Learn about script tag lists

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Create tag lists and tag item lists

To create a tag list or tag item list:

  1. In the Story Projects view, click Manage Lists.

  2. Click Create New in the Tag List or Tag Item List area.

  3. Enter a list title.

  4. Click Create New to add a tag/tag item.

  5. Enter the name of the tag/tag item in the Title box.

  6. Click OK

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online