Seznamte se s novými funkcemi v Adobe Camera Raw 9.x.
camera raw_150dpi

Adobe Camera Raw 9.12

Adobe Camera Raw 9.12 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, zavádí vylepšení výkonu grafického procesoru a opravuje některé chyby.

Adobe Camera Raw 9.10

Adobe Camera Raw 9.10 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.9

Adobe Camera Raw 9.9 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.8

Adobe Camera Raw 9.8 přidává podporu nových fotoaparátů a objektivů, a také opravuje některé chyby.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.7

Adobe Camera Raw 9.7 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Podpora zařízení citlivých na dotek

Camera Raw nyní podporuje zařízení citlivá na dotek, např. Wacom a tablety Microsoft Surface Pro.

Tlak pera ovlivňuje posuvník Proud v části Místní štětec úprav. Proud se dá nastavit na maximální hodnotu a poté tlakově citlivým perem doladit výsledek. Slabší tahy perem snižují proud, silnější tahy proud zvyšují.

Podporujeme také režim mazání, pokud vaše pero tento režim umí. Převrácením pera a použitím jeho mazací strany se štětec automaticky přepne do režimu mazání, stejně jako když podržíte stisknutou klávesu Option/Alt.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.6

Adobe Camera Raw 9.6 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Funkce Upright s vodítky opraví deformovanou perspektivu ve fotografiích

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Stávající funkce Upright aplikace Adobe Camera Raw nyní nabízí novou volbu Upright s vodítky, pomocí které můžete opravit nakloněnou nebo zkreslenou perspektivu ve fotografiích. Režim Upright s vodítky, nacházející se na novém panelu Transformace, umožňuje nakreslit přímo do fotografie až čtyři vodítka (čárové segmenty) označující prvky obrazu, které mají být zarovnány s vodorovnou nebo svislou osou. Fotografie se interaktivně transformuje současně s kreslením vodítek.

Můžete například nakreslit dvě vodítka na hrany budovy a opravit tak sbíhající se svislé linie nebo nakreslit tři či čtyři vodítka a opravit sbíhající se svislé i vodorovné linie.

Režim Upright s vodítky v aplikaci Camera Raw

Stávající režimy Upright (Úroveň, Svisle, Automaticky, Plně) a jezdci pro ovládání ruční transformace (Svisle, Vodorovně, Otočit, Měřítko a Poměr stran) byly přesunuty z panelu Korekce objektivu do nového panelu Transformace.

Nový panel Transformace v aplikaci Camera Raw

Více informací najdete v článku Automatická korekce perspektivy v Camera Raw.

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.5

Adobe Camera Raw 9.5 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Vylepšeno v této verzi Adobe Camera Raw

Vaše předvolby uživatelského rozhraní v aplikaci Photoshop (Předvolby > Rozhraní) nyní platí i pro Camera Raw. Jestliže například ve Photoshopu zvolíte nějaký barevný motiv, uživatelské rozhraní Camera Raw tento motiv bude používat také.

v2_Color_Theme_Photoshop
Vaše předvolby uživatelského rozhraní v aplikaci Photoshop nyní platí i pro Camera Raw

Podpora nových fotoaparátů a objektivů

Adobe Camera Raw 9.4

Adobe Camera Raw 9.4 přichází s novými funkcemi a podporou dalších fotoaparátů, a také opravuje některé chyby.

Pokřivení hranice během náhledů sloučených panoramat

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Dialog Náhled sloučení panoramatu nyní obsahuje jezdce Pokřivení hranice s hodnotami 0-100. Když toto nastavení upravíte, Camera Raw inteligentně křiví hranice panoramatu tak, aby byly odebrány nežádoucí oblasti průhlednosti.

Panomerge-1
Pokřivení hranice v akci; úprava hodnot pomocí jezdce v rozsahu 0 (nahoře) až 100 (dole)

Nastavení Pokřivení hranice můžete použít spolu s nastavením Automaticky oříznout, představeným ve starší verzi Camera Raw. Když vyberete volbu Automaticky oříznout, Camera Raw ořízne oblasti průhlednosti, viditelné při aktuální hodnotě nastavení Pokřivení hranice.

Panomerge-2
Výběr volby Automaticky oříznout, když je jezdec Pokřivení hranice na hodnotě 34

Vylepšení metadat u sloučených panoramat

Vylepšeno v této verzi Adobe Camera Raw

Sloučená panoramata vytvořená v aplikaci Camera Raw nyní zahrnují metadata kompatibilní s filtrem Adaptivní široký úhel aplikace Photoshop. Viz článek Používání filtru Adaptivní široký úhel v nápovědě k aplikaci Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 podporuje nové fotoaparáty a profily objektivů, přináší také opravu několika problémů. Souhrn změn v této verzi najdete v příspěvku blogu Adobe.

Adobe Camera Raw 9.2

Odstranění oparu jako místní úprava

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Odstranění oparu je nyní dostupné jako místní úprava. Jezdec posuvníku Odstranění oparu je k dispozici při práci s funkcemi Kruhový filtr, Odstupňovaný filtr a Štětec přizpůsobení.  

Více informací najdete v článku Provádění místních úprav v aplikaci Camera Raw.

cr_radial_filter

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Je-li povolená funkce GPU, můžete rychle procházet v obrázku. Postupujte takto:

 1. Stiskněte a podržte stisknutou klávesu H.
 2. Kliknutím a přetažením nastavte polohu obdélníku zvětšení.
 3. Uvolněte tlačítko myši. Definovaná oblast obrázku se zvětší. Vybraný nástroj zůstane nezměněný.

Adobe Camera Raw 9.1

Odstranění oparu

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

V aplikaci Adobe Camera Raw nyní snadno zvýšíte nebo snížíte množství oparu či mlhy ve fotografii.

Začněte základními úpravami fotografie, například úpravou vyvážení bílé. Poté použijte posuvník Odstranění oparu na panelu Efekty.

Více informací najdete v článku Odstranění oparu.

ACR-dehaze-illustration

Místní úpravy: posuvníky Bílé a Černé

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Ovládací prvky místních úprav v Adobe Camera Raw nyní obsahují posuvníky Bílé a Černé. Tyto nové ovladače umožňují selektivně upravit bílé a černé body ve fotografiích. Pomocí posuvníku Černé se dá vylepšit například barva pneumatik vozidla.

Nové posuvníky jsou dostupné, když v Adobe Camera Raw použijete funkce štětec přizpůsobení, odstupňovaný filtr nebo kruhový filtr.

Více informací najdete v článku Provádění místních úprav v aplikaci Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

Akcelerace pomocí GPU

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw nyní obsahuje novou, standardně zapnutou předvolbu, která umožňuje využít grafickou kartu počítače (GPU) k provádění mnoha operací.

V aplikaci Photoshop vyberte příkaz nabídky Předvolby > Camera Raw. V části výkon zkontrolujte, zda je zapnutá volba Používat grafický procesor.

Poznámka:

Podpora GPU je dostupná jen v 64bitové verzi Adobe Camera Raw a jen na těchto platformách:

 • Mac OS X 10.9 a vyšší verze
 • Windows 7 a novější verze

Slučování snímků do HDR fotografie

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw nyní umožňuje sloučit více snímků s různými expozicemi do jedné HDR fotografie. Sloučenou HDR fotografii můžete zkontrolovat v náhledu a upravit ji, včetně úpravy síly odstranění duchů. 

Postupujte takto:

 1. Otevřete zdrojové snímky v Camera Raw a poté je vyberte ve filmovém pásu.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na výběr ve filmovém pásu a zvolte příkaz Sloučit do HDR.
ACR-HDR-Merge
Adobe Camera Raw: Sloučit do HDR

 1. Proveďte potřebné úpravy v dialogu Náhled sloučení HDR. Více informací o dostupných nastaveních najdete v článku Slučování snímků do HDR fotografie.
 2. Po provedení všech úprav klikněte na Sloučit.
 3. Přejděte na místo, kam chcete sloučenou HDR fotografii uložit (.dng). Klikněte na Uložit.
 4. Kliknutím na Hotovo zavřete dialog Camera Raw.

Sloučení panoramatu

Novinky v tomto vydání Adobe Camera Raw

V aplikaci Adobe Camera Raw nyní snadno sloučíte snímky krajiny do dech beroucích panoramat. Před vytvořením výsledného panoramatu si můžete prohlédnout jeho náhled a provést potřebné úpravy.

panaroma-1
Adobe Camera Raw: Vytváření dech beroucích panoramat

Během zobrazení náhledu můžete zapnutím volby Automaticky oříznout odebrat ze sloučené fotografie nežádoucí oblasti průhlednosti. Můžete také zvolit vhodný způsob projekce panoramatu – sférický, perspektivní nebo válcový.

Postupujte takto:

 1. Otevřete zdrojové snímky v Camera Raw a poté je vyberte ve filmovém pásu.
 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na výběr ve filmovém pásu a zvolte příkaz Sloučit panorama.
 3. V dialogu Náhled sloučení panoramatu proveďte potřebné úpravy. Více informací o dostupných nastaveních najdete v článku Vytváření panoramat.
 4. Po provedení všech úprav klikněte na Sloučit.
 5. Přejděte na místo, kam chcete panorama uložit. Klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Kliknutím na Hotovo zavřete dialog Camera Raw.

Co se změnilo

 • Vylepšení prostředí: Kvůli rychlejšímu přístupu a úspoře prostoru v podoknu Filmový pás byly volby Vybrat vše a Synchronizovat přesunuty do rozbalovací/příruční nabídky.
Before-after-ACR
Rozbalovací/příruční nabídka podokna Filmový pás

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x