Användarhandbok Avbryt

Stödraster och justering

Lär dig rita bättre med stödraster och justering i Adobe Fresco.

Vi har förstått hur viktiga stödraster och justeringsstödlinjer är för kreatörer som du. I Fresco kan du nu använda grafstödraster för att skalanpassa, sätta samman och rita ditt motiv exakt och använda perspektivstödraster för att rita räta linjer som kan ge djup åt din konst. Med hjälp av Adobe Sensei kan Fresco identifiera och skapa perspektivstödrastret från en bild, ett lager eller ett dokument, vilket gör det ännu enklare och snabbare att arbeta.

Med Rotationsfästning kan du snabbt fästa former, rithjälpmedel och lager mot specifika vinklar när de roteras.

Genom att aktivera justeringsstödlinjer kan du fästa dina objekt i centrum eller mitten av arbetsytan på en vertikal och horisontell axel.

Använda stödraster

1. Välj Stödraster  i aktivitetsfältet så visas den nya precisionspanelen.

2. Aktivera Stödraster   under Guider.

3. Välj mellan Graf eller Perspektiv   under Typ av stödraster.

Använda diagramstödraster

Använd diagramstödraster   för att placera dina verk exakt på bredden eller längden i en bild, t.ex. markeringar, lager och former.

Använd detta för att skapa eller ändra dina verk:

  • Avstånd: Gör att du kan öka eller minska stödrastrets storlek. Avståndet mäts i pixlar. Tryck för att ange ett numeriskt värde eller svep för att ändra standardavståndet. 
  • Opacitet: Använd reglaget för att ändra stödrastrens synlighet.

Använd perspektivstödraster

Använd perspektivstödraster   för att tillämpa perspektiv på dina verk snabbt. Objekt fästs i stödrastret i det aktiva planet när du skapar eller flyttar dem.

1. Välj typ av perspektivstödraster på rullgardinsmenyn Gränspunkt.

En punkt

Linjerna i enpunktsperspektiv är antingen vertikala, horisontella eller närmar sig gränspunkten.

Två punkter

Linjerna i tvåpunktsperspektivet är antingen horisontella eller närmar sig någon av de två gränspunkterna.

Tre punkter

Linjerna närmar sig en av de tre gränspunkterna och håller blickpunkten mitt i en triangel.

2. Välj Redigera gränspunkter för att flytta gränspunkterna. Välj och dra droppen   där du vill att gränspunkten ska börja.

Redigera alla eller enskilda gränspunkter genom att markera och dra dropparna.

3. Fäst mot stödrasteraxel för teckningen är aktiverat som standard. Smarta stödlinjer hjälper dig att rita glatta linjer, men du kan inaktivera funktionen om du vill rita på fri hand.

Aktivera Fäst mot stödrasteraxel för smarta stödlinjer.

Inaktivera Fäst mot stödraster för frihandsritning.

Obs!

Med hjälp av perspektivstödraster kan du ändra rithjälpmedlen och formerna som cirklar, kvadrater och polygoner och även redigera dem med hjälp av två ikoner som visas direkt under teckningen. Använd redigeringsikonen för att antingen göra om eller lägga till ett perspektiv och passa rithjälpmedlen till det plan de ska följa. När du flyttar runt formerna mappas de automatiskt till perspektivplanet.

Fäst Fånga former med smarta stödlinjer

Fäst rithjälpmedelsformer med smarta stödlinjer

4. Justera rutnätslinjernas densitet och opacitet med hjälp av följande alternativ:

  • Densitet: Använd det här alternativet för att ändra antalet linjer i stödrastret.
  • Opacitet: Optimera stödrasterlinjernas synlighet genom att ändra procentvärdet.

 5. Välj Färg för att ändra färgen på stödrastret antingen med Färghjulet eller HSB-reglagen.

Registrera perspektivstödraster

Använd denna enormt tidsbesparande funktion som finns på panelen Precision och som utnyttjar Adobe Sensei till att skapa perspektivstödraster automatiskt från en importerad bild, ett lager eller ett helt dokumentet.

pgc
Skapa ett perspektivstödraster

Du kan skapa ett perspektivstödraster genom att trycka på Stödraster   > Precisionspanel > Skapa perspektivstödraster och välja bilden, lagret eller dokumentet.

Registrering av ett perspektivstödraster för en bild

Tryck på Montera   i den vänstra rutan, välj bilden  och tryck på Stödraster   uppe till höger för att generera stödrastret.

ELLER

Tryck på Stödraster   > Precisionspanel > Skapa perspektivstödraster, välj Bild och tryck på Stödraster   för att generera stödrastret.

Registrering av ett perspektivstödraster för ett lager

Tryck på Stödraster  > Precisionspanel > Skapa perspektivstödraster, välj Lager och tryck sedan på Stödraster    för att generera stödrastret.

Registrering av ett perspektivstödraster för ett dokument

Tryck på Stödraster  > Precisionspanel > Skapa perspektivstödraster, välj Dokument och tryck sedan på Stödraster   för att generera stödrastret.

Obs!

Om du har mer än ett dokument med olika perspektivstödraster kommer appen ihåg det senaste, så när du öppnar ett nytt dokument läses det senaste perspektivstödrastret in automatiskt.

Använd rotationsfästning

Använd Rotationsfästning för att snabbt fästa former, rithjälpmedel och lager mot specifika vinklar när de roteras.

Välj Fästning > Rotationsfästning för att ställa in fästvinkeln på de förinställda alternativen 30, 45 eller 90 grader.

Använd justeringsstödlinjer

Med justeringsstödlinjer kan du snabbt fästa objektet på särskilda platser i dokumentet (mitt, vänster, höger, etc).
Du kan aktivera eller inaktivera justeringsguider med hjälp av Guider > Justeringsguider.

Vad händer sen?

Nu har du kommit igång med att rita former i Fresco. Gränssnittet för Fresco är intuitivt. Vi hoppas att du kommer att tycka att det är lätt att vara kreativ med lagerpenslar, masker och annat.

Delta i vår användargrupp om du vill ha kontakt med andra, lära dig mer och engagera dig

Fråga vår community

Bli inspirerad, få experttips och lösningar på vanliga problem genom att besöka Adobe Frescos gruppforum. Ta kontakt med vårt team och andra användare för att utbyta idéer, visa upp vad du har skapat, hålla dig underrättad om de senaste funktionerna och meddelandena samt ge återkoppling.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online