Begär signaturer med den klassiska miljön

Obs!

I artikeln nedan beskrivs funktionerna för den ”klassiska” processen för att skicka ett avtal.

Den moderna versionen är fokus för den aktuella utvecklingen. Kunderna rekommenderas i allmänhet att använda den moderna upplevelsen när det är möjligt för att bekanta sig med den miljön.

Med Adobe Acrobat Sign är det enkelt att skicka ett dokument till andra för signering. Du kan skicka dokument för signering till en person eller flera.

Skicka ett avtal till en signerare

När du har loggat in på Acrobat Sign väljer du fliken Signera i det övre navigeringsfältet.

Att skicka ett dokument för signering är det grundläggande arbetsflödet som används i Acrobat Sign. Att skicka ett dokument för signering till endast en mottagare är det enklaste sättet att använda systemet.

Så här skickar du ett dokument för signering:

 1. Navigera till fliken Start och välj knappen Begär signaturer.

  Startsida - Begär signaturer

  Du kan också starta processen genom att först välja en biblioteksmall (eller ett arbetsflöde) genom att välja knappen Starta från bibliotek.

  På så sätt kan du välja ett av tre alternativ:

  • Senaste – en lista över de 20 senast använda mallarna, med de som använts senast överst.
  • Biblioteksdokument – Visar en lista över alla tillgängliga biblioteksmallar.
  • Arbetsflöde – Visar en lista över alla tillgängliga arbetsflöden för användaren.

  När en fil eller ett arbetsflöde har valts väljer du Starta för att flyttas till sidan Skicka med mallen redan bifogad (du kan hoppa över steg 4 nedan).

  Starta från bibliotek

 2. Obs!

  Om du har ett konto där Användare i flera grupper (UMG) är aktiverat ska du välja gruppen som du vill skicka avtalet från innan du konfigurerar det.

  • När du anger gruppvärdet läses de grupprelaterade egenskaperna och mallarna in som du kan välja mellan.
  • När du ändrar gruppen kommer du att märka att sidan uppdateras. Allt innehåll som anges rensas bort i den här uppdateringen.

  Om du inte ser listrutan Skicka från överst på sidan är ditt konto inte UMG-aktiverat.

  Markera gruppen

   

  Ange avtalets mottagare. 

  Ange följande (från vänster till höger):

  • Välj Mottagarroll (Signerare är standard).
  • Skriv in mottagarens e-postadress.
  • Välj autentiseringsmetoden vid behov.
  • Skriv ett personligt meddelande efter behov.
  Sidan Skicka med mottagarpostelementen markerade

  Du kan även använda en Mottagargrupp.

  Mottagargrupper liknar distributionslistor, som består av flera e-postadresser för mottagare. Alla medlemmar i mottagargruppen meddelas när det är deras tur att interagera med avtalet, men endast en medlem i gruppen tillåts göra det. När den första medlemmen har slutfört gruppens åtgärd flyttas avtalet till nästa steg.

  En mottagargrupp kan läggas till som en engångsgrupp (ad hoc), som har definierats manuellt av avsändaren när avtalet skapas, eller en återanvändbar mottagargrupp som har skapats på förhand och gjorts tillgängligt för användaren via gruppbehörigheterna. Börja skriva in gruppnamnet så kommer adressboken att visa alternativ baserat på vad som har skrivits.

  Mottagarposten med en mottagargrupp har lagts till och adressboksalternativen visas

  Obs!

  Återanvändbara mottagargrupper kan inte få sina mottagarnamn eller e-postadresser ändrade. Endast autentiseringstypen kan redigeras.

 3. Lägg till ett avtalsnamn och meddelande som ska inkluderas i det inledande e-postmeddelandet till mottagaren.

  sidan Skicka med fältet Meddelande markerat

 4. Dra och släpp, bifoga eller välj en biblioteksmall som ska skickas.

  • Tillgängliga mallar begränsas av den grupp som avtalet skickas från.
  • Flera dokument kan bifogas och levereras som ett sammanhängande dokument till mottagaren.
  Avsnittet Filer på sidan Skicka med mallen exponerad

 5. Konfigurera alla alternativ som krävs:

  • Lösenordsskydda (den signerade PDF-filen) – Det här lösenordet används på alla PDF-kopior av avtalet som hämtas från Acrobat Sign. Lösenordet förhindrar att dokumentet visas tills att lösenordet har angetts.
  • Deadline för slutförande – Tidsfristen förfaller efter det angivna antalet dagar.
  • Ange påminnelse – Påminnelser kan konfigureras att upprepas en eller flera gånger. Endast den aktiva mottagaren får påminnelser.
  • Signaturtyp – när det här alternativet är aktiverat kan användaren växla signaturflöde mellan en elektronisk och en skriftlig signatur.
  • Mottagarens språk – Anger vilket språk som används i e-postmeddelandet som skickas till mottagaren samt i instruktionerna på skärmen.
  Sidan Skicka som visar sändningsalternativen

 6. Om du vill lägga till fält som mottagaren ska interagera med väljer du Förhandsvisa och lägg till signaturfält

  • Om kryssrutan Förhandsgranska är aktiverad väljer du Nästa.
  • Om kryssrutan Förhandsgranska är inaktiverad väljer du Skicka.
  Sidan Skicka längst ned med alternativet ”Förhandsgranska och lägg till signaturfält” markerat

 7. Dra fälten från flikarna till höger på skärmen och släpp fälten i dokumentet.

  Redigeringsmiljön som markerar signaturfälten

  Med knappen Tillbaka kan du gå tillbaka till skicka- sidan om du behöver ändra mottagarnas e-post eller ändra filerna som är kopplade till avtalet.

  Obs!

  Om du skapar ett allmänt dokument för eget bruk, kan du markera alternativet Spara som mall. Dokumentet sparas då med ifyllda fält.

  I framtida transaktioner kan du bara bifoga dokumentet från biblioteket och hoppa över fältplaceringen!

 8. Välj Skicka när du har placerat alla fält i dokumentet.

Ett e-postmeddelande skickas till mottagaren som innehåller en länk till dokumentet så att de kan agera på det.

När åtgärden har slutförts får du ett e-postmeddelande.


Skicka ett avtal till flera mottagare

Processen att skicka ett avtal till flera mottagare är nästan densamma som att skicka till en.

De viktigaste skillnaderna är att du måste:

 • Ange alla mottagare i den ordning som de ska utföra åtgärder i avtalet
 • Placera fält specifikt för varje mottagare efter behov
Obs!

Transaktioner som inkluderar flera mottagare kan konfigureras för att följa ett sekventiellt, parallellt eller hybrid-arbetsflöde.

 1. Gå till fliken Start  och välj knappen Begär signaturer

 2. Om den är tillgänglig kan du konfigurera väljaren Skicka från när du vill identifiera den grupp som du skickar avtalet från.

  Sidan uppdateras när en ny grupp väljs och eventuella konfigurationer på sidan tas bort.

  Välj grupp

  Obs!

  Om väljaren Skicka från inte visas är ditt konto inte UMG-aktiverat.

 3. Ange varje mottagare av avtalet. 

  Ange/definiera följande (från vänster till höger) för varje mottagarpost:

   

  Om du vill lägga till dig själv i listan över mottagare väljer du länken Lägg till mig i det övre högra hörnet.

  Du kan lägga till samma e-postadress flera gånger.

  Obs!

  Om du behöver radera en mottagarrad väljer du X längst till höger om raden.

  Sidan Skicka med mottagarpostelementen markerade

  Du kan även använda en Mottagargrupp.

  Mottagargrupper liknar distributionslistor och består av flera e-postadresser för mottagare. Alla medlemmar i mottagargruppen meddelas när det är deras tur att interagera med avtalet, men endast en medlem i gruppen tillåts göra det. När den första medlemmen har slutfört gruppens åtgärd flyttas avtalet till nästa steg.

  Mottagargruppen kan läggas till som en engångsgrupp, manuellt definierad av avsändaren när avtalet skapas, eller så kan en återanvändbar mottagargrupp som är tillgänglig för avsändaren användas. Börja skriva in gruppnamnet så visas alternativ i adressboken baserat på vad som skrevs

  Mottagarposten med en mottagargrupp har lagts till och adressboksalternativen visas

 4. Lägg till ett avtalsnamn och meddelande som ska inkluderas i det inledande e-postmeddelandet till mottagarna

 5. Dra och släpp, bifoga eller välj ett biblioteksdokument som ska skickas.

  • Flera dokument kan bifogas och levereras som ett sammanhängande dokument till mottagaren
 6. Konfigurera alla alternativ som krävs:

  • Lösenordsskydda (den signerade PDF-filen) – Det här lösenordet används på alla PDF-kopior av avtalet som hämtas från Acrobat Sign. Lösenordet förhindrar att dokumentet visas tills att lösenordet har angetts.
  • Deadline för slutförande – Tidsfristen förfaller efter det angivna antalet dagar.
  • Ange påminnelse – Påminnelser kan konfigureras att upprepas en eller flera gånger. Endast den aktiva mottagaren får påminnelser.
  • Signaturtyp – när det här alternativet är aktiverat kan användaren växla signaturflöde mellan en elektronisk och en skriftlig signatur.
  • Mottagarens språk – Anger vilket språk som används i e-postmeddelandet som skickas till mottagaren samt i instruktionerna på skärmen.
  Sidan Skicka som visar sändningsalternativen

 7. Om du vill lägga till fält som mottagaren ska interagera med väljer du Förhandsvisa och lägg till signaturfält

  • Om kryssrutan Förhandsgranska är aktiverad väljer du Nästa. Den här åtgärden befordrade processen till redigeringsmiljön.
  • Om kryssrutan Förhandsgranska är inaktiverad väljer du Skicka. Den här åtgärden skickar avtalet direkt till den första mottagaren.
  Sidan Skicka längst ned med alternativet ”Förhandsgranska och lägg till signaturfält” markerat

 8. Dra fälten från flikarna till höger på skärmen och släpp fälten i dokumentet.

  Välj mottagare

 9. Välj Skicka när du har placerat alla fält i dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online