Användarhandbok Avbryt

Lägg till ett eget teckensnitt

Lär dig lägga till egna teckensnitt i Fresco på iPad och Fresco på iPhone och göra dem tillgängliga för användning i alla Creative Cloud-program.

Du har tillgång till tusentals teckensnitt direkt i programmet, men du kan även använda egna teckensnitt i Fresco på iPad och Fresco på iPhone. Teckensnittet läggs till i ditt Creative Cloud-bibliotek och är sedan tillgängligt i alla Creative Cloud-program. 

Lägg till ett eget teckensnitt i Fresco
Upptäck hur roligt det är med egna teckensnitt

Överför ett teckensnitt direkt från programmet

Följ stegen nedan om du vill lägga till ett eget teckensnitt:

1. Markera texten och gör följande:

  • Fresco på iPad: Tryck på panelen Egenskaper i aktivitetsfältet. Tryck på pilen bredvid listrutan Teckensnitt i avsnittet Text.
  • Fresco på iPhone: Tryck på Teckensnitt i aktivitetsfältet.

2. Tryck på ikonen under avsnittet Dina teckensnitt i listan Teckensnitt och tryck sedan på Lägg till fler.

Lägg till ett eget teckensnitt i Fresco
Lägg till egna teckensnitt

3. Bläddra igenom dina teckensnittsfiler som du har sparat på din iPad eller iPhone. Tryck på Klar när du har markerat de teckensnitt du vill lägga till.
En dialogruta visas när de teckensnittsfiler du valt är klara och kan överföras. Markera kryssrutan för att bekräfta att du har alla nödvändiga rättigheter och licenser för att få överföra, lagra och använda dessa teckensnitt för eget bruk i Creative Cloud.

4. Tryck på Lägg till för att börja överföra teckensnittsfilerna.

5. När teckensnitten har validerats och överförts hittar du dem i Frescos teckensnittslista och Creative Cloud-teckensnittsbiblioteket. Dina teckensnitt är nu tillgängliga för användning i andra Adobe Creative Cloud-program på datorer och mobiler.

 När du lägger till ett teckensnitt från Creative Cloud-datorprogrammet kan du hantera teckensnitten via Teckensnitt > Hantera teckensnitt som finns i sidpanelen. Funktionen Hantera teckensnitt är inte tillgänglig i Creative Cloud-mobilappen än.

Visa teckensnitt som nyss överförts

Gör något av följande om du vill visa de teckensnitt som du har lagt till nyligen:

  • Gå till avsnittet Senaste på teckensnittspanelen. Alla teckensnitt som nyligen har lagts till visas.
  • Tryck på + i avsnittet Dina teckensnitt och välj Visa teckensnitt som lagts till.

Lägg snabbt till saknade teckensnitt

Om du öppnar ett molndokument som innehåller teckensnitt som inte är tillgängliga på enheten aktiverar Fresco automatiskt Adobe Fonts i bakgrunden och ersätter det saknade teckensnittet med det närmast matchande. Se även Lös problemet med saknade teckensnitt i datorprogram.

Om du har den saknade teckensnittsfilen kan du omedelbart lägga till det saknade teckensnittet i Fresco på iPad eller Fresco på iPhone.

Fel på grund av saknade teckensnitt
Lägg till egna teckensnitt och ersätt dem med saknade

Vad händer sen?

Kom igång med texter och teckensnitt i Adobe Fresco med skapa text och teckensnitt. Gränssnittet i Adobe Fresco är intuitivt och vi hoppas att du hittar många sätt att vara kreativ här.

Har du frågor eller förslag?

ask

Om du har några frågor eller vill dela idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto