Merk:

  Typekit heter nå Adobe Fonts og er inkludert i Creative Cloud og andre abonnementer. Finn ut mer.

Skrifter

En skrift er et fullstendig sett med tegn – bokstaver, tall og symboler – som har samme tykkelse, bredde og stil, for eksempel 10-punkts Adobe Garamond Bold.

Skriftsnitt (ofte kalt skriftfamilier eller fontfamilier) er samlinger med skrifter som har samme utseende, og som er utformet for å brukes sammen, for eksempel Adobe Garamond.

En typestil er en annen versjon av en enkeltskrift i en skriftfamilie. Vanligvis er Roman eller Normal (de faktiske navnene varierer fra familie til familie) grunnskriften i en skriftfamilie, som kan bestå av stilene vanlig, fet, halvfet, kursiv og fet kursiv. Hvis en skrift ikke har stilen du vil ha, kan du bruke falske stiler – simulerte versjoner av stilene fet, kursiv, hevet skrift, senket skrift, store bokstaver og kapitéler.

Skriftsnitt inneholder mange tegn i tillegg til dem du ser på tastaturet. Avhengig av skriften kan disse tegnene omfatte ligaturer, brøker, pyntebokstaver, ornamenter, ordenstall, tittelalternativer og stilistiske alternativer, opphøyde og nedsenkede tegn, tall i gammel stil og versaltall. Et symbol er en bestemt form av et tegn. I noen skrifter er for eksempel den store bokstaven A tilgjengelig i flere former, for eksempel pyntebokstav og kapitél.

Du kan gjøre skriftene tilgjengelige for Photoshop og andre programmer i Adobe Creative Suite-programmer ved å installere dem i følgende systemmapper:

Windows

Windows/Skrifter

Mac OS

Library/Fonts

Forhåndsvis skrifter

Du kan vise eksempler på en skrift i menyene for skriftfamilie og skriftstil i tegnpanelet og i andre områder i programmet hvor du kan velge skrifter. Følgende ikoner brukes til å angi ulike typer skrifter:

 • Skrifter fra Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType-SVG 
 • Variable OpenType-skrifter 

Du kan slå av forhåndsvisningsfunksjonen eller endre punktstørrelsen på skriftnavn ved å velge Tekst > Størrelse på forhåndsvisning av skrifttype og velge et alternativ.

Skriftsamsvar

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (20.0) for å omfatte søk etter japanske skrifter.

Nå kan du slutte å gjette deg frem til bestemte skrifter, og heller la Photoshop gjøre grovarbeidet for deg. Den intelligente bildeanalysen trenger bare et bilde av en latinsk eller japansk skrift for at Photoshop skal kunne oppdage hvilken skrift det er og sammenligne den med lisensierte skrifter på datamaskinen eller i Typekit, og deretter foreslå lignende skrifter.

Finne samsvarende japanske skrifter
Finn samsvarende japansk skrift i et bilde

Følg disse trinnene:

 1. Velg hvilket område av bildet som inneholder teksten med skriften du vil analysere.
 2. Velg Tekst > Skriftsamsvar. Photoshop viser en liste over skrifter som ligner på skriften i bildet, inkludert skrifter fra Typekit.
 3. Om nødvendig kan du velge et typealternativlatinsk eller japansk.
 4. Fjern om nødvendig merkingen av Vis skrifter som kan synkroniseres fra Typekit for bare å vise skrifter som er tilgjengelige lokalt på datamaskinen.
 5. Klikk skriften i resultatene som ligner mest på skriften i bildet.
 6. Klikk OK. Photoshop velger skriften du klikket.

Merk:

Funksjonene Skriftsamsvar, skriftklassifisering og skriftlikhet fungerer foreløpig bare for latinske og japanske tegn.

Beste fremgangsmåter for å merke tekst for skriftsamsvar

 • Tegn markeringsboksen slik at den inneholder en enkelt tekstlinje.
 • Beskjær markeringsboksen tett inntil venstre og høyre kant av teksten.
 • Bruk Skriftsamsvar på et enkelt skriftsnitt og en enkelt skriftstil. Ikke bland skriftsnitt og skriftstiler innenfor Skriftsamsvar-markeringen.
 • Rett opp eller korriger perspektivet til bildet før du velger Tekst > Skriftsamsvar.

Søke etter skrifter

Du får rask tilgang til foretrukne skrifter ved å stjernemerke skrifter som favoritter.

Velg favorittskrifter i Photoshop
Stjernemerk favorittskriftene

Mens du leter etter skrifter, kan du begrense resultatene ved å filtrere skrifter etter klassifiseringer, for eksempel Serif eller Sans Serif, eller etter visuell likhet. Du kan også velge å søke i skrifter som er installert på datamaskinen, eller synkroniserte skrifter fra Typekit.

Verktøy for å søke etter skrifter

Finne skrifter i Photoshop
Finne skriftene du trenger raskt

A. Filtrer skrifter etter klassifisering B. Vis synkroniserte skrifter fra Typekit C. Stjernemerk favorittskrifter D. Vis lignende skrifter 

Filter

Filtrer skriftlisten etter klassifisering, for eksempel Serif, Script og Handwritten.

Vis skrifter fra Typekit

Vis bare synkroniserte skrifter fra Typekit i skriftlisten.

Vis favorittskrifter

Vis bare stjernemerkede skrifter merket som favoritter tidligere.

Vis lignende skrifter

Vis skrifter, inkludert skrifttyper fra Typekit, som visuelt ligner på den valgte skriften.

Velg en skrift og en skriftstil

 • Velg et skriftfilter i tegnpanelet eller på alternativlinjen. Hvis mer enn én variant av en skriftfamilie er installert på datamaskinen, for eksempel vanlig, kursiv, fet og fet kursiv, grupperes de ulike variantene under samme menyelement. Du kan utvide elementet og velge ønsket variant.  

Merk:

Bruk piltastene opp og ned for å navigere i skriftlisten. Du utvider en skriftfamilie ved å trykke Kommando/Ctrl + pil ned. Du skjuler en skriftfamilie ved å trykke Kommando/Ctrl + pil opp over skriftfamilien eller en skriftvariant.

Skriftfamilie-menyen i Photoshop
Skriftvarianter grupperes under samme menyelement

Merknader:

 • Hvis skriftfamilien du velger, ikke inneholder fet eller kursiv stil, klikker du knappen Falsk fet  eller Falsk kursiv  i tegnpanelet for å bruke en simulert stil. Du kan også velge Falsk fet eller Falsk kursiv på tegnpanelmenyen.
 • Prøv dynamiske snarveier. Dynamiske snarveier er hurtigtaster som er tilgjengelige (bare i redigeringsmodus, fra tegnpanelmenyen) for Falsk fet, Falsk kursiv, Store bokstaver, Kapitéler, Hevet skrift, Senket skrift, Understreking og Gjennomstreking.
 • Du kan ikke bruke formateringen Falsk fet på fordreid type.

Merk:

Du kan søke etter en skriftfamilie og -stil ved å skrive inn navnet i tekstboksen. Mens du skriver vises skrifter med navn som inneholder teksten du skriver. Fortsett å skrive til det ønskede skrift- eller stilnavnet vises.

Endre skriften på flere lag

 1. I lagpanelet velger du typelagene du vil endre.
 2. I tegnpanelet velger du typeegenskaper på hurtigmenyene.

Manglende skrifter og symbolbeskyttelse

Hvis et dokument bruker skrifter som ikke er installert på systemet, vises en advarsel når du åpner det. Hvis du på et senere tidspunkt forsøker å redigere et typelag som mangler skrifter, ber Photoshop deg om å velge en annen, tilgjengelig skrift. Hvis mange lag inneholder manglende skrifter, kan du gjøre utbyttingsprosessen raskere ved å velge Tekst > Erstatt alle manglende skrifter.

Symbolbeskyttelse beskytter mot uleselige feiltegn som vises når du taster inn ikke-antikvatekst (for eksempel japansk eller kyrillisk) etter at du har valgt en antikvaskrift. Som standard gir Photoshop symbolbeskyttelse ved automatisk å velge en passende skrift. Hvis du vil deaktivere symbolbeskyttelse, fjerner du merket for Beskyttelse mot manglende symbol under Type-innstilling.

OpenType-skrifter

OpenType-skrifter bruker én enkelt skriftfil for både Windows- og Macintosh-datamaskiner, slik at du kan flytte filer fra én plattform til en annen uten å bekymre deg for skrifterstatning og andre problemer som fører til at tekstflyten tilpasses på nytt. De kan inneholde mange egenskaper, for eksempel pyntebokstaver og myke ligaturer, som ikke er tilgjengelige i gjeldende PostScript- og TrueType-skrifter.

Merk:

OpenType-skrifter vises med -ikonet i skriftlistene.

Når du arbeider med en OpenType-skrift, kan du automatisk erstatte alternative tegnvarianter i teksten, som for eksempel ligaturer, kapitéler, brøker og proporsjonale tall i gammel stil.

OpenType-skrifter bruker én enkelt skriftfil for både Windows- og Macintosh-datamaskiner, slik at du kan flytte filer fra én plattform til en annen uten å bekymre deg for skrifterstatning og andre problemer som fører til at tekstflyten tilpasses på nytt. De kan inneholde mange egenskaper, for eksempel pyntebokstaver og myke ligaturer, som ikke er tilgjengelige i gjeldende PostScript- og TrueType-skrifter.

Merk:

OpenType-skrifter vises med -ikonet i skriftlistene.

Når du arbeider med en OpenType-skrift, kan du automatisk erstatte alternative tegnvarianter i teksten, som for eksempel ligaturer, kapitéler, brøker og proporsjonale tall i gammel stil.

Vanlige skrifter og OpenType-skrifter
Vanlige skrifter (venstre) og OpenType-skrifter (høyre)

A. Ordenstall B. Myke ligaturer C. Pyntebokstaver 

OpenType-skrifter kan inneholde et utvidet tegnsett og oppsettfunksjoner som gir bredere språklig støtte og avansert typografisk kontroll. Når OpenType-skrifter fra Adobe støtter sentraleuropeiske (CE) språk, er ordet Pro en del av skriftnavnet på menyer for programskrifter. OpenType-skrifter som ikke støtter sentraleuropeiske språk, heter Standard og har endelsen Std. Alle OpenType-skrifter kan også installeres og brukes sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifter.

Se OpenType for mer informasjon om OpenType-skrifter.

Bruke OpenType-funksjoner

 1. Kontroller at en OpenType-skrift er valgt når du bruker typeverktøyet. Hvis du ikke merker noe tekst, gjelder innstillingen for ny tekst du oppretter.
 2. Velg ett av følgende alternativer på undermenyen OpenType på tegnpanelmenyen:

  Standard ligaturer

  Typografiske erstatninger for bestemte tegnpar, for eksempel fi, fl, ff, ffi og ffl.

  ligature

  Kontekstuelle alternativer

  Alternative tegn som finnes i enkelte skriptskriftsnitt for å gi en bedre sammenføyingsfunksjon. Når du for eksempel bruker Caflisch Script Pro med kontekstuelle alternativer aktivert, sammenføyes bokstavparet “bl” i ordet “blomst” slik at det ser mer ut som håndskrift.

  Myke ligaturer

  Typografiske erstatningstegn for bokstavpar, for eksempel ct, st og ft.

  Merk:

  Selv om tegnene i ligaturer ser ut som de er sammenføyet, er de fullstendig redigerbare, og stavekontrollen vil ikke merke et ord feilaktig.

  Pyntebokstav

  Erstatter pyntesymboler, stiliserte bokstavformer med forlengede strøk (overdrevne ornamenter).

  Gammel stil

  Tall som er kortere enn vanlige tall. Noen av tallene i gammel stil er senket under typegrunnlinjen.

  Stilistiske alternativer

  Formaterer stiliserte tegn som skaper en estetisk effekt.

  Tittelalternativer

  Formaterer tegn (vanligvis store bokstaver) som er utformet for bruk i stor størrelse, for eksempel titler.

  Ornamenter

  Utforminger som tilfører en typefamilie et personlig element, og som kan brukes som dekorasjon på forsider, avsnittsmerker, skillelinje for tekstblokker eller som gjentakende bånd og rammer.

  Ordenstall

  Formaterer automatisk ordenstall (som første og andre) med hevede tegn. Andre tegn, som den hevede skriften i de spanske ordene segunda og segundo (2a og 2o) blir også gjengitt riktig.

  Brøker

  Formaterer automatisk brøker. Tall som er atskilt med skråstrek (for eksempel 1/2), konverteres til et eget brøksymbol (for eksempel ).

  Merk:

  Du kan ikke forhåndsvise OpenType-funksjoner, for eksempel kontekstuelle alternativer, ligaturer og symboler, i Photoshop før du bruker dem. Du kan imidlertid forhåndsvise og bruke OpenType-funksjoner ved hjelp av symbolpanelet i Adobe Illustrator. Kopier og lim inn teksten i Adobe Illustrator, og bruk symbolpanelet til å forhåndsvise og bruke OpenType-funksjoner. Deretter kan du lime inn teksten i Photoshop.

OpenType-SVG-skrifter

Photoshop støtter OpenType-SVG-skrifter og leveres med fargekonseptet Trajan samt skriften EmojiOne. OpenType-SVG-skrifter gir flere farger og graderinger i samme tegnvariant. På Mac OS-plattformen støttes skriften Apple Color Emoji i begrenset grad, selv om det ikke er en OpenType-SVG-skrift.

v2_SQD
OpenType-SVG-skrifter: flere farger og graderinger

Emoji-skrifter er et eksempel på OpenType-SVG-skrifter. Ved hjelp av Emoji-skrifter kan du inkludere en rekke fargerike og grafiske tegn, for eksempel smilefjes, flagg, gateskilt, dyr, mennesker, mat, landemerker og så videre i dokumentene. Med OpenType-SVG-Emoji-skrifter, for eksempel skriften EmojiOne, kan du lage enkelte sammensatte tegnvarianter fra én eller flere andre tegnvarianter. Du kan for eksempel opprette flaggene til land eller endre hudfargen på enkelte tegnvarianter som fremstiller personer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med SVG skrifter.

Variable OpenType-skrifter

Variable OpenType-skrifter støtter tilpassede egenskaper som vekt, bredde, helling, optisk størrelse osv. Photoshop inneholder flere variable skrifter der du kan justere vekt, bredde og helling med praktiske glidebrytere i Egenskaper-panelet. I tegnpanelet eller alternativlinjen søker du etter variabel i listen over skrifter for å se etter variable skrifter. Alternativt kan du se etter -ikonet ved siden av navnet på skriften.

some-variable-fonts
Liste over skrifttyper: noen variable skrifter
font-slider-controls
Egenskaper-panelet: glidebrytere for variable skrifter

Når du justerer glidebryterne, velger Photoshop automatisk den stiltypen som ligner mest på de gjeldende innstillingene. Når du for eksempel øker hellingen for en Vanlig typestil, endrer Photoshop den automatisk til en variant av Kursiv.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet