Oversikt over banepanelet

Banepanelet (Vindu > Baner) viser navnet på og et miniatyrbilde av de lagrede banene, gjeldende midlertidige bane og gjeldende vektormaske. Ytelsen kan bli bedre hvis du deaktiverer miniatyrer. Du må velge en bane i banepanelet før du kan vise den.

Banepanelet i Photoshop
Banepanelet

A. Lagret bane B. Midlertidig bane C. Vektormaskebane (vises bare når formlaget er valgt) 

Merke en bane

 1. Klikk banenavnet i banepanelet. Du kan bare velge én bane om gangen.

Fjerne markering av en bane

 1. Klikk i et tomt område i banepanelet, eller trykk Esc.

Endre størrelsen på baneminiatyrer

Velg Panelvalg på banepanelmenyen og deretter en størrelse, eller velg Ingen for å slå av visningen av miniatyrer.

Endre stablingsrekkefølgen for en bane

 1. Velg banen i banepanelet, og dra den opp eller ned. Når den tykke, svarte linjen vises på ønsket sted, slipper du museknappen.

  Merk:

  Du kan ikke endre rekkefølgen på vektormasker eller midlertidige baner i banepanelet.

Opprette en ny bane i banepanelet

 • Hvis du vil opprette en bane uten navn, klikker du knappen Opprett ny bane  nederst i banepanelet.
 • Pass på at ikke noen midlertidig bane er valgt hvis du vil opprette og gi navn til en bane. Velg Ny bane på banepanelmenyen, eller Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Ny bane-knappen nederst i panelet. Skriv inn et navn for banen i dialogboksen Ny bane, og klikk OK.

Opprette en ny midlertidig bane

 1. Velg et form- eller pennverktøy, og klikk Baner-knappen  på alternativlinjen.
 2. Angi verktøyspesifikke alternativer, og tegn banen. Se Alternativer for formverktøy og Pennverktøyene for å få mer informasjon.
 3. Tegn flere banekomponenter hvis du vil. Det er enkelt å bytte mellom tegneverktøy ved å klikke en verktøyknapp på alternativlinjen. Velg et baneområdealternativ for å bestemme hvordan overlappende banekomponenter skal snittes:

  Legg til i baneområde

  Legger til det nye området i overlappende baneområder.

  Trekk fra baneområde

  Fjerner det nye området fra det overlappende baneområdet.

  Snitt av baneområdene

  Begrenser banen til snittet mellom det nye området og det eksisterende området.

  Utelat overlappende baneområder

  Utelater det overlappende området i den samlede banen.

  Merk:

  Hold nede SKIFT mens du tegner med et formverktøy for å velge alternativet Legg til i baneområde midlertidig. Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) for å velge alternativet Trekk fra baneområde midlertidig.

Banealternativer

Du kan definere fargen og tykkelse på banelinjene slik at de passer smaken din og blir enklere å se. Mens du oppretter en bane, for eksempel med pennverktøyet, klikker du tannhjulikonet () i alternativlinjen. Nå angir du farge og tykkelse på banelinjene. Du kan også angi om du vil forhåndsvise banesegmenter etter hvert som du flytter pekeren mellom hver gang du klikker (Gummistrikk-effekt).

path-options
Banealternativer: Tykkelse og farge

Håndtere baner

Når du bruker et penn- eller formverktøy til å opprette en midlertidig bane, vises den nye banen som en midlertidig bane i banepanelet. Ettersom banen er midlertidig, må du lagre den for å unngå å miste innholdet. Hvis du opphever merkingen av den midlertidige banen uten å lagre den og begynner å tegne på nytt, erstatter en ny bane den eksisterende banen.

Når du bruker et penn- eller formverktøy til å opprette et nytt formlag, vises den nye banen som en vektormaske i banepanelet. Vektormasker er koblet til det overordnede laget. Du må velge det overordnede laget i lagpanelet hvis du vil vise en vektormaske i banepanelet. Du kan fjerne en vektormaske fra et lag og konvertere en vektormaske til en rastrert maske. Se Legge til og redigere vektormasker for å få mer informasjon.

Baner lagret med et bilde, vises når du åpner det på nytt. I Windows støtter formatene JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF og TIFF baner i Photoshop. I Mac OS støtter alle de tilgjengelige filformatene baner.

Merk:

Baner i andre formater enn dem som er oppført her, overlever som regel ikke en overgang fra Mac OS til Windows og tilbake til Mac OS.

Lagre en midlertidig bane

 • Hvis du vil lagre uten å endre navn, drar du navnet på den midlertidige banen til Ny bane-knappen  nederst i banepanelet.
 • Hvis du vil lagre og gi nytt navn, velger du Lagre bane på banepanelmenyen, skriver inn et nytt banenavn i dialogboksen Lagre bane og klikker OK.

Gi nytt navn til en lagret bane

 1. Dobbeltklikk banenavnet i banepanelet, skriv inn et nytt navn og trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Slette en bane

 1. Klikk banenavnet i banepanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra banen til sletteikonet  nederst i banepanelet.

  • Velg Slett bane på banepanelmenyen.

  • Klikk sletteikonet nederst i banepanelet, og klikk Ja.

  Merk:

  Hvis du vil slette en bane uten å bli bedt om å bekrefte slettingen, Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) du sletteikonet nederst i banepanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet