Lär dig hur du ritar och målar med pixelpenslar i Adobe Fresco.

I Adobe Fresco ingår många penslar, både raster- och vektorpenslar. Och du kan använda dem på samma arbetsyta. Använd ikonerna för pixelpenslar  och live-penslar  i verktygsfältet och få tillgång till alla penslar för att teckna, måla och skissa med raster. Du kan även importera dina favoritpenslar från Photoshop och skaffa fler penslar från Kyle T. Websters ständigt växande samling.

Tusentals pixelpenslar ingår i Adobe Fresco
Upptäck hur roligt det är att måla med alla sorters pixelpenslar

Välja och finjustera en pixelpensel

Adobe Fresco visar en live-förhandsgranskning av de ändringar du gör
Live-förhandsgranskningen ändras när du justerar penselinställningarna

Följ de här stegen för att välja en pixelpensel och anpassa dess inställningar:

  1. Dubbelklicka på ikonen Pixelpenslar.
  2. Välj den pensel du vill ha i listan med penslar. De är indelade i kategorier.
  3. Ändra penselstorleken, färgflöde och utjämning som du vill.
  4. Justera färg och opacitet på panelen Färg.
  5. Tryck på ikonen Penselinställningar  och finjustera inställningarna.

När du börjar rita med pixelpenseln kommer du att se att -ikonen på lagerminiatyren visar att det är ett pixellager.

När du använder pixelpenslar kan du lägga till en mängd blandpenslar och blanda flera färger på ett naturligt sätt.

Du kan även använda ett antal träkolspenslar för att efterlikna kolteckningar. 

träkolspenslar
Träkolspenslar

Tips för att anpassa pixelpenseln

Typer av pixelpenslar

Penseltyp När du ska använda den
Grundläggande Använd de runda standardpenslarna när du gör vanliga teckningar. 
Tecknade serier Rita serier med korsstrecks- och halvtonspenslar.
Torrmedia Blanda skisser och målningar med hjälp av penseltyper som Penna, Pastell, Blyerts, Färgkrita och Krita. 
FX Skapa bilder med specialeffekter med hjälp av penseltyper som Moln, Dammig, Lövverk och Bläck.
Bläck Skapa kalligrafiska bilder med hjälp av penseltyper som Tecknade serier, Tuschpenna, Blake-penna, Reservoarpenna, Belgiska serier och Klassiska serier. 
Textning Gör skyltar, kalligrafi, ritningar och affischer med hjälp av penseltyper som Mejsel, Klump, Serietextning, Grynig och Textkratta. 
Markering Återge dina idéer med realistiska digitala markeringspennor med hjälp av penseltyper som Markeringspensel och Markeringspenna. 
Målning Gör olika typer av målningar med hjälp av penseltyper som Ritytepensel, Cezanne, Borstpensel och Blair. 
Krattor Skapa penseldrag med flera linjer på arbetsytan med hjälp av penseltyper som Korn, Kort, Textur, Lutning och Tryck. 
Skisser Gör skisser innan du målar med hjälp av penseltyper som Penna och Ritstift.

Inställningar för pixelpensel

Hårdhet

Penseldrag kan ha olika hårdhetsvärden
Penseldrag med olika hårdhetsvärden ser olika ut

Använd reglaget för att justera storleken på penselns hårda centrum.

Blandningsläge

Kontrollera hur färger blandas
Kontrollera hur färger blandas

Välj ett alternativ för att ange hur två färger blandas.

Formdynamik

Ställ in penselns storlek, vinkel och rundhet.

Spridning

Spridning skapar penseldrag som liknar sprejfärg

Välj hur du vill att penselspetsen ska sprida färg längs axlarna för att skapa ett sprejfärgsliknande drag.

Överför

Välj ett alternativ för att kontrollera hur färgen ändras under ett penseldrag.

Importera ytterligare pixelpenslar

Pixelpenslarna i Photoshop är branschstandard. Vi har ett stort bibliotek med de bästa penslarna från penselskaparen Kyle T. Webster som är tillgängliga för alla Creative Cloud-medlemmar. Du kan importera de här extra penslarna från Photoshop till Adobe Fresco genom att klicka på ikonen + längst ned på panelen Pixelpenslar

Du kan även importera dina Photoshop-favoritpenslar som du har skapat och sparat i biblioteket.

Importera Ps-penslar
Importera Photoshop-penslar
  1. Tryck på Skaffa fler penslar och logga in på adobe.com. Hämta penslar från Kyle T. Websters ständigt växande uppsättning Photoshop-penslar. 
  2. Tryck på Importera från filer om du vill navigera till den hämtade filen och tryck på filen för att importera dina favoritpenslar. 

De importerade penslarna finns på panelen Pixelpenslar. 

Har du frågor eller förslag?

Nu har du kommit igång med pixelpenslar i Adobe Fresco. Gränssnittet i Adobe Fresco är intuitivt. Vi hoppas att du hittar många sätt att vara kreativ med pixelpenslar, live-penslar, blandpenslarvektorpenslarfärger och annat.

Om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.