Overzicht van nieuwe functies

Nieuwe functie

Verbeterde functie

Adobe Camera Raw 8.7

Adobe Camera Raw 8.7 voegt ondersteuning voor HiDPI-monitoren voor Windows toe. Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:

 1. Selecteer Photoshop > Voorkeuren > Experimentele functies.
 2. Selecteer UI schalen tot 200% voor weergaven met hoge dichtheid.

Zie voor meer informatie UI schalen tot 200% voor weergaven met hoge dichtheid.

Adobe Camera Raw 8.5

U kunt Gegradueerde filter-maskers en Radiaalfilter-maskers nu wijzigen met de besturingselementen. Als u een masker hebt toegevoegd en de besturingselementen van het penseel wilt openen, selecteert u de optie Penseel naast Nieuw/Bewerken. U kunt ook de sneltoets Shift + K gebruiken.

Gebruik de penselen + en - naar wens om het bestaande Gegradueerde filter-masker of Radiaalfilter-masker aan te passen.

Opmerking:

Zie voor een videobeschrijving van de besturingselementen voor het nieuwe penseel Filterpenseel in Adobe Camera Raw 8.5.

Besturingselementen van het penseel voor Gegradueerde filter-maskers en Radiaalfilter-maskers

De maskervisualisatie is nu beschikbaar voor Gegradueerde filters en Radiaalfilters. Gebruik de optie Masker onder aan het deelvenster lokale correcties. U kunt ook op Y drukken om de instelling Masker in of uit te schakelen.

Druk op Y om de instelling Masker in of uit te schakelen; u kunt de kleur van de maskervisualisatie ook aanpassen.

Nieuwe voorvertoningsfuncties

Video | Nieuwe voorvertoningsfuncties in Adobe Camera Raw 8.5

In deze video introduceert Adobe Senior Computer Scientist Max Wendt de voorvertoningsfuncties in Adobe Camera Raw 8.5.

Max Wendt

Nieuwe standaardknop voor in-/uitschakelen per deelvenster ():

 • Klik op de knop voor in-/uitschakelen per deelvenster () om het deelvenster naar de standaardinstellingen te herstellen. Deze knop bevindt zich naast de besturingselementen Voor/Na.

Ondersteuning voor verschillende nieuwe camera's en lensprofielen

Belangrijke punten die worden geadresseerd

 • Problemen met afbeeldingsruis tijdens het retoucheren van HDR-afbeeldingen
 • Probleem bij het lezen van lossless-gecomprimeerde Nikon-RAW-bestanden (NEF-bestanden) van verschillende Nikon-cameramodellen
 • Probleem waarbij RAW-afbeeldingen van Fujifilm X-T1 te helder worden weergegeven bij hoge ISO-instellingen bij een dynamisch bereik van 200% en 400%. Deze oplossing kan van invloed zijn op de weergave van bestaande afbeeldingen die zijn vastgelegd met deze combinatie van instellingen. Om dit op te lossen, gaat u als volgt te werk:
  • Maak de Camera Raw-cache leeg in het Camera Raw-dialoogvenster Voorkeuren
  • Controleer afbeeldingen met ISO-instellingen hoger dan 1600 voor onverwachte wijzigingen in de helderheid

Adobe Camera Raw 8.4

Adobe Camera Raw 8.4 bevat geavanceerde opties voor Voorvertoning waarmee u snel de status Voor/Na van een afbeelding kunt vergelijken:

Sla de huidige instellingen op als de status Voor van de afbeelding

Wissel de huidige instellingen en de opgeslagen Voor-instellingen om. De huidige instellingen worden opgeslagen als de status Voor en de instellingen die u eerder hebt opgeslagen als de status Voor worden toegepast op de afbeelding.

Selecteer een modus om de voorvertoning weer te geven:

• Laat alleen Na-instellingen zien die op de afbeelding zijn toegepast
• Voor/Na-instellingen worden toegepast op de linker- en rechterhelft van de afbeelding
• Voor/Na-instellingen worden toegepast op de hele afbeelding en worden naast elkaar weergegeven
• Voor/Na-instellingen worden toegepast op de bovenste en onderste helft van de afbeelding
• Voor/Na-instellingen worden toegepast op de hele afbeelding en verticaal weergegeven voor een snelle vergelijking

Raadpleeg voor informatie Kennismaken met Adobe Camera Raw.

Met Adobe Camera Raw 8.4 kunt u rode ogen van zowel mensen als huisdieren corrigeren. In Adobe Camera Raw klikt u op het pictogram Rode ogen verwijderen () en selecteert u Dierenogen in het pop-upmenu Tekst. Raadpleeg voor meer informatie Rode ogen corrigeren.

Adobe Camera Raw 8.4 biedt camerakleurprofielen voor Fujifilm X-trans-sensorcamera's. Het betreft de volgende kleurprofielen: Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia en Fujifilm Monochrome.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Zorg ervoor dat u werkt met een afbeelding die is genomen met de X-Trans-sensor.
 2. In Adobe Camera Raw klikt u op het pictogram Camerakalibratie ().
 3. Selecteer het gewenste profiel in het pop-upmenu Cameraprofiel.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 biedt de volgende verbeteringen:

Automatisch rechttrekken van een afbeelding via een van de volgende bewerkingen:

 • Dubbelklik op het gereedschap Rechttrekken () op de werkbalk.
 • Dubbelklik terwijl het gereedschap Rechttrekken is geselecteerd ergens in de voorbeeldafbeelding.
 • Selecteer het gereedschap Uitsnijden en druk op Command (Mac) of Ctrl (Windows) om tijdelijk over te schakelen op het gereedschap Rechttrekken. Dubbelklik nu op een willekeurige plaats in de voorvertoning.

Witte tinten en Zwarte tinten ondersteunen nu functionaliteit voor automatische niveau-instelling wanneer u dubbelklikt op de schuifregelaars terwijl u Shift ingedrukt houdt (Shift+dubbelklikken).

De functies voor automatische temperatuur en automatische tint. Houd Shift ingedrukt en dubbelklik in de voorbeeldafbeelding om deze functionaliteit te gebruiken.

Met Option ingedrukt kunt u nu een achtergrondkleur voor het werkgebied kiezen en de zichtbaarheid van het smalle kader rond de afbeelding in- en uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop buiten de afbeelding in het werkgebied en selecteer een optie in het pop-upmenu.

De snelkoppeling Option ingedrukt houden en klikken wordt nu ondersteund in de dialoogvensters Synchroniseren, Nieuwe voorinstelling, Instellingen opslaan en Kopiëren/Plakken (Bridge). Wanneer u Option ingedrukt houdt terwijl u op een selectievakje klikt, wordt alleen het desbetreffende selectievakje geselecteerd. Klik nogmaals terwijl u Option ingedrukt houdt om over te schakelen naar de vorige staat van het selectievakje.

Adobe Camera Raw 8.1 en 8.2

Opmerking:

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de verbeteringen in deze sectie Adobe Camera Raw-verbeteringen | ACR 8.1 en 8.2.

Elektronische proeven via het dialoogvenster ACR. U kunt nu een ICC-kleurenprofiel kiezen en aanvullende factoren simuleren, zoals de rendering intent en papier en inkt. Deze opties kunnen nu op de foto worden toegepast in het dialoogvenster ACR, nog voordat u de foto opent in Photoshop.

Ondersteuning voor de op ICC-gebaseerde kleurruimten in het dialoogvenster ACR. In het dialoogvenster ACR kunt u nu een voorvertoning van uw foto's weergegeven aan de hand van willekeurige op ICC gebaseerde kleurruimten voor uitvoer. Tot de beschikbare kleurruimten behoren grijswaarden-, RGB-, Lab- en CMYK-kleurruimten.

Afbeeldingsgrootte is nu flexibeler, en het dialoogvenster ACR verschaft meerdere opties voor het vergroten of verkleinen van een foto. Deze opties worden ingesteld in de sectie Afbeeldingsgrootte, vlak onder de sectie Kleurruimte.

Voorinstellingen. Sla veelgebruikte instellingen op als een voorinstelling. U kunt veelgebruikte instellingen uit het dialoogvenster Workflowopties of Opties voor opslaan als een voorinstelling. Deze voorinstelling kunt u dan eenvoudig toepassen op meerdere foto's.

De workflow voor Uitsnijden is gewijzigd dankzij de introductie van een nieuwe workflow voor Afbeeldingsgrootte. Gebruik de optie Afbeeldingsgrootte in de dialoogvensters Workflowopties en Opties voor opslaan om de gewenste absolute afbeeldingsgrootte op te geven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account