Use the document to learn how to archive a project

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Archive projects

You can archive projects that you do not use frequently. The archived projects are hidden from view.

  1. Select the project in the Projects view. Click the arrow to the left of the project.

  2. Select Archive.

Display archived projects

  1. Select Show Archived to display the archived projects. You can identify archived projects from their icon .

Restore archived projects

  1. Select the Show Archived option. The Archived projects are displayed.

  2. Select the project in the Projects view.

  3. Click the arrow to the left of the project.

  4. Select Restore. The icon changes to reflect the new status.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online