Handboek Annuleren

Elementaire PDF-afdruktaken

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerking:

Zie Kan niet dubbel- of enkelzijdig afdrukken in Acrobat op Mac als u problemen ondervindt bij dubbel- of enkelzijdig afdrukken op Mac.

Algemene afdruktaken

Op beide zijden van papier afdrukken

U kunt dubbelzijdig afdrukken als uw printer de functie voor dubbelzijdig (duplex afdrukken) ondersteunt.  

Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken wordt ook wel duplex afdrukken, tweezijdig afdrukken of afdrukken op voor- en achterzijde genoemd.

Het printerstuurprogramma bepaalt de opties, niet Adobe Acrobat of Adobe Reader. Controleer in de printerdocumentatie welke functies uw printer ondersteunt.

 • In het dialoogvenster Afdrukken schakelt u Op beide zijden van papier afdrukken in en kiest u een rand om te spiegelen.
Opmerking:

Soms biedt een printer wel ondersteuning voor duplex, maar wordt deze optie niet weergegeven in het dialoogvenster Afdrukken. In zulke gevallen klikt u op printereigenschappen om deze optie rechtstreeks in te stellen via de printervoorkeuren.

Afdrukken in zwart-wit

U kunt een kleuren-PDF in grijstinten afdrukken (ook wel grijswaarden of grijstinten genoemd).

 • In het dialoogvenster Afdrukken schakelt u Afdrukken in grijsschaal (zwart-wit) in.

Afdrukken op een andere grootte

U kunt de pagina schalen om pagina's te verkleinen of te vergroten wanneer u afdrukt. U kunt automatisch schalen om aan het papier aan te passen, of handmatig schalen volgens percentages

 • In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Grootte en geeft u vervolgens de schaalopties op.

Passend Hiermee wordt elke pagina verkleind of vergroot zodat deze in het afdrukbare gebied van het geselecteerde papierformaat past. Voor PostScript®-printers bepaalt de PPD het afdrukbare gebied van het papier.

Ware grootte Hiermee worden de pagina's afgedrukt zonder te schalen. Pagina's of selecties die niet op het papier passen, worden uitgesneden. U kunt deze optie als standaard instellen met Geen als afdrukvoorinstelling. Zie Afdrukvoorinstellingen maken.

Te grote pagina's verkleinen Hiermee worden grote pagina's verkleind zodat deze op het geselecteerde papierformaat passen, maar worden kleine pagina's niet vergroot. Een geselecteerd gebied dat groter is dan het afdrukbare gebied van het geselecteerde papier, wordt geschaald, zodat het binnen het afdrukbare gebied past. Deze optie is altijd actief tijdens N-up afdrukken. U kunt deze optie als standaard instellen met Standaard als afdrukvoorinstelling. Zie Afdrukvoorinstellingen maken.

Aangepaste schaal Hiermee wordt de grootte van de pagina gewijzigd volgens het percentage dat u opgeeft.

Papierbron selecteren op basis van paginaformaat PDF-bestand (Windows) Hiermee wordt het formaat van de PDF-pagina gebruikt om de uitvoerlade te bepalen, in plaats van de pagina-instellingsoptie. Deze optie is handig als u PDF's die meerdere paginaformaten bevatten, wilt afdrukken op printers die uitvoerladen van verschillend formaat hebben.

Posters en banners afdrukken

U kunt een document van groot formaat, zoals een poster of een banner, afdrukken door de pagina over meerdere vellen papier te verdelen (dit heet 'naast elkaar'). De optie Poster berekent hoeveel vellen papier nodig zijn. U kunt de grootte van het origineel aanpassen aan het papier en opgeven hoeveel elke pagina een andere mag overlappen. U kunt de pagina's vervolgens samenvoegen.

 • In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Poster en geeft u vervolgens de opties voor naast elkaar op.

Blokschaal  Hiermee worden de pagina's geschaald met de opgegeven hoeveelheid.

Overlappen Hiermee wordt bepaald hoeveel overlap er met aangrenzende tegels mag zijn.

Markeringen knippen Hiermee worden hulplijnmarkeringen aan elke pagina toegevoegd om u te helpen de overlap bij te snijden.

Labels Hiermee worden op elke 'tegel' de bestandsnaam en het paginanummer toegevoegd.

Alleen meerdere grote pagina's Hiermee worden pagina's die groter zijn dan het geselecteerde papierformaat met de opgegeven schaal naast elkaar geplaatst. Deze pagina's worden op meerdere vellen papier geplaatst.

Meerdere pagina's op een vel afdrukken

U kunt meerdere pagina's van een PDF op één vel papier afdrukken. Het afdrukken van meerdere pagina's per vel wordt ook n-up afdrukken genoemd (zoals 2-up of 6-up). U kunt opgeven hoe de pagina's worden gerangschikt, horizontaal over de pagina of in verticale kolommen.

Pagina's per vel Hiermee wordt een vooraf gedefinieerd aantal pagina's of een aangepast aantal (maximaal 99) pagina's afgedrukt, horizontaal en verticaal. Als u een vooraf gedefinieerd aantal in het menu selecteert, selecteert Acrobat automatisch de beste afdrukstand van het papier.

Paginavolgorde  Hiermee wordt bepaald hoe de pagina's op papier worden gerangschikt. Met Horizontaal worden de pagina's van links naar rechts en van boven naar beneden geplaatst. Met Horizontaal invers worden de pagina's van rechts naar links en van boven naar beneden geplaatst. Met Verticaal worden de pagina's van boven naar beneden en van links naar rechts geplaatst. Met Verticaal invers worden de pagina's van boven naar beneden en van rechts naar links geplaatst. Beide inverse-opties zijn geschikt voor documenten in Aziatische talen.

Paginarand afdrukken Hiermee wordt het bijsnijdvak afgedrukt (de paginagrenzen van PDF-pagina's).

Opmerking: Het afdrukken van meerdere pagina's per vel in Acrobat is onafhankelijk van de eigenschappen voor N-up afdrukken van printerstuurprogramma's. De Acrobat-afdrukinstellingen komen niet overeen met de N-up instellingen van printerstuurprogramma's. Selecteer de optie voor meerdere pagina's in Acrobat of in het printerstuurprogramma, maar niet in beide.

Boeken afdrukken

U kunt een document met meerdere pagina's als boek afdrukken. De pagina's worden ingedeeld met twee stuks per vel. Wanneer u de dubbelzijdige vellen sorteert, vouwt en niet, is het resultaat één boek met de juiste paginavolgorde.

 • In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Boek en geeft vervolgens de opties voor het boek op.

Zie Boeken en PDF-portfolio's afdrukken voor meer informatie.

Opmerkingen afdrukken

U kunt opmerkingen afdrukken in een overzichtslijst of ter plaatse (als notities op een pagina).

Voer een van de volgende handelingen uit:

Samenvatting - In het gebied Opmerkingen en formulieren klikt u op Opmerkingen samenvatten.

Markeringen voor tekeningen - In het gebied Opmerkingen en formulieren kiest u Document en markeringen.

Opmerkingen op de pagina - ga als volgt te werk:

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren, klik op de categorie Opmerkingen aan de linkerkant en selecteer Opmerkingen en pop-ups afdrukken.
 2. Schakel de optie Pop-ups met opmerkingen verbergen wanneer de lijst met opmerkingen is geopend uit.
 3. Open de pop-up opmerkingen die u wilt afdrukken.
 4. Pas de plaatsing op de pagina aan, zodat ze elkaar niet overlappen of van de pagina aflopen.
 5. Klik op het pictogram van de tool Afdrukken .
 6. Kies in het gebied Opmerkingen en formulieren de optie Document en markeringen.

Een gedeelte van een pagina afdrukken

U kunt een gedeelte van een pagina in een PDF afdrukken. Gebruik het gereedschap Momentopname (Bewerken > Momentopname maken) om het gebied te selecteren dat u wilt afdrukken. Het gebied kan tekst, afbeeldingen of beide zijn. U kunt het geselecteerde gebied op volledige grootte afdrukken, of het formaat aanpassen aan het papier.

 1. Kies Bewerken > Momentopname maken
 2. Teken een rechthoek om een gedeelte van een pagina te selecteren
 3. Kies Bestand > Afdrukken
 4. In het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Geselecteerde afbeelding.
Klik op Bewerken > Momentopname maken

Afdrukken naar bestand

U kunt een apparaatafhankelijk PostScript-bestand van een document maken. Het resulterende bestand bevat code voor het inschakelen en besturen van specifieke apparaatfuncties, waardoor het minder compatibel is met andere apparaten dan het doelapparaat. Voor betere resultaten bij het maken van PostScript-bestanden gebruikt u Opslaan als > Meer opties > PostScript.

 • Klik op de knop Geavanceerd, selecteer Afdrukken naar bestand en klik op OK.

Opties in het dialoogvenster Afdrukken

De meeste opties in het dialoogvenster Afdrukken van Acrobat zijn hetzelfde als in andere toepassingen. Bepaalde opties variëren echter, afhankelijk van de printer en wat u hebt geselecteerd om af te drukken.

Opmerkingen en formulieren

De opties voor Opmerkingen en formulieren bepalen welke zichtbare inhoud wordt afgedrukt.

Opties Opmerkingen & Formulieren in Acrobat

Document

Hiermee worden formuliervelden en de inhoud van het document afgedrukt.

Document en markeringen

Hiermee worden de inhoud van het document, formuliervelden en opmerkingen afgedrukt.

Document en stempels

Hiermee worden het document, formuliervelden en stempels afgedrukt, maar geen markeringen, zoals notitieopmerkingen en potloodlijnen.

Alleen formuliervelden

Hiermee worden interactieve formuliervelden afgedrukt, maar wordt de inhoud van het document niet afgedrukt.

Opmerkingen samenvatten

Hiermee wordt een afzonderlijke, afdrukbare PDF gemaakt van de opmerkingen in een document. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u afdrukt vanuit een webbrowser of wanneer u meerdere documenten in PDF-portfolio's afdrukt.

Af te drukken pagina's

Met de opties voor Af te drukken pagina's bepaalt u welke pagina's of welk paginabereik u wilt afdrukken.

Opties voor Pagina afdrukken in Acrobat

Huidige pagina

Hiermee drukt u de pagina af die zichtbaar is in de huidige weergave.

Pagina's

Geeft het paginabereik aan dat u wilt afdrukken. Gebruik een koppelteken om getallen in een bereik te scheiden. Gebruik een komma om afzonderlijke pagina's of bereiken te scheiden (bijvoorbeeld 6, 10-31, 42). Hoe u de getallen opgeeft, is afhankelijk van de voorkeur voor Paginaweergave. Als Logische paginanummers gebruiken is geselecteerd, voert u getallen in die overeenkomen met de nummering op de pagina's. Als de eerste pagina van een document bijvoorbeeld is genummerd als iii, kunt u iii invoeren om die pagina af te drukken. 

Opmerking:

Als u vanaf een bepaalde pagina tot aan het eind van het document wilt afdrukken, voert u het paginanummer met een afbreekstreepje in. Met '11-' wordt bijvoorbeeld pagina 11 tot en met de laatste pagina van het document afgedrukt.

Meer opties

Geeft extra opties weer die bepalen welke pagina's worden afgedrukt.

Huidige weergave/Geselecteerde afbeelding

(Klik op Meer opties onder Af te drukken pagina's.) Drukt het momenteel zichtbare gebied af, de geselecteerde pagina's, of de tekst en afbeeldingen die met het gereedschap Momentopname zijn gekopieerd. De optienaam verandert afhankelijk van de vraag of u pagina's hebt geselecteerd of het gereedschap Momentopname hebt gebruikt.

Oneven of even pagina's

Kies welke pagina's u wilt afdrukken: Alle pagina's in het bereik, Alleen oneven pagina's of Alleen even pagina's. Als u bijvoorbeeld het bereik instelt op 2, 7-10 en kiest voor Alleen even pagina's, worden alleen pagina's 2, 8 en 10 afgedrukt.

Pagina's omkeren

Kies deze optie om de pagina's in omgekeerde volgorde af te drukken. Wanneer u paginabereiken opgeeft, worden de pagina's afgedrukt in de omgekeerde volgorde vergeleken met hoe ze zijn ingevoerd. Als het vak Pagina's bijvoorbeeld 3-5, 7-10 bevat en u Pagina's omkeren inschakelt, worden de pagina's 10-7 en vervolgens de pagina's 5-3 afgedrukt.

Afdrukstand

Automatisch Staand/Liggend

Hiermee selecteert u automatisch de paginarichting die het beste met de inhoud en het papier overeenkomt. Kan bijvoorbeeld een spreadsheet horizontaal afdrukken, en een nieuwsbrief verticaal afdrukken. De optie Automatisch staand/liggend overschrijft de richting die is geselecteerd in Pagina-instelling.

Paginastand

Aanvullende bronnen

Zie de forums over afdrukken en prepress voor meer informatie over afdrukken.

Wanneer u een PDF met lagen afdrukt, wordt doorgaans alleen de inhoud afgedrukt die op het scherm zichtbaar is. De maker van een gelaagde PDF kan echter bepalen wat wordt afgedrukt, ongeacht de zichtbaarheid op het scherm. De maker van de PDF kan eisen dat er watermerken worden afgedrukt, of verhinderen dat vertrouwelijke informatie wordt afgedrukt. Als in het ontwerp van het document is gedefinieerd dat het anders wordt afgedrukt dan hoe het momenteel op het scherm wordt weergegeven, wordt mogelijk een bericht weergegeven in het dialoogvenster Afdrukken. Aan de voorbeeldafbeelding in het dialoogvenster Afdrukken kunt u altijd zien hoe de pagina wordt afgedrukt.

Opmerking:

Als u in Acrobat met lagen wilt werken, converteert u het brondocument naar PDF met behulp van een voorinstelling waarbij lagen behouden blijven, zoals Acrobat 6 (PDF 1.5) of hoger.

Weergeven hoe lagen worden afgedrukt

 1. Klik op het pictogram Lagen in het deelvenster Navigatie. Als het pictogram Lagen niet zichtbaar is, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Beeld > Tonen/Verbergen > Navigatievensters > Lagen.
  • Klik met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster en kies Lagen.
  Lagen kiezen in het contextmenu van het linkerdeelvenster

 2. Kies Afdrukken overschrijven toepassen in het menu Opties.

  Opmerking:

  Als bij het maken van de PDF bepaalde zichtbaarheidsinstellingen zijn opgegeven, is de opdracht Afdrukken overschrijven toepassen mogelijk niet beschikbaar in het menu Opties.

Afdrukinstellingen wijzigen voor een laag

 1. Klik op het pictogram Lagen in het navigatiegebied. (Als het pictogram Lagen niet zichtbaar is, kiest u Weergeven > Tonen/verbergen > Navigatiedeelvensters > Lagen.)

 2. Vouw het gebied Lagen uit, selecteer een laag en kies Laageigenschappen in het menu Opties .

 3. Kies in het dialoogvenster Laageigenschappen een van de volgende opties in het pop-upmenu Afdrukken:

  Altijd afdrukken

  Hiermee wordt de laag afgedrukt.

  Nooit afdrukken

  Hiermee wordt de laag niet afgedrukt.

  Afdrukken indien zichtbaar

  Hiermee wordt het document afgedrukt zoals het zichtbaar is op het scherm.

  Opmerking:

  U kunt in Reader het dialoogvenster Laageigenschappen openen, maar u kunt de instellingen niet wijzigen.

Afdrukvoorinstellingen maken

Een PDF kan een set afdrukvoorinstellingen bevatten. Dit is een groep documentspecifieke waarden die worden gebruikt om elementaire afdrukopties in te stellen. Als u een afdrukvoorinstelling voor een document maakt, hoeft u niet steeds handmatig opties in te stellen in het dialoogvenster Afdrukken. Het is verstandig afdrukinstellingen te definiëren voor een PDF op het moment dat u deze maakt. Afdrukvoorinstellingen biedt echter een manier om op elk moment elementaire afdrukinstellingen aan een PDF toe te voegen.

 1. Kies Bestand > Eigenschappen en klik op het tabblad Geavanceerd.

 2. Definieer opties in de sectie Voorinstellingen van dialoogvenster Afdrukken en klik op OK.

Wanneer u het dialoogvenster Afdrukken de volgende keer opent, bevat dit de waarden uit de afdrukvoorinstellingen. Deze instellingen worden ook gebruikt wanneer u afzonderlijke PDF's in een PDF-portfolio afdrukt.

Opmerking:

Als u een afdrukvoorinstelling voor een PDF wilt behouden, moet u de PDF opslaan nadat u de voorinstelling hebt gemaakt.

Pagina's schalen

De hier gekozen optie wordt automatisch ingevuld bij de optie Pagina's schalen in het dialoogvenster Afdrukken:

Standaard

Hiermee wordt de standaardinstelling van de toepassing gebruikt, namelijk Verkleinen tot afdrukbaar gebied.

Geen

Hiermee wordt automatisch aanpassen aan het afdrukbare gebied voorkomen. Gebruik deze instelling om de schaal in technische documenten of de vereiste puntgrootte om juridische redenen is vereist, te behouden.

Opmerking:

Het menu Pagina's schalen in het dialoogvenster Afdrukken bevat extra opties, maar u kunt het dialoogvenster niet vooraf invullen met een van deze opties. Kies een van deze opties wanneer u afdrukt.

Duplex-modus

Als u een duplexoptie selecteert, krijgt u het beste resultaat als de geselecteerde printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt.

Simplex

Hiermee wordt afgedrukt op één zijde van het papier.

Duplex spiegelen over lange zijde

Hiermee wordt afgedrukt op beide zijden van het papier, waarbij het papier over de lange zijde wordt gespiegeld.

Duplex spiegelen over korte zijde

Hiermee wordt afgedrukt op beide zijden van het papier, waarbij het papier over de korte zijde wordt gespiegeld.

Papierbron op paginagrootte

Hiermee wordt in het dialoogvenster Afdrukken de optie met dezelfde naam geselecteerd. Hiermee wordt het formaat van de PDF-pagina gebruikt om de uitvoerlade te bepalen, in plaats van de pagina-instellingsoptie. Deze optie is handig als u PDF's die meerdere paginaformaten bevatten, wilt afdrukken op printers die uitvoerladen van verschillend formaat hebben.

Afdrukbereik

De hier ingevoerde paginabereiken worden automatisch ingevuld in het vak Pagina's in de sectie Afdrukbereik van het dialoogvenster Afdrukken. Deze instelling is handig in een werkstroom waarin documenten zowel instructiepagina's als juridische pagina's bevatten. Als bijvoorbeeld op pagina's 1-2 instructies staan voor het invullen van een formulier, kunt u uw afdruktaak zo instellen dat alleen het formulier wordt afgedrukt.

Aantal exemplaren

De hier ingevoerde waarde wordt automatisch ingevuld in het vak Exemplaren van het dialoogvenster Afdrukken. Kies een waarde van 2 tot 5 of kies Standaard om de standaard van de toepassing te gebruiken, namelijk één exemplaar. Zo voorkomt u dat er meerdere ongewenste exemplaren worden afgedrukt.

Waarom kan ik mijn document niet afdrukken?

Begin met deze tips voor het oplossen van problemen

Afdrukproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Lees deze nuttige TechNote Problemen oplossen met afdrukken van PDF | Acrobat, Reader om vast te stellen wat het probleem is.

De PDF is beveiligd met een wachtwoord en afdrukken is niet toegestaan

Een PDF die met een wachtwoord is beveiligd, kunt u afdrukken door met het daarvoor bedoelde wachtwoord in te voeren. Voor sommige beveiligde documenten gelden beperkingen om te voorkomen dat u inhoud uit het document afdrukt, bewerkt of kopieert. Neem contact op met de auteur van de PDF als voor een document afdrukbeperkingen gelden.

(Alleen Windows) De beveiligde modus zit in de weg

De standaard beveiligde modus verbetert de beveiliging in Reader aanzienlijk. Om te bepalen of de beveiligde modus het afdrukken belemmert, kunt u deze tijdelijk uitschakelen: klik met de rechtermuisknop op het document en kies Voorkeuren voor paginaweergave. Klik vervolgens links op Algemeen en deselecteer de optie Beveiligde modus bij opstarten inschakelen. Sluit Reader, start het opnieuw en probeer het bestand nogmaals af te drukken.

Opmerking:

Voor een maximale beveiliging kunt u, als u gereed bent met afdrukken, opnieuw Beveiligde modus bij opstarten inschakelen selecteren.

Wat moet ik doen als Acrobat Reader me vraagt een bestand op te slaan tijdens het afdrukken van een document?

Als Adobe Reader u vraagt of u het bestand wilt opslaan wanneer u op Afdrukken klikt, klikt u op Geavanceerd in het dialoogvenster Afdrukken en schakelt u de optie Afdrukken naar bestand uit.

Opmerking:

 • Zorg ervoor dat u een fysieke printer hebt geselecteerd om af te drukken, en niet Adobe PDF/XPS/Send note of een andere virtuele printer.
 • Tot Acrobat 10.X was de optie Afdrukken naar bestand beschikbaar in het dialoogvenster Afdrukken.

Hoe kan ik de opmerkingen afdrukken die in het PDF-document staan?

Sommige annotaties die beschikbaar zijn in het PDF-document, worden niet standaard afgedrukt, tenzij u dit aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor pop-upnotities.

Dit is met opzet gedaan. Zo wordt namelijk voorkomen dat de inhoud van het document achter deze annotaties zou verdwijnen.

Het kan natuurlijk zijn dat u deze annotaties toch wilt afdrukken. Als u de pop-upnotities en andere annotaties wilt afdrukken, doet u het volgende:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren.
 2. Klik op Opmerkingen.
 3. Schakel de optie Notities en pop-ups afdrukken in.

Acrobat Reader loopt vast tijdens het afdrukken / Acrobat Reader drukt niet af nadat op Afdrukken is geklikt

Dit kan worden veroorzaakt door een beschadigd Adobe Acrobat-installatiebestand. Om dit probleem op te lossen, controleert u of u de meest recente versie van Adobe Reader/Acrobat gebruikt.

Als dit probleem optreedt bij de nieuwste versie:

 1. Maak de installatie van Acrobat Reader ongedaan met het hulpprogramma Acrobat cleaner.
 2. Installeer Adobe Reader opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?