Du kan opprette pensler som bruker maling på bilder på en rekke måter. Du velger en eksisterende forhåndsinnstilt pensel, en penseltuppform, eller oppretter en unik penseltupp fra en del av et bilde. Du velger alternativer i Penselinnstillinger-panelet for å angi hvordan malingen skal brukes.

Oversikt over Penselinnstillinger-panelet

I Penselinnstillinger-panelet kan du endre eksisterende pensler og utforme nye egendefinerte pensler. Penselinnstillinger-panelet inneholder penseltuppalternativene som bestemmer hvordan maling brukes på et bilde. I forhåndsvisningen av penselstrøk nederst i panelet kan du se hvordan malingsstrøkene ser ut med gjeldende penselalternativer.

Penselpanelet for Photoshop
Penselinnstillinger-panelet (venstre) og Pensler-panelet (høyre)

A. Låst/ulåst B. Valgt penseltupp C. Forhåndsvisning av penselstrøk D. Pensler-panelet 

Vise penselpanelet og penselalternativene

 1. Velg Vindu > Penselinnstillinger. Du kan også velge et male-, viskelær-, tonings- eller fokusverktøy og klikke panelknappen  på venstre side av alternativlinjen.

 2. Velg et alternativsett på venstre side av panelet. De tilgjengelige alternativene for settet vises på høyre side av panelet.

  Merk:

  Klikk i avmerkingsboksen til venstre for alternativsettet for å aktivere eller deaktivere alternativene uten å vise dem.

Importere pensler og penselpakker

Du kan importere en rekke gratis og kjøpte pensler – for eksempel Kyles Photoshop-penselpakker – til Photoshop. Følg disse trinnene:

 1. Gå til Pensler-panelet fra undermenyen, og velg Skaff flere pensler. Du kan også høyreklikke en pensel i Pensler-panelet og velge Skaff flere pensler på hurtigmenyen.

  get_more_brushes2
  Velg Skaff flere pensler på undermenyen for Pensler-panelet ...
  get_more_brushes
  Høyreklikk en pensel, og velg Skaff flere pensler ...

 2. Last ned en penselpakke. Last for eksempel ned Kyles Megapack.

 3. Pass på at Photoshop kjører, og dobbeltklikk den nedlastede ABR-filen.

  Penslene du har lagt til, vises nå i Pensler-panelet.

Merk:

Du kan også bruke alternativet Importer pensler i Pensler-panelets undermeny for å finne den nedlastede ABR-filen og åpne den. Når du gjør det, legges den nedlastede penselen til i Pensler-panelet.

Komme i gang med avanserte tilpassede pensler

Komme i gang med avanserte tilpassede pensler
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Opprette en penseltupp fra et bilde

 1. Bruk et av markeringsverktøyene til å markere det bildeområdet du vil bruke som en tilpasset pensel. Penselformen kan ha en størrelse på opptil 2500 x 2500 bildepunkter.

  Du kan ikke justere hardheten på pensler du har prøvd, mens du maler. Sett Uttoning til null bildepunkter hvis du ønsker en pensel med skarpe kanter. Du øker uttoningsverdien for å få en pensel med myke kanter.

  Merk:

  Hvis du velger et fargebilde, konverteres penseltuppbildet til gråtoner. Lagmasker som brukes på bildet, påvirker ikke definisjonen av penseltuppen.

 2. Velg Rediger > Definer forhåndsinnstilling for pensel.
 3. Gi penselen et navn, og klikk OK.

Opprette en pensel og angi malealternativer

 1. Velg et male-, viskelær-, tonings- eller fokusverktøy. Velg deretter Vindu > Penselinnstillinger.

 2. I Penselinnstillinger-panelet velger du en form på penseltuppen. Alternativt kan du klikke Forhåndsinnstillinger for pensel for å velge en forhåndsinnstilt pensel.

 3. Velg Form på penseltupp på venstre side, og angi alternativer.

 4. Du kan klikke opplåsingsikonet hvis du vil låse egenskapene for penseltuppformen (slik at de beholdes selv om du velger en annen forhåndsinnstilt pensel). Hvis du vil låse opp tuppen, klikker du låseikonet .
 5. Hvis du vil lagre penselen for senere bruk, velger du Ny forhåndsinnstilling for pensel på penselpanelmenyen.

  Merk:

  Hvis du vil lagre den nye penselen permanent eller distribuere den til andre brukere, må du lagre den som en del av et penselsett. Velg Lagre pensler på panelmenyen for penselforhåndsinnstillinger, og lagre deretter i et nytt sett eller overskriv et eksisterende sett. Hvis du tilbakestiller eller erstatter penslene i panelet for penselforhåndsinnstillinger uten å lagre dem i et sett, kan den nye penselen gå tapt.

Standardalternativer for form på penseltupp

Du kan angi følgende alternativer i Penselinnstillinger-panelet for alle standard penseltupper:

Størrelse

Styrer størrelsen på penselen. Skriv inn en verdi i bildepunkter, eller dra skyvekontrollen.

Standardalternativer for form på penseltuppen i Photoshop
Penselstrøk med forskjellige diameterverdier

Bruk prøvestørrelse

Gjenoppretter penselens opprinnelige diameter. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis penseltuppformen ble opprettet ved å ta bildepunktprøver i et bilde.

Vend X

Endrer retningen på en penseltupp på x-aksen.

Photoshop Vend X
Vende en penseltupp på x-aksen

A. Penseltupp på standardplassering B. Vend X valgt C. Vend X og Vend Y valgt 

Vend Y

Endrer retningen på en penseltupp på y-aksen.

Photoshop Vend Y
Vende en penseltupp på y-aksen

A. Penseltupp på standardplassering B. Vend Y valgt C. Vend Y og Vend X valgt 

Vinkel

Angir vinkelen som den lange aksen til en elliptisk pensel eller prøvepensel roteres med fra vannrett. Skriv inn en verdi i grader, eller dra den vannrette aksen i forhåndsvisningsboksen.

Photoshop vinkel
Pensler med vinkler lager meislede strøk

Rundhet

Angir forholdet mellom penselens korte og lange akse. Angi en prosentverdi, eller dra punktene i forhåndsvisningsboksen. En verdi på 100 % angir en sirkulær pensel, en verdi på 0 % angir en lineær pensel og mellomliggende verdier angir elliptiske pensler.

Photoshop rundhet
Justere rundhet for å komprimere en form på penseltupp

Hardhet

Styrer størrelsen på penselens harde midtpunkt. Skriv inn et tall, eller bruk skyvekontrollen til å angi en verdi som er en prosent av penselens diameter. Du kan ikke endre hardheten for prøvepensler.

Photoshop hardhet
Penselstrøk med forskjellige hardhetsverdier

Avstand

Styrer avstanden mellom penselmerkene i et strøk. Hvis du vil endre avstanden, skriver du inn et tall, eller bruker skyvekontrollen til å angi en verdi som er en prosent av penselens diameter. Når det ikke er merket av for dette alternativet, er det hastigheten for markøren som bestemmer avstanden.

Photoshop avstand
Hvis du øker avstanden, hopper penselen over deler

Merk:

Når du bruker en forhåndsinnstilt pensel, trykker du på [-tasten for å redusere penselbredden, og på ]-tasten for å øke bredden. For harde runde, myke runde og kalligrafiske pensler trykker du på Skift+[ for å redusere penselens hardhet, og på Skift+] for å øke penselens hardhet.

Alternativer for form på busttupp

Med busttuppene kan du angi bestemte egenskaper for busten, og dermed gjøre strøkene svært realistiske. Du kan angi følgende alternativer for form på penseltupp i penselpanelet:

Form

Angir hvordan busten skal se ut.

Bust

Angir hvor tett busten skal være.

Lengde

Endrer lengden på busten.

Tykkelse

Angir bredden på den individuelle busten.

Stivhet

Styrer fleksibiliteten til busten. Hvis innstillingen er lav, endres formen på penselen lett.

Merk:

Du justerer stivheten dersom du vil variere strøkene når du bruker musen til å male.

Avstand

Styrer avstanden mellom penselmerkene i et strøk. Hvis du vil endre avstanden, skriver du inn et tall eller bruker skyvekontrollen til å angi en prosentandel av penselens diameter. Når det ikke er merket av for dette alternativet, er det hastigheten for markøren som bestemmer avstanden.

Vinkel

Angir vinkelen på penseltuppen når du maler med musen.

Penselforhåndsvisning

Viser penseltuppen slik den ser ut med de endringene som ble gjort ovenfor samt gjeldende trykk og vinkel på strøket. Klikk forhåndsvisningsvinduet for å se penselen fra forskjellige sider.

Alternativer for forsvinnende tupp

Pensler med forsvinnende tupp fungerer på lignende måte som blyanter og fargestifter, og slites naturlig ned mens du tegner. Du kan følge med på graden av slitasje i forhåndsvisningen av aktiv penseltupp. Denne visningen finner du i øvre venstre hjørne av bildet.

Størrelse

Styrer størrelsen på penselen. Skriv inn en verdi i bildepunkter, eller dra skyvekontrollen.

Mykhet

Styrer slitasjehastigheten. Skriv inn en prosentandel, eller dra skyvekontrollen.

Form

Styrer formen på tuppen. Du kan velge mellom flere alternativer for tupp.

Spiss tuppen

Tilbakestiller tuppen til opprinnelig skarphet.

Avstand

Styrer avstanden mellom penselmerkene i et strøk. Hvis du vil endre avstanden, skriver du inn et tall eller bruker skyvekontrollen til å angi en prosentandel av penselens diameter. Når det ikke er merket av for dette alternativet, er det hastigheten for markøren som bestemmer avstanden.

Penselforhåndsvisning

Viser penseltuppen slik den ser ut med de endringene som ble gjort ovenfor samt gjeldende trykk og vinkel på strøket. Klikk forhåndsvisningsvinduet for å se penselen fra forskjellige sider.

Alternativer for spraymaling

Spraymalingstuppene gjenskaper effekten av spraybokser, med en kjegleformet 3D-sprut. Hvis du bruker en penn, kan du endre hvor bredt spraymalte strøk sprer seg, ved å endre pennetrykket.

Størrelse

Styrer størrelsen på penselen. Skriv inn en verdi i bildepunkter, eller dra skyvekontrollen.

Hardhet

Styrer størrelsen på penselens harde midtpunkt.

Forvrengning

Styrer forvrengningen for malingssprayen.

Kornethet

Styrer hvor kornete dråpemønsteret blir. 

Skvettstørrelse

Styrer størrelsen på malingsdråpene.

Skvettmengde

Styrer antall malingsdråper.

Avstand

Styrer avstanden mellom dråpene. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, er det hastigheten til markøren som bestemmer avstanden.

Penselforhåndsvisning

Viser penseltuppen slik den ser ut med de endringene som ble gjort ovenfor samt gjeldende trykk og vinkel på strøket. Klikk forhåndsvisningsvinduet for å se penselen fra forskjellige sider.

Alternativer for penselstilling

Alternativer for penselstilling brukes til å skape en pennelignende effekt, og gjør at du kan kontrollere vinkel og stilling for penselen.

Vipp X

Angir vinkelen til penselen fra venstre mot høyre.

Vipp Y

Angir vinkelen til penselen fra forsiden og bakover.

Rotasjon

Avgjør rotasjonsvinkelen til busten.

Trykk

Avgjør trykket til penselen på lerretet.

Aktiver Overstyr-alternativene dersom du vil beholde en bestemt penselstilling.

Andre penselalternativer

Støy

Legger til ytterligere tilfeldighet for individuelle penseltupper. Dette alternativet er mest effektivt når det brukes på myke penseltupper (penseltupper som inneholder gråverdier).

Våte kanter

Fører til at malingen bygger seg opp langs kantene av penselstrøket, slik at det dannes en vannfargeeffekt.

Spraymaling/oppbygging

Bruker gradvise toner på et bilde og simulerer tradisjonelle spraymalingsteknikker. Alternativet Spraymaling i penselpanelet tilsvarer alternativet Spraymaling på alternativlinjen.

Utjevning

Gir jevne buer i penselstrøk. Dette alternativet er mest effektivt når du maler raskt med en penn. Det kan imidlertid gi en viss forsinkelse i strøkgjengivelsen.

Beskytt tekstur

Bruker samme mønster og skala på alle forhåndsinnstilte pensler som har en tekstur. Velg dette alternativet for å simulere en konsekvent lerrettekstur når du maler med flere teksturerte penseltupper.

Strøkutglatting

Photoshop utfører intelligent utglatting av penselstrøkene dine. Bare oppgi en verdi (0–100) for Utglatting i alternativlinjen når du arbeider med ett av følgende verktøy: Pensel, Blyant, Blandepensel eller Viskelær. Verdien 0 er den samme som utglatting i tidligere versjoner av Photoshop. Høyere verdier øker mengden av intelligent utglatting av strøkene dine.

Strøkutglatting fungerer i flere modi. Klikk tannhjulikonet () for å aktivere én eller flere av følgende modi:

Trukket snor-modus

Maler bare når strengen er stram. Markørbevegelser innenfor utglattingsradiusen etterlater ingen merker.

pulled-string-mode

Innhenting av strøk

Gjør at maling kan fortsette å innhente markøren mens du har satt strøket på pause. Deaktivering av denne modusen stopper malingsprogrammet så snart markørbevegelsen stopper.

enable-stroke-catch_up

Innhenting ved ferdig strøk

Fullfører strøket fra den siste malingsposisjon til det punktet der du slapp musen/pekeenheten.

catch_up-on-stroke-end

Juster for zoom

Forhindrer ujevne strøk ved å justere utglattingen. Minsker utglattingen når du zoomer i dokumentet. Øker utglattingen når du zoomer ut.

eraser_smoothing

Penselspredning

Penselspredning bestemmer antallet og plasseringen av merker i et strøk.

Photoshop penselspredning
Penselstrøk uten spredning (til venstre) og med spredning (til høyre)

Spredning og kontroll

Angir hvordan penselmerker er fordelt i et strøk. Når Begge akser er valgt, fordeles penselmerker i en sirkulær retning. Når Begge akser ikke er valgt, fordeles penselmerker vinkelrett i forhold til strøkbanen.

Hvis du vil angi maksimal spredningsprosent, angir du en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre spredningsvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over spredningsvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut spredningen av penselmerker fra maksimal spredning til ingen spredning i det angitte antallet trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer spredningen for penselmerker basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Antall

Angir hvor mange penselmerker som legges på i hvert enkelt avstandsintervall.

Merk:

Hvis du øker antallet uten å redusere avstands- eller spredningsverdiene, kan maleytelsen reduseres.

Antallsvariasjon og -kontroll

Angir hvordan antallet penselmerker varierer for hvert enkelt avstandsintervall. Hvis du vil angi den maksimale prosenten for penselmerker som legges på i hvert enkelt avstandsintervall, angir du en verdi. Hvis du vil angi hvordan du vil styre antallsvariasjonen for penselmerker, velger du et alternativ på hurtigmenyen Kontroll:

Av

Angir ingen kontroll over antallsvariasjonen for penselmerker.

Uttoning

Toner ut antallet penselmerker fra Antall-verdien til 1 i det angitte antall trinn.

Pennetrykk, Pennevinkel, Pennehjul, Rotasjon

Varierer antallet penselmerker basert på pennetrykket, pennevinkelen, plasseringen av pennetommelhjulet eller rotasjonen av pennen.

Slette penselalternativer

Du kan slette alle alternativer som du har endret for en penselforhåndsinnstilling (med unntak av penselforminnstillinger), på én gang.

 1. Velg Fjern penselkontroller på menyen for Penselinnstillinger-panelet.

  v3_brush-settings-panel-menu
  Meny for Penselinnstillinger-panelet

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet