Use this article to learn about dialogue numbers.

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Manage dialogue numbers

When you assign dialogue numbers, numbers are sequentially assigned to the dialogue elements in a script. You can choose to reset the dialogue numbering in two ways:

  • Reset numbering on new page so that the dialogue numbering begins with 1 for every new page,
  • Reset numbering on new scene so that the dialogue numbering begins with 1 for every new scene.
  1. In the Authoring view, select Production > Manage Dialogue Numbers.

  2. Select Assign Dialogue Numbers.

    Assign dialogue numbers
    Assign dialogue numbers

  3. If you already have scene numbers in the selected script that you want to retain, select Keep existing Dialogue Numbers in the MANAGE DIALOGUE NUMBERS dialog. When you select this option, the present dialogue numbers are left undisturbed even when you insert new dialogues. The new dialogues are numbered alphabetically and take the previous existing dialog’s number as a prefix. For example, if you insert two dialogues following scene number 3, they are numbered as 3A and 3B.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online