Användarhandbok Avbryt

Pixelpenslar

Lär dig att rita, måla och hantera pixelpenslar i Adobe Fresco.

Använd Pixelpenslar   och Live-penslar   i verktygsfältet och få tillgång till alla penslar för att teckna, måla och skissa med raster. 

Du kan också importera dina Photoshop-favoritpenslar från Kyle T. Websters ständigt växande penselsamling.

Upptäck hur roligt det är att måla med alla sorters pixelpenslar

Välja och finjustera en pixelpensel

Följ de här stegen för att välja en pixelpensel och anpassa dess inställningar:

 1. Dubbeltryck på ikonen Pixelpenslar   för att visa listan med penslar i olika kategorier och välj penseln du vill ha.

 2. Tryck på Färg för att öppna färgpanelen och justera färg och opacitet.

 3. Du kan ändra penselns storlek, flöde och utjämning i verktygsalternativen längst ned i verktygsfältet.

 4. Tryck på ikonen Penselinställningar   för att justera olika penselinställningar som mellanrum, vinkel, blandningsläge, penntryck med mera.

När du börjar rita med pixelpenseln kommer du att se den här ikonen   på lagerminiatyren. Den visar att det är ett pixellager.

Obs!

Du kan lägga till olika blandpenslar och blanda flera färger på ett naturligt sätt när du använder pixelpenslar.

Utforska en stor samling pixelpenslar och välj bland olika kategorier. Du kan också markera dina favoriter så att du får snabb åtkomst till dem.

Utforska de olika inställningarna för att ändra penselns standardform och se ändringarna direkt i förhandsgranskningsrutan. Tryck på återställningsknappen längst ned om du vill återgå till standardformen.

Tips för att anpassa dina pixelpenslar

Typer av pixelpenslar

Penseltyp

När du ska använda den

Grundläggande

Använd de runda standardpenslarna när du gör vanliga teckningar.

Tecknade serier

Adobe Illustrator Draw-serier med korsstrecks- och halvtonspenslar.

Träkol

Gör rörelsestudier, enkla skisser eller teckna människokroppen.

Torrmedia

Blanda skisser och målningar med hjälp av penseltyper som Penna, Pastell, Blyerts, Färgkrita och Krita.

FX

Skapa bilder med specialeffekter med hjälp av penseltyper som Moln, Dammig, Lövverk och Bläck.

Bläck

Skapa kalligrafiska bilder med hjälp av penseltyper som Tecknade serier, Tuschpenna, Blake-penna, Reservoarpenna, Belgiska serier och Klassiska serier.

Textning

Designa skyltar, kalligrafi, ritningar och affischer med hjälp av penseltyper som Mejsel, Klump, Serietextning, Grynig och Textkratta.

Markering

Återge dina idéer med realistiska digitala markeringspennor med hjälp av penseltyper som Markeringspensel och Markeringspenna.

Blanda

Blanda färger på arbetsytan och kombinera färger i en pensel.

Målning

Designa olika typer av målningar med hjälp av penseltyper som Ritytepensel, Cezanne, Borstpensel och Blair.

Krattor

Skapa penseldrag med flera linjer på arbetsytan med hjälp av penseltyper som Korn, Kort, Textur, Lutning och Tryck.

Skisser

Gör skisser innan du målar med hjälp av penseltyper som Penna och Ritstift.

Inställningar för pixelpensel

När du ändrar en inställning kan du förhandsgranska effekten direkt medan du ritar i panelen Penselinställningar. Tryck på återställningsikonen längst ned på panelen för att gå tillbaka till standardinställningarna. Du kan också justera tryckkurvan för att få bättre penntryck.

Hårdhet

Använd reglaget för att justera storleken på penselns hårda centrum. Vid minimivärdet är penseldraget suddigt och vid maxvärdet är penseldraget skarpt och tydligt.

Mellanrum

Använd reglaget för att justera mellanrummen i penseldragen. Vid minimivärdet är penseldraget kontinuerligt och vid maxvärdet separeras penseldraget som en prickad linje.

Vinkel

Använd reglaget för att finjustera vinkeln på penseln så att du kan göra mejslade penseldrag. Penselspetsens rundhet ska ha ett lägre värde om du vill få penseldrag med skarpare vinklar.

Blandningsläge

Välj ett alternativ för att ange hur två färger blandas.

Kontrollera färgblandningen medan du ritar i samma lager

Spridning

Välj hur du vill att penselspetsen ska sprida färg längs axlarna för att skapa ett sprejfärgsliknande drag.

Färgdynamik

Förbättra en färgs inställningar för färg, nyans, mättnad, intensitet, darr och färgdynamik medan du gör ett penseldrag.

Gör om dina designer med hjälp av penselinställningar som Nyansdarr, Mättnadsdarr med flera

Om du vill ändra färgdynamiken trycker du först på Penselinställningar och sedan på Färgdynamik för att välja något av penselalternativen nedan: 

Penselinställningar

Används för att

Av

Ange ingen kontroll över färgvariationen för penselmärken.

Tona

Variera färgen på färg mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen.

Penntryck/Pennlutning/Skrivstift/Rotation

Ändra färgen mellan förgrunds- och bakgrundsfärgerna baserat på penntrycket, lutningen, positionen eller rotationen.

Nyansdarr

Ange ett procenttal som färgnyansen kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. 

Mättnadsdarr

Välj ett procenttal som färgmättnaden kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. 

Intensitetsdarr

Nämn ett procenttal som färgintensiteten kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde.

Renhet

Öka eller minska färgens mättnad. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett procenttal mellan –100 och 100.

Tillämpa per spets

Ange ändring av färg för varje särskild spetsstämpel i ett penseldrag. Om alternativet inte är markerat görs dynamiska förändringar en gång i början av varje penseldrag.

Obs!

Om du vill ställa in ett procenttal som färgen kan variera, anger du ett tal eller använder skjutreglaget för att ange ett värde. 

Formdynamik

Ställ in penselns storlek och rundhet.

Importera fler pixelpenslar

Pixelpenslarna i Photoshop är branschstandard. Förutom standardpixelpenslarna kan du importera Photoshop-penslar som har sparats i ditt bibliotek eller välja någon i den enorma samlingen från den kände penselskaparen Kyle T. Webster.

Följ de här stegen för att importera fler pixelpenslar:

 1. Välj ikonen + längst ned i panelen Pixelpenslar.

 2. Gör så här:

  • Välj Upptäck nya penslar för Kyle T. Websters penslar och logga in på adobe.com.
  • Välj Importera från filer, gå till den hämtade filen och välj sedan filen för att importera dina favoritpixelpenslar.
Kyle T. Webster-penslar för Creative Cloud-medlemmar
Kyle T. Webster-penslar för Creative Cloud-medlemmar

Hantera penslar

Du kan dölja alla penslar som du aldrig använder genom att dölja hela kategorier av pixelpenslar eller enskilda penslar i kategorier.

Obs!

Minst en penselsamling måste visas. Du kan inte dölja alla dina penselsamlingar.

Hantering av penslar
Hantering av penslar

Följ de här anvisningarna för att hantera dina penslar:

 1. Tryck på Pixelpenslar   

 2. Tryck på ikonen Fler alternativ   uppe till höger och tryck sedan på Hantera pixelpenslar.

 3. Välj den kategori penslar som du vill dölja och välj inställningen Av. Du kan också dölja specifika penslar i en kategori.

 4. Tryck på alternativen Visa alla eller Dölj alla längst ned om du vill visa eller dölja alla pixelpenslar.

Dölj och visa penslar

Förhandsgranskning av penselstämpel

Förhandsgranskning av penselstämpel gör att du kan använda pixelpenslar och suddgummin mer exakt genom att skapa mönster så fort ditt finger eller din penna rör vid skärmen. Förhandsgranskningen av penselstämpel är inställd på Av som standard.

Obs!

Live-penslar och vektorsuddgummin kan också använda funktionen för förhandsgranskning av penselstämplar.

Aktivera förhandsgranskning av penselstämpel
Aktivera förhandsgranskning av penselstämpel

Följ de här stegen för att aktivera förhandsgranskning av penselstämpel:

 1. Välj InställningarPrograminställningar

 2. Välj Inmatning Penslar. Du kan öka och minska stämpelstorleken genom att ändra penselstorleken. 

 3. Ställ in indikatorn Förhandsvisning av pensel (den är Av som standard) på Penselstämpel

 4. Klicka på ikonen Pixelpenslar   och välj en pensel från menyn och välj också en färg i färghjulet.

 5. Håll ned på arbetsytan och se hur stämpelförhandsgranskningen får en tydlig kontur för identifiering.

 6. Flytta runt och se stämpelförhandsgranskningen för varje penseldrag.

Här är några exempel på förhandsgranskningar av penselstämplar: 

Exempel på förhandsgranskning av penselstämpel med pixelpenslar

Exempel på förhandsgranskning av penselstämpel som oljemålning

relaterade resurser

Nu när du har börjat rita, måla och arbeta med penslar kan du gå vidare och lära dig mer om live-penslarblandpenslar och vektorpenslar.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har några frågor eller vill dela några idéer eller förslag. Berätta vad du tycker och tänker i Adobe Fresco-communityn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto