Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

  1. In the Schedule view, enter one or more keywords in the Filter box in the bottom-left corner of the screen.
  2. Click Match All if you want Story to match all filtering keywords you entered (AND operation). When Match All is deselected, the filtering keywords are ORed.

If necessary, you can specify advanced filtering settings:

  1. Click Advanced Filter.
  2. Enter one or more criteria for advanced filtering. For example, Location CONTAINS NY.
  3. Specify if you want to match any filtering criterion (OR operation) or all filtering criteria (AND operation).
  4. Click OK.
advanced_filtering
Advanced filtering settings

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online