Issue

In Bridge CC 2015/CC 2017, the Photoshop and Illustrator options do not appear in the Tools menu and Place options.

  • Tools > Photoshop and Tools > Illustrator options are missing.
  • When you select any image, File > Place > In Photoshop and File > Place > In Illustrator options are missing.

Product versions affected

  • Adobe Bridge CC 2017 with Adobe Photoshop CC 2015.x and Adobe Illustrator CC 2015.x
  • Adobe Bridge CC 2015 with Adobe Photoshop CC 2017 and Adobe Illustrator CC 2017

Solution

This issue occurs in the following scenarios:

  • When you are using CC (2015) versions of Adobe Photoshop and Adobe Illustrator with Adobe Bridge CC (2017).
  • When you are using CC (2017) versions of Adobe Photoshop and Adobe Illustrator with Adobe Bridge CC (2015).

To resolve this issue update Adobe Bridge, Photoshop, and Illustrator to the latest CC (2017) versions. For details, see Check for app updates.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online