Příručka uživatele Zrušit

Přehled nových funkcí

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Seznamte se s novými funkcemi v Adobe Camera Raw 9.x.

Adobe Camera Raw 9.12

Adobe Camera Raw 9.12 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, zavádí vylepšení výkonu grafického procesoru a opravuje některé chyby.

Adobe Camera Raw 9.10

Adobe Camera Raw 9.10 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.9

Adobe Camera Raw 9.9 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.8

Adobe Camera Raw 9.8 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.7

Adobe Camera Raw 9.7 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Podpora zařízení citlivých na dotek

Camera Raw nyní podporuje zařízení citlivá na dotek, např. Wacom a tablety Microsoft Surface Pro.

Tlak pera ovlivňuje posuvník Proud v části Místní štětec úprav. Proud se dá nastavit na maximální hodnotu a poté tlakově citlivým perem doladit výsledek. Slabší tahy perem snižují proud, silnější tahy proud zvyšují.

Podporujeme také režim mazání, pokud vaše pero tento režim umí. Převrácením pera a použitím jeho mazací strany se štětec automaticky přepne do režimu mazání, stejně jako když podržíte stisknutou klávesu Option/Alt.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.6

Adobe Camera Raw 9.6 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Funkce Upright s vodítky opraví deformovanou perspektivu ve fotografiích

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Stávající funkce Upright aplikace Adobe Camera Raw nyní nabízí novou volbu Upright s vodítky, pomocí které můžete opravit nakloněnou nebo zkreslenou perspektivu ve fotografiích. Režim Upright s vodítky, nacházející se na novém panelu Transformace, umožňuje nakreslit přímo do fotografie až čtyři vodítka (čárové segmenty) označující prvky obrazu, které mají být zarovnány s vodorovnou nebo svislou osou. Fotografie se interaktivně transformuje současně s kreslením vodítek.

Můžete například nakreslit dvě vodítka na hrany budovy a opravit tak sbíhající se svislé linie nebo nakreslit tři či čtyři vodítka a opravit sbíhající se svislé i vodorovné linie.

Režim Upright s vodítky v aplikaci Camera Raw

Stávající režimy Upright (Úroveň, Svisle, Automaticky, Plně) a jezdci pro ovládání ruční transformace (Svisle, Vodorovně, Otočit, Měřítko a Poměr stran) byly přesunuty z panelu Korekce objektivu do nového panelu Transformace.

Nový panel Transformace v aplikaci Camera Raw

Více informací najdete v článku Automatická korekce perspektivy v Camera Raw.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.5

Adobe Camera Raw 9.5 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Vylepšeno v této verzi Adobe Camera Raw

Vaše předvolby uživatelského rozhraní v aplikaci Photoshop (Předvolby > Rozhraní) nyní platí i pro Camera Raw. Jestliže například ve Photoshopu zvolíte nějaký barevný motiv, uživatelské rozhraní Camera Raw tento motiv bude používat také.

Vaše předvolby uživatelského rozhraní v aplikaci Photoshop nyní platí i pro Camera Raw

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.4

Adobe Camera Raw 9.4 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Pokřivení hranice během náhledů sloučených panoramat

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Dialog Náhled sloučení panoramatu nyní obsahuje jezdce Pokřivení hranice s hodnotami 0-100. Když toto nastavení upravíte, Camera Raw inteligentně křiví hranice panoramatu tak, aby byly odebrány nežádoucí oblasti průhlednosti.

Pokřivení hranice v akci; úprava hodnot pomocí jezdce v rozsahu 0 (nahoře) až 100 (dole)

Nastavení Pokřivení hranice můžete použít spolu s nastavením Automaticky oříznout, představeným ve starší verzi Camera Raw. Když vyberete volbu Automaticky oříznout, Camera Raw ořízne oblasti průhlednosti, viditelné při aktuální hodnotě nastavení Pokřivení hranice.

Výběr volby Automaticky oříznout, když je jezdec Pokřivení hranice na hodnotě 34

Vylepšení metadat u sloučených panoramat

Vylepšeno v této verzi Adobe Camera Raw

Sloučená panoramata vytvořená v aplikaci Camera Raw nyní zahrnují metadata kompatibilní s filtrem Adaptivní široký úhel aplikace Photoshop. Viz článek Používání filtru Adaptivní široký úhel v nápovědě k aplikaci Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 podporuje nové fotoaparáty a profily objektivů, přináší také opravu několika problémů. Souhrn změn v této verzi najdete v příspěvku blogu Adobe.

Adobe Camera Raw 9.2

Odstranění oparu jako místní úprava

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Odstranění oparu je nyní dostupné jako místní úprava. Jezdec posuvníku Odstranění oparu je k dispozici při práci s funkcemi Kruhový filtr, Odstupňovaný filtr a Štětec přizpůsobení.  

Více informací najdete v článku Provádění místních úprav v aplikaci Camera Raw.

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Je-li povolená funkce GPU, můžete rychle procházet v obrázku. Postupujte takto:

 1. Stiskněte a podržte stisknutou klávesu H.
 2. Kliknutím a přetažením nastavte polohu obdélníku zvětšení.
 3. Uvolněte tlačítko myši. Definovaná oblast obrázku se zvětší. Vybraný nástroj zůstane nezměněný.

Adobe Camera Raw 9.1

Odstranění oparu

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

V aplikaci Adobe Camera Raw nyní snadno zvýšíte nebo snížíte množství oparu či mlhy ve fotografii.

Začněte základními úpravami fotografie, například úpravou vyvážení bílé. Poté použijte posuvník Odstranění oparu na panelu Efekty.

Více informací najdete v článku Odstranění oparu.

Místní úpravy: posuvníky Bílé a Černé

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Ovládací prvky místních úprav v Adobe Camera Raw nyní obsahují posuvníky Bílé a Černé. Tyto nové ovladače umožňují selektivně upravit bílé a černé body ve fotografiích. Pomocí posuvníku Černé se dá vylepšit například barva pneumatik vozidla.

Nové posuvníky jsou dostupné, když v Adobe Camera Raw použijete funkce štětec přizpůsobení, odstupňovaný filtr nebo kruhový filtr.

Více informací najdete v článku Provádění místních úprav v aplikaci Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

Akcelerace pomocí GPU

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw nyní obsahuje novou, standardně zapnutou předvolbu, která umožňuje využít grafickou kartu počítače (GPU) k provádění mnoha operací.

V aplikaci Photoshop vyberte příkaz nabídky Předvolby > Camera Raw. V části výkon zkontrolujte, zda je zapnutá volba Používat grafický procesor.

Poznámka:

Podpora GPU je dostupná jen v 64bitové verzi Adobe Camera Raw a jen na těchto platformách:

 • Mac OS X 10.9 a vyšší verze
 • Windows 7 a novější verze

Slučování snímků do HDR fotografie

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw nyní umožňuje sloučit více snímků s různými expozicemi do jedné HDR fotografie. Sloučenou HDR fotografii můžete zkontrolovat v náhledu a upravit ji, včetně úpravy síly odstranění duchů. 

Postupujte takto:

 1. Otevřete zdrojové snímky v Camera Raw a poté je vyberte ve filmovém pásu.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na výběr ve filmovém pásu a zvolte příkaz Sloučit do HDR.
Adobe Camera Raw: Sloučit do HDR

 1. Proveďte potřebné úpravy v dialogu Náhled sloučení HDR. Více informací o dostupných nastaveních najdete v článku Slučování snímků do HDR fotografie.
 2. Po provedení všech úprav klikněte na Sloučit.
 3. Přejděte na místo, kam chcete sloučenou HDR fotografii uložit (.dng). Klikněte na Uložit.
 4. Kliknutím na Hotovo zavřete dialog Camera Raw.

Sloučení panoramatu

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

V aplikaci Adobe Camera Raw nyní snadno sloučíte snímky krajiny do dech beroucích panoramat. Před vytvořením výsledného panoramatu si můžete prohlédnout jeho náhled a provést potřebné úpravy.

Adobe Camera Raw: Vytváření dech beroucích panoramat

Během zobrazení náhledu můžete zapnutím volby Automaticky oříznout odebrat ze sloučené fotografie nežádoucí oblasti průhlednosti. Můžete také zvolit vhodný způsob projekce panoramatu – sférický, perspektivní nebo válcový.

Postupujte takto:

 1. Otevřete zdrojové snímky v Camera Raw a poté je vyberte ve filmovém pásu.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na výběr ve filmovém pásu a zvolte příkaz Sloučit panorama.
 3. V dialogu Náhled sloučení panoramatu proveďte potřebné úpravy. Více informací o dostupných nastaveních najdete v článku Vytváření panoramat.
 4. Po provedení všech úprav klikněte na Sloučit.
 5. Přejděte na místo, kam chcete panorama uložit. Klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Kliknutím na Hotovo zavřete dialog Camera Raw.

Co se změnilo

 • Vylepšení prostředí: Kvůli rychlejšímu přístupu a úspoře prostoru v podoknu Filmový pás byly volby Vybrat vše a Synchronizovat přesunuty do rozbalovací/příruční nabídky.
Rozbalovací/příruční nabídka podokna Filmový pás

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.