Januar 2018- og oktober 2017-versjonene av Photoshop CC (versjon 19.x)
photoshop-109x104.png.adimg.mw.147

I januar 2018- og oktober 2017-versjonen av Photoshop CC (versjon 19.0) introduseres spennende, nye funksjoner for designere, fotografer og illustratører som jobber digitalt. Les videre, så får du en rask introduksjon til disse funksjonene samt koblinger til ressurser med mer informasjon.

Hvis du ønsker et sammendrag av funksjonene som ble innført i tidligere utgaver av Photoshop CC, kan du se Sammendrag av funksjoner | Tidligere versjoner.


Merk:

Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av Photoshop CC, kan du se disse vurderingene og tipsene.

Velg emne

 Nytt i januar 2018-versjonen

v2_select-subject-in-action
Velg de mest fremtredende motivene i et bilde med ett klikk

Med Velg emne kan du velge det mest fremtredende motivet i et bilde med ett klikk. Funksjonen Velg emne bruker avansert maskinlæringsteknologi og er opplært til å identifisere en rekke objekter i et bilde – personer, dyr, kjøretøy, leker med mer.

Bruk Velg emne på en av følgende måter i Photoshop:

 • Mens du redigerer et bilde, kan du velge Velg > Emne.
 • Mens du bruker hurtigvalgverktøyet eller tryllestavverktøyet, kan du klikke Velg emne på alternativlinjen.
 • Mens du bruker hurtigvalgverktøyet i arbeidsområdet Velg og masker, kan du klikke Velg emne på alternativlinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg emne.

Støtte for Microsoft Surface Dial

 Oppdatert i januar 2018-versjonen

Du kan bruke Surface Dial i Photoshop til å justere verktøyinnstillinger uten å forlate arbeidsområdet. Bruk hjulet til å justere størrelse, opasitet, hardhet, flyt og utglatting for alle pensellignende verktøy. Med Kontroll-alternativet kan du også rotere hjulet for å gjøre dynamiske justeringer av innstillingene mens et penselstrøk pågår.

Photoshop støtter Surface-hjulet på Bluetooth-aktiverte datamaskiner som kjører Windows 10 Fall Creators Update (versjon 1709) og nyere versjoner.

Se mer informasjon i Microsoft Dial-støtte i Photoshop.

control_size_b
Justere innstillingene dynamisk mens et penselstrøk pågår

Støtte for skjermer med høy tetthet og skalering per skjerm

 Nytt i januar 2018-versjonen

I Windows 10 Creators Update og nyere versjoner tilbyr Photoshop nå et fullstendig utvalg av alternativer for skalering av grensesnitt, fra 100 % til 400 % i intervaller på 25 %. Denne forbedringen gjør at Photoshop-brukergrensesnittet ser klart og skarpt ut, uavhengig av pikseltettheten på skjermen. Photoshop justerer automatisk oppløsningen basert på Windows-innstillingene.

Adobe og Microsoft har også samarbeidet tett for å tilby skalering per skjerm på flere skjermer med ulike skaleringsfaktorer. Denne forbedringen sikrer at en bærbar datamaskin med høy oppløsning (HiDPI) fungerer sømløst sammen med en frittstående skjerm med lavere oppløsning, og omvendt. For eksempel kan en av skjermene dine kan ha en skaleringsfaktor på 175 %, mens en annen skjerm har en skaleringsfaktor på 400 %. Med andre ord kan du enten velge de mest avanserte bærbare datamaskinene med 4K-skjerm på 13 tommer, de mer rimelige 1080p-modellene eller de nye frittstående 8K-skjermene, og likevel få en kompromissløs opplevelse med Photoshop.

I Windows velger du Start > Innstillinger > System > Skjerm. Under Skala og oppsett kan du velge en skaleringsfaktor for hver av skjermene dine.

Merk:

I Windows 10 Creators Update og nyere versjoner gjelder fortsatt innstillingen Skalering av grensesnitt i Photoshop (Innstillinger > Grensesnitt > Skalering av grensesnitt) for enkelte komponenter, for eksempel dialogboksene Filinformasjon og Camera Raw. I tidligere versjoner av Windows gjelder denne innstillingen alle Photoshop-komponenter. Når alternativet Skalering av grensesnitt: er satt til Auto, angis skaleringen som standard til verdien som er nærmest hovedskjermens skaleringsfaktor for operativsystem: 100 eller 200.

Penselrelaterte funksjoner

Strøkutglatting

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Photoshop kan nå utføre intelligent utglatting av penselstrøkene dine. Bare oppgi en verdi (0–100) for Utglatting i alternativlinjen når du arbeider med ett av følgende verktøy: Pensel, Blyant, Blandepensel eller Viskelær. Verdien 0 er den samme som utglatting i tidligere versjoner av Photoshop. Høyere verdier øker mengden av intelligent utglatting av strøkene dine.

Strøkutglatting fungerer i flere modi. Klikk tannhjulikonet () for å aktivere én eller flere av følgende modi:

Trukket snor-modus

Maler bare når strengen er stram. Markørbevegelser innenfor utglattingsradiusen etterlater ingen merker.

Innhenting av strøk

Gjør at maling kan fortsette å innhente markøren mens du har satt strøket på pause. Deaktivering av denne modusen stopper malingsprogrammet så snart markørbevegelsen stopper.

Innhenting ved ferdig strøk

Fullfører strøket fra den siste malingsposisjon til det punktet der du slapp musen/pekeenheten.

Juster for zoom

Forhindrer ujevne strøk ved å justere utglattingen. Minsker utglattingen når du zoomer i dokumentet. Øker utglattingen når du zoomer ut.

eraser_smoothing
Utglatting: viskelærverktøy

Mens du bruker strøkutglatting, kan du velge å vise penselbåndet som kobler den gjeldende malingsplasseringen med den nåværende markørposisjonen. Velg Innstillinger > Markører > Vis penselbånd ved utglatting. Du kan også angi en farge for penselbåndet.

brush-leash
Innstillinger for penselbånd

Strømlinjeformet penselbehandling

 Forbedret i oktober 2017-versjonen

Å arbeide med penselforhåndsinnstillinger er mye enklere i denne versjonen av Photoshop. Nå kan du organisere penselforhåndsinnstillinger i mapper – inkludert nestede mapper – i det svært strømlinjeformede Pensler-panelet (endret fra Forhåndsinnstillinger for pensel i tidligere versjoner).

Du kan nå velge å arbeide med og administrere penselaktiverte verktøyforhåndsinnstillinger og deres attributter. Disse er bare tilgjengelige i alternativlinjen i Pensler-panelet i tidligere utgaver av Photoshop. Alle penselaktiverte verktøyforhåndsinnstillinger kan konverteres til penselforhåndsinnstillinger – alle attributtene, for eksempel tetthet, flyt og overgangsmodus, bevares. Når du har konvertert penselaktiverte verktøyforhåndsinnstillinger til penselforhåndsinnstillinger, kan du velge å fjerne dem fra listen over verktøyforhåndsinnstillinger.

convert_brush_toolpresetstobrushpresets
Konverter penselaktiverte verktøyforhåndsinnstillinger til penselforhåndsinnstillinger
v2_confirm_converttoolpresets
Velg å fjerne eller beholde penselaktiverte verktøyforhåndsinnstillinger etter at du har konvertert dem til penselforhåndsinnstillinger.

Selve Pensler-panelet inneholder en rekke forbedringer i denne utgaven, for eksempel følgende:

 • I Pensler-panelets undermeny kan du enkelt veksle mellom ulike visninger for å se alle kombinasjonene av penselnavn, forhåndsvisning av penselstrøk og penseltupp.
v2_customize_informationbrushes
Pensler-panel: Vis bare informasjonen du trenger
 • Vis flere pensler på samme skjermplass ved hjelp av zoom-glidebryteren.
 • Dra og slipp penselforhåndsinnstillinger for å endre til en mer praktisk rekkefølge.
 • Skjul eller utvid mapper for å se bare penslene du trenger.
 • Bruk alternativet Vis tilleggsinformasjon for forhåndsinnstilling i undermenyen for å se det tilhørende forhåndsinnstillingsverktøyet (for eksempel Viskelær) og eventuelle inkluderte farger.

Hvis du vil ha relatert informasjon, kan du se:

Komme i gang med avanserte tilpassede pensler

Komme i gang med avanserte tilpassede pensler
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Få tilgang til Lightroom-bildene dine i Photoshop

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Du kan få tilgang til alle dine synkroniserte Lightroom-bilder direkte via Start-arbeidsområdet i Photoshop. Klikk Lr-bilder-fanen i Start-arbeidsområdet. Velg bildene du vil åpne, og klikk Importer valgte. Hvis du har gjort endringer i bilder eller album i noen av Lightroom-appene mens Photoshop kjører, kan du klikke Oppdater for å se endringene du har gjort. Klikk Se mer for å vise et rutenett av alle bildene dine sortert etter dato.

Bortsett fra Start-arbeidsområdet kan du også søke etter, filtrere og sortere Lightroom-bilder samt importere dem til Photoshop ved hjelp av søkefunksjonen i appen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

200_lr-photos-in-ps
Lightroom-bilder i Photoshop Start-arbeidsområdet

Variable skrifter

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Photoshop støtter nå variable skrifter, et nytt OpenType-format som støtter egendefinerte egenskaper som vekt, bredde, helling, optisk størrelse osv. Denne versjonen av Photoshop inneholder flere variable skrifter der du kan justere vekt, bredde og helling med praktiske glidebrytere i Egenskaper-panelet. Når du justerer disse glidebryterne, velger Photoshop automatisk den typestilen som ligner mest på de gjeldende innstillingene. Når du for eksempel øker hellingen for en Vanlig typestil, endrer Photoshop den automatisk til en variant av Kursiv.

I tegnpanelet eller alternativlinjen søker du etter variabel i listen over skrifter for å se etter variable skrifter. Alternativt kan du se etter -ikonet ved siden av navnet på skriften.

For relatert informasjon kan du se Skrifter.

font-slider-controls
Glidebrytere for å justere egenskapene for skrifttyper
some-variable-fonts
Liste over skrifttyper: noen variable skrifter

Rask deling av det du har laget

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Du kan nå sende e-post det du har laget, via e-post eller dele det via til flere tjenester direkte fra Photoshop. Når du deler et dokument via e-post, sender Photoshop det opprinnelige dokumentet (PSD-fil). For enkelte tjenester og sosiale medier konverterer Photoshop automatisk dokumentet til JPEG-format før deling.

I Photoshop velger du Fil > Del. Alternativt klikker du -ikonet på alternativlinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Hurtigdeling.

quick-share
Alternativer for deling i macOS
quick-share-windows
Alternativer for deling i Windows

Merk:

Innstillingene i operativsystemet avgjør den faktiske listen over tjenester som vises i delingspanelet. Du kan endre disse innstillingene. I macOS kan du for eksempel legge til eller fjerne tjenester fra delingspanelet ved å justere Systemvalg > Utvidelser > Del-meny. Se denne Apple-dokumentasjonssiden hvis du vil ha mer informasjon.

Krumningspennverktøy

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Med krumningspennverktøyet kan du tegne jevne kurver like lett som rette linjer. Du kan bruke dette intuitive verktøyet til å opprette egendefinerte fasonger i designene dine eller definere presise baner for å enkelt finjustere bildene dine. Mens du gjør dette, kan du opprette, veksle mellom, redigere, legge til eller fjerne jevne punkter eller hjørnepunkter uten å måtte bytte verktøy.

Du får tilgang til dette nye verktøyet i pennverktøygruppen. Du kan lære hvordan du bruker det ved å se Bruke krumningspennverktøyet.

Different-Pen-tools
Path-8 (1)
Tegn buede og rette banesegmenter like enkelt

Banealternativer

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Banelinjer og -kurver er ikke lenger bare i svart og hvitt! Du kan nå definere fargen og tykkelse på banelinjene slik at de passer smaken din og blir enklere å se.

Mens du oppretter en bane, for eksempel med pennverktøyet, klikker du tannhjulikonet () i alternativlinjen. Nå angir du farge og tykkelse på banelinjene. Du kan også angi om du vil forhåndsvise banesegmenter etter hvert som du flytter pekeren mellom klikk (Gummistrikk-effekt).

Du finner relatert informasjon i Håndtere baner.

path-options
Banealternativer: Tykkelse og farge

Kopiere og lime inn lag

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Nå kan du kopiere og lime inn lag i Photoshop – i et dokument og fra ett dokument til et annet – ved hjelp av kommandoene Kopier, Lim og Lim inn på samme plassering.

Når du limer inn et lag fra ett dokument til et annet med forskjellig oppløsning, beholder de innlimte lagene sine bildepunktmål. Avhengig av innstillingene dine for fargehåndtering og den tilhørende fargeprofilen kan du bli bedt om å oppgi hvordan du vil håndtere fargeinformasjon i importerte data.

Du finner mer informasjon på Kopiere og lime inn lag.

Rikholdige verktøytips

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Det er nå enklere enn noen gang før å finne ut hva Photoshop-verktøy gjør. Når du holder pekeren over visse verktøy i Verktøy-panelet, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video av hvordan verktøyet brukes.

Du kan velge ikke å vise rikholdige verktøytips. Du gjør dette ved å fjerne merkingen for Innstillinger > Verktøy > Bruk rikholdige verktøytips.

v2_q-s-video
Fyldig verktøytips: Hurtigvalgverktøy
v2_crop-tool-video
Fyldig verktøytips: Beskjæringsverktøy

Redigere sfæriske panoramaer i Photoshop

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Nå kan du redigere ekvirektangulære sfæriske panoramaer sammensatt av bilder fra ulike kameraer i Photoshop. Når panorama-innholdselementet er importert og laget er valgt, starter du panoramavisning ved å velge 3D > Sfærisk panorama > Nytt panoramalag fra valgte lag. Du kan også laste opp et sfærisk panorama direkte til visningen ved å velge 3D > Sfærisk panorama > Importer panorama.

Når du har åpnet et panoramabilde i visningen, er det flere ting du kan gjøre:

 • Rotere kameravisningen rundt
 • Justere synsfeltet
 • Male på panoramaet med alle relevante Photoshop-verktøy og -filtre

Forbedringer til Egenskaper-panelet

 Forbedret i oktober 2017-versjonen

 • Nå kan du justere linjeavstand og kniping for forskjellige typelag i Egenskaper-panelet.
 • Nå kan du justere innstillinger, for eksempel farge, skrift og størrelse, for flere typelag i Egenskaper-panelet.
 • Arbeid med Adobe Stock-innholdselementer i Egenskaper-panelet:
  • Se innholdselementet på stock.adobe.com ved å klikke innholdselementets ID.
  • Lisensier et forhåndsvisningsbilde direkte fra Egenskaper-panelet.
  • Finn innholdselementer som ligner et bilde, i arkivet på stock.adobe.com.

Velg og masker-forbedringer

 Forbedret i oktober 2017-versjonen

 • Forbedret algoritme for å gi mer nøyaktige og realistiske resultater når det skal trekkes fra forgrunnen i tilfeller der forgrunns- og bakgrunnsfargene er visuelt like.
 • Forbedret overgang mellom opprinnelig valg og markeringsresultat
 • Innstillinger for gjennomsiktig visningsmodus er nå koblet fra visningsmodiene for Hurtigmaske. Innstillingene for gjennomsiktighet er ikke lenger delt mellom Velg og masker og Hurtigmaske.
 • Visningsmodus for Overlapping er nå koblet fra På hvitt og På svart i innstillingene for gjennomsiktighet.

Lær deg-panel

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Du kan nå få tilgang til trinnvise veiledninger om grunnleggende konsepter og oppgaver direkte i Photoshop. Disse veiledningene dekker grunnleggende fotograferingskonsepter, retusjering og kombinering av bilder samt grunnleggende informasjon om grafisk design. 

Velg Vindu > Lær i Photoshop.  

Funksjoner i teknisk forhåndsvisning

Før du bruker noen av funksjonene i teknisk forhåndsvisning, må du aktivere dem fra Innstillinger > Teknisk forhåndsvisning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teknisk forhåndsvisning.

Behold detaljer 2.0-oppskalering

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Standard status:

Photoshop har nå oppskalering med kunstig intelligens for å beholde viktige detaljer og teksturer under endring av størrelsen på bilder uten forvrengninger. I tillegg til hudtone og hårtekstur beholder denne funksjonen detaljer med hard kant, for eksempel tekst og logoer. Prøv det på supper, salater, pizza og eventuelle andre motiver som trenger ekstra teksturbevaring.

v2_AI_Upscale
Oppskalering med kunstig intelligens (venstre) kontra tidligere størrelsesendring (høyre)

Malingssymmetri

 Nytt i oktober 2017-versjonen

Standard status: Av

I Photoshop kan du nå male symmetrisk mens du bruker pensel-, blyant- og viskelærverktøy. Klikk sommerfuglikonet () i alternativlinjen mens du bruker disse verktøyene. Velg fra flere tilgjengelige typer symmetri. Malingsstrøk gjenspeiles i sanntid over hele symmetrilinjen, slik at det er enklere å tegne ansikter, biler, dyr med mer.

Du aktiverer denne funksjonen ved å velge Innstillinger > Teknisk forhåndsvisning > Aktiver malingssymmetri.

Pattern06 tile
Lag intrikate mønstre enkelt med malingssymmetri
v2_Ps-Paint-Symmetry
Ulike typer symmetri

Camera Raw | Nye funksjoner

camera_raw_150dpi

Raske markeringer med farge- og lystetthetsområdemaskering

 Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Ved hjelp av de nye maskeringskontrollene for farge- og lystetthetsområder kan du raskt lage et nøyaktig maskeringsområde på bildet for å bruke lokale justeringer. Disse nye presisjonsverktøyene for maskering kan oppdage endringer i lyssetting og kontrasterende kanter basert på farge og tone. Du kan opprette raske maskeringsmarkeringer som utgangspunkt med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter. Avgrens deretter markeringen med områdemaskene, som ligger under Automaskering i Justeringspensel-alternativene.

Fargeområdemaske

Når du har valgt en første markeringsmaske på bildet ved hjelp av justeringspenslene eller sirkulært filter / gradert filter, kan du bruke fargeområdemaskering til å finjustere markeringsmasken basert på fargeprøvene du henter fra maskeområdet.

color_mask_new_acr

Lystetthetsområdemaske

Når du har opprettet en første markeringsmaske på bildet med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter, kan du bruke lystetthetsområdemaskering til å finjustere markeringsmasken basert på fargeprøvene du henter fra maskeområdet.

luminance_range_maskingnewacr

Du finner hjelpedokumentasjon på Bruke lokale justeringer for farge- og lystetthetsområdemaske.

Hvis du vil se mer detaljert informasjon om nye funksjoner i Adobe Camera Raw, kan du se Sammendrag av nye funksjoner.

Andre forbedringer og rettelser

Januar 2018-versjonen

Oktober 2017-versjonen

 • Skaperbytte: Nå kan du endre tekstskaper for et dokument i Avsnitt-panelet. Med denne funksjonen er det enkelt å gjenbruke ressurser også på tvers av språk som har forskjellige skapere, for eksempel språk i Midtøsten og øst-asiatiske språk. 
 • Photoshop støtter nå Apples HEIF-bildeformat (High Efficiency Image Format). Photoshop kan lese dybdekartene i HEIF-bildefiler opprettet av iPhone 7 Plus og nyere enheter inn i en kanal. Du kan deretter lage en dybdeskarphetseffekt i bildet ved å bruke Filter > Gjør uskarpt > Objektivuskarphet.
 • Forbedret oppstartsytelse for dokumentopprettelse (Kommando/Ctrl + N)
 • Mer brukervennlig Egenskaper-panel
 • Forbedret oppstartstid i Windows
 • Forbedret ytelse for vanlige overgangs- og sammenslåingsoperasjoner
 • Forbedret ytelse for filtrene Uskarp overflate og Støy > Middelverdi
 • Forbedret nøyaktighet for verktøyet for kantjustering i arbeidsområdet Velg og masker
 • Ny innstilling i Windows 10: Innstillinger > Arbeidsområde > Juster brukergrensesnitt i samsvar med innstillinger for operativsystem. Bruk denne innstillingen for å hindre at kontekstuelle elementer i brukergrensesnittet, for eksempel hurtigmenyer, vises under hånden din når du tegner direkte på skjermen. Denne operativsysteminnstillingen angis i systeminnstillingene for blekk og skjermpenn i Windows. Den er bare tilgjengelig på enheter som er parkoblet med en penn.
 • Når du limer inn tekst i typelag, kan du bruke den nye kommandoen Rediger > Lim inn > Lim inn uten formatering. Med denne kommandoen kan du ta bort stilattributter fra kildeteksten og tilpasse den til stilen til måltypelaget.
 • Søkefunksjonen i appen gjør at du kan finne, filtrere og sortere Lightroom-bilder samt importere dem til Photoshop.
 • Forbedret beskyttelse av ansiktsdetaljer for Innholdstilpasset flytting, Automatisk nivåjustering, Kurver, Tone, Lysstyrke, Kontrast og utvalget av hudtonefarger
 • Lagre som PNG har nå mye bedre komprimering
 • Forbedret kvalitet for innholdstilpasset beskjæring og innholdstilpasset fyll
 • Skjulte skriftmenyer: Listen over skrifter i alternativlinjen og ulike paneler viser nå alle skrifter i en gitt familie skjult i en hurtigmeny som er tilgjengelig via musen eller tastaturet.
 • Intelligent dyptlærende ansiktsregistrering for Ansiktstilpasset Gjør flytende-funksjon
 • Fikset: Velg og masker-problemet hvor det å pusse med myk radius ved hjelp av Raffiner kant-penselen fremdeles gir en hard kant.

Hva som er endret

 • Pensel-panelet i tidligere versjoner av Photoshop heter nå Penselinnstillinger.
 • Panelet Forhåndsinnstillinger for pensel i tidligere versjoner av Photoshop har blitt strømlinjeformet, og navnet er endret til Pensler-panel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrasjon av strømlinjeformet penselbehandling.
 • Enhetsforhåndsvisning er ikke lenger tilgjengelig i denne versjonen. Dessuten er Preview CC iOS-appen ikke lenger tilgjengelig for nedlasting, og den blir ikke vedlikeholdt etter oktober 2017. Hvis du har en tidligere nedlastet versjon av Preview CC på iOS-enheten, kan du fortsette å bruke den som den er, sammen med eldre versjoner av Photoshop.
 • Photoshop spør deg ikke lenger om å importere ressurser til Creative Cloud Libraries mens du åpner dokumenter. Du kan fortsatt importere alle ressurser fra et åpent dokument automatisk ved å bruke kommandoen Opprett nytt bibliotek fra dokument i Biblioteker-panelet.
 • Innstillingen Innstillinger > Generelt > Vis arbeidsområdet for nylig åpnede filer når en fil åpnes er ikke lenger tilgjengelig.
 • I macOS 10.13 (High Sierra) og nyere bruker Photoshop en mørk tittellinje for flytende dokumentvinduer når lysstyrken i brukergrensesnittet er satt til en av de to mørke innstillingene.
 • (MacBook Pro) Touch Bar-relaterte endringer:
  • Innstillingen Aktiver historikkglider i Touch Bar er ikke lenger tilgjengelig. Du kan undertrykke historikkglideren bare ved å fjerne den tilsvarende knappen fra Touch Bar-layouten.
  • Du kan nå kontrollere penselutglatting ved hjelp av Touch Bar. Legg til denne kontrollen på Touch Bar ved hjelp av Tilpass Touch Bar-brukergrensesnittet.
 • PNG-filer som lagres ved hjelp av Lagre som-alternativet, komprimeres nå på en bedre måte. Mulighetene for å lagre bilder som PNG-ressurser er også endret for å få en bedre brukeropplevelse:
png-export
Nye valg for lagring av bilder som PNG

Kjente problemer

 • Noen ganger slutter Photoshop å svare når du bruker Finjuster kant-penselen i arbeidsområdet Velg og masker. For å omgå dette problemet kan du deaktivere Innstillinger > Ytelse >Avanserteinnstillinger > Bruk OpenCL.
 • (Bare på MacBook-enheter som kjører OS X 10.11 og har en enkel grafikkprosessor) Når du bruker Finjuster kant-penselen, kan du oppdage kraftig forverring langs kantene av bildeområdene du retusjerer. Du kan unngå dette problemet ved å oppgradere til nyeste versjon av macOS eller slå av OpenCL (opphev valget av Innstillinger > Ytelse > Avanserte innstillinger > Bruk OpenCL).
 • Photoshop slutter noen ganger å svare når du velger 3D > Sfærisk panorama > Importer panorama for å importere et panoramabilde. Du kan unngå dette problemet ved å installere programmet på standardplasseringen i systemet eller fjerne eventuelle spesialtegn fra installasjonsbanen.
 • I sjeldne tilfeller kan det hende at Start-arbeidsområdet og dialogboksen Ny ikke viser eventuelle kort eller maler ved automatisk oppstart av Photoshop etter installasjon. Følg disse trinnene for å løse dette problemet:
  • Avslutt Photoshop.
  • Start Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.
  • Start Photoshop.
  • Trykk Kommando + N for å hente frem dialogboksen Nytt dokument.
  • Trykk Esc for å lukke dialogboksen Nytt dokument.
  • Avslutt Photoshop, og start deretter programmet på nytt.
 • Sporadiske utfordringer ved bruk av krumningspennverktøyet:
  • Baneoperasjoner kan ha uventet atferd. Du kan unngå dette problemet ved å bruke det vanlige pennverktøyet.
  • Valg av flere punkter ved å bruke tastekombinasjonen Ctrl + Skift og klikk fungerer kanskje ikke noen ganger. Du kan unngå dette problemet ved å trykke Skift og klikke med Segmentmarkør-verkøyet for å velge flere punkter eller bruke det vanlige Penn-verkøyet.
  • (Bare i Windows) Det første segmentet av en bane forblir en rett linje og bues ikke som forventet før du lukker banen. Du kan unngå dette problemet ved å klikke og dra det andre ankerpunktet for å oppnå den forventede krumningen.
 • Brukervennlighet: Markeringsrammen for banetransformering kan være vanskelig å se noen ganger mot mørke dokumentbakgrunner. Du kan unngå dette problemet ved å velge bare formlaget uten banen. Markeringsrammen for banetransformering skal nå være klart synlig.
 • Brukervennlighet: Problemer med brukergrensesnittet når du bruker Photoshop på Windows 10 Anniversary Update:
  • Rikholdige verktøytips vises avkortet når skaleringsfaktoren for operativsystemet er satt til 150 % eller 175 %.
  • Når skaleringsfaktoren for operativsystemet er satt til 125 % eller 150 %, er ikke tipsdialogboksene riktig justert i forhold til til innholdet i dialogboksen.

   Disse problemene kan løses ved at du oppdaterer til den nyeste versjonen av Windows 10.

Løste kundeproblemer

Hvis du vil se listen over løste problemer i denne utgaven av Photoshop CC, kan du gå til Løste problemer.