Problemen met clouddocumenten oplossen

Volg de stappen in dit artikel om fouten op te lossen die optreden wanneer u met clouddocumenten werkt.

Downloadfout of Bestand niet gevonden

Probleem

Tussenoplossing

Downloadfout of Bestand niet gevonden wanneer u op een niet-gecachet clouddocument klikt om dit te downloaden en het opent via de sectie Recent van het startscherm of een clouddocument selecteert in het menu Bestand > Recente bestanden openen.

Ga naar Bestand > Openen en blader door de clouddocumenten.

Netwerkfout

Probleem

Tussenoplossing

networkError: Het clouddocumentsysteem heeft gedetecteerd dat uw computer niet is aangesloten op een netwerk of dat de verbinding verbroken is. Normaal gesproken leidt dit ertoe dat clouddocumenten terugvallen in de offline modus.

Als het cloudpictogram met een x wordt weergegeven in Editor, werkt uw computer in de offline modus. Dit kan ook worden aangegeven door een offline bericht onderaan het dialoogvenster Cloud-documenten openen.

Als het dialoogvenster Clouddocumenten openen in de online modus op uw computer wordt weergegeven en u ziet dit foutvenster in de toepassing, volg dan de stappen die hier worden beschreven: Verbindingsfouten oplossen.

Geen internetverbinding

Probleem

Tussenoplossing

noInternetConnection: Het clouddocumentsysteem heeft gedetecteerd dat uw computer niet is aangesloten op een netwerk of dat de verbinding verbroken is. Normaal gesproken leidt dit ertoe dat clouddocumenten terugvallen in de offline modus. In dit geval denkt de toepassing dat u probeert te werken met een document dat alleen online is.

Als u dit foutvenster in de toepassing ziet, volg dan de stappen die hier worden beschreven: Verbindingsfouten oplossen.

Offline
Apparaat is offline

Een clouddocument bewerken terwijl het apparaat offline is

Probleem

Tussenoplossing

operatingOnOnlineOnlyAssetWhileDeviceIsOffline: Het clouddocumentsysteem heeft gedetecteerd dat uw computer niet is aangesloten op een netwerk of dat de verbinding verbroken is. Normaal gesproken leidt dit ertoe dat clouddocumenten terugvallen in de offline modus. In dit geval denkt de toepassing dat u probeert een document te bewerken dat alleen online is.

Als u dit foutvenster in de toepassing ziet, volg dan de stappen die hier worden beschreven: Verbindingsfouten oplossen.

Uw foto's kunnen niet worden getoond in de cloud

Probleem

Tussenoplossing

Uw foto's kunnen niet worden getoond in de cloud.

Controleer of uw internetverbinding actief is. Als uw internetverbinding goed werkt en deze fout toch wordt weergegeven, sluit Photoshop Elements dan en stop het CoreSync-proces (met behulp van Activiteitenweergave in macOS of Taakbeheer in Windows).

Start Photoshop Elements opnieuw nadat u het CoreSync-proces hebt gestopt en kijk of de fout opnieuw optreedt. Als dat het geval is, nodigen we u uit om deel te nemen aan de gesprekken in de Adobe Support-community.

Uw foto's kunnen niet worden getoond
Uw foto's kunnen niet worden getoond in de cloud

Synchronisatie mislukt

Probleem

Tussenoplossing

syncingFailed: De toepassing probeert lokaal aangebrachte wijzigingen te synchroniseren met de cloud of in de cloud aangebrachte wijzigingen met de lokale computer. Vanwege een niet-werkende of verbroken internetverbinding kunnen de wijzigingen niet worden gesynchroniseerd.

Controleer uw internetverbinding door de stappen te volgen die hier worden beschreven: Verbindingsfouten oplossen

Als uw internetverbinding goed werkt en deze fout toch wordt weergegeven, sluit Photoshop Elements dan en stop het CoreSync-proces (met behulp van Activiteitenweergave in macOS of Taakbeheer in Windows).

Start Photoshop Elements opnieuw nadat u het CoreSync-proces hebt gestopt en kijk of de fout opnieuw optreedt. Als dat het geval is, nodigen we uit om deel te nemen aan de gesprekken in de Adobe Support-community.

Synchronisatie mislukt
Synchronisatie mislukt

Time-out voor aanvraag

Probleem

Tussenoplossing

requestTimedOut: Het clouddocumentsysteem is niet met internet verbonden of de verbinding valt af en toe weg.

Probeer de mislukte bewerking opnieuw uit te voeren. Soms mislukt het verzoek vanwege een trage internetverbinding. Vaak lukt het weer als u het opnieuw probeert.

Controleer uw internetverbinding door de stappen te volgen die hier worden beschreven: Verbindingsfouten oplossen.

Als uw internetverbinding goed werkt en deze fout toch wordt weergegeven, sluit Photoshop Elements dan en stop het CoreSync-proces (met behulp van Activiteitenweergave in macOS of Taakbeheer in Windows).

Start Photoshop Elements opnieuw nadat u het CoreSync-proces hebt gestopt en kijk of de fout opnieuw optreedt. Als dat het geval is, nodigen we uit om deel te nemen aan de gesprekken in de Adobe Support-community.

Algemene tijdelijke fout

Probleem

Tussenoplossing

genericRetriableError: Er is een onbekende fout opgetreden

Probeer het opnieuw om te zien of het dan wel lukt. Blijft deze fout zich voordoen, sluit Photoshop Elements dan en start het opnieuw. Wanneer dit niet helpt, moet u mogelijk uw computer opnieuw opstarten. 

Cloudopslag is vol

Probleem

Tussenoplossing

fullCloudStorage : Uw cloudopslag is vol.

U kunt ruimte vrijmaken door documenten definitief te verwijderen.

Zie voor meer informatie Cloudfoto's verwijderen.

Ruimte vrijmaken
Ruimte vrijmaken

Buiten-de-grenzeneffect

Probleem

Tussenoplossing

outOfBounds: U hebt de limiet bereikt voor het aantal items dat is toegestaan in één map. 

Verwijder of verplaats items naar een andere map om erbij te kunnen. U kunt dit doen via  https://assets.adobe.com/

Meld u aan met dezelfde Adobe ID, ga naar Clouddocumenten en wijzig de naam van de map in Elements Photos, of verplaats enkele foto's uit deze map naar een andere map

Kan geen bewerking uitvoeren als uw middelen niet gesynchroniseerd zijn

Probleem

Tussenoplossing

cannotPerformOpWhenAssetNotInSync: De bewerking die u probeert uit te voeren, kan niet worden gestart wanneer een document van of naar de cloud wordt gesynchroniseerd. 

Wacht tot de synchronisatie is voltooid en probeer het opnieuw. Synchronisatiebewerkingen kunnen langer of korter duren, afhankelijk van de grootte van het document en de netwerkprestaties. 

Naamconflict

Probleem

Tussenoplossing

conflictOfSamePathOrName: Twee documenten in dezelfde map kunnen niet dezelfde naam hebben.   

Wanneer een item tijdelijk dezelfde naam heeft als een ander item, wijzigt het systeem de naam van een van de documenten in een unieke naam.

Zodra de naam is gewijzigd, wordt het clouddocumentsysteem vernieuwd om de unieke naam weer te geven en kunt u uw bewerking opnieuw proberen.

Deze situatie doet zich alleen voor wanneer het ene document in de cloud staat en het andere een lokaal gesynchroniseerd document is.  

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account