Lær hvordan du bruker det dedikerte arbeidsområdet Velg og masker i Photoshop CC.

Oppretting av nøyaktig utvalg og maskeringer i Photoshop er nå raskere og enklere enn noensinne. Et nytt, dedikert arbeidsområde hjelper deg med å foreta nøyaktige utvalg og maskeringer. Bruk verktøy som Juster kantpenselverktøy for å skille forgrunns- og bakgrunnselementer og gjøre mye mer.

Merk:

Arbeidsområdet Velg og masker erstatter dialogboksen Juster kant fra tidligere versjoner av Photoshop og gir samme funksjonalitet på en strømlinjeformet måte. Se Verktøy.

Start arbeidsområdet Velg og masker

Åpne et bilde i Photoshop, og gjør ett av følgende:
 • Velg Velg > Velg og masker.
 • Trykk Ctrl+Alt+R (Windows) eller Cmd+Tilvalg+R (Mac).
 • Aktiver et markeringsverktøy, for eksempel Hurtigvalg, Tryllestav eller Lasso. Klikk deretter Velg og masker på alternativlinjen.
options-bar-select-mask
Alternativlinje | Velg og masker-knapp

 • Gå til Egenskaper-panelet for en lagmaske, og klikk Velg og masker.

Merk:

Du kan angi standard virkemåte for verktøyet, for eksempel at å dobbeltklikke en lagmaske åpner arbeidsområdet Velg og masker. Bare dobbeltklikk en lagmaske første gang og angi virkemåten. Du kan også velge Innstillinger > Verktøy > Hvis du dobbeltklikker lagmasken, startes arbeidsområdet Velg og masker.

Fellesskapsvideo: Bruke arbeidsområdet Velg og masker

Julieanne Kost fra Adobe forklarer hvordan Velg og masker i Photoshop CC gjør det mulig å opprette valg og maskeringer på en enklere, mer nøyaktig og mer effektiv måte ...
Julienne Kost

Brukergrensesnitt

select_mask_1
Brukergrensesnitt: arbeidsområdet Velg og masker

A. Verktøyalternativer B. Verktøy C. Justerbare egenskaper 

Kort om verktøy

Arbeidsområdet Velg og masker har en kombinasjon av kjente og nye verktøy:

Select_and_Mask_Tools

Hurtigvalgverktøy

Foreta raske markeringer basert på farge og teksturlikhet når du klikker eller klikker og drar området du vil merke. Markeringen du gjør, trenger ikke å være nøyaktig, fordi hurtigvalgverktøyet oppretter en ramme automatisk og intuitivt.

Hvis du vil ha en enda enklere opplevelse mens du bruker hurtigvalgverktøyet, kan du velge Velg emne på alternativlinjen for å automatisk velge de mest fremtredende motivene i bildet med ett klikk.

Se Foreta raske markeringer hvis du vil ha mer informasjon om dette verktøyet.

select-subject-select-mask
Hurtigvalg: Klikk Velg emne for å automatisk velge de mest fremtredende motivene i bildet.

Juster kantpenselverktøy

Med disse verktøyene kan du utføre nøyaktige endringer av rammeområder du har finjustert. Du kan for eksempel stryke over myke områder som hår eller pels for å gi markeringen nøyaktige detaljer. Du endrer penselstørrelsen ved å bruke hurtigtastene.

Penselverktøy

Du kan først gjøre en grov markering med verktøyet Hurtigvalg (eller et annet markeringsverktøy) og deretter finjustere med verktøyet Juster kantpensel. Bruk deretter verktøyet Pensel til å fullføre eller rydde opp detaljer.

Bruk verktøyet Pensel til å finjustere markeringer på to enkle måter: Mal over området du vil merke, i modusen Legg til, eller mal over områder du ikke vil merke, i modusen Trekk fra.

Verktøyet Pensel i arbeidsområdet Velg og masker fungerer nesten på samme måte som det tilsvarende verktøyet i klassisk Photoshop.

Lassoverktøy

Tegn markeringsrammer med frihånd. Med dette verktøyet kan du foreta nøyaktige markeringer.

Lassoverktøyet i arbeidsområdet Velg og masker fungerer akkurat som det tilsvarende verktøyet i klassisk Photoshop. Se Markere med lassoverktøyet.

Mangekantet lassoverktøy

Tegn segmenter med rette kanter for en markeringsramme. Med dette verktøyet kan du lage rette markeringer eller frihåndsmarkeringer. Lassoverktøyet i arbeidsområdet Velg og masker fungerer akkurat som det tilsvarende verktøyet i klassisk Photoshop. Se Markere med mangekantet lassoverktøy.

Du kan velge dette verktøyet fra alternativene når du høyreklikker Lassoverktøy.

Lasso_tools

Håndverktøy

Naviger raskt på et bildedokument. Velg dette verktøyet, og dra rundt bildelerretet. Du kan også raskt bytte til håndverktøyet ved å trykke på H mens du bruker hvilket som helst annet verktøy. Dette bildet fungerer akkurat som håndverktøyet i klassisk Photoshop

Zoomeverktøy

Forstørr og naviger rundt bildet – fungerer akkurat som zoomverktøyet i klassisk Photoshop og i mange andre apper.

Alternativlinje

Legg til eller Trekk fra: Legg til eller trekk fra i finjusteringsområdet. Juster penselstørrelsen om nødvendig.

Options-bar
Alternativlinje


Markering fra alle lag: Oppretter en markering basert på alle lag i stedet for bare laget som er markert for øyeblikket

Finjuster markeringen

Du kan finjustere markeringen i Egenskaper-panelet i arbeidsområdet Velg og masker. Juster følgende innstillinger:

Visningsmodus-innstillinger

Visningsmodus. Gå til hurtigmenyen Vis, og velg en av følgende visningsmodi for markeringen:

 • Gjennomskinnelige lag (O): Visualiserer markeringen som et system for gjennomskinnelige lag med animasjonstil.
 • Bevegelige streker (M): Visualiserer markeringsrammen som bevegelige streker.
 • Overlapping (V): Visualiserer markeringen som en gjennomsiktig fargeoverlapping. Umerkede områder vises i denne fargen. Standardfargen er rød.
 • På svart (A): Plasserer markeringen over en svart bakgrunn.
 • På hvitt (T): Plasserer markeringen over en hvit bakgrunn.
 • Svart-hvitt (K): Visualiserer markeringen som en svart-hvitt-maske.
 • På lag (Y): Omgir markeringen med områder av gjennomsiktighet

Trykk F-tasten for å gå gjennom alle modiene og X-tasten for å deaktivere alle modi midlertidig.

Vis kant: Viser forbedringsområdet..

Vis original: Viser opprinnelig markering.

Forhåndsvisning av høy kvalitet: Gir en nøyaktig forhåndsvisning av endringene. Dette alternativet kan ha innvirkning på ytelsen. Når dette alternativet er valgt mens du arbeider på bildet, kan du holde nede venstre museknapp (trykke museknappen ned) for å se en forhåndsvisning med høyere oppløsning. Når dette alternativet ikke er valgt, vises det en forhåndsvisning med lavere oppløsning også når du trykker ned museknappen.

Gjennomsiktighet/tetthet: Angir gjennomsiktighet/tetthet for visningsmodusen. Denne innstillingen gjelder utover arbeidsområdet Velg og masker til visningsmodusen Overlapping i klassisk Photoshop.

Kantregistreringsinnstillinger

Radius. Angir størrelsen på markeringsrammen som inneholder finjustering av kanter. Bruk en liten radius for skarpe kanter, og en større radius for avrundede kanter.

Smart radius. gjør det mulig med et område for finjustering av variabel bredde rundt kanten av markeringen. Dette alternativet er blant annet nyttig hvis markeringen din er et portrett der både hår og skuldre er synlig. Ved slike portrett kan håret kreve et større finjusteringsområde enn skuldrene, der kanten er mer jevn.

Innstillinger for globale finjusteringer

Jevn ut. Reduserer ujevne områder (fjell og daler) i markeringsrammen og gir et glattere omriss.

Uttoning. Myker opp overgangen mellom markeringen og de omkringliggende bildepunktene.

Kontrast. Når kontrasten økes, blir myke overganger langs markeringskanten skarpere. Som regel er alternativet Smart radius i kombinasjon med finjusteringsverktøyene en mer effektiv løsning.

Skift kant.Flytter myke kanter innover (negative verdier) eller utover (positive verdier). Ved å flytte kantene innover, fjernes uønskede bakgrunnsfarger fra kantene til markeringen.

Utdatainnstillinger

Rens farger. Erstatter fargerester med fargen på helmarkerte bildepunkter i nærheten. Styrken på erstatningsfargen er relativ til mykheten på markeringskantene. Juster glidebryteren for å endre rensemengden. 100 % (maksimal styrke) er standardverdien.

Viktig: Dette alternativet endrer fargen på bildepunktene, og krever således utdata på et nytt lag eller dokument. Behold det opprinnelige laget, slik at du kan gå tilbake til det hvis nødvendig.

Utdata til. Angir om den finjusterte markeringen skal bli en markering eller en maske på det gjeldende laget, eller om det skal opprettes et nytt lag eller dokument.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Utdatainnstillinger

Merk:

 • Klikk (Tilbakestill arbeidsområdet) for å tilbakestille innstillingene til tilstanden de var i da du gikk inn i arbeidsområdet Velg og masker. Dette alternativet tilbakestiller også de opprinnelige markeringene/maskeringene til de som var valgt da du gikk inn i arbeidsområdet Velg og masker.
 • Velg Husk innstillinger for å lagre innstillingene for senere bruk. Innstillingene brukes nytt på alle fremtidige bilder, inkludert det gjeldende bildet hvis det gjenåpnes i arbeidsområdet Velg og masker.

Fellesskapsvideo: Masker hår ved å bruke Velg og masker

Scott Kelby viser deg hvordan du bruker arbeidsområdet Velg og masker til å maskere hår ...
Scott Kelby

Mer som dette

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet