Opprette lag og grupper

Et nytt lag vises enten over det valgte laget eller i den valgte gruppen i lagpanelet.

Opprette et nytt lag eller en ny gruppe

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et nytt lag eller en ny gruppe ved hjelp av standardalternativer, klikker du knappen Opprett nytt lag  eller Ny gruppe  i lagpanelet.

  • Velg Lag > Ny > Lag eller Lag > Ny > Gruppe.

  • Velg Nytt lag eller Ny gruppe på lagpanelmenyen.

  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) knappen Opprett nytt lag eller Ny gruppe i lagpanelet for å åpne dialogboksen Nytt lag, og angi lagalternativer.

  • Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) knappen Opprett nytt lag eller Ny gruppe i lagpanelet for å legge til et lag under det valgte laget.

 2. Angi lagalternativer, og klikk OK:

  Navn

  Angir et navn på laget eller gruppen.

  Bruke forrige lag til å opprette en maske

  Dette alternativet er ikke tilgjengelig for grupper. (Se Maskere lag med masker.)

  Farge

  Tilordner en farge til laget eller gruppen i lagpanelet.

  Modus

  Angir en overgangsmodus for laget eller gruppen. (Se Overgangsmodi.)

  Tetthet

  Angir et tetthetsnivå for laget eller gruppen.

  Fylle med nøytral farge for modus

  Fyller laget med en forhåndsinnstilt, nøytral farge.

  Merk:

  Hvis du vil legge til de valgte lagene i en ny gruppe, velger du Lag > Grupper lag eller Skift-klikker Ny gruppe-knappen nederst i lagpanelet.

Opprette et lag fra en eksisterende fil

 1. Dra filikonet fra Windows eller Mac inn på et åpent bilde i Photoshop.

 2. Flytt, skaler eller roter det importerte bildet. (Se Sette inn en fil i Photoshop.)

 3. Trykk på Enter- eller Tilbake-tasten.

  Photoshop oppretter som standard et smart objektlag. Du oppretter standardlag fra filer du har dratt inn i programmet ved å fjerne avmerkingen for Sett inn eller dra rastrerte bilder som smarte objekter under Generelle innstillinger.

  Merk:

  Hvis filen du har satt inn, har flere lag, vises en sammenslått versjon på det nye laget. I stedet for å kopiere separate lag, kan du duplisere dem i et annet bilde. (Se Duplisere lag.)

Opprette et lag med effekter fra et annet lag

 1. Velg det eksisterende laget i lagpanelet.

 2. Dra laget til knappen Opprett nytt lag nederst i lagpanelet. Det nyopprettede laget inneholder alle effektene i det eksisterende laget.

Konvertere en markering til et nytt lag

 1. Lag en markering.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Lag > Ny > Lag via Kopier hvis du vil kopiere markeringen til et nytt lag.

  • Velg Lag > Ny > Lag via Klipp ut hvis du vil klippe ut markeringen og lime den inn på et nytt lag.

  Merk:

  Du må rastrere smarte objekter eller forme lag for å aktivere disse kommandoene.

Vise lag og grupper i en gruppe

 1. Gjør ett av følgende for å åpne gruppen:
  • Klikk trekanten til venstre for mappeikonet .

  • Høyreklikk (Windows) eller Control-klikk (Mac OS) på trekanten til venstre for mappeikonet, og velg Åpne denne gruppen.

  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) på trekanten for å åpne eller lukke en gruppe og gruppene som er nestet i den.

Vise eller skjule et lag, en gruppe eller en stil

Vise eller skjule lag, grupper eller stiler du kan bruke til å isolere eller vise bare bestemte deler av bilder, slik at det blir enklere å redigere.

 1. Gjør ett av følgende i lagpanelet:
  • Klikk øyeikonet  ved siden av et lag, en gruppe eller en lageffekt for å skjule innholdet i dokumentvinduet. Klikk i kolonnen igjen for å vise innholdet. Hvis du vil vise øyeikonet for stiler og effekter, klikker du ikonet Vis effekter i panelet .

  • Velg Vis lag eller Skjul lag på Lag-menyen.

  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) et øyeikon  for bare å vise innholdet i det laget eller den gruppen. Photoshop husker synlighetsstatusene for alle lag før de skjules. Hvis du ikke endrer synligheten for noe annet lag, gjenopprettes de opprinnelige synlighetsinnstillingene når du Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) på det samme øyeikonet.

  • Dra markøren gjennom øyekolonnen hvis du vil endre synligheten for flere elementer i lagpanelet.

  Merk:

  Bare synlige lag skrives ut.

Kopiere og lime inn lag

Nå kan du kopiere og lime inn lag i Photoshop både i et dokument og fra ett dokument til et annet. Avhengig av innstillingene for fargehåndtering og fargeprofilen som er knyttet til filen (eller de importerte dataene), kan du bli bedt om å angi hvordan du vil håndtere fargeinformasjon i filen eller de importerte dataene.

Forsiktig!

Hvis du endrer et kopiert og innlimt smartobjektlag, oppdateres ikke det opprinnelige smartobjektlaget. Det samme gjelder den andre veien. Dette er en kjent begrensning. Du kan løse dette problemet ved å opprette koblede smarte objekter.

Kommandoer for å kopiere og lime inn

Kopier

(Rediger > Kopier eller Kommando/Ctrl + C) – kopierer de valgte lagene

Lim inn

(Rediger > Lim inn eller Kommando/Ctrl + V) – limer inn kopierte lag i midten av det valgte dokumentet. Ved innliming opprettes et duplisert lag, inkludert alle punktgrafikk- og vektormasker og lageffekter.

Lim inn på samme plassering

(Rediger > Lim inn spesiell > Lim på samme plassering eller Kommando/Ctrl + Skift + V) – limer inn kopierte lag i måldokumentet i en posisjon i forhold til posisjonen i det opprinnelige dokumentet. Det er for eksempel slik at når et lag med innhold nederst i høyre hjørne på et stort dokument kopieres, limes dette inn nederst i høyre hjørne på det nye dokumentet. Photoshop prøver uansett å holde minst en del av de innlimte lagene synlig i måldokumentet, slik at du kan endre plasseringen slik du ønsker.

Merk:

Hvis du kopierer et lag og deretter lager et nytt dokument, kan du gjøre bruk av Utklippstavle-alternativet i dialogboksen Nytt dokument. Ved å velge dette alternativet opprettes et nytt dokument på størrelse med lagene du har kopiert. Du kan deretter lett lime inn de kopierte lagene i et nytt dokument

Merk:

Klipp ut er nedtonet når du har ett eller flere lag som er valgt. Slett lag direkte i Lag-fanen.

Vurderinger ved kopiering/innliming av lag som inneholder baner

Kopieringsatferd

 • Hvis du kopierer et lag som inneholder baner, for eksempel et formlag, men ingen baner er valgt, kopieres laget til utklippstavlen. Når du limer inn, opprettes det et duplisert formlag med alle punktgrafikk- og vektormasker og lageffekter.
 • Hvis du kopierer et lag som inneholder baner, for eksempel et formlag, og banene er valgt på lerretet, kopieres banen til utklippstavlen.
 • Hvis du kopierer et lag med en vektormaske, men vektormasken ikke er valgt, kopieres alle lagdata til utklippstavlen. Ved innliming opprettes et duplisert lag, inkludert alle punktgrafikk- og vektormasker og lageffekter.
 • Hvis du kopierer et lag med en vektormaske, og vektormasken er valgt, kopieres banedataene til utklippstavlen. Innlimingen er avhengig av sammenhengen.

Innlimingsatferd

 • Hvis du limer inn et lag fra ett dokument til et annet med forskjellig oppløsning, beholder de innlimte lagene bildepunktdimensjonene sine. Dette kan få den innlimte delen til å se ut som om den ikke passer inn i det nye bildet. Bruk kommandoen Bildestørrelse til å gi kilde- og målbildene samme oppløsning før du kopierer og limer inn, eller bruk kommandoen Fri transformering til å endre størrelsen på det innlimte innholdet.
 • Hvis du velger et lag uten baner, for eksempel et punktgrafikklag, vil innliming av banedataene opprette en ny vektormaske.
 • Hvis du velger et lag som inneholder baner, for eksempel et formlag, men ingen baner er valgt, erstattes den nåværende formen i laget når du limer inn.
 • Hvis du velger et formlag og velger banen, vil innliming av banedataene i det eksisterende formlaget kombinere det med den eksisterende banen.
 • Hvis du velger et lag med en vektormaske, men vektormaske ikke er valgt, vil innliming av banedata erstatte vektormaskebanen.
 • Hvis du velger et lag med en vektormaske, og vektormasken er valgt, vil innliming av banedataene i vektormasken kombinere det med den eksisterende banen.

Kopier sammenslåtte

Denne kommandoen lager en sammenslått kopi av alle de synlige lagene i det merkede området.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet