Use this document to learn how to stop sharing scripts with a user

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Available for: Adobe Story Plus

  1. Click the downward arrow icon next to the script’s name, and select Share.

  2. In the Share Documents dialog box, select the user with whom you want to stop sharing the script.

  3. Click the Delete icon .

Users with whom you have stopped sharing the script are presented with a dialog box. Users can use the option in the dialog box to delete the script from their project.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online