Användarhandbok Avbryt

Kom igång med användargränssnittet

Lär dig mer om användargränssnittet, gester, touch-genvägar, inställningar och hur du kommer i gång med Adobe Fresco.

Hämta Adobe Fresco för iPad och surfplattor, starta appen och titta på videon när du testar olika rit- och målningsverktyg.

Ha den här artikeln nära till hands. Du hittar också korta, användbara videor om verktygen i appen. Det finns även information om arbetsflödet, arbetsytan och inställningarna.

Obs!

Information om hur Frescos användargränssnitt fungerar i iPhone finns i Adobe Fresco i iPhone.

Skapa ett dokument

Varje konstverk är ett dokument i Adobe Fresco. Tryck på Skapa nytt på startskärmen för att börja teckna på en tom rityta.

I Adobe Fresco kan du välja bland en mängd layouter för tryck eller digital publicering. Du kan även ange och spara egna storlekar och sidorienteringar.

Importera och öppna ett dokument

Tryck på Importera och öppna på startskärmen för att börja arbeta med ett befintligt PSD-dokument eller ett projekt som har skapats med Adobe Sketch eller Adobe Draw. Du kan importera stora Photoshop-filer (.PSB) till Fresco. 

Bekanta dig med dokumentarbetsytan

När du öppnar ett dokument har du tillgång till alla tecknings- och målningsverktyg samt andra nyttiga kontroller på arbetsytan.

Adobe Fresco-arbetsytan på iPad
Lär känna Fresco-dokumentarbetsytans a) ikoner för vanliga åtgärder i namnlisten, b) verktygsfältet och c) aktivitetsfältet

Ikoner på namnlisten

Använd de här ikonerna för att snabbt gå till startskärmen, ångra åtgärder, få hjälp, öppna arbetsytan Dela, få åtkomst till dokument och inställningar, och för att gå till helskärmsläge.

Verktygsfält

Kom åt alla dina penslar, markeringsverktyg och färgverktyg på verktygsfältet. Där finns även omformningsverktyget och verktyget Suddgummi. Se Pixelpenslar, Live-penslar och Vektorpenslar.

Aktivitetsfält

På aktivitetsfältet finns kontroller för arbete med lager. Tryck på ikonerna högst upp på aktivitetsfältet för att öppna panelen Lager som visar de olika lageråtgärderna. Se Lager och Lagermasker.

Titta på den här videon och se hur du kan använda olika verktyg och kontroller i Adobe Fresco för att ändra delar av en teckning.

Omformningsverktyget Med det här verktyget kan du välja och omforma lager eller lägga till effekter, t.ex. Gör flytande för att ändra utseendet på ett objekt. 

Knuffa i omformningsverktyget för att göra precisa teckningar
Knuffa i omformningsverktyget för att göra precisa teckningar

Du kan knuffa på arbetsytan genom att trycka på den i valfri riktning och flytta objektet en pixel i taget. Flytta den valda omformningen i åtta riktningar, t.ex. från sida till sida, upp och ned samt diagonalt. 

När du håller ned touchgenvägen och flyttar, flyttas omformningsrutan tio pixlar i önskad riktning.

Reglage

Med de förbättrade reglagefunktionerna i Fresco kan du göra val och redigeringar med högre hastighet och precision för alla objekt, designer och inställningar.

Tryck på ena eller andra sidan om skjutreglaget för att öka eller minska det valda värdet

Du kan också trycka på det numeriska tangentbordet eller skjutreglaget för att flytta på skjutreglaget eller dubbeltrycka på skjutreglaget för att återställa det till standardläget.  

Touchgenväg

Den lilla cirkeln längst ned till vänster på skärmen är touch-genvägen. Håll ned på cirkeln för att snabbt få åtkomst till de primära och sekundära åtgärderna för vissa verktyg. 

Om du till exempel använder en pixel- eller vektorpensel kan du aktivera det primära läget för att tillfälligt ändra penseln till ett suddgummi. Håll bara ned på touch-genvägen med ena handen tills du kan använda suddgummit.

Om du vill låsa genvägen på det primära läget dubbeltrycker du bara. Observera att cirkeln i mitten ändras och blir blå när den är låst. Det är bra att använda låsläget eftersom du inte behöver hålla ned fingret på en punkt när du använder den alternativa versionen av ett verktyg.

Touch-genvägskarta

Touch-genvägskarta
Touch-genvägsmenyn

Med touch-genvägskartan kan du förstå alla funktioner och åtgärder du kan utföra med de uppräknade verktygen. 

Öppna ett dokument och tryck på Hjälp  uppe till höger på Adobe Fresco-arbetsytan och välj Touch-genväg

På panelen Touch-genväg:

 • Kolumnen Verktyg visar de aktiva verktygen, till exempel Pixelpensel, Live-pensel och så vidare.
 • Kolumnen Primär visar den primära funktionen för touch-genvägen när den är aktiverad, till exempel Radera med pensel, Måla med klar färg och så vidare.
 • Kolumnen Sekundär visar det sekundära läget för touch-genvägen när den är aktiverad, till exempel Trimma penseldrag och så vidare. 
Touch-genvägskarta
Touch-genvägen visar verktyg med det primära och sekundära tillståndet och dess funktion

Kortkommandon

Fresco har stöd för kortkommandon. Använd samma, vanliga kortkommandon i både Fresco och Photoshop på iPad. 

Gör något av följande om du vill se en lista med kortkommandon: 

 • Öppna ett dokument och tryck på hjälpikonen uppe till höger på Adobe Fresco-arbetsytan och välj Kortkommandon
 • Öppna ett dokument och tryck på inställningsikonen  och tryck sedan på Programinställningar. I dialogrutan Programinställningar trycker du på Hjälp > Kortkommandon. En fullständig lista finns i artikeln Kortkommandon.
Kortkommandon
Kortkommandon

Obs!

Redigering av profilnamnet och profilavataren i appen är inte tillgängligt i Adobe Fresco 1.1 i Windows.

Mer information finns i Adobe Fresco i Windows

Spara ett dokument

Om du trycker på ikonen Hem när du arbetar i editorn sparas och synkroniseras Fresco-dokumentet till ditt Creative Cloud-konto. Molnikonen uppe till höger på arbetsytan visar om du är ansluten.

Tryck på fliken Dina filer i det vänstra navigeringsavsnittet på startskärmen för att visa och hantera dina Fresco-dokument. 

Ikonen i varje dokumentminiatyr visar dokumentets synkroniseringsstatus eller om dokumentet är offline.

Adobe Fresco-dokument med olika ikoner som visar synkroniserad, pågående synkronisering och offline. Skärmen visar också popup-menyn med alternativ för dokumenthantering som Gör tillgängligt offline
Ikoner indikerar detta: A. Molndokumentet finns i Creative Cloud men inte på din enhet. B. Molndokumentet är uppdaterat. C. Molndokumentet synkas med Creative Cloud. D. Alternativ för att hantera molndokumentet.

Via popup-menyn Fler alternativ i varje dokument kan du utföra olika dokumentåtgärder, till exempel byta namn, exportera, duplicera, ta bort och dela länk. Du kan göra ett dokument tillgängligt offline om du alltid vill ha tillgång till det.

Adobe Fresco sparar borttagna dokument i 30 dagar. 

Anpassa dokumentinställningarna

Öppna ett dokument och tryck på ikonen för inställningar  för att visa och anpassa dokumentinställningarna.

 • Tryck på dokumentets namn på panelen Inställningar för att byta namn på dokumentet.
 • Ändra vinkel för rotationsfästning.
 • Vänd eller rotera arbetsytan.
 • Inaktivera eller aktivera touch-genvägen.

Hantera programinställningar

Tryck på ikonen Inställningar  högst upp till höger på startskärmen. I dialogrutan Programinställningar väljer du någon av inställningsgrupperna: Allmänt, Inmatning, KontoOm eller Hjälp

Tryck för att expandera ett avsnitt om du vill visa tillgängliga inställningar och alternativ i de här inställningsgrupperna.

Fliken Allmänt

Gränssnitt

 • Verktygsfält: Välj Höger i verktygsfältet om du är vänsterhänt och vill flytta verktygsfältet till höger om arbetsytan.
 • Utseende: Välj ett mörkt eller ljust färgtema för programmets gränssnitt.

Inställningar för snabbexport

 • Filformat: Välj ett bildformat och dela snabbt en ögonblicksbild av dokumentet.

Återställ inställningar

 • Tryck på Återställ utbildningsinnehåll för att återgå till hur det var när du först öppnade programmet.

Arbetsyteprojektion

 • Använd en kabel för att ansluta en andra skärm eller spegla skärmen med AirPlay och projicera enbart Fresco-arbetsytan. Mer information finns i Aktivera arbetsyteprojektion.

Fliken Inmatning

Apple Pencil/Surface Pen (i Windows)

 • Ange tryckkänsligheten för pennan.
 • Ställ in standardåtgärden för dubbeltryckning med Apple Pencil/Pen.

Touch

 • Anpassa fingerinställningar, inställningar för touch-genvägen samt Fästlinje.

Fliken KONTO

Hantera konto

 • Klicka på Hantera konto om du vill dirigera om till din Adobe-kontosida på webben.

Premiumfunktioner

Fliken OM

Nyheter

 • Nyheter: Läs om Fresco och detaljerna om den installerade versionen. Hitta en länk till sidan Nyheter i Fresco.
 • Läs om vad som är på gång för Adobe Fresco och se premiumfunktionerna.

Följ och dela

 • Följ Fresco i sociala medier, spela upp liveströmmar från professionella konstnärer eller be om att få liveströmma din kreativa process på Behance.

Juridisk information

 • Skicka kraschrapporter: Du kan välja att skicka kraschrapporter som hjälper oss att förbättra Fresco.
 • Hitta sekretesspolicyn samt juridisk och upphovsrättslig information. 

Fliken Hjälp

Lär dig

 • Filtrera, sök efter och bläddra bland självstudiekurser från Adobes spellista på YouTube och följ med i bild-i-bild-uppspelningsläge.
 • Se listan med gester, pekgenvägar och kortkommandon.

Support

 • Rapportera ett fel: Tryck för att rapportera ett problem. Skicka dina resultat via e-post till frescohelp@adobe.com.
 • Föreslå en funktion: Skicka en funktionsbegäran till Fresco-gruppen och botanisera bland och rösta på funktioner du vill ha i Fresco.
 • Spara supportloggar: Exportera molndokumentloggar för felsökning.

Aktivera arbetsyteprojektion

Zooma in och fokusera på smådetaljerna i verket samtidigt som du projicerar arbetsytan i full skala på en extern skärm.

Använd USB-C, HDMI eller Airplay för att upprätta den externa anslutningen och styra inställningen under Programinställningar > Allmänt > Gränssnitt > Arbetsyteprojektion.

Spara molndokumentloggar

Har du problem med synkronisering eller krascher i Fresco? Du kan spara molndokumentloggar på din enhet för att analysera och felsöka problemet. Tryck på ikonen Programinställningar på startskärmen och tryck sedan på Hjälp > Support > Spara supportloggar. Välj det önskade fildelningsalternativet i delningsbladet på din iPhone eller iPad för att spara/dela zip-filen med loggen.

Använd verktyget Creative Cloud Log Collector för Fresco för Windows.

loggar
Analysera problem med molndokument på iPad och iPhone

Få inspiration från Behance

Tryck på fliken Upptäckstartskärmen för att se exempel på konst som har skapats med Adobe Fresco. Tryck på videorna för att se strömmar som har skapats av konstnärer som visar upp sitt arbetsflöde i appen.

Obs!

Du kan inte visa Fresco-bilder på Behance i Fresco 1.1 i Windows. Men du kan gå till Behance på webben via https://www.behance.net/live/adobe-fresco eller https://www.behance.net/galleries/FrescoMer information finns i Funktioner som stöds i Windows

relaterade resurser

Nu när du har börjat använda användargränssnittet kan du ta ett steg framåt och lära dig mer om kortkommandon i Adobe Fresco.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag. Berätta vad du tycker och tänker för Adobe Fresco-communityn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online