Nyheter i den här versionen

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Nyheter i den här versionen.

Följande funktioner är planerade att vara tillgängliga i version 32.

En sammanställning av versionsinformation finns i Historik över versionsinformation för nya funktioner.

En lista över felkorrigeringar finns i DPS Bug Fix Release Notes (på engelska).

Nyheter i version 32.5.6 (3 september 2015)

iOS 6-kompatibilitet

Uppdateringen av iOS-visningsprogrammet för Digital Publishing Suite från 3 september 2015 har stöd för iOS 7.0 och senare och är inte kompatibel med iOS 6. Lägsta version för telefoner och surfplattor som iOS 7 stöds på är iPhone 4 och iPad 2 (iPhone 3GS stöds inte längre eftersom den inte kan uppdateras till iOS 7). Mer information finns i Vanliga frågor och svar om iOS 6-kompatibilitet.

Ändringar i kvittohantering

Den här uppdateringen inkluderar ändringar för kvittohantering i iOS-visningsprogrammet. Visningsprogrammet stöder nu de senaste kvittoformaten från Apple. Äldre kvittoformat hämtas inte längre av den senaste versionen av iOS-visningsprogrammet. Befintliga iOS-appar som skapats i tidigare versioner av DPS fortsätter att fungera. Slutanvändare med befintliga folio- och prenumerationsköp kommer inte att påverkas av den här ändringen och har fortsatt åtkomst till sina köp.

Om du använder JS-API:n för att validera kvitton direkt med Apple i en anpassad HTML-butik, måste du uppdatera din kod för att hantera det nya kvittoformatet. Mer information om ändringar i JS-API:n finns i SDK v2 för bibliotek och butik.

Nyheter i version 32.5.3 (27 april 2015)

Den här versionen innehåller mindre felkorrigeringar för iOS- och Android-visningsprogram. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar.

Nyheter i version 32.5.2 (6 april 2015)

Ändringar i Reading API

Artikelnamn ingår nu i artikelmetadata (iOS)

FolioDataService innehöll tidigare egenskaperna Title, Description, Byline och Kicker i Reading API. I den här versionen är fältet Name tillgängligt för iOS-visningsprogram. Detta gör att utgivare kan hämta Article Name och skapa navto:-länkar dynamiskt.

Nu stöds AuthenticationService (iOS)

Nu innehåller Reading API AuthenticationService, som tidigare bara var tillgängligt i Library/Store API och inte i Reading API. AuthenticationService API används för autentisering av direkttillstånd i iOS-visningsprogram. Denna API innehåller emellertid inte alla funktioner som ingår i Library/Store API. Du kan kontrollera om användaren är inloggad och hämta användarnamnet och tokens för autentisering, men du kan inte logga in, logga ut eller visa den ursprungliga inloggningsdialogrutan.

Mer information finns i Reading SDK (endast på engelska).

Felkorrigeringar i visningsprogrammet för iOS

Flera fel i iOS-visningsprogram har korrigerats, inklusive visningsproblemet med en svart linje som uppstod i appar där alternativet Enable auto hiding of the vertical scrollbar (Aktivera automatisk döljning av den lodräta rullningslisten) var markerat. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar.

Nyheter i version 32.4.4 (16 mars 2015)

Nya DPS App Builder-krav för iPhone 6/6 Plus-enheter

DPS App Builder kräver nu ny appikon och startbilder för att stödja Apples riktlinjer. Appikoner som krävs inkluderar storlekarna 87 × 87 och 180 × 180 för iPhone 6- och 6 Plus-enheter. 120 × 120-ikonen var tidigare valfri men är nu ett krav. Nya startbilder inkluderar storlekarna 750 × 1 334 och 1 242 × 2 208. 1 136 × 640-startbilden är nu ett krav.

Alla appar måste nu ha en 1 024 × 1 024-bild för App Store. DPS App Builder efterfrågade tidigare valfri 1 024 × 1 024-grafik eller 512 × 512-grafik.

DPS App Builder har nya krav för Newsstand-ikoner, som nu måste ha 512 (SD) eller 1 024 (HD) pixlar på den längsta kanten. Tidigare krävde DPS App Builder en 96 × 128-bild för SD-enheter och en 192 × 256-bild för HD-enheter. DPS App Builder kräver nu 384 ×512/512 × 384 eller 768 × 1 024/1 024 × 768 bilder för Newsstand.

DPS Asset Generator stöder de här nya storlekarna. Mer information finns i Arbeta med DPS Asset Generator.

Stöd för iOS-visningsprograms för iPhone 6/6 Plus-renderingar

Ytterligare renderingsstorlekar stöds nu för iPhone 6 (1 334 × 750) och 6 Plus (1 920 × 1080 fysisk, 2 208 × 1 242 logisk).

Även om dessa ytterligare foliostorlekar nu stöds för renderingar rekommenderar vi att du skapar 1 136 × 640-folios för iPhone 5 och senare.

Felkorrigeringar i visningsprogrammet för iOS

Ett fel i iOS-visningsprogram som gjorde att Apple avvisade vissa appar eftersom paketsträngen var längre än 18 tecken har åtgärdats. Bundle-strängen för iOS-visningsprogram börjar nu med v32.5. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar.

Nyheter i version 32.4.3 (2 mars 2015)

Starta appen Fast Company

Fast Company har i tätt samarbete med Adobe lanserat en ny mobilapp med en förhandsversion av en helt ny produkt för mobila enheter som Adobe släpper på marknaden sommaren 2015. Mer information finns i New Fast Company App Reveals Adobe’s Vision for Future of Digital Publishing (endast på engelska).

Nya resurser för att skapa appar

 • Med DPS Asset Generator kan du enkelt ta fram de appikoner och startbilder du vill använda. Om du till exempel skapar en appikon i Photoshop genereras alla storlekar som behövs i separata mappar för varje plattform. Sedan kan du dra och släppa filerna i DPS App Builder. Mer information finns i Working with the DPS Asset Generator (endast på engelska).
 • Vill du experimentera med att använda direkttillstånd i en testapp? Använd DPS Entitlement Service för att testa appar under utveckling. Mer information finns i How to Use DPS Entitlement Service (endast på engelska).
 • Om du vill använda DPS Entitlement Service för en app i produktion kan du läsa mer om det i How to Install the DPS Entitlement Server (endast på engelska).
 • En lista med fler verktyg och tjänster för testning av DPS-funktioner i appar under utveckling finns i Skapa Proof of Concept-appar för DPS (endast på engelska).

Felkorrigeringar i visningsprogrammet för iOS

Ett fel i iOS-visningsprogrammet gjorde att Köp-knappen visades för berättigade folios. Felet är nu åtgärdat. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar.

Nyheter i version 32.4.2 (2 februari 2015)

DPS App Builder har inte längre ett alternativ för att skapa eller uppdatera v31-appar, eftersom v31-appar inte har 64-bitarsstöd. Med den uppdaterade DPS App Builder kan du skapa v32-appar med 64-bitarsstöd som uppfyller Apples krav. Mer information om 64-bitarsstöd finns i det följande avsnittet.

Nyheter i version 32.4.1 (12 januari 2015)

Stöd för 64 bitars iOS-appar

Uppdateringen av DPS App Builder på serversidan gör att du kan skapa v32-appar som uppfyller de senaste kraven på inkludering av 64-bitarsappar på Apple App Store.

Du behöver inte göra om befintliga appar. Från och med 1 februari kräver Apple endast att nya appar har 64-bitarsstöd. v32-appar som skapats efter 12 januari 2015 har 64-bitarsstöd. Du kan uppdatera dina appar när det passar dig.

Adobe kommer inte att lansera en version som är 64-bitarskompatibel för v31-appar. Därför togs möjligheten att skapa v31-appar bort från DPS App Builder i versionen som släpptes 2 februari 2015. Du kan när som helst uppgradera dina v31-appar till v32 (med 64-bitarsstöd).

Nyheter i version 32.4.0 (8 december 2014)

Följande funktioner ingår i v32.4-utgåvan den 8 december 2014.

Nedladdning i bakgrunden i andra appar än Newsstand

När ett push-meddelande för en ny folio överförs, hämtas den folion i bakgrunden i andra appar än Newsstand om användarna har aktiverat push-meddelanden och använder en enhet som kör iOS 8 eller senare. Den här funktionen stöds för v32.1 och senare appar.

Mer information finns i hjälpartikeln om push-meddelanden och Utlösa hämtningar i bakgrunden via push-meddelanden för iOS 8-visningsprogram (på engelska).

Stöd för integrerande läge för Android-visningsprogram

DPS-appar kan nu utnyttja hela skärmen på Android-enheter som stöds. För Android-enheter som har stöd för programstyrda knappar i stället för maskinvarutangenter för bakåt, startsidan och menynavigering, använder v32.4 och senare Android-program helskärm för att visa innehållet.

Offline-läge för webbvisningsprogram i Chrome

Med Adobe Content Viewer offline extension för Chrome kan läsare visa innehåll i DPS-webbvisningsprogram offline. Om du vill att dina kunder ska kunna läsa innehåll i webbvisningsprogram offline ska du göra den här länken tillgänglig för dem, och be dem öppna URL-adressen i Chrome och följa instruktionerna:

https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-content-viewer-offl/kdblggiagcmfpfnkjpfinhllihpkebag

Mer information finns i Offlinewebbvisningsprogram i Chrome.

Förbättringar av Store Configurator

Store Configurator är en webbaserad tjänst som hjälper dig skapa anpassade bibliotek och butiker för DPS-appar. Store Configurator innehåller nu alternativ för att skapa välkomstskärmar och biblioteksbanderoller med bildspel. En artikel om hur du skapar biblioteksbanderoller finns i Creating Slideshow Library Banners Using the Store Configurator (endast på engelska) i DPS Developer Center. Observera att Store Configurator är en partnertjänst. Guldsupport berättigar inte till hjälp med felsökning.

Felkorrigeringar

Version 32.4 innehåller felkorrigeringar för iOS-visningsprogram. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar för DPS.

Meddelanden och påminnelser i DPS

Stöd för 64-bitars iOS

Från och med den 1 februari 2015 kräver Apple att alla nya appar som skickas till App Store har stöd för 64 bitar och har byggts med SDK för iOS 8. Den DPS-version som släpps i januari 2015 innehåller en uppdatering av version 32-visningsappen för iOS, så att den följer Apples krav.

Om du har en befintlig app i App Store behöver du INTE bygga om appen.

iOS-kompatibilitet

Observera följande:

 • Om du inte har uppdaterat dina appar med flera folios sedan 13 september 2014 bör du uppdatera apparna till v. 31 eller v. 32 för att förbättra prestandan på iOS 8-enheter.
 • Version 32-visningsappen för iOS har fullt stöd för iOS 7 och iOS 8. Version 32-visningsappen fungerar med iOS 6, men DPS-teamet korrigerar inte längre fel för iOS 6.
 • Visningsappen i version 31 har stöd för iOS 6 och iOS 7 och begränsat stöd för iOS 8 (endast felkorrigeringar). Du kan fortsätta att skapa v31-appar till och med januari 2015.

Äldre Content Viewer för Android har pensionerats

Det blir trevligare att läsa på surfplattor och telefoner med Android om du använder det inbyggda Content Viewer för Android. Den inbyggda visningsappen för Android har utökade funktioner jämfört med den äldre AIR-baserade Content Viewer för Android. Observera att den AIR-baserade visningsappen för Android pensioneras och inte längre får support i och med DPS-versionen från december 2014. Mer information finns i Vanliga frågor om Content Viewer för Android.

Information om inbyggda visningsprogram för Android finns i Bygga DPS-appar för Android-enheter.

DPS Single Edition ska pensioneras

Tjänsten Digital Publishing Suite, Single Edition, kommer att vara tillgänglig för användning fram till 1 maj 2015. Kunder kan lösa in serienummer som köpts tidigare och skapa eller redigera appar under tiden. Efter 1 maj 2015 går det dock inte längre att använda DPS Single Edition för att skapa eller redigera appar. Från och med 4 december 2014 går det inte längre att köpa Single Edition på Adobe.com.

InDesign CS5.5/CS5 och DPS stöds i v. 32

Från och med v. 32 stöder DPS inte längre InDesign CS5/CS5.5. Användare med InDesign CS5/CS5.5 kan inte längre skapa folios eller artiklar eller överföra innehåll till tjänsten Folio Producer. Se DPS och stöd för InDesign CS5 och CS5.5.

Krav för DPS App Builder

Observera följande:

 • I Mac OSX 10.10 (Yosemite) måste användarna uppdatera Java Runtime Environment (JRE) för att kunna använda App Builder. Hämta JRE genom att gå till http://support.apple.com/kb/DL1572.
 • DPS App Builder stödjer Mac OSX 10.7 och senare. DPS App Builder kan inte längre installeras i Mac OSX 10.6.8 och tidigare.

Begränsning av antalet folior i Folio Producer

Med version 32 är utgivare begränsade till att bara publicera 1 000 folior i samma Folio Producer-konto och 1 200 artiklar i en folio. Om du behöver publicera fler än 1 000 folior i en app kan du använda metoden som beskrivs i avsnittet om DPS-arbetsflöde i stora volymer.

Nyheter i version 32.3 (10 november)

Följande funktioner ingår i v. 32.3-utgåvan den 10 november 2014.

DPS App Builder-stöd för Windows-appar

Webbversionen av DPS App Builder har nu stöd för att bygga Windows-appar. Se Bygga DPS-appar för Windows.

Nyheter i version 32.2 (20 oktober)

Version 32.2 innehåller flera viktiga felkorrigeringar för visningsprogrammen för iOS och Android. Mer information finns i Versionsinformation om felkorrigeringar för DPS.

Adobe Content Viewer stöder AEM-inloggning

Version 32.2 av Adobe Content Viewer (endast för iOS) innehåller nu ett alternativ för att logga in med hjälp av ett AEM-konto (Adobe Experience Manager). Version 32.2 av Adobe Content Viewer har inte godkänts av Apple än, men du kan använda DPS App Builder för att skapa en anpassad version av Adobe Content Viewer tills den uppdaterade versionen blir tillgänglig.

När du väljer fliken AEM i dialogrutan för inloggning och loggar in med ett AEM-konto kan du förhandsvisa folios utan att behöva publicera dem på tjänsten Folio Producer.

Omslagsbilder i Adobe Content Viewer-biblioteket innehåller nya knappikoner för att ange folions ursprung.

Mer information om hur du använder AEM och andra innehållshanteringssystem med DPS finns i Efficient DPS workflows leveraging CMS systems (endast på engelska).

Nyheter i version 32.1 (29 september)

Följande funktioner inkluderades i version 32.1 den 29 september 2014.

DPS Export for PowerPoint

DPS Export for PowerPoint är ett PowerPoint-tillägg som konverterar presentationer i Microsoft PowerPoint 2010 och 2013 till Adobe DPS-folior. Om du installerar DPS Export for PowerPoint på en dator med Windows visas en flik för tillägget DPS Export i PowerPoint. Du kan sedan ange exportinställningar och skapa en folio från bilderna. Varje bildruta i presentationen blir en separat PNG-artikel. Animeringar kan konverteras till bildsekvensövertäckningar och hyperlänkar bevaras.

Mer information finns i DPS Export för PowerPoint.

Förbättringar av push-meddelanden för iOS 8

Lokala meddelanden stöds nu i version 32-appar på iOS 8-enheter. När du skickar ett bakgrundspush-meddelande kan du skicka ett meddelande för användare som har accepterat push-meddelanden men som inte har tillgång till folion. Användarna kan sedan visa meddelandet eller klicka på en påminnelseknapp för att ta emot meddelandet senare.

Dessutom stöds numera nedladdning i bakgrunden även i andra appar än Newsstand på iOS 8-enheter.

Se Push-meddelanden om du vill ha mer information.

Android-visningsapp

 • PDF-artiklar i Android-appar återges nu snabbare (mellan 40 och 60 procent snabbare i tester).
 • Folios kan nu lagras på SD-kort.

Visningsprogram för Windows

API:er för CRM-integrering stöds nu på visningsprogram för Windows. Se Integrating DPS with CRM systems such as Salesforce.com (endast på engelska).

Nyheter i version 32 (8 september)

Följande funktioner inkluderades i version 32 den 8 september 2014.

Redigeringsförbättringar

Återställa folio

Om du skapar en knapp med formatet navto://relative/reset kan användare använda knappen när de vill gå tillbaka till den första artikeln och rensa läspositionerna för artiklarna. Det här alternativet är särskilt användbart för kioskappar och demonstrationsappar. Formatet stöds i visningsappar i iOS, Android och Windows, men inte i webbvisningsappar.  

API:er för CRM-integrering

Utgivare kan lagra sin kundinformation i krypterat format på iOS-enheten. Bibliotek- och lagrings-API:er innehåller nu API:t EncryptedStorageService som krypterar och lagrar objekt i en SQL Ciper-databas i det lokala applagringsutrymmet. Det här alternativet gäller endast iOS. Mer information finns i Integrating DPS with CRM systems such as Salesforce.com i DPS Developer Center (endast på engelska).

API:er för push-meddelanden nu tillgängliga

Enterprise-utgivare kan anpassa sina arbetsflöden med hjälp av AP:er för push-meddelanden. Dessa API:er gäller för närvarande endast iOS. API-dokumentationen är snart tillgänglig i DPS Developer Center.  

Ändringar i visningsappen i iOS

Ny valfri artikelförhandsvisning

DPS-teamet har skapat en alternativ artikelförhandsvisning som är avsedd att utgöra en tydligare gräns mellan gratis och skyddade folior och ge läsare enklare tillgång till nästa gratisartikel. När Enterprise-utgivare vill aktivera den alternativa artikelförhandsvisningen måste de lägga till anpassad konfigurationskod i sina zip-filer för anpassade tillståndsbanderoller.

Den alternativa förhandsvisningen fungerar bara på iPad med iOS 7 och senare. Räknade artiklar behandlas som skyddade. Dessutom kräver appen en anpassad tillståndsbanderoll. Mer information om den alternativ artikelvisningsappen finns i Configuring the Alternate Free Article Preview Experience (endast på engelska).

Flera ändringar i iOS-visningsappen

 • I iOS 7 visas inte registreringsrutan för push-meddelanden förrän välkomstskärmen har stängts.
 • En påminnelse om push-registrering visas efter iTunes-prenumerationen eller direkt tillståndsinloggning.
 • Push-registreringen aktiverar nu text, ljud, knappikoner och bakgrundshämtningar.
 • Om användaren inaktiverar iOS-inställningen för bakgrundsappuppdatering och köper en prenumeration eller loggar in för en tidningskioskapp öppnas en dialogruta som anger att bakgrundsappuppdateringen är inaktiv och att användare ska aktivera den om de vill använda sig av bakgrundshämtningar. I iOS 8 är alternativen separerade. Det betyder att du kan stänga av bakgrundsappuppdateringen medan du fortfarande kan aktivera bakgrundshämtningar. Textsträngen i dialogrutan går att anpassa i DPS App Builder.
 • I inloggningsdialogrutan för Direct Entitlement (Direktberättigande) går det nu att komma ihåg användarnamnet via en kryssruta. Användare kan stänga av eller sätta på det här alternativet när de loggar in (det är inaktivt som standard). Kryssrutan finns bara i iOS.

Ändringar i Androids visningsappar

 • Läsare uppmanas nu att bekräfta hämtningar på räknade anslutningar (icke-WiFi).
 • Analysövertäckningsspårning för ljudövertäckning och artikelsluthändelse.
 • Bakgrundsljud stöds nu.
 • Webbvyer i app stöds nu. Om du skapar en knapp med funktionen Gå till URL-adress och väljer Öppna i folio i panelen Folio Overlays visas HTML-sidan i en webbläsare i appen. Om användaren trycker på enhetens bakåtknapp visas artikeln igen.

Information om hur du bygger inbyggda Android-appar finns i Bygga DPS-appar för Android-enheter.

Ändringar i Windows visningsapp

 • Nya analyshändelser (innehållsvyer, annonsvyer, redigeringsvyer) stöds nu.
 • En delad hemlighet krävs nu för Windows-appar med köp i appen. Alternativet för namnet på Windows huvudpaketsidentitet visas nu i kontoadministrationsverktyget. Den här delade hemligheten anges automatiskt för de befintliga Windows-apparna hos Internetleverantörerna.

Mer information om hur du bygger Windows-appar finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

En jämförelsetabell över olika funktioner finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Förbättringar av push-meddelanden (ingår i version 31.3)

Push-meddelandecertifikat hanteras nu i push-meddelandetjänsten på DPS Dashboard som gör det enklare att uppdatera push-certifikat och meddelar dig när dina certifikat upphör att gälla.

Använd DPS App Builder för att ange att din app har aktiverats för push-meddelanden samt om du använder Adobes push-tjänst eller en push-tjänst från tredje part. Använd push-meddelandetjänsten för att ange dina push-certifikat och lösenord. Push-certifikaten lagras på en server – inte i själva appen.

Observera följande:

 • Ett varningsmeddelande visas när du loggar in på push-meddelandetjänsten och ett push-certifikat har upphört att gälla eller upphör att gälla inom 30 dagar.
 • Push-certifikat för befintliga appar överförs automatiskt från DPS App Builder till Folio Producer.
 • Kontrollera att dina certifikat har migrerats korrekt till push-meddelandetjänsten (DPS Dashboard > Notifications (Meddelanden)). I vissa fall, till exempel när du använder andra konton för produktions- och utvecklingscertifikat, kanske certifikaten inte har migrerats korrekt.
 • När du klickar på Notify (Meddela) i Folio Producer Organize startas push-meddelandetjänsten och gör att du kan schemalägga ett push-meddelande.

Information om push-meddelanden finns i Push-meddelanden.

Om du vill se en lista över övriga DPS-funktioner som ingår i v31-utgåvan, kan du titta i Historik över versionsinformation för nya funktioner.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online