Brukerveiledning Avbryt

Opprette og behandle kataloger

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Slik oppretter du en katalog

Når du oppretter en katalog, oppretter du også en mappe for den. Navnet på mappen er det samme som navnet på katalogen, uten katalogsuffikset. Hvis du for eksempel gir mappen navnet «Bryllupsbilder», vil katalogfilen være «Bryllupsbilder.lrcat». Når du legger til bilder i katalogen, oppretter Lightroom Classic en hurtigbufferfil for forhåndsvisning (for eksempel «Forhåndsvisning av bryllupsbilder.lrdata») og legger den i mappen med katalogen.

 1. Velg Fil > Ny katalog.

 2. Angi navn og plassering for den nye katalogmappen og klikk Lagre (Windows) eller Opprett (Mac OS).

Lightroom Classic tilbakestiller og viser en tom biblioteksmodul, klar for at du importerer bilder.

Åpne en katalog

Når du åpner en annen katalog, lukker Lightroom Classic gjeldende katalog og starter på nytt.

 1. Velg Fil > Åpne katalog.

 2. Angi katalogfilen i dialogboksen Åpne katalog, og klikk deretter Åpne.

  Du kan også velge en katalog fra Fil > Åpne nylig-menyen.

 3. Om du blir spurt, klikk på Start på nytt for å lukke den nåværende katalogen og starte Lightroom Classic på nytt.

Du kan også endre generelle preferanser for å angi hvilken katalog som åpnes når Lightroom Classic starter. Se Endre standardkatalogen.

Oppgrader en katalog fra en tidligere versjon av Lightroom Classic

Du kan åpne eller importere en katalog fra en tidligere versjon av Lightroom Classic, inkludert en beta-versjon, i en nyere versjon av Lightroom Classic. Når du gjør det, oppgraderer Lightroom Classic den. Den nye oppdaterte katalogen inneholder alle gamle metadata assosiert med den forrige katalogen og bildene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Start Lightroom Classic for første gang.

  • Hvis du har åpnet Lightroom Classic tidligere, velger du Fil > Åpne katalog.

 2. Naviger til den gamle catalog.lrcat-filen og klikk på Åpne.

  Merk:

  Hvis du ikke husker hvor den gamle katalogen befinner seg, kan du søke etter «lrcat» i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS).

 3. Om du blir spurt, klikk på Start på nytt for å lukke den nåværende katalogen og starte Lightroom Classic på nytt.

  Klikk Start på nytt i dialogboksen Åpne katalog.

 4. (Valgfritt) Endre navnet på den oppgraderte katalogen i dialogboksen Oppgradering av Lightroom-katalog. Katalogen vil som standard bli navngitt som  <nåværendeKatalogNavn>-v11.

 5. Klikk på Oppgrader.

  Klikk på Oppgrader for å åpne og bruke katalogen.

Merk:
 • Katalogene i Lightroom Classic er ikke bakoverkompatible. Katalog fra ny Lightroom Classic-versjon kan ikke åpnes i de eldre versjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Er kataloger i Lightroom Classic bakoverkompatible?.
  Når du oppgraderer en katalog, lar imidlertid Lightroom Classic den gamle katalogen stå urørt, lager en kopi av den gamle katalogen og gir den nytt navn. Så etter oppgraderingen vil du ende opp med følgende filer:
  • gammel-katalog.lrcat (gammel katalog)
  • gammel-katalog-v11.lrcat (oppgradert katalog)
  • gammel-katalog-v11-Forhåndsvisninger.lrdata (endret navn fra gammel-katalog Forhåndsvisninger.lrdata)
  • gammel-katalog-v11 Sync.lrdata (omdøpt fra gammel-katalog Sync.lrdata)

Hvis du vil ha bakoverkompatibilitet, behold de gamle filene (filer som ikke inneholder i navnene)Du kan slette de gamle filene når du ikke trenger bakoverkompatibilitet.

 • Etter oppgradering til Lightroom Classic 11, hvis du nedgraderer til en lavere versjon, og igjen oppgraderer til 11, kan det hende at Lightroom Classic ikke gjenkjenner den allerede oppgraderte katalogen automatisk. I dette scenariet velger du manuelt den allerede oppgraderte katalogen eller oppgraderer på nytt om nødvendig.

Kopiere eller flytte en katalog

Merk:

Før du kopierer eller flytter en katalog og forhåndsviser filer, sikkerhetskopierer du dem.

 1. Finn mappen som inneholder katalogen og forhåndsvisningsfilene. I Lightroom Classic velger du Rediger > Kataloginnstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Kataloginnstillinger (Mac OS).

 2. I Informasjonsområdet i panelet Generelt klikker du Vis for å gå til katalogen i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS).

 3. Avslutt Lightroom Classic.

 4. I Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) kopierer eller flytter du katalog.lrcat, katalog.lrcat-data, Forhåndsvisning.lrdata og (hvis tilgjengelig) Smart Forhåndsvisning.lrdata-filene til den nye plasseringen.

 5. Dobbeltklikk på .lrcat-filen på den nye plasseringen for å åpne den i Lightroom Classic.

 6. (Valgfritt) Hvis Lightroom Classic ikke finner mapper eller bilder i den kopierte eller flyttede katalogen, vises et spørsmålstegnikon med mappenavn i Mapper-panelet, og et utropstegnikon vises i miniatyrbilder i rutenettvisningen. Hvis du vil gjenopprette mappekoblinger, høyreklikker du (Windows) eller kontrollklikker (Mac OS) en mappe med et spørsmålstegnikon og velger Finn manglende mappe. Hvis du vil koble enkeltstående bilder på nytt, kan du se Finne manglende bilder.

Eksportere en katalog

Du kan opprette en katalog som inneholder et delsett av en større katalog ved å velge bildene og eksportere dem som en ny katalog. Dette er nyttig når du for eksempel importerer bilder til en katalog på en bærbar datamaskin og senere legger dem til i en hovedkatalog på en stasjonær datamaskin.

 1. Velg bildene du vil legge til i den nye katalogen.
 2. Velg Fil > Eksporter som katalog.

 3. Angi navn og plassering for katalogen.
 4. Angi om du vil eksportere de negative filene og forhåndsvisningene og klikk Lagre (Windows) eller Eksporter katalog (Mac OS).

  «Negative filer» refererer til de opprinnelige filene som ble importert til Lightroom Classic.

  Den nye katalogen inneholder koblinger til de valgte bildene og deres informasjon. Du må åpne den nye katalogen for å vise den.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil kombinere kataloger, importerer du den nye katalogen til en annen. Se Importer bilder fra en annen Lightroom Classic-katalog.

Slik sletter du en katalog

Hvis du sletter en katalog, slettes alt arbeidet du har gjort i Lightroom Classic, som ikke er lagret i fotofilene. Mens forhåndsvisningene slettes, slettes ikke de opprinnelige bildene som det lenkes til.

 1. I Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) finner du mappen som inneholder katalogen, og drar den til papirkurven (Windows og Mac OS).

  Viktig! Kontroller at mappen du sletter, bare inneholder katalogfilene du vil slette, og ikke flere filer.

  For å forbedre ytelsen, bygger Lightroom Classic en Forhåndsvisningsmappe ved siden av .lrcat-filen i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS). Det er trygt å slette denne mappen så lenge navnet samsvarer med .lrcat-filnavnet. Hvis du sletter en mappe for forhåndsvisning som fortsatt trengs av en katalog, vil Lightroom Classic regenerere den når du arbeider i den katalogen, men den vil kjøre langsommere til forhåndsvisningene er gjenoppbygd.

Endre standardkatalogen

Som standard åpner Lightroom Classic den nyeste katalogen ved oppstart. Denne atferden kan endres til å åpne en annen katalog eller til alltid å be deg om å velge en katalog.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Preferanser (Mac OS).

 2. På fanen Generelt velger du ett av følgende fra menyen Bruk denne katalogen når du starter opp:

  Last inn nyeste katalog

  Åpner den nyeste katalogen du har jobbet med.

  Spør meg når du starter Lightroom

  Åpner dialogboksen Velg katalog ved oppstart, slik at du kan velge.

  En katalog på standardplasseringen

  Lightroom Classic viser alle katalogene i \Pictures\Lightroom (Windows) eller /Pictures/Lightroom (Mac OS) som du kan velge.

  Annet

  Lar deg navigere til en bestemt katalogfil (.lrcat) og velge den som standardkatalogen som skal åpnes ved oppstart.

Tilpasse kataloginnstillinger

Du kan angi mange foretrukne atferder for Lightroom Classic-kataloger i dialogboksen Kataloginnstillinger.

 1. Velg Rediger > Kataloginnstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Kataloginnstillinger (Mac OS).

 2. På fanen Generelt spesifiserer du følgende:

  Informasjon

  Angir informasjon som plassering, filnavn og opprettelsesdato for katalogen. Klikk på Vis for å vise katalogfilen i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS).

  Backup

  Lar deg angi frekvensen som gjeldende katalog sikkerhetskopieres med. Se Sikkerhetskopiere en katalog.

 3. Velg blant følgende på filbehandlingsfanen:

  Buffer for forhåndsvisning

  Bestemmer hvordan Lightroom Classic gjengir tre typer bildeforhåndsvisninger. Alle forhåndsvisninger lagres i forhåndsvisningshurtigbufferfilen i mappen der katalogen befinner seg.

  Standard forhåndsvisningsstørrelse

  Angir maksimal lengde, i piksler, på langsiden av forhåndsvisningene i full størrelse. Velg en størrelse som er lik eller større enn skjermoppløsningen. Hvis skjermoppløsningen din f.eks. er 1920 x 1200 bildepunkter, velger du Standard forhåndsvisningsstørrelse > 2048 piksler. Hvis skjermoppløsningen overstiger 2048 piksler, genererer Lightroom Classic en 1:1-forhåndsvisning i stedet.

  Forhåndsvisningskvalitet

  Angir utseendet på forhåndsvisningene av miniatyrbildene. Lav, middels og høy er lik kvalitetsskalaen for JPEG-bilder.

  Forkast forhåndsvisninger automatisk 1:1

  Denne innstillingen angir når forhåndsvisninger 1:1 forkastes basert på den nyeste tilgangen til forhåndsvisningen. Forhåndsvisningene i 1:1 har samme bildepunktdimensjoner som de opprinnelige bildene, og viser skarphet og støyreduksjon. De gjengis etter behov og kan gjøre katalogens forhåndsvisningsfil stor, så det er bra å forkaste dem med jevne mellomrom.

  Smart Previews

  Angir hvor mye diskplass som brukes av smarte forhåndsvisninger. Hvis du vil ha informasjon om bruk av smarte forhåndsvisninger, kan du se Smarte forhåndsvisninger.

  Importer sekvensnumre

  Angir startsekvensnumre for bilder når du importerer til katalogen. Importnummer er det første nummeret i en serie som identifiserer hvor mange importoperasjoner som utføres. Importerte bilder er det første nummeret i en serie som identifiserer hvor mange bilder som er importert til katalogen. Se Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler.

 4. På fanen Metadata velger du ett av følgende:

  Tilby forslag fra nylig oppgitte verdier

  Når du begynner å skrive inn en metadataoppføring som ligner en tidligere oppføring, vises ett eller flere forslag mens du skriver. Opphev valget for å slå det av. Klikk på Fjern alle forslagslister for å fjerne tidligere oppføringer.

  Inkluder redigeringsinnstillinger i metadata inne i JPEG-, TIFF-, PNG- og PSD-filer

  Opphev valget for å hindre at Lightroom Classic inkluderer innstillinger for Redigere-modulen i XMP-metadataene i JPEG-, TIFF-, PNG- og PSD-filer.

  Skriv automatisk endringer inn i XMP

  Velg dette alternativet for å lagre metadataendringer direkte i XMP-sidevognsfilene, slik at endringene blir synlige i andre programmer. Opphev valget for å lagre metadatainnstillinger bare i katalogen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer XMP-endringer manuelt, kan du se Om metadata og XMP.

  Aktiver omvendt geokoding av GPS-koordinater for å gi adresseforslag

  Lar Lightroom Classic sende bildets GPS-koordinater, hvis tilgjengelig, til Google, slik at Lightroom Classic kan bestemme by, stat og land for bildet og legge til denne informasjonen i IPTC-stedsmetadata.

  Eksporter omvendte geokodingsforslag når adressefeltene er tomme

  Hvis dette er valgt, inkluderer Lightroom Classic metadata for foreslått IPTC-plassering i bilder når du eksporterer dem.

  Skriv endringer for dato eller klokkeslett inn i proprietære råfiler

  Dette valget bestemmer om Lightroom Classic skal skrive en ny dato og et nytt klokkeslett til proprietære RAW-filer når du bruker kommandoen Metadata > Rediger fototid for å endre metadata for fototid. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Optimaliser katalogen

Etter at du har importert, redigert og kanskje fjernet en rekke filer, kan Lightroom Classic kjøre langsommere. Når det skjer, optimaliser katalogen din for å forbedre ytelsen.

 1. Velg Fil > Optimalisere katalog.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?