Användarhandbok Avbryt

Lagermasker

Lär dig hur du döljer eller visar delar av ett lager eller en lagergrupp med hjälp av lagermasker och urklippsmasker.

Lagermasker styr lagrets synlighet utan att själva lagret redigeras. Beroende på vilken typ av effekt du vill uppnå kan du använda antingen en lagermask eller en urklippsmask.

Lagermasken styr synligheten för de lager som den tillämpas på. Med Urklippsmask kan du skapa en mask genom att klippa ut ett eller flera lager till ett annat lager eller en lagergrupp under.

Växla mellan lagret och lagermasken
Använda en lagermask

Skapa en lagermask

Så här skapar du en lagermask:

 1. Välj det lager som du vill använda masken på.
 2. Tryck på ikonen för fler åtgärder  i aktivitetsfältet och välj Skapa tom mask
 3. Använd åtgärderna Avslöja eller Dölj i fältet Maskåtgärder när du målar på masken för att bestämma synlighet för bilden i lagret.

Ange de områden som ska maskeras

Så här anger du de områden du vill maskera:

 1. Använd markeringsverktyget för att ange de områden du vill maskera.
 2. Använd åtgärden Radera i fältet Maskåtgärder för att maskera de här områdena.
Steg för att maskera en vald del av ett lager
Maskera en vald del av ett lager

Använda en urklippsmask

Så här använder du en urklippsmask:

 1. Skapa det objekt som du vill använda som mask. Du kan använda två eller flera lager som mask.
 2. Skapa ett nytt lager och klistra in eller måla ett objekt vars färg eller textur fylls i det första lagret.
 3. Klipp ut de två lagren genom att trycka på (ikon för urklippsmask).

I bilden nedan används till exempel det första lagret, ett utklippt porträtt av en kvinna, som urklippsmask och det färgstarka texturlagret är det övre lagret. När du nu markerar de två lagren och sedan trycker på i den högra rutan, får du den färgstarka texturen i det utklippta kvinnoporträttet.

Urklippsmask
Använda en urklippsmask

Tips och trick

 • När en lagermask har lagts till visas en liten svart prick på lagermaskminiatyrens vänstra sida. Det betyder att en lagermask är kopplad till det lagret.
 • Du kan svepa mellan lagret och lagermasken för att se hur dina maskredigeringar påverkar lagret. Om du vill växla från lagermasken till lagret sveper du åt höger på lagermaskens miniatyrbild. Det gör att lagret blir aktivt och inte lagermasken, så att du kan redigera din teckning. Lagrets miniatyrbild visas och aktiveras och den lilla svarta punkten visas till höger om miniatyren. 
 • Ett lager och dess mask är länkade som standard. Du kan ta bort länken om du vill ändra storlek på lagermasken eller flytta den.
 • Du kan visa de dolda delarna och dölja de synliga delarna på en gång med hjälp av åtgärden Invertera mask.
 • Du kan maskera på flera sätt, antingen med hjälp av en mask på hela lagret eller genom att använda lassoverktyget och sedan skapa en mask utifrån den markeringen.

Läs mer

Titta på den här videon om du vill lära dig mer om lagermasker.

Videons längd: 5 minuter

Titta på den här videon om du vill se hur en liten måne längst till höger i bilden döljs med hjälp av en lagermask. Du kan visa månen när du vill.

Vad händer sen?

Nu har du kommit igång med maskering i Adobe Fresco. Gränssnittet i Adobe Fresco är intuitivt och vi hoppas att du hittar många sätt att vara kreativ och använda pixelpenslarlive-penslar, vektorpenslarfärger, lager och annat.

Har du frågor eller förslag?

question

Om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto