Adobe Character Animator — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Nowości w programie Character Animator!

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Możesz wypróbować program Character Animator, pobierając wersję próbną programu After Effects lub Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Character Animator i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Adobe.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Informacje dotyczące anulowania członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz warunków subskrypcji Adobe.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Jeżeli warstwy programu Photoshop lub Illustrator będą prawidłowo zorganizowane i nazwane, program Character Animator automatycznie przydzieli znaczniki poszczególnych rysom. Dopiero potem będzie możliwe automatyczne manipulowania marionetką. Dowiedz się, jak prawidłowo organizować i nazywać warstwy, aby używać funkcji automatycznej manipulacji.

Kontrolujesz marionetkę poprzez stosowane do niej zachowania. Program Character Animator oferuje wiele rodzajów zachowania. Są to np. ciało (bezpośrednia kontrola), ciało (automatyczna animacja), zamiana warstw, fizyczna symulacja i zachowania pomocnicze.  Zachowanie może mieć parametry umożliwiające dostosowanie go do własnych potrzeb. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kontrola marionetki za pomocą zachowań.

Scenę można wyeksportować bezpośrednio z programu Character Animator do postaci filmu, korzystając z rozwiązania Adobe Media Encoder. Domyślnym formatem filmów jest H.264. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Eksportowanie projektów Character Animator.

Scenę Character Animator można przenieść do programów Premiere Pro i After Effects. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Importowanie sceny do innych aplikacji.

Więcej informacji na temat błędów związanych z licencją dotyczących programu Character Animator i ich usuwania można znaleźć w sekcji Usuwanie błędów związanych z licencją.

Jeżeli przydzielisz kilka wyzwalaczy klawiatury, zapamiętanie klawiszy używanych do różnych działań może być trudne.Aby wyświetlić przydzielone klawisze wyzwalaczy, zaznacz marionetkę i otwórz panel Triggers (Wyzwalacze) (wybierz polecenia Window (Okno) > Triggers (Wyzwalacze)), jeśli marionetka wykorzystuje zachowanie wyzwalaczy, lub wybierz polecenia Puppet (Marionetka) > Show Obsolete Trigger Keys (Pokaż przestarzałe klawisze wyzwalaczy), jeśli marionetka wykorzystuje zachowanie przestarzałych wyzwalaczy klawiatury.  Dowiedz się więcej o używaniu wyzwalaczy klawiatury do sterowania marionetką.

Rozpocząć można na kilka sposobów:

  • Możesz kliknąć łącze Rozpocznij tutaj! dostępne na ekranie Witamy, aby otworzyć projekt Pierwsze kroki zawierający profesjonalnie animowane interaktywne marionetki.
  • Możesz pobrać przykładowe projekty Character Animator i kompozycje do wykorzystania we własnych projektach.

Społeczność

Popularne powiązane podfora