U kunt tekst en vormen in allerlei kleuren, stijlen en effecten aan een afbeelding toevoegen. Gebruik de tools Horizontale tekst en Verticale tekst voor het maken en bewerken van tekst. U kunt een enkele regel met tekst of een hele alinea typen.

Tekst

Gebruik de tools Horizontale tekst en Verticale tekst voor het maken en bewerken van tekst. De nieuwe tekst die u invoert, komt op een nieuwe tekstlaag te staan. U kunt een enkele regel met tekst of een hele alinea typen. Tekst die bestaat uit een enkele regel, staat los van andere tekst. De lengte van een regel neemt toe of af als u deze bewerkt, maar gaat niet over in een volgende regel. Druk op Enter als u een nieuwe tekstregel wilt maken. Alineatekst blijft binnen de alineagrens die u aangeeft.

Tekst
Enkele tekstregel (bovenaan) en alineatekst (onderaan)

Opmerking:

U kunt de tools Maskers voor tekst (Alt/Option ingedrukt houden en klikken op de tool Tekst om het huidige tool te wijzigen) gebruiken om een selectie te maken in de vorm van tekst. Vervolgens kunt u verschillende effecten aanbrengen en uitknipsels met tekst maken.

Als u met een teksttool in een afbeelding klikt, wordt de bewerkingsmodus van de tool geactiveerd en kunt u tekst invoeren en bewerken. U moet de wijzigingen vastleggen voordat u andere bewerkingen kunt uitvoeren, zoals het selecteren van een opdracht in een menu. De tool Tekst bevindt zich in de bewerkingsmodus wanneer u de knoppen Bevestigen en Weigeren ziet onder de tekst.

Opmerking:

Als u tekst toevoegt aan een afbeelding in de modus Geïndexeerde kleur, maakt Photoshop Elements geen nieuwe tekstlaag. De tekst die u invoert, verschijnt als gemaskerde tekst.

Tekst toevoegen

 1. Selecteer de tool Horizontale tekst  of Verticale tekst  in de werkbalk.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een enkele tekstregel wilt maken, klikt u in de afbeelding om een invoegpunt in te stellen voor de tekst.

  • Voor het maken van alineatekst sleept u een rechthoek om een tekstvak voor de tekst te maken.

  Het streepje door de I-vormige aanwijzer geeft de positie aan van de basislijn van de tekst. Bij horizontale tekst bepaalt de basislijn de lijn waarop de tekst rust. Bij verticale tekst bepaalt de basislijn de middenas van de tekens.

 3. (Optioneel) Selecteer tekstopties op de optiebalk voor de tool, zoals lettertype, stijl, grootte en kleur.

 4. Voer de gewenste tekens in. Als u geen tekstvak hebt gemaakt, kunt u met de toets Enter een nieuwe regel maken.

  De tekst komt op een eigen laag te staan. Druk op F11 om de lagen in de modus Expert weer te geven.

 5. Leg de tekstlaag vast door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Klik op de knop Vastleggen .

  • Druk op de Enter-toets op het numerieke toetsenblok.

  • Klik buiten het tekstvak in de afbeelding.

  • Selecteer een andere tool in de toolset.

Opties voor de tool Tekst

Stel de volgende opties voor de tool Tekst in op de optiebalk:

Lettertypefamilie

Hiermee past u een lettertypefamilie op nieuwe of bestaande tekst toe.

Letterstijl

Hiermee past u een letterstijl zoals vet op nieuwe of bestaande tekst toe.

Tekengrootte

Hiermee past u een tekengrootte op nieuwe of bestaande tekst toe.

Menu Kleur

Hiermee past u een kleur op nieuwe of geselecteerde tekst toe.

Menu Regelafstand 

Hiermee stelt u de afstand tussen regels van nieuwe of geselecteerde tekst in.

Tekstspatiëring

Hiermee stelt u de afstand tussen de tekens van nieuwe of geselecteerde tekst in.

Faux vet 

Hiermee maakt u nieuwe of bestaande tekst vet. Gebruik deze optie als u voor het lettertype geen echte stijl vet in het menu Lettertypestijl kunt kiezen.

Faux cursief 

Hiermee maakt u nieuwe of bestaande tekst cursief. Gebruik deze optie als u voor het lettertype geen echte stijl cursief of schuin in het menu Lettertypestijl kunt kiezen.

Onderstrepen. 

Hiermee onderstreept u nieuwe of geselecteerde tekst.

Doorhalen. 

Hiermee trekt u een lijn door nieuwe of geselecteerde tekst.

Tekst uitlijnen

Hiermee bepaalt u de uitlijning van de tekst. Als de tekstrichting horizontaal is, kunt u tekst links, midden of rechts uitlijnen. Bij een verticale tekstrichting kunt u tekst boven, midden of onder uitlijnen.

Tekstrichting in-/uitschakelen

Hiermee wijzigt u verticale tekst in horizontale tekst en andersom.

Tekst verdraaien 

Hiermee verdraait u tekst op de geselecteerde laag.

Anti-aliased 

Hiermee past u anti-aliasing toe waardoor tekst er vloeiender komt uit te zien.

Anti-aliasing toepassen
Anti-aliasing toepassen

A. Anti-aliased uit B. Anti-aliased aan 

De tool Tekst op vorm gebruiken

U kunt tekst toevoegen aan de vormen die beschikbaar zijn in de tool Tekst op vorm.

 1. Selecteer de tool Tekst op vorm . Als u de huidige teksttool snel wilt wijzigen, drukt u op Option en klikt u op de huidige tool.

  De tool Tekst op vorm
  De tool Tekst op vorm

 2. Selecteer in de beschikbare vormen de vorm waaraan u tekst wilt toevoegen. Sleep de cursor op de afbeelding om de vorm te maken.

 3. Als u tekst wilt toevoegen aan de afbeelding, plaatst u de muis boven het pad tot het cursorpictogram verandert in de tekstmodus. Klik op het punt waaraan u tekst wilt toevoegen.

  Wijzig tekst op dezelfde manier waarop u normale tekst wijzigt.

  Klikken en tekst invoeren
  Klikken en tekst invoeren.

 4. Nadat u tekst hebt toegevoegd, klikt u op Vastleggen . Bij bepaalde vormen moet de tekst in de vorm worden geschreven. U kunt de tekst verplaatsen langs het pad of binnen of buiten de vorm plaatsen door Cmd ingedrukt te houden terwijl u de tekst sleept met de muis (de tekst wordt weergegeven in een kleine pijl). U kunt die cursor in een geselecteerd gebied slepen; het tekstpad is binnen of buiten een gebied toegestaan.

De tool Tekst op selectie gebruiken

Tekst toevoegen aan de omtrek van een pad dat is gecreëerd door een selectie. Wanneer u een selectie maakt, wordt de selectie omgezet in een pad waarop u tekst kunt typen.

 1. Selecteer de tool Tekst op selectie . Als u de huidige teksttool snel wilt wijzigen, drukt u op Option en klikt u op de huidige tool.

De tool Tekst op selectie
De tool Tekst op selectie

2. Plaats de cursor op het object in de afbeelding en sleep de cursor totdat u de gewenste selectie hebt. U kunt de grootte van de selectie aanpassen met de schuifregelaar Verschuiven.

Selectie maken
Een selectie maken.

Wanneer u de selectie bevestigt, wordt deze omgezet in een pad.

3. Als u tekst wilt toevoegen aan de afbeelding, plaatst u de muis boven het pad tot het cursorpictogram verandert in de tekstmodus. Klik op het punt waaraan u tekst wilt toevoegen.

Tekst toevoegen
Tekst toevoegen.

Nadat u tekst hebt toegevoegd, kunt u deze wijzigen zoals u zou doen bij normale tekst.

4. Nadat u tekst hebt toegevoegd, klikt u op Vastleggen. Annuleer om de workflow opnieuw te beginnen.

De tool Tekst op aangepast pad gebruiken

U kunt tekst tekenen en toevoegen aan een aangepast pad.

 1. Selecteer de tool Tekst op aangepast pad . Als u de huidige teksttool snel wilt wijzigen, drukt u op Option en klikt u op de huidige tool.

  De tool Tekst op aangepast pad
  De tool Tekst op aangepast pad

 2. Teken een aangepast pad op de afbeelding. U kunt het getekende pad vastleggen of annuleren en opnieuw tekenen in de optiebalk van de tool.

 3. Om het pad te verfijnen of opnieuw te tekenen, klikt u op Wijzigen op de optiebalk voor de tool. Gebruik de knooppunten die worden weergegeven op het pad om het aan te passen.

 4. Nadat u een pad hebt gemaakt, klikt u met de muis op een punt van het pad om tekst toe te voegen. Wijzig tekst op dezelfde manier waarop u normale tekst wijzigt.

  Tekst toevoegen
  Tekst toevoegen.

 5. Nadat u tekst hebt toegevoegd, klikt u op Vastleggen .

Gemaskerde tekst maken en gebruiken

Met de tool Masker voor horizontale tekst en de tool Masker voor verticale tekst maakt u een selectie in de vorm van tekst. U kunt met tekstselectiekaders grappige effecten bereiken door tekst uit een afbeelding te knippen waardoor de achtergrond zichtbaar wordt of door geselecteerde tekst in een nieuwe afbeelding te plakken. Probeer de diverse opties uit en zie hoe u uw eigen stempel op afbeeldingen en composities kunt drukken.

Masker voor horizontale tekst waarmee een selectie wordt gevuld
Masker voor horizontale tekst waarmee een selectie wordt gevuld

 1. Selecteer in de modus Expert de laag waarop de selectie moet verschijnen. De beste resultaten krijgt u als u het tekstselectiekader niet op een tekstlaag maakt.
 2. Selecteer de tool Masker voor horizontale tekst  of Masker voor verticale tekst .
 3. Selecteer extra tekstopties (Zie Opties voor de tool Tekst) en voer uw tekst in.

Het tekstselectiekader verschijnt in de afbeelding op de actieve laag.