Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat DC. Als u Acrobat Reader DC gebruikt, raadpleegt u Wat kan ik doen met Adobe Reader? Als u Acrobat XI gebruikt, gaat u naar Acrobat XI Help. En als u Acrobat 8, 9 of 10 gebruikt, raadpleegt u eerdere versies van de Help bij Acrobat.

Basisbeginselen wachtwoordbeveiliging

Opmerking:

Zie Overzicht van beveiliging in Acrobat DC en PDF's voor een volledige lijst van artikelen over beveiliging.

U kunt de toegang tot een PDF-document beperken door een wachtwoord in te stellen en bepaalde functies, zoals afdrukken en bewerken, te beperken. U kunt het opslaan van kopieën van een PDF echter niet verhinderen. De kopieën hebben dezelfde beperkingen als de originele PDF. Er zijn typen wachtwoorden beschikbaar:

Wachtwoord voor het openen van een document

Bij een wachtwoord voor document openen (ook wel een gebruikerswachtwoord genoemd) moet de gebruiker een wachtwoord typen om het PDF-bestand te openen.

Wachtwoord voor machtigingen

Bij een wachtwoord voor machtigingen (ook wel een hoofdwachtwoord genoemd) vereist een wachtwoord om machtigingsinstellingen te wijzigen. Met een wachtwoord voor machtigingen kunt u het afdrukken, bewerken en kopiëren van inhoud in de PDF beperken. Ontvangers hebben geen wachtwoord nodig om het document in Acrobat of Reader te openen. Ze hebben wel een wachtwoord nodig om de beperkingen te wijzigen die u hebt ingesteld.

Een PDF die is beveiligd met beide wachtwoordtypen, kan met elk van de twee wachtwoorden worden geopend. Maar alleen met het wachtwoord voor machtigingen is het toegestaan de beperkte functies te wijzigen. Vanwege de extra beveiliging is het vaak beter om beide typen wachtwoorden in te stellen.

Opmerking:

U kunt geen wachtwoorden toevoegen aan een ondertekend of gecertificeerd document.

Een wachtwoord toevoegen aan een PDF-bestand

 1. Open het PDF-bestand en kies Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Coderen met wachtwoord.

 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Selecteer Wachtwoord vereisen voor het openen van het document en typ vervolgens het bijbehorende wachtwoord in het betreffende veld. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Wachtwoord vereisen voor het openen van het document selecteren
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u een wachtwoord instellen om een PDF te openen

 4. Selecteer een Acrobat-versie in het vervolgmenu Compatibiliteit. Kies een versie gelijk aan of lager dan de versie van Acrobat of Reader van de ontvangers.

  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering
  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering

  De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type codering. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Reader van de ontvanger. Zo kan in Acrobat 7 geen PDF worden geopend die is gecodeerd voor Acrobat X en hoger.

  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-codering wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en hoger.
 5. Selecteer een coderingsoptie:

  Alle inhoud van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metagegevens van het document gecodeerd. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekfuncties geen toegang tot de metagegevens van het document.

  Alle inhoud van het document versleutelen, behalve metagegevens

  Hiermee wordt de inhoud van een document gecodeerd, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Met het iFilter en de opdrachten zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat wordt niet gekeken naar de metagegevens van de PDF, ook niet als u de optie Alle inhoud van het document versleutelen, behalve metagegevens selecteert. U kunt een hulpmiddel voor zoeken gebruiken dat gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 6. Klik op OK. Als u wordt gevraagd het wachtwoord te bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak en klikt u op OK.

Het bewerken van een PDF beperken

U kunt voorkomen dat gebruikers PDF's wijzigen. De optie voor bewerken beperken verhindert dat gebruikers tekst bewerken, objecten verplaatsen of formuliervelden toevoegen. Gebruikers kunnen wel formuliervelden invullen, ondertekenen of opmerkingen toevoegen.

 1. Open het PDF-bestand en kies Gereedschappen > Beveiliging > Bewerkingen beperken.

 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Typ het wachtwoord in het desbetreffende veld. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Wachtwoord voor machtigingen beperkt bewerkingen
  Wachtwoord voor machtigingen beperkt bewerkingen

 4. Klik op OK en sla vervolgens het PDF-bestand op om de beperkingen toe te passen.

Afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

U kunt gebruikers verhinderen om inhoud in een PDF af te drukken, te bewerken of te kopiëren. U kunt u de beperkingen instellen die u op de PDF wilt toepassen. Gebruikers kunnen deze beperkingen niet wijzigen tenzij u ze het wachtwoord geeft.

Illustrator, Photoshop of InDesign hebben geen modus Alleen weergeven. Als u een beperkte PDF in deze toepassingen wilt openen, moet de gebruiker het wachtwoord voor machtigingen invoeren.

Opmerking:

Als u een wachtwoord vergeet, kunt u het niet uit de PDF opvragen. Bewaar een reservekopie van de PDF die niet met een wachtwoord is beveiligd.

 1. Open het PDF-bestand en kies Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Coderen met wachtwoord.

 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Selecteer Bewerken en afdrukken van het document beperken.

  De beperkingen die zijn ingesteld door het wachtwoord voor machtigingen gelden in alle Adobe-producten. Maar als producten van derden deze instellingen niet ondersteunen, kunnen ontvangers bepaalde of alle ingestelde beperkingen omzeilen.

 4. Typ het wachtwoord in het desbetreffende veld. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Opties voor wachtwoordbeveiliging
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

 5. Selecteer wat de gebruiker kan afdrukken in het menu Afdrukken toegestaan:

  Geen

  Hiermee voorkomt u dat gebruikers het bestand afdrukken.

  Lage resolutie (150 dpi)

  Gebruikers kunnen afdrukken bij een maximale resolutie van 150 dpi. Dit kan het afdrukken vertragen omdat elke pagina wordt afgedrukt als een bitmapafbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Compatibiliteit is ingesteld op Acrobat 5 (PDF 1.4) of hoger.

  Hoge resolutie

  Gebruikers kunnen met een willekeurige resolutie afdrukken, waarbij vectoruitvoer van hoge kwaliteit wordt afgedrukt op PostScript-printers en andere printers die geavanceerde functies voor hoge afdrukkwaliteit ondersteunen.

 6. Selecteer wat de gebruiker kan wijzigen in het menu Wijzigingen toegestaan:

  Geen

  Met deze instelling kan de gebruiker geen van de wijzigingen aanbrengen die worden weergegeven in het menu Wijzigingen toegestaan, zoals het invullen van formuliervelden en het toevoegen van opmerkingen.

  Pagina's invoegen, verwijderen en roteren

  Gebruikers kunnen pagina's invoegen, verwijderen en roteren en bladwijzers en miniaturen maken. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om opmerkingen of formuliervelden toe te voegen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Opmerkingen maken, formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen opmerkingen toevoegen, formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om paginaobjecten te verplaatsen of formuliervelden te maken.

  Alles behalve pagina's uitnemen

  Gebruikers kunnen het document bewerken, formuliervelden maken en invullen, opmerkingen toevoegen en formulieren digitaal ondertekenen.

 7. Kies een van de volgende opties:

  Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud toestaan

  Gebruikers kunnen de inhoud van een PDF selecteren en kopiëren.

  Tekstweergave voor slechtzienden op schermlezers inschakelen

  Mensen met een visuele handicap kunnen het document lezen met een schermlezer, maar het is niet mogelijk om de documentinhoud te kopiëren of uit te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits-RC4 of AES).

 8. Selecteer een Acrobat-versie in het menu Compatibiliteit. Kies een versie gelijk aan of lager dan de versie van Acrobat of Reader van de ontvangers. De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type codering. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Reader van de ontvanger. Zo kan in Acrobat 7 geen PDF worden geopend die is gecodeerd voor Acrobat X en hoger.

  Opties voor PDF-compatibiliteit
  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-codering wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en hoger.
 9. Selecteer wat u wilt coderen:

  Alle inhoud van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metagegevens van het document gecodeerd. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekfuncties geen toegang tot de metagegevens van het document.

  Alle inhoud van het document versleutelen, behalve metagegevens

  Hiermee wordt de inhoud van een document gecodeerd, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Met het iFilter en de opdrachten zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat wordt niet gekeken naar de metagegevens van de PDF, ook niet als u de optie Alle inhoud van het document versleutelen, behalve metagegevens selecteert. U kunt een hulpmiddel voor zoeken gebruiken dat gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 10. Klik op OK. Als u wordt gevraagd het wachtwoord te bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak en klikt u op OK.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

U kunt de beveiliging verwijderen uit een geopende PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. Als de PDF is beveiligd met servergebaseerd beveiligingsbeleid, kunnen de auteur van het beleid of een serverbeheerder het beleid wijzigen.

 1. Open het PDF-bestand en selecteer Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Beveiliging verwijderen.

 2. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type wachtwoordbeveiliging dat is ingesteld voor het document:

  • Als het document alleen een wachtwoord voor openen heeft, klikt u op OK om dit te verwijderen uit het document.
  • Als het document een wachtwoord voor machtigingen heeft, typt u dit in het vak Wachtwoord invoeren en klikt u op OK. Klik nogmaals op OK om de handeling te bevestigen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid