Learn about the Toolbars in Adobe Story

Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

Toolbars

Formatting toolbar: Use the formatting toolbar in the script authoring view to format a script.

formatting toolbar

Notifications: Notifications are displayed when you share the project (accept/reject notifications) or when you unshare a project.

Notification-menu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online