Handboek Annuleren

PDF's beveiligen met wachtwoorden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Basisbeginselen wachtwoordbeveiliging

U kunt de toegang tot een PDF-document beperken door een wachtwoord in te stellen en bepaalde functies, zoals afdrukken en bewerken, te beperken. U kunt echter niet voorkomen dat er kopieën van een PDF worden opgeslagen. De kopieën hebben dezelfde beperkingen als de originele PDF. Er zijn typen wachtwoorden beschikbaar:

Wachtwoord voor het openen van een document

Een wachtwoord voor Document openen (ook bekend als een gebruiker swachtwoord) vereist dat een gebruiker een wachtwoord intypt om de PDF te openen.

Wachtwoord voor machtigingen

Een toestemmingswachtwoord (het primaire wachtwoord) vereist een wachtwoord om toestemmingsinstellingen te wijzigen. Met een wachtwoord voor toestemmingen kunt u het afdrukken, bewerken en kopiëren van content in de PDF beperken. Ontvangers hebben geen wachtwoord nodig om het document in Acrobat of Acrobat Reader te openen. Ze hebben wel een wachtwoord nodig om de beperkingen te wijzigen die u hebt ingesteld.

Een PDF die is beveiligd met beide wachtwoordtypen, kan met elk van de twee wachtwoorden worden geopend. Maar alleen met het wachtwoord voor machtigingen is het toegestaan de beperkte functies te wijzigen. Vanwege de extra beveiliging is het vaak beter om beide typen wachtwoorden in te stellen.

Opmerking:

U kunt geen wachtwoorden toevoegen aan een ondertekend of gecertificeerd document.

Een wachtwoord toevoegen aan een PDF-bestand

Adobe Acrobat-deeplink

Probeer het in de app
Beperk het bewerken door uw PDF in een paar eenvoudige stappen te beveiligen met een wachtwoord.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ga naar Alle tools > Een PDF beveiligen > Beveiligen met wachtwoord.  
  • Selecteer Bestand > Beveiligen met wachtwoord (macOS).
 3. Selecteer in het dialoogvenster Beveiligen met wachtwoord of u een wachtwoord wilt instellen voor het bekijken of bewerken van de PDF.

  Beveiligen met wachtwoord

 4. Typ uw wachtwoord en typ het vervolgens opnieuw. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Naast uw wachtwoord wordt Zwak, Gemiddeld, Sterk of Best weergegeven om aan te geven hoe sterk het wachtwoord is.

 5. Selecteer Toepassen. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat het bestand met een wachtwoord is beveiligd.

  Bevestigingsbericht voor beveiliging

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Alle tools > Een PDF beveiligen. Selecteer Versleutelen met wachtwoord in de toolset Een PDF beveiligen in het linkerdeelvenster.  
  • Selecteer Bestand > Beveiligen met wachtwoord. Selecteer in de lijst Geavanceerde opties Versleutelen met wachtwoord (macOS).
 2. Selecteer Ja als u wordt gevraagd of de beveiliging moet worden gewijzigd.

 3. Selecteer Wachtwoord vereisen om het document te openen en typ het wachtwoord in het bijbehorende veld. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Selecteer Wachtwoord vereist om document te openen
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u een wachtwoord instellen om een PDF te openen

 4. Selecteer een Acrobat-versie in de vervolgkeuzelijst Compatibiliteit. Kies een versie die gelijk is aan of lager is dan de versie van Acrobat of Acrobat Reader van de ontvanger.

  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering
  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering

  De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type versleuteling. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Acrobat Reader van de ontvanger. Acrobat 7 kan bijvoorbeeld geen PDF openen die is versleuteld voor Acrobat X en later.

  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-versleuteling wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en later.
 5. Selecteer een versleutelingsoptie:

  Alle content van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metadata van het document versleuteld. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekmachines geen toegang tot de metadata van het document.

  Alle documentcontent versleutelen behalve metadata

  Hiermee wordt de content van een document versleuteld, maar zijn de metadata van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Het iFilter en de opdrachten Zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat kijken niet naar de metadata van de PDF, ook niet als u de optie Alle documentcontent behalve metadata versleutelen selecteert. U kunt een zoektool gebruiken die gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 6. Selecteer OK. Typ het juiste wachtwoord opnieuw in het vak bij de prompt om het wachtwoord te bevestigen en selecteer OK.

Het bewerken van een PDF beperken

U kunt voorkomen dat gebruikers PDF's wijzigen. De optie voor beperking van bewerkingen verhindert dat gebruikers tekst bewerken, objecten verplaatsen of formuliervelden toevoegen. Gebruikers kunnen wel formuliervelden invullen, ondertekenen of opmerkingen toevoegen.

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Alle tools > Een PDF beveiligen en selecteer Beveiligen met wachtwoord in de toolset PDF beveiligen in het linkerdeelvenster.
  • Selecteer Bestand > Beveiligen met wachtwoord (macOS).
 2. Selecteer Ja als u wordt gevraagd of de beveiliging moet worden gewijzigd.

 3. Kies Bewerking, en typ uw wachtwoord en typ het opnieuw. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Naast uw wachtwoord wordt Zwak, Gemiddeld of Sterk aangegeven, zo weet u hoe sterk uw wachtwoord is.

  Bewerkingen beperken

 4. Selecteer Toepassen. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat het bestand met het wachtwoord is beveiligd.

  Bericht ter bevestiging dat het bewerken is beperkt

Afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

U kunt gebruikers verhinderen om inhoud in een PDF af te drukken, te bewerken of te kopiëren. U kunt u de beperkingen instellen die u op de PDF wilt toepassen. Gebruikers kunnen deze beperkingen niet wijzigen, tenzij u het wachtwoord doorgeeft.

Adobe Illustrator, Photoshop of InDesign hebben geen modi voor alleen weergeven. De gebruiker moet het wachtwoord voor de toestemming invoeren om een beperkte PDF in dergelijke apps te openen.

Opmerking:

Als u een wachtwoord vergeet, kunt u het niet terugvinden in de PDF. Bewaar een reservekopie van de PDF die niet met een wachtwoord is beveiligd.

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Alle tools > PDF beveiligen en selecteer vervolgens Versleutelen met wachtwoord in de toolset PDF beveiligen in het linkerdeelvenster.
  • Selecteer Bestand > Beveiligen met wachtwoord (macOS).
 2. Klik op Ja als u wordt gevraagd of de beveiliging moet worden gewijzigd.

 3. Selecteer Bewerken en afdrukken van het document beperken.

  De beperkingen die zijn ingesteld door het wachtwoord voor toestemmingen, gelden in alle Adobe-producten. Als producten van externe leveranciers deze instellingen echter niet ondersteunen, kunnen ontvangers van documenten sommige of alle beperkingen omzeilen.

 4. Typ het wachtwoord in het desbetreffende veld. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Opties voor wachtwoordbeveiliging
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

 5. Selecteer wat de gebruiker mag afdrukken in het menu Toegestane afdrukken:

  Geen

  Hiermee voorkomt u dat gebruikers het bestand afdrukken.

  Lage resolutie (150 dpi)

  Gebruikers kunnen afdrukken bij een maximale resolutie van 150 dpi. Dit kan het afdrukken vertragen omdat elke pagina wordt afgedrukt als een bitmapafbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Compatibiliteit is ingesteld op Acrobat 5 (PDF 1.4) of hoger.

  Hoge resolutie

  Gebruikers kunnen met een willekeurige resolutie afdrukken, waarbij vectoruitvoer van hoge kwaliteit wordt afgedrukt op Adobe PostScript-printers en andere printers die geavanceerde functies voor hoge afdrukkwaliteit ondersteunen.

 6. Selecteer wat de gebruiker mag wijzigen in het menu Toegestane wijzigingen:

  Geen

  Voorkomt dat gebruikers de documenten in het menu Toegestane wijzigingen wijzigen, zoals het invullen van formuliervelden en het toevoegen van opmerkingen.

  Pagina's invoegen, verwijderen en roteren

  Gebruikers kunnen pagina's invoegen, verwijderen en roteren en bladwijzers en miniaturen maken. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om opmerkingen of formuliervelden toe te voegen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Opmerkingen toevoegen, formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen opmerkingen toevoegen, formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om paginaobjecten te verplaatsen of formuliervelden te maken.

  Alles behalve pagina's extraheren

  Gebruikers kunnen het document bewerken, formuliervelden maken en invullen, opmerkingen toevoegen en formulieren digitaal ondertekenen.

 7. Kies een van de volgende opties:

  Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere content inschakelen

  Gebruikers kunnen de inhoud van een PDF selecteren en kopiëren.

  Teksttoegang inschakelen voor schermleesapparaten voor slechtzienden

  Mensen met een visuele handicap kunnen het document lezen met een schermlezer, maar het is niet mogelijk om de documentinhoud te kopiëren of uit te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits-RC4 of AES).

 8. Selecteer een Acrobat-versie in het menu Compatibiliteit. Kies een versie die gelijk is aan of lager is dan de Acrobat- of Acrobat Reader-versie van de ontvanger. De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type versleuteling. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Acrobat Reader van de ontvanger. Acrobat 7 kan bijvoorbeeld geen PDF openen die is versleuteld voor Acrobat X en later.

  Opties voor PDF-compatibiliteit

  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-codering wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en hoger.
 9. Selecteer wat u wilt coderen:

  Alle content van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metagegevens van het document versleuteld. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekmachines geen toegang tot de metadata van het document.

  Alle documentcontent versleutelen behalve metadata

  Hiermee wordt de content van een document versleuteld, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Het iFilter en de opdrachten Zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat kijken niet naar de metadata van de PDF, ook niet als u de optie Alle documentcontent behalve metadata versleutelen selecteert. U kunt een zoektool gebruiken die gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 10. Selecteer OK. Typ het juiste wachtwoord opnieuw in het vak bij de prompt om het wachtwoord te bevestigen en selecteer OK.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

U kunt de beveiliging verwijderen uit een geopende PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. Als de PDF is beveiligd met servergebaseerd beveiligingsbeleid, kunnen de auteur van het beleid of een serverbeheerder het beleid wijzigen.

 1. Open de PDF en selecteer Alle tools > PDF beveiligen > Beveiligingseigenschappen instellen.

 2. Selecteer in het venster Documenteigenschappen het tabblad Beveiliging en vervolgens Instellingen wijzigen.

 3. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type wachtwoordbeveiliging dat is ingesteld voor het document:

  • Als het document alleen wachtwoord heeft voor Document openen, schakelt u de optie Wachtwoord vereisen om het document te openen uit en selecteert u OK om het van het document te verwijderen.
  • Als het document een wachtwoord voor machtigingen heeft, schakelt u de optie Bewerken en afdrukken van het document beperken uit. Typ desgevraagd het wachtwoord in het vak Wachtwoord invoeren en selecteer OK. Selecteer nogmaals OK om de handeling te bevestigen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?