Skicka ett avtal till samma e-postadress två gånger

Ibland delar två eller fler personer en e-postadress och det är nödvändigt att få samtliga underskrifter på samma dokument.

Det är enkelt att göra detta med Adobe Sign genom att använda samma process som används för att få unika underskrifter från olika e-postadresser.

Eftersom en unik giltig underskrift kräver en unik inloggning måste du lägga till lika många mottagare som det finns signerare.  I det här fallet har alla mottagare samma e-postadress.

Stegen i korthet

 1. På sidan Skicka anger du e-postadresserna i området Mottagare en gång per signerare.
  1.  Om du har två signerare bör det finnas två mottagare, om du har tre signerare bör det finnas tre mottagare o.s.v.
 2. Dra och släpp, bifoga eller välj ett dokument som ska skickas
 3. Välj Förhandsvisa och lägg till signaturfält
 4. Klicka på Nästa
 5. Dra fält för den första signeraren till dokumentet
 6. Välj nästa signerare i listrutan Mottagare
  1. Den andra mottagaren är den andra instansen av e-postadressen i listan
 7. Dra fält för den andra signeraren till dokumentet
 8. Upprepa steg 6-7 för varje mottagare av avtalet
 9. Klicka på Skicka.

Steg för steg

 1. På sidan Skicka anger du e-postadresserna i fälten Mottagareen gång per signerare

  I nedanstående exempel ska tre signerare underteckna från samma e-postadress:

  Två mottagare med samma e-postadress
 2. Dra och släpp en fil till området Filer, eller klicka på Lägg till filer för att bifoga ett dokument från ditt bibliotek eller nätverk.

  Bifoga ett dokument
 3. Välj Förhandsvisa och lägg till signaturfält och klicka på Nästa.

  Aktivera Förhandsvisa och lägg till signaturfält
 4. Den första instansen av den e-postadress som du angav (längst upp i mottagarlistan) är den första personen som ska underteckna.

  • Observera färgrutorna intill de individuella mottagarna. Dessa motsvarar färgflaggan på varje fält som mottagaren ska underteckna
  • När en mottagare är aktiva visas en bock i deras färgruta
  • Fält som har placerats för den aktiva mottagaren tilldelas till mottagaren automatiskt

  Dra fälten från den högra listen till dokumentet för den första mottagaren

  Placera de första signerarfälten
 5. I popupfönstret Mottagare väljer du den andra instansen av e-postadressen.

  • Den andra signeraren har ett annan färg
  • När du har valt den andra signeraren kommer den motsvarande färgrutan att markeras
  • Mottagaren som visas i gränssnittet är den andra signeraren
  Placera den andra uppsättningen av fält för den andra signeraren
 6. Dra och släpp fälten för den andra mottagaren på dokumentet på rätt platser

  • De utplacerade fälten markeras med den andra mottagarens färgflagga
  Markera den andra instansen av e-postadressen

  Obs!

  Fält som har tilldelats den aktiva mottagaren är ljusare i gränssnittet än fälten som har tilldelats andra mottagare (dessa är gråtonade).

 7. Text för steg

  Upprepa steg 5-6 för alla andra mottagare

  field_placment
 8. När du har placerat alla fält som behövs ska du klicka på Skicka.

  Send

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy