Kom te weten hoe u de fout met een geheel getal in Photoshop Elements oplost. Deze fout treedt op wanneer u de Prestatievoorkeuren probeert op te roepen.

Probleem

Wanneer u probeert de Prestatievoorkeuren (Bewerken > Voorkeuren > Prestaties) op te roepen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Er is een geheel getal tussen 50 en 8 vereist. De dichtstbijliggende waarde is ingevoerd.

Fout: er is een geheel getal tussen 50 en 8 vereist. De dichtstbijliggende waarde is ingevoerd.

Over het algemeen is het raadzaam om instellingen te wijzigen in het dialoogvenster Prestaties wanneer u een van de volgende fouten ondervindt:

 • Kan uw aanvraag niet voltooien als gevolg van een probleem bij het parseren van de JPEG-gegevens
 • Kan uw aanvraag niet voltooien omdat er niet voldoende geheugen (RAM) is
 • Er is een fout opgetreden bij het starten van uw printer. Afdrukfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer u een printer hebt geselecteerd en een document opnieuw hebt geopend

Besturingssysteem

Deze fouten doen zich voor op Windows 10 met de update van april 2018 (versie 1803).

Oplossing

Opmerking:

 1. Druk op de Windows-logotoets en de toets R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.

 2. Typ regedit en druk op Enter.

 3. Navigeer in het Register-editorvenster naar de map HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop Elements\16.0.

  Opmerking:

  Als u Photoshop Elements hebt geïnstalleerd vanuit de Windows App Store, hebt u niet de bovengenoemde mapstructuur. U moet de opgegeven mapstructuur binnen de map HKEY_CURRENT_USER\Software\ in uw register maken. Het versienummer van Photoshop Elements is afhankelijk van de versie van het product dat op uw systeem is geïnstalleerd. Voor 2018 moet de mapnaam bijvoorbeeld 16.0 zijn, voor versie 15 moet de mapnaam 15.0 zijn en voor versie 14 moet de mapnaam 14.0 zijn.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de 16.0-map en maak een nieuwe registersleutel van het type DWORD (32-bits)-waarde.

  pse
 5. In het rechterdeelvenster geeft u de nieuwe sleutel de naam OverridePhysicalMemoryMB en drukt u op Enter

 6. Klik met de rechtermuisknop op de zojuist gemaakte sleutel en kies Bewerken.

 7. Selecteer de optie Decimaal in het veld Grondtal.

 8. Wijzig in het veld Waardegegevens de waarde van 0 naar een numerieke megabytewaarde die het fysieke geheugen van uw systeem reflecteert. Voer bijvoorbeeld 8196 in voor 8 GB, 16384 voor 16 GB of 24576 voor 24 GB.

  image002
 9. Klik op OK.