Use the document to learn about the properties for schedules in Adobe Story CC (Classic)

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Available for: Adobe Story Plus

Story now has the following properties for schedules:

 1. Schedule name

 2. Schedule title

 3. Week number

The values of these properties are displayed in the scheduling reports. For example:

 • A shooting schedule report displays the week number in the header.

 • Studio Recording Order report displays the Schedule name property’s value in the episode number field.

Edit schedule properties

Available for: Adobe Story Plus

 1. In a schedule, select Edit > Schedule properties.

 2. In the Schedule Properties dialog, enter the values for the following:

  1. Schedule name: Enter a name of the schedule. Some reports display the value in this field as Episode number.

  2. Schedule title: Enter a description for the schedule.

  3. Week number: This is the week number in which the strips in the schedule are shot.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online