Användarhandbok Avbryt

Pixelpenslar

Lär dig rita och måla samt hantera pixelpenslar i Adobe Fresco.

I Adobe Fresco ingår många penslar, både raster- och vektorpenslar. Och du kan använda dem på samma arbetsyta. Använd ikonerna för pixelpenslar  och live-penslar  i verktygsfältet och få tillgång till alla penslar för att teckna, måla och skissa med raster. 

Du kan även importera dina favoritpenslar från Photoshop och skaffa fler penslar från Kyle T. Websters ständigt växande samling.

Tusentals pixelpenslar ingår i Adobe Fresco
Upptäck hur roligt det är att måla med alla sorters pixelpenslar

Välja och finjustera en pixelpensel

Följ de här stegen för att välja en pixelpensel och anpassa dess inställningar:

 1. Dubbeltryck på ikonen Pixelpenslar för att visa listan med penslar i olika kategorier och välj penseln du vill ha.
 2. Tryck på Färg för att öppna färgpanelen och justera färg och opacitet.
 3. Du kan ändra penselns storlek, flöde och utjämning i verktygsalternativen längst ned i verktygsfältet.
 4. Tryck på ikonen Penselinställningar  för att justera olika penselinställningar som mellanrum, vinkel, blandningsläge, penntryck med mera.

När du börjar rita med pixelpenseln kommer du att se den här ikonen  på lagerminiatyren. Den visar att det är ett pixellager.

När du använder pixelpenslar kan du lägga till olika blandpenslar och blanda flera färger på ett naturligt sätt.

Kategorier för pixelpensel
Utforska en stor samling pixelpenslar och välj bland olika kategorier. Du kan också markera dina favoritpenslar så att du får snabb åtkomst till dem när du jobbar.

Inställningar för pixelpensel
Utforska de olika inställningarna för att ändra penselns standardform och se ändringarna direkt i förhandsgranskningsrutan. Tryck på återställningsknappen längst ned om du vill gå tillbaka till standardformen.

Tips för att anpassa pixelpenseln

Typer av pixelpenslar

Penseltyp När du ska använda den
Grundläggande Använd de runda standardpenslarna när du gör vanliga teckningar. 
Tecknade serier Rita serier med korsstrecks- och halvtonspenslar.
Träkol Gör rörelsestudier, enkla skisser eller teckna människokroppen.
Torrmedia Blanda skisser och målningar med hjälp av penseltyper som Penna, Pastell, Blyerts, Färgkrita och Krita. 
FX Skapa bilder med specialeffekter med hjälp av penseltyper som Moln, Dammig, Lövverk och Bläck.
Bläck Skapa kalligrafiska bilder med hjälp av penseltyper som Tecknade serier, Tuschpenna, Blake-penna, Reservoarpenna, Belgiska serier och Klassiska serier. 
Textning Gör skyltar, kalligrafi, ritningar och affischer med hjälp av penseltyper som Mejsel, Klump, Serietextning, Grynig och Textkratta. 
Markering Återge dina idéer med realistiska digitala markeringspennor med hjälp av penseltyper som Markeringspensel och Markeringspenna. 
Blanda Blanda färger på arbetsytan och kombinera färger i en pensel.
Målning Gör olika typer av målningar med hjälp av penseltyper som Ritytepensel, Cezanne, Borstpensel och Blair. 
Krattor Skapa penseldrag med flera linjer på arbetsytan med hjälp av penseltyper som Korn, Kort, Textur, Lutning och Tryck. 
Skisser Gör skisser innan du målar med hjälp av penseltyper som Penna och Ritstift.

Inställningar för pixelpensel

När du ändrar en inställning kan du förhandsgranska effekten direkt medan du ritar i panelen Penselinställningar. Tryck på återställningsikonen längst ned på panelen för att gå tillbaka till standardinställningarna. Du kan också justera tryckkurvan för att få bättre penntryck.

Hårdhet

Penselinställningar – hårdhet

Använd reglaget för att justera storleken på penselns hårda centrum. Vid minimivärdet är penseldraget suddigt och vid maxvärdet är penseldraget skarpt och tydligt.

Mellanrum

Penselinställning – mellanrum

Använd reglaget för att justera mellanrummen i penseldragen. Vid minimivärdet är penseldraget kontinuerligt och vid maxvärdet separeras penseldraget med vita mellanrum som en prickad linje.

Vinkel

Penselinställning – vinkel

Använd reglaget för att finjustera vinkeln på penseln så att du kan göra mejslade penseldrag. Penselspetsens rundhet ska ha ett lägre värde om du vill få penseldrag med skarpare vinklar.

Blandningsläge

Välj ett alternativ för att ange hur två färger blandas.

Penselinställningar – blandningsläge
Kontrollera hur färgerna blandas. Rita på samma lager för att se blandningseffekten.

Formdynamik

Ställ in penselns storlek och rundhet.

Spridning

Spridning skapar penseldrag som liknar sprejfärg

Välj hur du vill att penselspetsen ska sprida färg längs axlarna för att skapa ett sprejfärgsliknande drag.

Överför

Välj ett alternativ för att kontrollera hur färgen ändras under ett penseldrag.

Importera ytterligare pixelpenslar

Pixelpenslarna i Photoshop är branschstandard. Förutom standardpixelpenslarna kan du importera Photoshop-penslar som har sparats i ditt bibliotek eller välja något i den enorma samlingen från den ryktbara penselmakaren Kyle T. Webster.

Importera ytterligare pixelpenslar:
 1. Klicka på ikonen längst ner på panelen Pixelpenslar
 2. Gör så här:
  • Tryck på Upptäck nya penslar för Kyle T. Websters penslar och logga in på adobe.com.
  • Tryck på Importera från filer, gå till den hämtade filen och tryck sedan på filen för att importera dina favoritpixelpenslar.
Upptäck fler penslar
Kyle T. Webster-penslar för Creative Cloud-medlemmar.

Hantera penslar

Du kan dölja alla penslar som du aldrig använder genom att dölja hela kategorier av pixelpenslar eller enskilda penslar i kategorier.

Minst en penselsamling måste visas. Du kan inte dölja alla dina penselsamlingar.

Hantera penslar
Hantering av penslar

Så här hanterar du penslar:

 1. Tryck på Pixelpenslar 
 2. Tryck på ikonen Fler alternativ  i det övre högra hörnet och tryck sedan på Hantera pixelpenslar.
 3. Välj den kategori penslar som du vill dölja och välj inställningen Av. Du kan också dölja specifika penslar i en kategori. 
 4. Tryck på alternativen Visa alla eller Dölj alla längst ned om du vill visa eller dölja alla pixelpenslar.

 

Använd växlar för att dölja eller visa penslar
Dölj och visa penslar

Förhandsgranskning av penselstämpel

Förhandsgranskning av penselstämpel gör att du kan använda pixelpenslar och suddgummit mer exakt genom att skapa mönster så fort ditt finger eller din penna rör vid skärmen. Förhandsgranskningen av penselstämpel är inställd på Av som standard.

 Live-penslar och vektorsuddgummin kan också använda funktionen för förhandsgranskning av penselstämplar.

Tusentals pixelpenslar ingår i Adobe Fresco
Aktivera Förhandsgranskning av penselstämpel

Så här aktiverar du förhandsgranskning av penselstämpel:

 1. Välj Inställningar > Programinställningar. 
 2. Välj Inmatning och klicka på Penslar. Du kan öka och minska stämpelstorleken genom att ändra penselstorleken. 
 3. Ställ in indikatorn Förhandsvisning av pensel (den är Av som standard) på Penselstämpel
 4. Klicka på ikonen Pixelpenslar  och välj en pensel från menyn och välj också en färg i färghjulet.
 5. Håll ned på arbetsytan och se hur stämpelförhandsgranskningen får en tydlig kontur för identifiering. 
 6. Flytta runt och se stämpelförhandsgranskningen för varje penseldrag.

Här är några exempel på förhandsgranskningar av penselstämplar: 

Olika bredd
Exempel på förhandsgranskning av penselstämpel med pixelpenslar

Olika bredd
Exempel på förhandsgranskning av penselstämpel med pixelpenslar

Olika lutning
Exempel på förhandsgranskning av penselstämpel som oljemålning

Har du frågor eller förslag?

Nu har du kommit igång med pixelpenslar i Adobe Fresco. Gränssnittet i Adobe Fresco är intuitivt. Vi hoppas att du hittar många sätt att vara kreativ med pixelpenslar, live-penslar, blandpenslarvektorpenslarfärger och annat.

Om du har några frågor eller vill dela idéer eller förslag, är du välkommen till Adobe Fresco-communityn. Vi vill uppriktigt att du hör av dig och även gärna se det du skapar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto