Poznámka:

Adobe ended the Adobe Story CC service on January 22, 2019. Both Adobe Story CC and the Adobe Story CC (Classic) are discontinued. The Adobe Story CC offline application has also ended. See End of service FAQ for more information.

  1. Open a schedule.

    Poznámka:

    If you’re prompted to upgrade/synch the schedule with the current version of Story, click Yes.

  2. In the Authoring view, select View > Story Order. The schedule is displayed in story order.

Poznámka:

While working with the schedule displayed in the story order, you may not be able to edit some of the fields available for editing in the shooting order view. Additionally, some of the operations available in the shooting order view are not available in the story order view.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online