Be andra signera ett dokument

Med Adobe Acrobat Sign är det enkelt att skicka ett dokument till andra för signering. Du kan skicka dokument för signering till en person eller flera.

Skicka ett avtal till en signerare

Att skicka ett dokument för signering är det grundläggande arbetsflödet som används i Acrobat Sign. Att skicka ett dokument för signering till endast en mottagare är det enklaste sättet att använda systemet.

Så här skickar du ett dokument för signering:

 1. Navigera till fliken Hem och klicka på Begär signaturer

  Startsida - Begär signaturer

  Du kan också starta processen genom att först välja en biblioteksmall (eller ett arbetsflöde) genom att klicka på knappen Starta från bibliotek.

  På så sätt kan du välja ett av tre alternativ:

  • Senaste - En lista över de 20 senast använda mallarna, med de senast använda överst
  • Biblioteksdokument - Visar en lista över alla tillgängliga biblioteksmallar
  • Arbetsflöde Visar en lista över alla tillgängliga arbetsflöden för användaren

  När en fil eller ett arbetsflöde har valts kan du klicka på Starta för att flyttas till sidan Skicka med mallen redan bifogad (du kan hoppa över steg 4 nedan).

  Starta från bibliotek

 2. Obs!

  Om du har ett konto där Användare i flera grupper (UMG) är aktiverat ska du välja gruppen som du vill skicka avtalet från innan du konfigurerar det.

  • När du anger gruppvärdet läses de grupprelaterade egenskaperna och mallarna in som du kan välja mellan.
  • När du ändrar gruppen kommer du att märka att sidan uppdateras. Allt innehåll som anges rensas bort i den här uppdateringen.

  Om du inte ser listrutan Skicka från överst på sidan är ditt konto inte UMG-aktiverat.

  Markera gruppen

   

  Ange avtalets mottagare. 

  Ange följande (från vänster till höger):

 3. Lägg till ett avtalsnamn och meddelande som ska inkluderas i det inledande e-postmeddelandet till mottagaren.

 4. Dra och släpp, bifoga eller välj ett biblioteksdokument som ska skickas.

  • Tillgängliga mallar begränsas av den grupp som avtalet skickas från.
  • Flera dokument kan bifogas och levereras som ett sammanhängande dokument till mottagaren.
  Lägg till filer

 5. Konfigurera alla alternativ som krävs:

  • Lösenordsskydda (den signerade PDF-filen) – Det här lösenordet används på alla PDF-kopior av avtalet som hämtas från Acrobat Sign. Lösenordet förhindrar att dokumentet visas tills att lösenordet har angetts
  • Deadline för slutförande – Tidsfristen förfaller efter det angivna antalet dagar
  • Ange påminnelse – Påminnelser kan konfigureras att upprepas en eller flera gånger. Endast den aktiva mottagaren får påminnelser
  • Mottagarens språk – Anger vilket språk som används i e-postmeddelandet som skickas till mottagaren samt i instruktionerna på skärmen
 6. Om du vill lägga till fält som mottagaren ska interagera med väljer du Förhandsvisa och lägg till signaturfält

  Klicka på Nästa när allt är klart.

 7. Dra fälten från flikarna till höger på skärmen och släpp fälten i dokumentet.

  Placera fält

  Med knappen Tillbaka kan du gå tillbaka till skicka- sidan om du behöver ändra mottagarnas e-post eller ändra filerna som är kopplade till avtalet.

  Obs!

  Om du skapar ett allmänt dokument för eget bruk, kan du markera alternativet Spara som mall. Dokumentet sparas då med ifyllda fält.

  I framtida transaktioner kan du bara bifoga dokumentet från biblioteket och hoppa över fältplaceringen!

 8. När du har placerat alla fält i dokumentet klickar du på Skicka.

Ett e-postmeddelande skickas till mottagaren som innehåller en länk till dokumentet så att de kan agera på det.

När åtgärden har slutförts får du ett e-postmeddelande.


Skicka ett avtal till flera mottagare

Processen att skicka ett avtal till flera mottagare är nästan densamma som att skicka till en.

De viktigaste skillnaderna är att du måste:

 • Ange alla mottagare i den ordning som de ska utföra åtgärder i avtalet
 • Placera fält specifikt för varje mottagare efter behov
Obs!

Transaktioner som inkluderar flera mottagare kan konfigureras för att följa ett sekventiellt, parallellt eller hybrid-arbetsflöde.

 1. Navigera till fliken Hem och klicka på Begär signaturer

 2. Om den är tillgänglig kan du konfigurera väljaren Skicka från när du vill identifiera den grupp som du skickar avtalet från.

  Sidan uppdateras när en ny grupp väljs och eventuella konfigurationer på sidan tas bort.

  Välj grupp

  Obs!

  Om det inte finns någon Skicka från-väljare är ditt konto inte UMG-aktiverat

 3. Ange varje mottagare av avtalet. 

  Ange följande (från vänster till höger):

   

  Om du vill lägga till dig själv i listan med mottagare klickar du på länken Lägg till mig i det övre högra hörnet.

  Du kan lägga till samma e-postadress flera gånger.

  Obs!

  Om du behöver ta bort en mottagarrad klickar du på krysset längst till höger om raden

 4. Lägg till ett avtalsnamn och meddelande som ska inkluderas i det inledande e-postmeddelandet till mottagarna

 5. Dra och släpp, bifoga eller välj ett biblioteksdokument som ska skickas.

  • Flera dokument kan bifogas och levereras som ett sammanhängande dokument till mottagaren
 6. Konfigurera alla alternativ som krävs:

  • Lösenordsskydda (den signerade PDF-filen) – Det här lösenordet används på alla PDF-kopior av avtalet som hämtas från Acrobat Sign. Lösenordet förhindrar att dokumentet visas tills att lösenordet har angetts
  • Deadline för slutförande – Tidsfristen förfaller efter det angivna antalet dagar
  • Ange påminnelse – Påminnelser kan konfigureras att upprepas en eller flera gånger. Endast den aktiva mottagaren får påminnelser
  • Mottagarens språk – Anger vilket språk som används i e-postmeddelandet som skickas till mottagaren samt i instruktionerna på skärmen
 7. Om du vill lägga till fält som mottagaren ska interagera med väljer du Förhandsvisa och lägg till signaturfält

  Klicka på Nästa när allt är klart.

 8. Dra fälten från flikarna till höger på skärmen och släpp fälten i dokumentet.

  Välj mottagare

 9. Klicka på Skicka när du har placerat alla fält i dokumentet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto