Tillåt olika mottagarroller

Mottagarroller när dokument skickas

I Adobe Acrobat Sign på företags- och storföretagsnivå kan du välja att expandera rollerna för mottagare av avtal utöver enbart undertecknare, för att bättre matcha deras arbetsflödeskrav. Rollerna som kan aktiveras är:

  • Signerare (aktiverat för alla kunder)
  • Godkännare (endast Small Business, Business och Enterprise)
  • Accepterande (endast Enterprise)
  • Certifierad mottagare (endast Enterprise)
  • Formulärifyllare (endast Small Business, Business och Enterprise)
  • Delegerande (endast Enterprise)

När det här alternativet är aktiverat kan rollen konfigureras individuellt för varje mottagare med signerare som standardvärde.

När du vill aktivera/inaktivera rollalternativ ska du logga in som kontoadministratör och gå till: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Tillåtna mottagarroller

Tillåtna roller

Signerare måste göra minst en signatur i avtalet. Det här är standardrollen för mottagare. Varje signerare av en transaktion måste minst ha ett tilldelat, obligatoriskt fält för signering. Om systemet inte hittar något signaturfält för signeraren, skapas automatiskt ett signaturblock i slutet av dokumentet.

Utseendet på ett signaturblock är en bra indikator på om ett signaturfält har tilldelats korrekt.

Godkännare behöver inte signera eller använda något av fälten. Allt som en godkännare behöver göra är att ange sitt namn innan han/hon skickar transaktionen vidare till signeraren. Fält kan tilldelas till godkännare och om dessa fält är obligatoriska så måste de fyllas i.

Godkännarrollen fungerar bra i situationer när någon behöver godkänna ett dokument innan det skickas vidare till signeraren.

Accepterande parter är mekaniskt sett samma som godkännare eftersom de inte behöver skriva sin signatur, men om formulärfält har tilldelats dem är de tillgängliga som förväntat.

Rollen som accepterande är praktisk när mottagaren måste bekräfta att avtalet accepteras utan att formellt godkänna innehållet.

Certifierade mottagare kan inte ha formulärfält tilldelade. Under signeringsprocessen uppmanas de att delegera, avvisa eller bekräfta avtalet.

  • Vid delegering överförs rollen som certifierad mottagare till personen som delegerats
  • Avtalet avbryts om det avvisas
  • Om avtalet bekräftas fortsätter signeringsprocessen

Avsett för kunder som behöver fylla i formulärinnehåll under signeringsprocessen, men har inte system för att programmatiskt skapa anpassade dokument eller push-överföra fältinnehållet från en databas till ett formulär.

Formulärifyllare kan definieras under en signeringscykel men behöver inte lägga till en signatur av något slag. Alla fälttyper kan tilldelas till en formulärifyllare, inklusive signaturfält om så önskas.

Rollen som delegerande är utformad för arbetsflöden som kräver att en person bestämmer vem som är rätt person att signera eller godkänna dokumentet.

Den här rollen ersätter inte alternativet där signerare/godkännare ad hoc kan delegera sitt deltagande. I stället används den här rollen när en mänsklig kontrollpunkt eller ett dirigeringsalternativ behövs i ett arbetsflöde där avtal måste initieras utan att den fullständiga mottagarlistan är känd i förväg. 

När rollen för delegerande är vald finns det ytterligare en ikon/meny.  På den underordnade menyn kan du välja vilken roll som ska delegeras.  Signeraren är standard.

Du kan inte delegera till rollen som delegerande.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto