Handboek Annuleren

PDF's beveiligen met wachtwoorden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Basisbeginselen wachtwoordbeveiliging

U kunt de toegang tot een PDF-document beperken door een wachtwoord in te stellen en bepaalde functies, zoals afdrukken en bewerken, te beperken. U kunt het opslaan van kopieën van een PDF echter niet verhinderen. De kopieën hebben dezelfde beperkingen als de originele PDF. Er zijn typen wachtwoorden beschikbaar:

Wachtwoord voor het openen van een document

Bij een wachtwoord voor document openen (ook wel een gebruikers wachtwoord genoemd) moet de gebruiker een wachtwoord typen om de PDF te openen.

Wachtwoord voor machtigingen

Bij een wachtwoord voor machtigingen (ook wel een hoofdwachtwoord genoemd) vereist een wachtwoord om machtigingsinstellingen te wijzigen. Met een wachtwoord voor machtigingen kunt u het afdrukken, bewerken en kopiëren van inhoud in de PDF beperken. Ontvangers hebben geen wachtwoord nodig om het document in Acrobat of Reader te openen. Ze hebben wel een wachtwoord nodig om de beperkingen te wijzigen die u hebt ingesteld.

Een PDF die is beveiligd met beide wachtwoordtypen, kan met elk van de twee wachtwoorden worden geopend. Maar alleen met het wachtwoord voor machtigingen is het toegestaan de beperkte functies te wijzigen. Vanwege de extra beveiliging is het vaak beter om beide typen wachtwoorden in te stellen.

Opmerking:

U kunt geen wachtwoorden toevoegen aan een ondertekend of gecertificeerd document.

Een wachtwoord toevoegen aan een PDF-bestand

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Kies Bestand > Beveiligen met wachtwoord. U kunt ook Gereedschappen > Beveiligen > Beveiligen met wachtwoord kiezen.  

 3. Selecteer deze optie als u een wachtwoord voor weergave of bewerken van de PDF wilt instellen.

  Beveiligen met wachtwoord

 4. Typ uw wachtwoord en typ het vervolgens opnieuw. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Naast uw wachtwoord wordt Zwak, Gemiddeld, Sterk of Best weergegeven om aan te geven hoe sterk uw wachtwoord is.

 5. Klik op Toepassen. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat het bestand met een wachtwoord is beveiligd.

  Bevestigingsbericht voor beveiliging

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Coderen met wachtwoord.
  • Kies Bestand > Beveiligen met wachtwoord en kies vervolgens Geavanceerde wachtwoordbeveiliging bij Meer opties.
 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Selecteer Wachtwoord vereist om document te openen en typ vervolgens het bijbehorende wachtwoord in het betreffende veld. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Selecteer Wachtwoord vereist om document te openen
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u een wachtwoord instellen om een PDF te openen

 4. Selecteer een Acrobat-versie in het vervolgmenu Compatibiliteit. Kies een versie gelijk aan of lager dan de versie van Acrobat of Reader van de ontvangers.

  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering
  De opties bepalen de compatibiliteit met eerdere versies en het type codering

  De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type codering. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Reader van de ontvanger. Zo kan in Acrobat 7 geen PDF worden geopend die is gecodeerd voor Acrobat X en hoger.

  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-codering wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en hoger.
 5. Selecteer een coderingsoptie:

  Alle inhoud van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metagegevens van het document gecodeerd. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekfuncties geen toegang tot de metagegevens van het document.

  Alle inhoud van het document versleutelen behalve metagegevens

  Hiermee wordt de inhoud van een document gecodeerd, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Met het iFilter en de opdrachten zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat wordt niet gekeken naar de metagegevens van de PDF, ook niet als u de optie Alle inhoud van het document versleutelen behalve metagegevens selecteert. U kunt een hulpmiddel voor zoeken gebruiken dat gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 6. Klik op OK. Als u wordt gevraagd het wachtwoord te bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak en klikt u op OK.

Het bewerken van een PDF beperken

U kunt voorkomen dat gebruikers PDF's wijzigen. De optie voor beperking van bewerkingen verhindert dat gebruikers tekst bewerken, objecten verplaatsen of formuliervelden toevoegen. Gebruikers kunnen wel formuliervelden invullen, ondertekenen of opmerkingen toevoegen.

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bestand > Beveiligen met wachtwoord.
  • Kies Gereedschappen > Beveiligen > Beveiligen met wachtwoord.
 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Kies Bewerken, typ het wachtwoord en typ het vervolgens opnieuw. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Naast uw wachtwoord wordt Zwak, Gemiddeld of Sterk aangegeven, zo weet u hoe sterk uw wachtwoord is.

  Bewerkingen beperken

 4. Klik op Toepassen. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat het bestand met een wachtwoord is beveiligd.

  Bericht ter bevestiging dat het bewerken is beperkt

Afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

U kunt gebruikers verhinderen om inhoud in een PDF af te drukken, te bewerken of te kopiëren. U kunt u de beperkingen instellen die u op de PDF wilt toepassen. Gebruikers kunnen deze beperkingen niet wijzigen tenzij u ze het wachtwoord geeft.

Illustrator, Photoshop of InDesign hebben geen modus Alleen weergeven. Als u een beperkte PDF in deze toepassingen wilt openen, moet de gebruiker het wachtwoord voor machtigingen invoeren.

Opmerking:

Als u een wachtwoord vergeet, kunt u het niet uit de PDF opvragen. Bewaar een reservekopie van de PDF die niet met een wachtwoord is beveiligd.

 1. Open de PDF in Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Coderen met wachtwoord.
  • Kies Bestand > Beveiligen met wachtwoord en kies vervolgens Geavanceerde wachtwoordbeveiliging bij Meer opties.
 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt u op Ja om de beveiliging te wijzigen.

 3. Selecteer Bewerken en afdrukken van het document beperken.

  De beperkingen die zijn ingesteld door het wachtwoord voor machtigingen gelden in alle Adobe-producten. Maar als producten van derden deze instellingen niet ondersteunen, kunnen ontvangers bepaalde of alle ingestelde beperkingen omzeilen.

 4. Typ het wachtwoord in het desbetreffende veld. Uw wachtwoord moet ten minste zes tekens lang zijn. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan.

  Opties voor wachtwoordbeveiliging
  In Wachtwoordbeveiliging - Instellingen kunt u afdrukken, bewerken en kopiëren beperken

 5. Selecteer wat de gebruiker kan afdrukken in het menu Afdrukken toegestaan:

  Geen

  Hiermee voorkomt u dat gebruikers het bestand afdrukken.

  Lage resolutie (150 dpi)

  Gebruikers kunnen afdrukken bij een maximale resolutie van 150 dpi. Dit kan het afdrukken vertragen omdat elke pagina wordt afgedrukt als een bitmapafbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Compatibiliteit is ingesteld op Acrobat 5 (PDF 1.4) of hoger.

  Hoge resolutie

  Gebruikers kunnen met een willekeurige resolutie afdrukken, waarbij vectoruitvoer van hoge kwaliteit wordt afgedrukt op PostScript-printers en andere printers die geavanceerde functies voor hoge afdrukkwaliteit ondersteunen.

 6. Selecteer wat de gebruiker kan wijzigen in het menu Wijzigingen toegestaan:

  Geen

  Met deze instelling kan de gebruiker geen van de wijzigingen aanbrengen die worden weergegeven in het menu Wijzigingen toegestaan, zoals het invullen van formuliervelden en het toevoegen van opmerkingen.

  Pagina's invoegen, verwijderen en roteren

  Gebruikers kunnen pagina's invoegen, verwijderen en roteren en bladwijzers en miniaturen maken. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om opmerkingen of formuliervelden toe te voegen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

  Opmerkingen maken, formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen

  Gebruikers kunnen opmerkingen toevoegen, formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om paginaobjecten te verplaatsen of formuliervelden te maken.

  Alles behalve pagina's uitnemen

  Gebruikers kunnen het document bewerken, formuliervelden maken en invullen, opmerkingen toevoegen en formulieren digitaal ondertekenen.

 7. Kies een van de volgende opties:

  Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud inschakelen

  Gebruikers kunnen de inhoud van een PDF selecteren en kopiëren.

  Tekstweergave voor slechtzienden op schermlezers inschakelen

  Mensen met een visuele handicap kunnen het document lezen met een schermlezer, maar het is niet mogelijk om de documentinhoud te kopiëren of uit te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits-RC4 of AES).

 8. Selecteer een Acrobat-versie in het menu Compatibiliteit. Kies een versie gelijk aan of lager dan de versie van Acrobat of Reader van de ontvangers. De optie voor Compatibiliteit die u kiest, bepaalt het gebruikte type codering. Het is belangrijk om een versie te kiezen die compatibel is met de versie van Acrobat of Reader van de ontvanger. Zo kan in Acrobat 7 geen PDF worden geopend die is gecodeerd voor Acrobat X en hoger.

  Opties voor PDF-compatibiliteit

  • Acrobat 6.0 en hoger (PDF 1.5) coderen het document met 128-bits RC4-versleuteling.
  • Acrobat 7.0 en hoger (PDF 1.6) coderen het document met het AES-versleutelingsalgoritme met een 128-bits sleutel.
  • Acrobat X en hoger (PDF 1.7) coderen het document met 256-bits AES-versleuteling. Als u 256-bits AES-codering wilt toepassen op documenten die zijn gemaakt in Acrobat 8 en 9, selecteert u Acrobat X en hoger.
 9. Selecteer wat u wilt coderen:

  Alle inhoud van het document versleutelen

  Hiermee worden het document en de metagegevens van het document gecodeerd. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekfuncties geen toegang tot de metagegevens van het document.

  Alle inhoud van het document versleutelen behalve metagegevens

  Hiermee wordt de inhoud van een document gecodeerd, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

  Opmerking:

  Met het iFilter en de opdrachten zoeken of Geavanceerd zoeken van Acrobat wordt niet gekeken naar de metagegevens van de PDF, ook niet als u de optie Alle inhoud van het document versleutelen behalve metagegevens selecteert. U kunt een hulpmiddel voor zoeken gebruiken dat gebruikmaakt van XMP-metagegevens.

  Alleen bestandsbijlagen versleutelen

  Er is een wachtwoord vereist voor het openen van bestandsbijlagen. Gebruikers kunnen het document zonder wachtwoord openen. Gebruik deze optie om beveiligingsenveloppen te maken.

 10. Klik op OK. Als u wordt gevraagd het wachtwoord te bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak en klikt u op OK.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

U kunt de beveiliging verwijderen uit een geopende PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. Als de PDF is beveiligd met servergebaseerd beveiligingsbeleid, kunnen de auteur van het beleid of een serverbeheerder het beleid wijzigen.

 1. Open het PDF-bestand en selecteer Gereedschappen > Beveiligen > Meer opties > Beveiliging verwijderen.

 2. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type wachtwoordbeveiliging dat is ingesteld voor het document:

  • Als het document alleen een Wachtwoord voor document openen heeft, klikt u op OK om dit te verwijderen uit het document.
  • Als het document een wachtwoord voor machtigingen heeft, typt u dit in het vak Wachtwoord invoeren en klikt u op OK. Klik nogmaals op OK om de handeling te bevestigen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account