Lær hvordan du kan arbeide med MacBook Pro Touch Bar i Photoshop.

Photoshop støtter Touch Bar, Multi-Touch-styreflaten øverst på det nye MacBook Pro-tastaturet. Du kan bruke Touch Bar til å bruke Photoshop-funksjoner og -kontroller når du holder på med den aktuelle oppgaven på hovedskjermen. Touch Bar støtter kjente bevegelser, for eksempel trykk, dra og skyv.

Touch Bar-støtte i Photoshop er for øyeblikket i Teknisk forhåndsvisning-fasen.

Merk:

Hvis du vil ha mer grunnleggende informasjon om Touch Bar, kan du se denne Apple-dokumentasjonssiden.

Touch Bar-grensesnitt

Som standard er en del av Touch Bar-grensesnittet reservert for macOS-systemkontroller. Kontrollene for Photoshop vises i det app-spesifikke området i midten av Touch Bar-grensesnittet.

v3_TopView_new
Standard Touch Bar-grensesnitt

A. Photoshop-kontroller B. macOS-systemkontroller (styrestripe og Esc) 

Merk:

Om nødvendig kan du konfigurere Touch Bar til å bare vise app-kontrollene. I denne konfigurasjonen viser delene i midten og til høyre i Touch Bar-grensesnittet (B på høyre side + A) Photoshop-kontrollene. Dette kan gjøres i macOS Systemvalg > Tastatur-dialogboksen ved å velge Touch Bar viser: App-kontroller.

Touch Bar-modi i Photoshop

Trykk på -ikonet i Touch Bar for å velge én av de tre tilgjengelige modiene:

Egenskaper for lag

() Standardmodus: gir mulighet til å arbeide med egenskaper for lag og relaterte funksjoner

Pensler

() Gir deg mulighet til å arbeide med egenskaper for pensel og maling

Favoritter

() Egendefinerbar modus som kan tilpasses med favorittkontrollene dine

Situasjonstilpassede funksjoner

I tillegg til de tilgjengelige kommandoene i de tre modiene blir flere situasjonstilpassede funksjoner tilgjengelige, avhengig av hva du arbeider med i Photoshop.

 • Når et modalt verktøy, for eksempel tekst eller transformering, er aktivt, vises OK og Avbryt i Touch Bar.
 • Når arbeidsområdet Velg og masker er aktivt, vises kontroller for relevante alternativer i Touch Bar.

Photoshop-kontrollene i Touch Bar

Standardmodus Ikon Kontrollnavn Beskrivelse
Alle tre
Historikkglider

Fungerer omtrent på samme måte som Historikk-panelet i Photoshop. Bruk denne kontrollen til å gå til en annen nylig versjon av dokumentet som ble opprettet under den aktuelle økten. Hver gang du gjør en endring i dokumentet, legges det til en ny dokumenttilstand.

Trykk på Historikkglider-ikonet for å vise miniatyrbilder som representerer dokumenttilstander. Bla gjennom eller trykk på miniatyrbildene for å navigere gjennom dokumenthistorikken.

Du finner relatert informasjon i Bruke historikkpanelet.

Egenskaper for lag
Legg til innhold Importerer en fil til det åpne dokumentet ved hjelp av kommandoen Plasser innebygde. Se Plassere filer i Photoshop.

Lagsynlighet og -tetthet

Justerer lagets tetthet og synlighet. 

 • Bruk glidebryteren til å justere lagtettheten (0–100 %). Knappene på hver ende av glidebryteren reduserer eller øker verdien med en forhåndsinnstilt mengde.
 • Trykk på -ikonet for å skjule laget helt.

Du kan bruke denne kommandoen ved å trykke på eller trykke og holde nede over trykkebevegelsen. Endringene du gjør i Touch Bar, blir umiddelbart synlige i lagpanelet.


Overgangsmodus Du kan bla gjennom de tilgjengelige overgangsmodiene – Normal, Dryss, Gjør mørkere osv. – og velge den du ønsker. Se Overgangsmodi i Photoshop hvis du vil ha mer informasjon.

Maske Gjør et lag om til en maske eller tilbakefører det fra den tilstanden. Se Vise lag med masker for mer informasjon.

Velg og masker Starter arbeidsområdet Velg og masker.
Pensler
Farge

Viser en fargevelger for forgrunnsfarge. De 16 første fargeprøvene vises som standard.

 • Trykk på en fargeprøve å få fargetoner.
 • Klikk på -ikonet for å gjøre finjusteringer ved å justere fargetoner, metning og lysstyrke (HSB) individuelt.

Penselstørrelse

Styrer størrelsen på den gjeldende penselen. Denne kommandoen er aktiv når det velges en pensel med mulighet for flere størrelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om penselalternativer, kan du se:


Penselhardhet Styrer hardheten til den gjeldende penselen. Denne kommandoen er aktiv når det velges en pensel med mulighet for flere hardhetsverdier.

Penseltetthet Styrer tettheten til den gjeldende penselen. Denne kommandoen er aktiv når det velges en pensel som støtter tetthet. 

Penselflyt Styrer flyten til den gjeldende penselen. Denne kommandoen er aktiv når det velges en pensel som støtter flyt. 
Favoritter
Rastermodus Veksler mellom den normale skjermmodusen og fullskjermmodus

Nytt lag Aktiverer Nytt lag-kommandoen

Vend loddrett Vender innholdet i det gjeldende settet med valgte lag vertikalt

Vend horisontalt Vender innholdet i det gjeldende settet med valgte lag horisontalt
Ingen som standard*
Fyllmodus Aktiverer Fyll-kommandoen med alternativet Innholdstilpasset fyll forhåndsvalgt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke innholdstilpasset fyll.

Dupliser laget Dupliserer det valgte laget
Deling med andre Deler en forhåndsvisning av den gjeldende dokumenttilstanden i JPEG-format. Den maksimale størrelsen som kan deles, er 1024 x 1024 piksler.

*Du kan legge til disse kontrollene i Touch Bar-modiene ved å tilpasse dem.

Tilpass Touch Bar-modiene

Innstillinger

Photoshop har tre Touch Bar-innstillinger under Innstillinger > Teknisk forhåndsvisning. Disse innstillingene er aktivert som standard.

Aktiver Touch Bar

Aktiverer/deaktiverer Touch Bar mens du arbeider i Photoshop

Vis justering av Touch Bar-egenskaper

Viser/skjuler hurtigmenyene med informasjon som vises når du endrer egenskaper, for eksempel penselstørrelse, ved hjelp av Touch Bar

Legge til og slette kommandoer fra Touch Bar

Du kan legge til og slette kommandoer for alle de tre Touch Bar-modiene i Photoshop. Følg disse trinnene:

 1. Velg hvilken Touch Bar-modus du vil legge til eller fjerne elementer i/fra: Egenskaper for lag, Pensler, eller favoritter.

 2. I Photoshop velger du Vis > Tilpass Touch Bar.

  Photoshop aktiverer det standard macOS-grensesnittet for tilpassing av Touch Bar. Hvis du vil ha mer informasjon om dette grensesnittet, kan du se Tilpass Touch Bar på denne Apple-dokumentasjonssiden.

 3. Dra kommandoer ned i Touch Bar, mot den nedre kanten av hovedvinduet i MacBook Pro. Du kan også dra kommandoer innenfor Touch Bar for å sortere dem, eller dra dem opp og ut av Touch Bar for å fjerne dem.

  Når du gjør endringer på Touch Bar, vil -ikonet (mellomromstast) angi en tom plass der du kan legge til en kommando.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  Tilpass Touch Bar: Denne illustrasjonen viser Favoritter-modusen i Photoshop

  Merk:

  • Velg Vis skriveforslag hvis du ønsker å se autofullføringsforslag når du skriver inn eller redigerer bestemt tekstrelatert inntasting, for eksempel lagnavn.
  • For å gjenopprette et modusoppsett til standardinnstillingene drar du Standardsett-stripen ned på Touch Bar mens modusen er aktivert.

 4. Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på Ferdig.

  macOS sender deg tilbake til Photoshop.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet