Felsökning och hjälp

Distribution

Om du planerar en Acrobat DC-distribution är det bäst att ta lite tid till att fundera på hur du ska driftsätta och hantera program, lagring och tjänster.

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Du måste planera och sedan skapa användaridentiteten utifrån företagets behov.

Med Hantering av användare kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Din organisation köper Adobe enterprise-planer som ger åtkomst till olika produkter och tjänster från Adobe som kan innefatta Document Cloud-produkter. Få information om hur du finjusterar användningen av dessa planer och tjänster.

Du kan bestämma vilka program och tjänster som ska distribueras för dina användare med hjälp av de paket som du skapar. Dessa paket kan sedan distribueras till användarnas datorer i din organisation. Du kan även utföra obevakade och anpassade distributioner där användarna inte behöver göra något under installationen.

Vanliga problem

Logga ut och logga in igen. Det löser normalt de här problemen. Få mer tips om hur du löser problem vid tilldelning av en prenumeration till ett Adobe ID eller Enterprise ID.

I miljöer där Document Cloud har distribuerats med ett serialiserat paket kan ett licensieringsfel uppstå som gör att program visas som testversioner. Omserialisera den berörda arbetsstationen. Det löser vanligtvis det här problemet.

Det kan bero på några olika saker:

  • Du kan ha installerat fel version av Acrobat DC.
  • Det kan finnas felaktig information, eller saknas information, i ditt Acrobat DC-prenumerationskonto. 
  • Din dator kanske inte kan komma åt Adobes aktiveringsservrar.

Lär dig hur du felsöker dessa problem och får igång Acrobat DC igen.

För att administrera Adobe Sign för din organisation måste användaren ha Adobe Sign-administratörsbehörighet. Användaren måste också ingå i användargruppen för produktplanskonfigurationen. Om du vill hantera funktionsbeteenden i Adobe Sign-tjänsterna aktiverar du ytterligare administratörer på Admin Console.