Document Cloud for enterprise – lär dig mer och support

Kom igång

Lär dig grunderna och hantera din prenumeration.

Kom igång

Användarhandbok

Få snabba svar och detaljerade instruktioner.

Användarhandbok

Översikt av Admin Console

Lär dig använda Admin Console.
 

Översikt av Admin Console

Relaterade länkar: Enterprise  |  Creative Cloud for enterprise  |  Experience Cloud


Felsökning och hjälp

Om du planerar att ta Acrobat DC i drift är det bäst att ägna lite tid åt att fundera hur du ska driftsätta och hantera program, lagring och tjänster.

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Du måste planera och sedan skapa användaridentiteten utifrån företagets behov.

Med Hantering av användare kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Din organisation köper Adobe Enterprise-planer som ger åtkomst till olika produkter och tjänster från Adobe som kan innefatta Document Cloud-produkter. Få information om hur du finjusterar användningen av dessa planer och tjänster.

Du kan bestämma vilka program och tjänster som ska distribueras till dina användare med hjälp av de paket som du skapar. Dessa paket kan sedan distribueras till användarnas datorer i organisationen. Du kan även utföra obevakade och anpassade driftsättningar där användarna inte behöver göra något under installationen.

Se guiderna nedan om du vill veta hur du driftsätter Acrobat-produkter på olika enheter:

Du kan även läsa användarhandboken för Acrobat-administratörer om du vill veta mer om hur du hanterar Acrobat-produkter i hela organisationen.

Logga ut och logga in igen. Det löser vanligtvis de här problemen. Få fler tips om hur du löser problem med testversioner och utgångna licenser.

I miljöer där Document Cloud har distribuerats med ett serialiserat paket kan ett licensieringsfel uppstå som gör att program visas som testversioner. Omserialisera den berörda arbetsstationen. Det löser vanligtvis det här problemet.

Det kan bero på några olika saker:

  • Du kan ha installerat fel version av Acrobat DC.
  • Information kan saknas eller vara felaktig i ditt Acrobat DC-prenumerationskonto. 
  • Din dator kanske inte kan komma åt Adobes aktiveringsservrar.

Lär dig hur du felsöker dessa problem och får igång Acrobat DC igen.

För att administrera Adobe Sign för din organisation måste användaren ha Adobe Sign-administratörsbehörighet. Användaren måste också ingå i användargruppen för produktplanskonfigurationen. Om du vill hantera funktionsbeteenden i Adobe Sign-tjänsterna aktiverar du ytterligare administratörer i Admin Console.

Community

Ett forum för Enterprise- och Teams-administratörer.