De functie Automatische slimme tint benut een intelligent algoritme om de toonwaarden in een afbeelding te wijzigen. De functie Automatische slimme tint past een correctie toe op uw foto. Bovendien is er een joystick die u over de afbeelding kunt verplaatsen om de resultaten te perfectioneren.

Wanneer u de joystick over verschillende gebieden van de foto verplaatst, analyseert Photoshop Elements de toonkwaliteit van het monstergebied. Vervolgens wordt een tooncorrectie toegepast op de hele foto. Daarom leidt het verplaatsen van de joystick naar verschillende gebieden van de foto tot verschillende resultaten. In de onderstaande foto zorgt het verplaatsen van de joystick naar de heldere gedeelten (heldere lucht of helder gras) ervoor dat de hele afbeelding lichter wordt. Dit blijkt duidelijk uit de afbeeldingen in de rechterboven- en benedenhoek.

De functie Automatische slimme tint is beschikbaar in de modi Snel en Expert.

<b>(links)</b> Het verplaatsen van de joystick naar de donkere gebieden (bladeren of schaduw), zorgt ervoor dat de afbeelding in zijn geheel donkerder wordt. Dit blijkt uit de miniaturen links van de hoofdafbeelding.<br/><b>(rechts)</b> Het verplaatsen van de joystick naar de heldere gebieden (heldere lucht of helder gras), zorgt ervoor dat de afbeelding in zijn geheel lichter wordt. Dit blijkt uit de miniaturen rechts van de hoofdafbeelding.

Automatische slimme tint toepassen op een foto

  1. Zorg dat er een afbeelding geopend is en klik op Verbeteren > Automatische slimme tint.

    Er wordt automatisch een standaardtooncorrectie toegepast.

    A. Opties voor de functie Automatische slimme tint B. Schakelknop om een foto vóór en na een aanpassing weer te geven C. Omsluitend kader waarin u de joystick kunt verplaatsen D. Joystick die in het kader kan worden gesleept E. De knop Herstellen waarmee de joystick weer terugkeert naar de oorspronkelijke locatie die door Automatische slimme tint wordt voorgesteld F. Een van de vier automatisch gegenereerde live voorvertoningsminiaturen 
  2. Verplaats de joystick die in de afbeelding wordt weergegeven om de resulterende afbeelding te perfectioneren.

  3. Als u wilt zien hoe de afbeelding eruitziet wanneer u de joystick in een bepaalde richting verplaatst, bekijkt u de miniatuurbeelden die in de vier hoeken van de foto worden weergegeven.

Automatische slimme tint leren

Als u de functie Automatische slimme tint gebruikt, kunt u de optie Leren van deze correctie inschakelen. Wanneer u deze optie selecteert, onthoudt Photoshop Elements uw bewerkingen. Het algoritme leert van de toonbereiken van een afbeelding, voor- en nadat u het gereedschap Automatische slimme tint hebt toegepast. Zo kan de functie Automatische slimme tint betere automatische toonsuggesties voorstellen voor een nieuwe afbeelding.

Steeds als u de functie dus voor een afbeelding gebruikt, stelt het algoritme een toonbewerking (plaatsing van de joystick) voor op basis van correcties die u hebt toegepast op vorige afbeeldingen. Hoe vaker u met deze functie de kleurtoon corrigeert, hoe beter de functie kan voorspellen aan welke wijzigingen u de voorkeur geeft in een nieuwe afbeelding. De functie gebruikt deze leerfunctie om vergelijkbare correcties voor te stellen in afbeeldingen van hetzelfde type.

Automatische slimme tint leren herstellen

Als u de kennis die de functie Automatische slimme tint heeft opgedaan op basis van uw gebruik en handelingen wilt herstellen, klikt u in het dialoogvenster Voorkeuren op Algemeen > Automatische slimme tint leren herstellen.