Předchozí verze příručky uživatele aplikace Photoshop:

CC (červen 2016)

CC (2015)

CC (2014)

CC (platí pro verze 14.0, 14.1 a 14.2)

CS6