Photoshop har flere pennverktøy som passer ditt bruk og din kreative stil:

 • Med krumningspennverktøyet kan du intuitivt tegne kurver og rette segmenter.
 • Med standardpennverktøyet kan du tegne rette segmenter og kurver med stor presisjon.
 • Med frihåndspennverktøyet kan du tegne baner som om du tegnet med en blyant på papir.
 • Med alternativene for den magnetiske pennen kan du tegne en bane som festes til kantene på definerte områder i bildet. 

Bruk tastekombinasjonen Skift + P for å bla gjennom verktøyene i pennegruppen.

Different-Pen-tools
Bla gjennom pennverktøyet ved hjelp av tastekombinasjonen Skift + P

Du kan bruke pennverktøyene sammen med formverktøyene for å lage komplekse former. Se Tegnemodi for å få mer informasjon om hvilke modi du kan tegne med pennverktøyet i.

Merk:

Før du tegner med pennverktøyet, kan du opprette en ny bane i banepanelet for automatisk å lagre den midlertidige banen som en navngitt bane.

Bruke krumningspennverktøyet

Med krumningspennverktøyet kan du tegne jevne kurver like lett som rette linjer. Du kan bruke dette intuitive verktøyet til å opprette egendefinerte fasonger i designene dine eller definere presise baner for å enkelt finjustere bildene dine. Mens du gjør dette, kan du opprette, veksle mellom, redigere, legge til eller fjerne jevne punkter eller hjørnepunkter uten å måtte bytte verktøy.

 1. Velg krumningspennverktøyet i Pennverktøy-gruppen.

  Different-Pen-tools
 2. Du lager det første ankerpunktet ved å klikke eller trykke hvor som helst i dokumentet.

  Path-1
 3. Klikk på nytt for å definere det andre ankerpunktet og fullføre det første segmentet av banen. Klikk én gang (standard) hvis du ønsker at det neste segmentet av banen skal være buet. Dobbeltklikk hvis du vil tegne et rett segment neste gang.

  Merk:

  Det første segmentet av banen vil alltid vises som en rett linje på lerretet umiddelbart. Photoshop justerer det senere, avhengig av om du tegner et buet eller rett segment neste gang. Hvis det neste segmentet du tegner, er buet, gjør Photoshop den første segmentkurven jevn i forhold til det neste segmentet.

  Path-2
 4. (Buet bane) Bruk en mus eller trykkenhet til å dra pekeren for å tegne det neste segmentet av banen. Optimaliser segmentets kurve mens du trykker museknappen ned. Det forrige segmentet justeres automatisk for å holde kurven jevn.

  Path-3-edited
  Path-4
  Optimaliser segmentets kurve mens museknappen trykkes ned.
 5. (Buet bane) Slipp museknappen for å slippe ankerpunktet og fullføre det andre segmentet.

 6. Tegn ytterligere segmenter før du fullfører banen.

  Path-8
 7. Når du er ferdig med å tegne, trykker du Esc-tasten.

Tips for å arbeide med krumningspennverktøyet

 • Mens du slipper et ankerpunkt, klikker du én gang hvis du ønsker at det neste segmentet av banen skal være buet. Dobbeltklikk hvis du vil tegne et rett segment neste gang. Photoshop skaper jevne punkter eller hjørnepunkter tilsvarende.
 • Du konverterer et jevnt ankerpunkt til et hjørnepunkt, eller omvendt, ved å dobbeltklikke punktet.
 • Du flytter ganske enkelt et ankerpunkt ved å dra det rundt.
 • Du sletter et ankerpunkt ved å klikke det og trykke Slett-tasten. Ankerpunktet slettes, men kurven beholdes og justeres etter de gjenværende ankerpunktene.
extra-point
Ekstra ankerpunkt
extra-point-deleted
Ekstra ankerpunkt er slettet, kurven justeres tilsvarende
 • Dra et ankerpunkt for å justere kurven. Når du justerer et banesegment på denne måten, endres de tilstøtende banesegmentene automatisk (Gummistrikk-effekt).
 • Du tilfører et ekstra ankerpunkt ganske enkelt ved å klikke i midten av et banesegment.
rubber-band-effect
"Gummistrikk-effekten"

Bruke standardpennverktøyet

Tegn rette linjesegmenter

Den enkleste banen du kan tegne med standardpennverktøyet, er en rett linje, som du lager ved å klikke med verktøyet for å lage to ankerpunkt. Hvis du fortsetter å klikke, lager du en bane med rette linjesegmenter koblet sammen med hjørnepunkter.

Pennverktøy i Photoshop
Hvis du bruker pennverktøyet, dannes det rette segmenter.

 1. Velg pennverktøyet.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil begynne det rette segmentet, og klikk for å definere det første ankerpunktet (ikke dra).

  Merk:

  Det første segmentet du tegner, vises ikke før du angir det andre ankerpunktet. (Velg Gummistrikk i Photoshop for å forhåndsvise banesegmenter.) Hvis du er uheldig og drar med pennverktøyet slik at det vises tangentlinjer i stedet, velger du Rediger (Edit) > Angre (Undo) og klikker på nytt.

 3. Klikk en gang til der du vil det første segmentet skal slutte, eller Skift-klikk for å begrense vinkelen for segmentet til et multiplum av 45°.
 4. Fortsett å klikke for å angi ankerpunkter for flere rette segmenter.

  Det siste ankerpunktet du har lagt til, vises alltid som en fylt firkant for å angi at det er markert. Tidligere definerte ankerpunkter blir hule når du legger til flere ankerpunkter, og merkingen av dem oppheves.

 5. Gjør ett av følgende for å fullføre banen:
  • Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  • Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

  Hvis du vil la banen være åpen, kan du også velge et annet verktøy.

Tegne kurver med standardpennverktøyet

Du lager kurver ved å legge til ankerpunkt der en kurve skifter retning, og dra tangentlinjene som danner kurven. Lengden og hellingen til tangentlinjene bestemmer formen på kurven.

Det er enklere å redigere kurver hvis du tegner dem ved å bruke så få ankerpunkt som mulig. Dette fører også til at de vises og skrives ut raskere. Hvis du bruker for mange punkt, kan det oppstå uønskede ujevnheter på en kurve. Bruk i stedet store mellomrom mellom ankerpunkt, og øv deg på å forme kurver ved å justere lengden og vinklene til tangentlinjene.

 1. Velg pennverktøyet.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil at kurven skal starte, og hold museknappen nede.

  Det første ankerpunktet vises, og pekeren til pennverktøyet endres til en pilspiss. (I Photoshop endres ikke pekeren før du har begynt å dra.)

 3. Dra for å angi hellingen til det buede segmentet du lager, og slipp deretter museknappen.

  Vanligvis forlenger du tangentlinjen omtrent en tredjedel av avstanden til neste ankerpunkt du vil tegne. (Du kan justere én eller begge sider av tangentlinjen senere.)

  Hold nede Skift-tasten for å begrense verktøyet til trinn på 45°.

  Tegne det første punktet i en kurve med pennverktøyet i Photoshop
  Tegne det første punktet i en kurve

  A. Plassere pennverktøyet B. Begynne å dra (museknappen er holdt nede) C. Dra for å forlenge tangentlinjer 
 4. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på kurvesegmentet, og gjør ett av følgende:
  • Dra i motsatt retning av den forrige tangentlinjen hvis du vil lage en C-formet kurve. Slipp deretter museknappen.

  Andre punktet i en kurve med pennverktøyet i Photoshop
  Tegne det andre punktet i en kurve

  • Hvis du vil lage en S-formet kurve, drar du i samme retning som forrige tangentlinje. Slipp deretter museknappen.

  Tegne en S-kurve med pennverktøyet i Photoshop
  Tegne en S-kurve

  Merk:

  Hvis du vil ha en skarp endring i retningen til kurven, slipper du museknappen og Alt-drar (Windows) eller Tilvalg-drar (Mac OS) retningspunktet i kurvens retning. Slipp Alt- eller Tilvalg-tasten og museknappen, plasser pekeren på nytt der du vil segmentet skal slutte, og dra i motsatt retning for å fullføre det buede segmentet.

 5. Fortsett med å dra pennverktøyet fra ulike plasseringer for å lage en serie med jevne kurver. Legg merke til at du plasserer ankerpunkt ved starten og slutten av hver kurve, ikke ved tuppen av kurven.

  Merk:

  Alt-dra (Windows) eller Tilvalg-dra (Mac OS) tangentlinjer for å bryte tangentlinjene ut av et ankerpunkt.

 6. Gjør ett av følgende for å fullføre banen:
  • Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  • Hvis du vil la banen være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene, eller velger et annet verktøy.

Tegne rette linjer fulgt av kurver

 1. Bruk pennverktøyet til å lage hjørnepunkt på to steder for å danne et rett segment.
 2. Plasser pennverktøyet på det markerte endepunktet. En liten skråstrek vises ved siden av pennverktøyet. Hvis du vil angi hellingen til det neste segmentet du skal lage, klikker du på ankerpunktet, og deretter drar du tangentlinjen som vises.

  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment med pennverktøyet i Photoshop
  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 1)

  A. Rett segment fullført B. Plassere pennverktøyet over endepunkt C. Dra tangentpunktet 
 3. Hold pennen der du vil plassere neste ankerpunkt. Klikk (og dra hvis du vil) det nye ankerpunktet for å tegne ferdig kurven.
  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment med pennverktøyet i Photoshop
  Tegne et rett segment fulgt av et buet segment (del 2)

  A. Plassere pennverktøyet B. Dra tangentlinje C. Det nye kurvesegmentet er ferdig 

Tegne kurver etterfulgt av rette linjer

 1. Bruk pennverktøyet og dra for å opprette det første overgangspunktet på det buede segmentet, og slipp museknappen.
 2. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet på det buede segmentet, og dra deretter for å fullføre kurven. Slipp museknappen.
 3. Velg Konverter punkt-verktøyet i verktøykassen, og klikk deretter på det merkede sluttpunktet for å konvertere det fra et overgangspunkt til et hjørnepunkt.

  Merk:

  Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre pennverktøyet til Konverter punkt-verktøyet midlertidig.

 4. Velg pennverktøyet i verktøykassen, plasser pennverktøyet der du vil at det rette segmentet skal slutte, og klikk for å fullføre det rette segmentet.

Tegne to buede segmenter koblet sammen med et hjørne

 1. Bruk pennverktøyet til å dra for å lage det første avrundingspunktet til et buet segment.
 2. Flytt pennverktøyet, og dra for å lage en kurve med et nytt avrundingspunkt. Hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar tangentlinjen motsatt vei for å angi hellingen til den neste kurven. Slipp tasten og museknappen.

  Avrundingspunktet endres nå til et hjørnepunkt ved at tangentlinjene deles opp.

 3. Plasser pennverktøyet der du vil ha endepunktet for det andre buede segmentet, og dra et nytt avrundingspunkt for å fullføre det andre buede segmentet.
Tegne to kurver med pennverktøyet i Photoshop
Tegne to kurver

A. Dra et nytt avrundingspunkt B. Trykk på Alt/Tilvalg for å dele opp tangentlinjene mens du drar, og vend tangentlinjen opp C. Resultat etter at du har flyttet og dratt for tredje gang 

Fullføre tegning av en bane

 1. Du fullfører en bane på én av følgende måter:
  • Plasser pennverktøyet over det første (hule) ankerpunktet hvis du vil lukke banen. En liten sirkel vises ved siden av pekeren til pennverktøyet når det er plassert riktig. Klikk eller dra for å lukke banen.

  • Hvis du vil la en bane være åpen, Ctrl-klikker du (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) hvor som helst bortsatt fra på objektene.

Innstillinger i alternativlinjen

Når du bruker standardpennverktøyet, er følgende alternativer tilgjengelige på alternativlinjen:

 • Legg til / slett aut., som gjør at du kan legge til et ankerpunkt når du klikker på et linjesegment, eller slette et ankerpunkt når du klikker på det.
 • Gummistrikk, som gjør at du kan forhåndsvise banesegmenter etter hvert som du flytter pekeren mellom klikk. Du finner dette alternativet ved å klikke på popup-menyen til høyre for ikonet Egendefinert form.

Bruke frihåndspennverktøyet

Med frihåndspennverktøyet kan du tegne som om du tegnet med en blyant på papir. Det legges automatisk til ankerpunkt når du tegner. Du bestemmer ikke hvor punktene plasseres, men du kan justere dem når banen er fullført. Bruk pennverktøyet for å tegne med større nøyaktighet.

 1. Velg frihåndspennverktøyet .

 2. Hvis du vil kontrollere hvor følsom den endelige banen er overfor bevegelse av musen eller pennen, klikker du den inverterte pilen ved siden av formknappene på alternativlinjen og skriver inn en verdi mellom 0,5 og 10,0 bildepunkter for Kurvetilpasning. En høy verdi oppretter en enkel bane med få ankerpunkter.

 3. Dra pekeren i bildet. Når du drar, vises et banespor bak pekeren. Når du slipper musen, opprettes en midlertidig bane.

 4. Hvis du vil fortsette den eksisterende frihåndsbanen, plasserer du pennpekeren på et sluttpunkt i banen og drar.

 5. Slipp museknappen for å fullføre banen. Hvis du vil opprette en lukket bane, drar du linjen til det første punktet i banen (det vises en sirkel ved siden av pekeren når den er justert).

Tegner ved hjelp av alternativene for den magnetiske pennen

Den magnetiske pennen er et alternativ i frihåndspennverktøyet og lar deg tegne en bane som festes til kantene på definerte områder i bildet. Du kan definere området og følsomheten for festevirkemåten samt kompleksiteten for den resulterende banen. Den magnetiske pennen og den magnetiske lassoen har mange av de samme alternativene.

 1. Hvis du vil konvertere frihåndspennverktøyet til verktøyet for magnetisk penn , merker du av for Magnetisk på alternativlinjen eller klikker den inverterte pilen ved siden av formknappene på alternativlinjen, merker av for Magnetisk og angir følgende:
  • Angi en bildepunktverdi mellom 1 og 256 under Bredde. Den magnetiske pennen finner bare kanter som er innenfor angitt avstand fra pekeren.

  • For Kontrast skriver du inn en prosentverdi mellom 1 og 100 for å angi nødvendig kontrast mellom bildepunkter for at området skal regnes som en kant. Bruk en høy verdi for bilder med lav kontrast.

  • For Frekvens skriver du inn en verdi mellom 0 og 100 for å angi hastigheten pennen angir ankerpunkter med. En høy verdi forankrer banen raskere.

  • Hvis du arbeider med et penntegnebrett, merker du av eller fjerner merket for Pennetrykk. Når det er merket av for dette, reduserer en økning i pennetrykket bredden.

 2. Klikk i bildet for å angi det første festepunktet.
 3. Hvis du vil tegne et frihåndssegment, flytter du pekeren eller drar langs kanten du vil spore.

  Det nyeste segmentet i rammen forblir aktivt. Når du flytter pekeren, festes det aktive segmentet til den sterkeste kanten i bildet, slik at pekeren kobles til det siste festepunktet. Den magnetiske pennen legger med jevne mellomrom til festepunkter i rammen for å forankre tidligere deler.

  Festepunkter og fortsette sporing med pennverktøyet i Photoshop
  Klikk for å legge til festepunkter, og fortsett sporingen.

 4. Hvis rammen ikke festes til ønsket kant, klikker du én gang for å legge til et festepunkt manuelt og forhindre at rammen flyttes. Fortsett å spore kanten, og legg til festepunkter etter behov. Hvis du gjør en feil, trykker du DEL for å fjerne det siste festepunktet.
 5. Hvis du vil endre egenskapene for den magnetiske pennen dynamisk, gjør du ett av følgende:
  • ALT-dra (Windows) eller TILVALG-dra (Mac OS) for å tegne en frihåndsbane.

  • ALT-klikk (Windows) eller TILVALG-klikk (Mac OS) for å tegne rette segmenter.

  • Trykk [-tasten for å redusere bredden på den magnetiske pennen med ett bildepunkt. Trykk ]-tasten for å øke pennebredden med ett bildepunkt.

 6. Fullfør banen:
  • Trykk ENTER (Windows) eller RETUR (Mac OS) for å avslutte en åpen bane.

  • Dobbeltklikk for å lukke banen med et magnetisk segment.

  • Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) og dobbeltklikk for å lukke banen med et rett segment.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet