt tretton.
Lagertidslinje
Lagertidslinje

Animera med bild för bild- eller rörelsebanmetoden

Använd bild för bild- eller rörelsebanmetoden för att få dina verk att röra sig, beroende på hur komplexa ändringarna är i varje bildruta.

Titta igenom fliken nedan och lär dig tillämpa dessa metoder och konfigurera deras inställningar för det designresultat du är ute efter.

Lägg till rörelser bild för bild i ett verk genom att använda tidslinjen. De små ändringar du gör i verket i varje bild ger en illusion av rörelse eller ändring i designen.

 1. Markera det lager du vill animera och välj sedan Rörelse  . Tidslinjen innehåller som standard alla objekt i det valda lagret.

 2. Tryck på den valda bildrutan om du vill lägga till en ny bildruta. Använd alternativen som visas för att duplicera, kopiera eller radera bildrutor.

 3. Markera bildrutan som du vill flytta, dra längs tidslinjen och släpp den. Innan du börjar redigera ditt verk i ett nytt lager ska du aktivera Cellanimering.

 4. Välj Spela alla för att förhandsgranska rörelsen som du har anbringat på verket. Välj alternativet Spela upp i Rörelseinställningar    för att spela upp förhandsvisningen i slinga, fram och tillbaka eller bara en gång. 

 5. Konfigurera Rörelseinställningar    för att justera farten, ändra uppspelningsalternativ, justera opaciteten och bildramarna i cellanimeringen, samt visa dokumentets tidslinje.

 6. Välj det rörelselager du vill ha > ikonen Fler alternativ   > Ange som referens och använd Fyllning på enskilda bildrutor i det valda fyllningslagret för att färglägga animeringen snabbare.

Så här använder du rörelsebanmetoden för att animera objekt på en angiven bana: 

 1. Markera lagret med objektet och välj rörelse   ovanför linjalen  .

 2. Välj Bana   längst ned i fältet Rörelse.

 3. Rita den bana du vill att objektet ska följa eller röra sig längs. Återskapa en bana genom att radera   och rita om banan.

  Rita på fri hand

  Rita med rithjälpmedel

 4. Välj effekter på lagertidslinjen eller i lageregenskaperna och lägg till följande baneffekter:

  • Lägg till flera: Lägg till flera objekt på samma bana och förhandsgranska dem i realtid.
  • Sprid: Använd effekter på motsvarande objekt som har lagts till och förhandsgranska dem i realtid.

  Lägg till flera effekter och spridningseffekter

  • Rotera: Växla för att få rörelsekontrollen Sväng eller Vrid
   • Sväng: Ange vinkeln och antalet gånger för rörelsen.
   • Vrid: Växla på/av moturs och antalet gånger för rörelsen.

  Lägg till effekten Vrid eller Sväng

  • Justera mot bana: Justera objekten mot den angivna banan.
  • Fart: Justera rörelsebanans uppspelningshastighet.
  • Övergång in/ut: Tillämpa dessa effekter för att få objekten att röra sig långsamt eller försvinna från skärmen.
  • Hastighet: Du kan justera hastigheten för sidorörelser.

  Här är resultatet efter att Justera mot bana-effekten har anbringats.

  Justera mot bana stängdes av

  Justera mot bana slogs på

 5. Välj Spela alla för att förhandsgranska rörelsen du arbetar med. Välj Bana   för att se förhandsvisningen med banorna. Du kan välja ett uppspelningsalternativ i rörelseinställningarna för att spela upp förhandsvisningen i slinga, fram och tillbaka eller bara en gång.

 6. Markera Rörelseinställningar    för att justera farten, ändra uppspelningsalternativ, justera opaciteten och bildramarna i cellanimeringen, samt visa dokumentets tidslinje.

Rita flera banor

Du kan rita en eller flera banor på det valda lagret. Om du ritar flera banor dupliceras även objektet eller objektrörelsen på samma lager automatiskt, så du behöver inte skapa flera objekt om du inte vill tillämpa olika rörelser på varje objekt. När du jobbar med en eller flera banor väljer du Inställningar > Dokumenttidslinje > Visa banor som bildrutor för att aktivera banans tidslinje så att det går att konvertera banor till bildrutor. 

Nu när du har skapat designen kan du anbringa dessa rörelseinställningar på dina animeringar: 

Bildrutor/sekund

Anger animeringens fart i bildrutor per sekund (bilder/s). Om du ökar eller minskar antalet bilder/s ökas eller minskas farten på samma vis.

Uppspelning

Visar uppspelnings- och förhandsgranskningsalternativ. De olika uppspelningstyperna är Slinga, Bumerang och Spela en gång.

Dokumenttidslinje

Visar alla banorna som bildrutor. Du kan aktivera alternativet Visa banor som bildrutor för att konvertera en bana till en tidslinje med bildrutor.

Cellanimering

En referens tillhandahålls genom att innehållet i föregående och följande bildruta visas.

Bildrutan under uppspelningshuvudet visas i färg.

Aktivera och inaktivera cellanimeringsfunktionen i inställningarna för rörelsefältet:

 • Bildrutor: Justera antalet bildrutor som du vill se före och efter den valda bildrutan.
 • Opacitet: Justera opaciteten hos varje cellanimeringsruta så att du ser bildrutorna bättre. Du kan även skapa enkla in- och uttoningseffekter med kontroller för opacitet på bildrutenivå. Bildrutan före ser ut som en skugga, och om det finns en bildruta längre fram visas den i färg för att hjälpa dig att identifiera bildrutornas position.

Med cellanimering kan du förhandsgranska teckningen i bildrutan så att du kan hålla reda på eller göra dessa små ändringar exakt. Du kan också justera antalet bildrutor som du vill hålla synliga. Titta på videon nedan för att lära dig mer.

Anbringa rörelseinställningar på dina animeringar

Omforma och flytta rörelsebanor och bildrutor

Du flyttar eller ändrar storlek på tidigare skapade rörelsebanor tillsammans med ditt innehåll genom att göra följande:

 1. Välj det rörelselager du vill omvandla och dubbelklicka på ikonen Omforma i verktygsfältet.  

 2. Välj Alla bildrutor och rörelsebanor från rullgardinsmenyn.

 3. Välj alternativet Omvandla för att flytta eller ändra storlek på rörelsebanan eller bildrutan.

Dela animerade verk

 1. Välj Exportera   och välj sedan Publicera och exportera > Rörelse.

 2. Välj något av exportformaten:

  • GIF: Används för webbgrafik med rörelser.
  • MP4: Används för att lagra ljud och video. Fresco har tre förinställningar för MP4:
   1. Automatisk: Används för att exportera resultatet i högsta möjliga upplösning. Detta kan även leda till att filstorleken ökas.
   2. Redo för webben: Används för att optimera storleken och kvaliteten på resultat för webbvisning.
   3. PNG-uppsättning: Används för rörelser med genomskinliga objekt. Du kan exportera PNG-filen för ytterligare redigering i Adobe After Effects.
  Tips!

  Du kan flytta reglaget Slinga för att ange antalet slingor och längden på en MP4-rörelsefil.

 3. Förhandsgranska resultatet genom att välja Generera bildrutor.

 4. Välj Exportera för att dela eller spara verket.

  Ange slingantalet för dina MP4-rörelsefiler med de utökade exportalternativen

Relaterade resurser

Nu när du har börjat använda rörelse i ditt verk i Adobe Fresco kan du ta ett steg framåt och lära dig arbeta med lager och penslar.

Delta i vår användargrupp om du vill ha kontakt med andra, lära dig mer och engagera dig

Fråga vår community

Bli inspirerad, få experttips och lösningar på vanliga problem genom att besöka Adobe Frescos gruppforum. Ta kontakt med vårt team och andra användare för att utbyta idéer, visa upp vad du har skapat, hålla dig underrättad om de senaste funktionerna och meddelandena samt ge återkoppling.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online