Fejlfinding af fejl, fastfrysninger | Reader | Windows

Bemærk: Gå ind på siden med hjælp og support til Adobe Reader for at få hjælp til de mest almindelige problemer.

Hvad er omfattet?

Start på fejlfinding

Mellemliggende fejlfinding

Avanceret fejlfinding

I dette dokument kan du finde hjælp til at rette systemfejl, der opstår, mens du bruger Adobe Reader på Windows 2000 eller XP. Systemfejl kan vise sig som en tom eller flimrende dialogboks, en fastfrossen markør eller skærm eller en af følgende fejl:

- En tom eller flimrende dialogboks

- En fastfrossen markør eller skærm

- En blå skærm

- En uventet genstart

- En fejl som en af de følgende:

En STOP-fejl

"Alvorlig systemfejl."

"Programfejl."

"Reader forårsagede en generel beskyttelsesfejl i modul [filnavn]."

"Reader forårsagede en Ugyldig side-fejl i modul [filnavn]."

"Reader har registreret et problem og bliver nødt til at lukke."

"Instruktionen ved "[hukommelsesadresse]" refererede hukommelse ved "[hukommelsesadresse]". Hukommelsen kunne ikke "læses"."

"[filnavn] har udløst fejl, og bliver lukket af Windows."

Forskellige faktorer kan forårsage systemfejl, herunder konflikter mellem enhedsdrivere, software og hardware, og beskadigede elementer i bestemte filer. Selv om en systemfejl kun opstår, mens du arbejder med Adobe Reader, er det ikke sikkert, at Adobe Reader er årsagen - det kan være det eneste program, der er tilstrækkeligt hukommelses- eller processor-følsomt til at registrere problemet.

For at få mest muligt ud af dokumentet skal du udføre fremgangsmåderne i rækkefølge. Notér, hvilke fremgangsmåder du følger og resultaterne af hver enkelt, herunder fejl eller andre problemer. Adobe Teknisk Support kan bruge disse oplysninger til bedre at hjælpe dig, hvis du får brug for at ringe.

Start på fejlfinding

Fremgangsmåderne i denne sektion kan hjælpe dig med at løse de mest almindelige systemfejl. Genstart altid computeren efter en systemfejl for at opdatere dens hukommelse. Hvis du fortsætter med at arbejde uden at genstarte computeren, kan det forværre problemet.

Bemærk: Nogle af disse fremgangsmåder kræver, at du finder skjulte filer eller mapper eller filer efter deres fulde navn, hvilket omfatter filtypenavne (for eksempel filnavn.ini). Windows Stifinder viser som standard ikke skjulte filer, skjulte mapper og genkendte filtypenavne.

Sådan får du vist skjulte filer, skjulte mapper og alle filtypenavne i Windows Stifinder:

1. I Windows Stifinder skal du vælge funktioner > Mappeindstillinger.

2. Klik på fanen Vis i dialogboksen Indstillinger.

3. Vælg Vis skjulte filer og mapper.

4. Fravælg Skjul filtypenavne for kendte filtyper.

5. Klik på OK.

1. Kontroller, at systemet opfylder mindstekravet for Adobe Reader.

Adobe Reader 8 kan muligvis ikke køre korrekt, hvis systemet ikke opfylder følgende krav:

- Intel Pentium processor

- Microsoft Windows XP Professional eller Home Edition (Service Pack 1 eller 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003, eller Windows NT (Service Pack 6 eller 6a)

- 128 MB RAM (256 MB anbefales)

- Op til 90 MB ledig harddiskplads

- Microsoft Internet Explorer 5.5 (eller højere), Netscape 7.1 (eller 8.0), Firefox 1.0 eller Mozilla 1.7

2. Installer den nyeste version af Adobe Reader.

Den nyeste version af Adobe Reader kan være mere kompatibel med operativsystemet og hardware-driverne. Inden du installerer en opdatering eller opgradering, skal du sikre dig, at computeren fortsat opfylder systemkravene.

Den gratis version af Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted på http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Kør Adobe Reader, mens der ikke kører programmer i baggrunden.

Nogle programmer, der kører i baggrunden, kan forårsage systemfejl eller fastfrysninger, når de køres samtidigt med Adobe Reader. Du kan identificere disse programmer og deaktivere dem, inden du starter Adobe Reader. Du kan identificere problematiske programmer, der kører i baggrunden, ved at fjerne programmer fra startmappen og lukke de programmer, der er angivet i registreringsdatabasen til at starte automatisk.

- Deaktivering af startelementer og tjenester (Windows XP):

1. Afslut alle programmer.

2. Vælg Start > Kør, skriv msconfig i tekstboksen Åbn og klik på OK.

3. Klik på fanen Start og på fanen Tjenester. Notér alle fravalgte elementer.

4. Klik på fanen Generelt og vælg Valgfri start.

5. Fravælg Indlæs startelementer. Kontroller, at Behandling af System.ini-fil, Behandling af WIN.INI-fil og Indlæs systemtjenester er markeret.

6. Klik på fanen Tjenester og markér Skjul alle Microsoft-tjenester

7. Klik på Deaktiver alle.

8. Klik på OK og genstart Windows.

9. Højreklik på ikoner i Meddelelsesområdet (kaldet Systembakken i tidligere versioner af Windows) for at lukke eller deaktivere de startelementer, der stadig er aktive.

Bemærk: Ved genstarten vises der en meddelelse om, at hjælpeprogrammet Systemkonfiguration har foretaget ændringer i den måde, Windows starter på. Klik på OK, og klik på Annuller, når hjælpeprogrammet Systemkonfiguration vises.

Prøv derefter at genskabe problemet:

- Hvis problemet ikke opstår, er et af startelementerne i konflikt med Adobe Reader. Genaktiver startelementerne ét ad gangen, og test hver gang, indtil du finder det element, der forårsager konflikten. Kontakt derefter elementets udvikler for at få en opdatering, hvis en sådan findes.

- Hvis problemet opstår igen, er startelementerne ikke årsagen, og du kan genaktivere startelementer og tjenester.

- Genaktivering af startelementer og tjenester (Windows XP):

1. Vælg Start > Kør, skriv msconfig og klik på OK.

2. Vælg Normal start på fanen Generelt, klik på OK og genstart computeren.

Bemærk: Du skal fravælge alle de registrerede fravalgte elementer, når du har valgt Normal start.

- Deaktivering af startelementer og processer (Windows 2000):

Bemærk: Windows 2000 indeholder ikke hjælpeprogrammet MSConfig til deaktivering af startelementer. Du kan deaktivere elementerne manuelt.

1. Afslut alle programmer.

2. I Windows Stifinder skal du flytte alle ikoner og genveje fra følgende mapper til en anden mappe:

- Dokumenter og indstillinger/Alle brugere/Startmenu/Programmer/Start

- Dokumenter og indstillinger/[brugerprofil]/Startmenu/Programmer/Start

3. Genstart Windows.

4. Højreklik på proceslinjen og vælg Jobliste fra pop-up-menuen.

Bemærk: Den enkleste metode til at lukke alle tilbageværende programmer er at deaktivere processer, der ikke er nødvendige for at holde systemet kørende. Uden at have indgående kendskab til Windows 2000-arkitekturen kan du typisk reducere antallet af processer til 19. Hvis processen ikke er på listen over nødvendige processer, kan du deaktivere processen ved hjælp af fremgangsmåden herunder.

5. Klik på fanen Processer.

6. Vælg en proces, klik på Afslut proces og vælg Ja.

Vigtigt: Deaktiver ikke følgende nødvendige processer: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe og CSRSS.EXE

Bemærk: Du skal deaktivere disse processer, hver gang du skal genstarte computeren.

Prøv derefter at genskabe problemet:

- Hvis problemet ikke opstår igen, skal du flytte ikonerne og genvejene tilbage til startmappen én ad gangen og genstarte computeren, indtil du finder ud af, hvilket element der er årsag til konflikten. Kontakt derefter elementets udvikler for at få en opdatering, hvis en sådan findes.

- Hvis problemet opstår igen, er startelementerne ikke årsagen, og du kan aktivere dem igen.

- Genaktivering af startelementerne når du er færdig (Windows 2000): Flyt ikonerne og genvene tilbage til deres respektive startmapper, og genstart computeren.

4. Fejlfinding af ekstramodulkonflikter i mappen med ekstramoduler til Adobe Reader.

Find ud af, om problemet forårsages af ekstramoduler.

Fejlfinding af ekstramodulkonflikter:

1. Start Adobe Reader uden ekstramoduler kørende.

a. Dobbeltklik på genvejen til Adobe Reader på skrivebordet.

b. Tryk og hold den venstre skift-tast på tastaturet nede straks efter at have dobbeltklikket.

- Hvis menupunktet Kommentarer ikke vises, skal du lukke Reader og gentage punkt 1.

- Hvis menupunktet Kommentarer vises, skal du fortsætte til punkt 2.

2. Forsøg at genskabe fejlen.

- Hvis problemet forsvinder, skal du fortsætte til trin 3.

- Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til trin 5.

3. Luk Adobe Reader.

4. Fjern tredjeparts ekstramoduler fra mappen med Reader-ekstramoduler. Standardplacering for mappen med Reader-ekstramoduler er Programmer\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Start Adobe Reader og forsøg at genskabe fejlen.

- Hvis problemet ikke opstår, skal du fortsætte til trin 8.

- Hvis problemet opstår, skal du fortsætte til trin 6. Lad tredjeparts ekstramoduler blive udenfor mappen med Adobe Reader-ekstramoduler.

6. Flyt alle tilbageværende ekstramoduler til en ny mappe.

7. Gendan ét Adobe Reader-ekstramodul ad gangen, og forsøg at genskabe fejlen.

- Hvis problemet opstår igen, skal du notere ekstramodulets navn, flytte ekstramodulet tilbage til den nye mappe og gentage trin 6. Når du har testet alle Adobe Reader-ekstramodulerne, skal du fortsætte til trin 9.

- Hvis problemet ikke opstår, skal du gentage trin 6 med det næste ekstramodul.

8. Flyt ét tredjeparts ekstramodul tilbage til mappen med Reader-ekstramoduler, og forsøg at genskabe fejlen.

- Hvis problemet ikke opstår, skal du gentage trin 8 med et andet tredjeparts ekstramodul.

- Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte udvikleren af ekstramodulet for at få hjælp med deres ekstramodul.

9. Kør en Find og ret fejl på Adobe Reader med de beskadigede Reader-ekstramoduler fjernet fra Reader-mappen.

a. Fjern alle de beskadigede ekstramoduler, der blev fundet i trin 7, fra mappen med Reader-ekstramoduler.

b. Vælg Start > Kontrolpanel, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

c. Vælg Adobe Reader og klik på Ændre.

d. Når du bliver spurgt, skal du bekræfte, at du vil reparere Reader.

5.Gendan mappen med Adobe Reader-indstillinger.

Gendan mappen med Adobe Reader-indstillinger for at udelukke problemer, som kan forårsages af beskadigede indstillingsfiler.

Bemærk: Farvestyringsindstillinger og andre indstillinger bliver berørt ved brug af denne løsning. De fleste af Adobe Reader-indstillingerne er lagret i registreringsdatabasen.

Gendannelse af mappen med Adobe Reader-indstillinger:

1. Afslut Reader.

2. I Windows Stifinder skal du gå til mappen Dokumenter og indstillinger\[brugernavn]\Programmer\Adobe\Acrobat\8.0 og flytte mappen Indstillinger til en anden placering (for eksempel C:\Temp).

3. Start Adobe Reader. Adobe Reader opretter en ny mappe med indstillinger.

Hvis problemet opstår igen, efter du har gendannet mappen med Adobe Reader-indstillingerne, har problemet ikke forbindelse til mappen med indstillinger. Du kan gendanne indstillingerne ved at trække den fil, du flyttede i trin 2, tilbage til den oprindelige placering og derefter klikke på Ja for at erstatte den nye mappe med indstillinger.

Mellemliggende fejlfinding

Hvis fremgangsmåden i den foregående sektion ikke løser problemet, kan du prøve følgende fremgangsmåde til mellemliggende fejlfinding.

6. Kør Find og ret fejl, mens der ikke kører andre programmer.

1. Afslut alle programmer og genstart Windows.

2. Vælg Start > Kontrolpanel, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

3. Vælg Adobe Reader og klik på Ændre.

4. Når du bliver spurgt, skal du bekræfte, at du vil reparere Reader.

5. Når reparationen er gennemført, skal du genstarte computeren.

7. Geninstaller Adobe Reader i en forenklet Windows-tilstand.

Da enhedsdrivere kan interferere med åbning eller installering af filer, skal du genstarte Windows i en forenklet tilstand for at deaktivere enhedsdriverne og derefter installere Adobe Reader.

1. Deaktiver startelementer og -tjenester. (Se flere oplysninger i sektion 3 i dette dokument).

2. Geninstaller Adobe Reader.

a. Vælg Start > Kontrolpanel, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

b. Vælg Adobe Reader og klik på Ændre.

c. Når du bliver spurgt, skal du bekræfte, at du vil fjerne Reader.

d. Genstart.

e. Hent den pågældende version af Adobe Reader fra Adobe-webstedet på http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Kør den hentede installationsfil.

g. Bekræft, at Adobe Reader fungerer korrekt, inden startelementerne genaktiveres.

3. Genaktiver startelementer og -tjenester. (Se flere oplysninger i sektion 3 i dette dokument).

8. Opdater skærmdriveren.

Mange producenter af skærmadaptere opdaterer jævnligt deres software-drivere. Hvis du ikke har opdateret skærmadapteren for nyligt, kan du kontakte skærmkortets producent for at få en opdateret driver eller hente en fra producentens websted. (Se kortets egenskaber i Enhedshåndtering, for at bestemme skærmkortets producent.) Du kan ofte afgøre, om skærmdriveren er forældet ved at ændre skærmkortets farvedybde og opløsning eller ved at deaktivere grafikkens hardwareacceleration.

Ændring af skærmkortets farvedybde og opløsning:

1. Vælg Start > Kontrolpanel.

2. Dobbeltklik på Skærm, og klik derefter på fanen Indstillinger.

3. Rediger farvedybden med brug af menuen Farvekvalitet.

Bemærk: Reader er mest effektiv ved 16-bit farver. Forøg eller formindsk farvedybden afhængigt af den aktuelle indstilling.

4. Rediger opløsningen med brug af skærmopløsning-skyderen.

Bemærk: Reader fungerer optimalt ved 800x600. Forøg eller formindsk skærmopløsningen afhængigt af den aktuelle indstilling.

5. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

6. Genstart Windows og Adobe Reader. Hvis problemet ikke opstår igen, skal du kontakte skærmkortproducenten for at få en opdateret driver.

Deaktivering af grafikkens hardwareacceleration:

1. Vælg Start > Kontrolpanel.

2. Dobbeltklik på Skærm, klik på fanen Indstillinger og klik derefter på Avanceret.

3. Klik på fanen Fejlfinding.

4. Flyt skyderen for hardwareacceleration til Ingen.

5. Klik på OK for at acceptere den nye indstilling, og klik derefter på OK for at lukke vinduet Skærmindstillinger.

6. Genstart Windows og Adobe Reader.

7. Forsøg at genskabe problemet.

- Hvis problemet ikke opstår igen, skal du kontakte skærmkortproducenten for at få en opdateret driver.

- Hvis problemet opstår igen, skal du forsætte til næste trin; "Bekræft, at enhedsdrivere er kompatible med Windows."

9. Kontroller, at enhedsdrivere er kompatible med Windows.

Enhedsdrivere er filer, der gør det muligt for Windows at kommunikere med enheder som scannere, skærmkort, mus og tastaturer. Kontakt enhedens producent for at sikre, at du har den nyeste driver til den.

Sådan kontrolleres, om der er problemer med enhedsdrivere:

1. Vælg Start > Kontrolpanel

2. Dobbeltklik på System, klik på fanen Hardware og klik derefter på enhedshåndtering.

3. Klik på plustegnet (+) til venstre for hver enhedstype.

4. Hvis der vises en enhed med et sort udråbstegn (!) i en gul cirkel, skal du højreklikke på enheden og vælge Egenskaber fra pop-up-menuen.

5. Se enhedens egenskaber:

- se enhedens statusfelt: Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan oplysninger i dette felt hjælpe dig med at udføre fejlfinding på problemet.

- Hvis dialogboksen Drivere har en fane med drivere, skal du klikke på den. Hvis fanen Drivere ikke har oplysninger om driverens udgiver, skal du klikke på driveroplysninger. Hvis udgiveren er Microsoft, har du sandsynligvis en generisk driver, og bør få fat i den nyeste driver fra enhedsproducenten.

10. Installer den nyeste Microsoft Windows-opdatering.

Opdateringer til Windows (også kaldet Service Packs) forbedrer dets ydeevne og kompatibilitet med andre programmer. Selvom alle versioner af Adobe Reader kræver en bestemt Service Pack (se systemkrav i fremgangsmåde 1 i dette dokument), kan en nyere Service Pack forbedre ydeevnen yderligere. Service Packs indeholder typisk opdaterede enhedsdrivere og andre opdaterede systemkomponenter. Du kan hente Service Packs fra Microsoft-webstedet på www.microsoft.com . Kontakt teknisk support hos Microsoft for at få hjælp til installeringen af en Service Pack.

Hvis du geninstallerer en applikation eller Windows, efter du har installeret den nyeste Service Pack, skal du geninstallere Service Pack'en. Nogle applikationer installerer almindeligt brugte systemfiler, og overskriver de opdaterede versioner, der blev installeret af Service Pack'en.

11. Deaktiver harddiskkomprimering.

Deaktiver harddiskkomprimering, som kan være forstyrrende, når Reader forsøger at lagre og få adgang til filer og ressourcer. Se flere oplysninger i dokumentationen til komprimeringssoftwaren, eller se Windows-dokumentationen vedrørende komprimering i Windows.

12.Optimer håndteringen af midlertidige filer i Windows.

Windows og programmer lagrer arbejdsdata i midlertidige filer (.tmp-filer), som de opretter på harddisken. For mange eller forældede midlertidige filer kan forringe ydeevnen i Windows og programmer. Slet midlertidige filer, og sørg for at have mindst 50 MB ledig plads på harddisken, hvor de midlertidige filer skrives til.

Sådan sørger du for at have mindst 50 MB ledig plads på harddisken, hvor de midlertidige filer skrives til:

1. Afslut alle programmer.

2. Vælg Start > Kontrolpanel > System.

3. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Miljøvariabler.

4. I sektionen Brugervariablerne for [brugerprofil] skal du finde TEMP i kolonnen Variable, og notere mappen, der er angivet i kolonnen Værdi. Hvis ikke mappens komplette stinavn er synligt, skal du dobbeltklikke på TEMP i kolonnen Variable og notere mappenavnet i boksen Variabel værdi.

Bemærk: Hvis der ikke findes en TEMP-variabel, skal du kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

5. Kontroller i Windows Stifinder, at mappen du noterede i trin 4, findes på en ikke-komprimeret diskpartition, der har mindst 50 MB ledig plads:

- Hvis mappen ikke findes, skal den oprettes: Højreklik på drevet, vælg Ny mappe fra menuen og skriv mappenavnet, du noterede i trin 4 (for eksempel Temp).

- Hvis disken ikke har tilstrækkeligt med ledig plads, skal du skabe ledig plads ved at fjerne unødvendige filer. Højreklik på drevet og vælg Egenskaber fra menuen for at se mængden af ledig plads.

Sletning af midlertidige filer:

Bemærk: Gentag denne procedure regelmæssigt. Windows sletter midlertidige filer, når Windows og programmer lukkes normalt. Når Windows eller et program bryder ned, kan midlertidige filer dog godt akkumuleres på harddisken.

1. Vælg Start > Kør, og skriv cmd (Windows XP, 2000) eller command (Windows 98) i tekstboksen Åbn. Klik på OK.

2. Skriv følgende kommandoer og tryk på Enter efter hver kommando:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Vigtigt: Kontroller, at kommandoprompten viser C:\Windows\Temp, inden du indtaster den næste kommando. Udførelse af denne kommando på andre harddiskplaceringer kan beskadige operativsystemet. Adobe stiller venligst disse oplysninger til rådighed, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer, du måtte komme ud for, hvis du kører denne kommando på en forkert placering.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows vil slette alle ubeskyttede filer fra mappen med midlertidige Windows-filer, og derefter vende tilbage til en blinkende kommandoprompt. Når der vendes tilbage til den blinkende kommandoprompt, skal du skrive følgende kommandoer og trykke på Enter efter hver kommando:

cd\

cd %temp%

Vigtigt: Kontroller, at kommandoprompten viser C:\Dokumenter og indstillinger\Brugernavn\Local Settings\Temp, inden du skriver den næste kommando. Udførelse af denne kommando på andre harddiskplaceringer kan beskadige operativsystemet. Adobe stiller venligst disse oplysninger til rådighed, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer, du måtte komme ud for, hvis du kører denne kommando på en forkert placering.

del *.* /s /q

4. Skriv exit for at lukke vinduet Command.com.

13.Kontroller, om der er skrifttypeproblemer.

Reducer antallet af aktive skrifttyper ved at flytte skrifttypefilerne til en anden placering, for at finde ud af, om en skrifttype er årsag til problemet:

Bemærk: Fjern ikke de skrifttyper, der er installeret af Windows. Du kan finde yderligere oplysninger på Microsofts websted.

1. Opret en ny mappe (for eksempel C:/TrueType).

2. Gå til mappen med skrifttyper.

- På Windows XP: Åbn mappen Windows/Skrifttyper.

- På Windows 2000: Åbn mappen Winnt/Fonts.

3. Flyt skrifttypefiler, herunder dem, der er installeret af Windows, fra mappen med skrifttyper til den mappe du oprettede i trin 1.

4. Flyt nogle få af skrifttyperne fra trin 3 tilbage til mappen Winnt/Fonts.

5. Start Adobe Reader, og prøv at genskabe problemet:

- Hvis problemet opstår igen, kan en af de skrifttyper, du flyttede i trin 4, være årsagen Fjern disse skrifttyper fra mappen med skrifttyper, og gentag trin 4 - 6, men nu kun med én skrifttype ad gangen. Når problemet opstår igen, skal du fjerne de skrifttyper, der bruger en skrifttypefunktion, fjerne skrifttypen og geninstallere den fra det oprindelige medie eller kontakte skrifttypeproducenten og få en opdateret version af skrifttypen.

- Hvis problemet ikke opstår, skal du gentage trinnene 4 - 5 og teste forskellige skrifttyper.

14.Kør Adobe Readeri en anden brugerkonto.

Opret en ny brugerkonto, der har samme tilladelser, som den konto du bruger, når problemet opstår. Hvis problemet ikke opstår, kan den oprindelige brugerkonto være beskadiget. Se oplysninger i dokumentationen til Windows 2000 eller Windows XP om konfiguration af en brugerkonto, eller kontakt din netværksadministrator.

15.Reparer og defragmenter harddiske.

Systemfejl kan opstå, hvis harddiske indeholder beskadigede sektorer eller fragmenterede filer. Reparer og defragmenter harddiske med brug af enten værktøjet Fejlkontrol og Diskdefragmentering i Windows eller med et tredjeparts diskværktøj som Symantec Norton Utilities. Kør den slags hjælpeprogrammer på alle harddiske og partitioner.

Værktøjet Fejlkontrol reparerer beskadigede sektorer, mistede allokeringsenheder og filfragmenter, krydslinkede filer og ugyldige filnavne. Værktøjet Fejlkontrol åbnes ved at dobbeltklikke på Denne computer, højreklikke på den ønskede harddisk og vælge Egenskaber fra pop-up-menuen. I dialogboksen Lokale diskegenskaber skal du klikke på fanen Funktioner og derefter klikke på Kontroller nu i sektionen Fejlkontrol.

Funktionen Diskdefragmentering omarrangerer filer og ledig plads på computeren, så filer lagres i sammenhængende enheder, og den ledige plads samles i én sammenhængende blok. Funktionen Diskdefragmentering kan åbnes ved at vælge Start > Programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering.

Se flere oplysninger om et tredjeparts hjælpeværktøj i hjælpeværktøjets dokumentation.

16. Scan systemet for virus.

Brug opdateret anti-virus-software, som f..eks. Norton AntiVirus eller McAfee VirusScan, for at finde ud af, om der er virus på systemet. Virusinfektioner kan beskadige software og forårsage systemfejl. Se flere oplysninger i antivirus-softwarens dokumentation.

17. Se i systemloggen for at identificere softwarekonflikter.

Når Windows startes, føjes poster til systemloggen med oplysninger om programmer, sikkerhedsindstillinger og systemoplysninger. Du kan se i systemloggen for at identificere softwarekonflikter. Hvis du identificerer en softwarekonflikt, skal du geninstallere eller opdatere softwaren.

Sådan vises systemloggen:

1. Vælg Start > Indstillinger > Kontrolpanel og dobbeltklik på Administrationsværktøjer.

2. Dobbeltklik på Logbog, vælg Systemlog i vinduet Logbog og notér følgende:

- Et hvidt "x" i en rød cirkel indikerer, at en tjeneste eller en driver er stoppet (dvs. den startede ikke eller blev ikke indlæst).

- Et sort udråbstegn i en gul trekant er en advarsel om et muligt fremtidigt problem - f.eks. for lidt diskplads.

Bemærk: Du kan ignorere advarsler om, at der er installeret en ny printerdriver.

3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om en logpost, kan du højreklikke på en den, vælge Egenskaber fra pop-up-menuen og læse sektionen Beskrivelse. Hvis du ikke kan afgøre, hvilke hændelser der har forbindelse til problemet, kan du genoprette systemloggen:

a. Åbn Logbog, højreklik på Systemlog og vælg Fjern alle hændelser fra pop-up-menuen. Klik på Ja, når Windows viser meddelelsen "Vil du gemme systemloggen, inden den ryddes?" for at gemme den nuværende systemlog.

b. Luk Logbog og forsøg at genskabe problemet.

c. Når problemet opstår igen, kan du åbne Logbog og se i systemloggen.

4. Notér beskrivelsen, kilden og hændelses-id, og søg efter en løsning på problemet på Microsoft-webstedet på http://support.microsoft.com , eller kontakt Microsoft eller hardwareforhandleren for at få hjælp.

18. Identificer filen eller programmet, der forårsager problemet.

Hvis en fejl indikerer, hvilket program der forårsager problemet, skal du geninstallere programmet. Hvis en fil er beskadiget og forårsager problemer i Adobe Reader, kan geninstallering af programmet løse problemet. Hvis en fejl indikerer en Windows-fil, skal du geninstallere Windows oven i sig selv. Gå videre til næste fremgangsmåde, hvis problemet fortsætter.

Avanceret fejlfinding

Hvis fremgangsmåden i den foregående sektion ikke løste problemet, kan der være en konflikt mellem hardware og Adobe Reader.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe yder ingen hardwaresupport og angiver kun disse fremgangsmåder som en service. Ønskes yderligere hjælp, kan du kontakte hardwareproducenten eller en autoriseret forhandler. Hvis du selv udfører fejlfinding af hardware, kan du ugyldiggøre garantien på computeren.

Bemærk: Inden du fjerner eller omarrangerer hardware, skal du slukke for strømmen til computeren og eventuelt ekstraudstyr.

19. Omformater harddisken og installer kun Windows og Reader.

Omformater harddisken og installer derefter kun Windows og Reader fra det originale installationsmedie. Omformatering af en disk sletter alle de filer, disken indeholder, så sørg for at sikkerhedskopiere alle private filer først. Sørg også for, at du har alle program- og systemdiske.

Bemærk: Installer ikke yderligere software eller hardware, før du er sikker på, at problemet er løst. Undlad at gendanne Windows og Reader fra en sikkerhedskopi af harddisken i stedet for at geninstallere dem. Hvis problemet forårsages af et program eller af Windows, og de bliver gendannet i stedet for geninstalleret, kan problemet opstå igen.

Når du har omformateret harddisken og geninstalleret Windows, skal du prøve at genskabe problemet:

- Hvis problemet ikke opstår igen, skal du installere andre programmer ét ad gangen og prøve at genskabe problemet efter hver installation. Hvis problemet opstår efter en installation, kan det sidst installerede program være årsagen.

- Hvis problemet opstår, mens kun Windows og Reader er installeret, er årsagen hardwarerelateret, og du skal kontakte hardwareproducenten eller en autoriseret forhandler for at få hjælp. Inden du kontakter producenten eller forhandleren, kan du imidlertid prøve en eller flere fremgangsmåder i den følgende sektion, hvis du ønsker det.

20.Kontroller, om der er problemer med RAM SIMM eller DIMM.

Kontroller, at RAM SIMM eller DIMM er installeret korrekt, og at de ikke er årsagen ved at gøre et eller flere af følgende:

- Byt om på rækkefølgen af de installerede SIMM eller DIMM.

- Fjern alle på nær det mindst krævede antal SIMM eller DIMM til at køre Windows og Reader, og test for at se, om problemet fortsætter. Hvis det gør, skal du sætte de fjernede SIMM eller DIMM tilbage og fjerne de andre, teste igen og se om problemet fortsætter. Hvis problemet ikke opstår, er et eller flere af de fjernede SIMM eller DIMM årsagen. Kontakt producenten af RAM SIMM eller DIMM for at få hjælp.

Yderligere oplysninger

333213 : Fejlfinding af systemfejl og fastfrysninger i Acrobat (8.x på Windows 2000 og XP)

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online