Användarhandbok Avbryt

Namngiven användarlicensiering | Driftsättningshandbok

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   7. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   8. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   9. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Introduktion

Adobes företagserbjudanden gör att din organisation kan skapa, samarbeta och leverera på webben, på mobila enheter eller på stationära datorer med Adobes senaste appar och tjänster. Med centraliserade licenshanteringsverktyg och teknisk support på företagsnivå är din IT-funktion fullt utrustad att stötta kreativa team i stor skala.

Om du planerar en Creative Cloud- eller Document Cloud-driftsättning bör du ta lite tid till att fundera på hur du ska driftsätta och hantera program, lagring och tjänster. Det här avsnittet innehåller all information som du behöver för planeringen. Det finns flera saker du måste tänka på när du ska planera driftsättningen.

 • Licensdriftsättning
 • Identitetshantering
 • Program och uppdateringar
 • Lagring och tjänster
 • Användare, produktprofiler och licenser
 • Migrera befintliga användare

Licenshantering

När du köper en produkt från Adobe representerar en licens din rätt att använda Adobes programvara och tjänster. Licenser används för att autentisera och aktivera produkten på slutanvändarnas datorer.

Mer information finns i Licensöversikt.

Licensieringsmetoder

Namngiven användarlicens

Namngiven licensiering är användbart i följande scenarier:

 • Om du vill ge åtkomst till Adobes tjänster.
 • Om du vill använda Adobe Admin Console för centraliserad hantering av licenser och efterlevnad.
 • Om du vill ha flexibel licensiering över tid, till exempel när en designer flyttar från en videoproduktprofil till en webbproduktprofil.
 • Om du vill aktivera arbetsflöden med självbetjäning när användare behöver nya appar och uppdateringar.

Automatiskt skapade paket finns tillgängliga för hämtning från Admin Console. Paket skapas utifrån standardinställningar och köpta produkter och kan hämtas och driftsätts i befintligt skick. Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Licensiering för delade enheter

Licensiering för delade enheter är en licensieringsmetod anpassad för utbildningsinstitutioner där programvaran tilldelas en enhet i stället för en person. Alla som loggar in på enheten får tillgång till produkterna och tjänsterna från Adobe.

Licensiering för delad enhet passar för datorlabb och lektionssalar. Du kan till exempel installera Creative Cloud-program i dina datorlabb så att elever och lärare kan använda de program och tjänster som ingår i ditt licensavtal med Adobe.

Licensiering med serienummer

Licensiering med serienummer är en licensieringsmetod som inte är knuten till en användare utan till en viss dator. Den här licensieringsmetoden lämpar sig endast för ett fåtal kunder och den kan, precis som namngiven licensiering, användas för att skapa förlicensierade paket som kan fjärrdriftsätts. När licensiering med serienummer används får kunderna dock inte ut hela värdet av sin Adobe Cloud-prenumeration.

Starta migrering

Enhetslicens till licens för delad enhet

Serienummerlicens till namngiven användarlicens

Namngiven licensiering ger flera fördelar jämfört med anonym licensiering eller serienummerlicensiering. Administratörer kan noggrant följa och övervaka användningen av licenser. De kan också hantera användarnas tilldelade licenser centralt och återkalla tillgång till program och tjänster utan att behöva driftsätt paket igen. Namngivna licenser kan också aktivera självbetjäning så att kunderna kan ladda ned och installera produkter och uppdateringar. Namngivna licenser gör också att slutanvändare kan använda molntjänster, till exempel lägga till teckensnitt från Adobe Fonts, välja platser för filsynkronisering och dela och samla in feedback på Behance.

Identitetshantering

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation och kopplas till företagskatalogen via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).
 • Enterprise ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID.
 • Adobe ID: Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Du kan välja den mest passande identitetsmodellen för implementering och användning utifrån organisationens behov.

Du kan använda Federated ID, Enterprise ID och Adobe ID i samma företagsdriftsättning. Tänk på att när du skapar ett Adobe ID-konto får slutanvändaren fullständig kontroll över de filer och data som är kopplade till det kontot. När du använder ett Federated ID eller Enterprise ID är det företaget som äger och kontrollerar det här innehållet.

Adobe rekommenderar administratörer att migrera Adobe ID-användare till Federated ID:n och Enterprise ID:n för att ge organisationen fullständig kontroll över användare och programresurser.

Obs!

Adobes licensieringswebbplats stöder inte Enterprise ID eller Federated ID. Om du planerar att använda serienummerlicensiering ska alla administratörskonton skapas med Adobe ID:n. För användarkonton rekommenderar Adobe att Federated ID och Enterprise ID används.

Konfigurera en katalog

En katalog i Admin Console är en enhet som innehåller resurser, till exempel användare, och policyer, till exempel autentisering. Dessa kataloger påminner om LDAP-kataloger eller aktiva kataloger.

Mer information finns i Konfigurera identitet.

Konfigurera domäner

Användaridentiteter verifieras mot en auktoriseringskälla. Om du vill använda Federated ID eller Enterprise ID skapar du en egen auktoriseringskälla genom att lägga till en domän. Om din e-postadress till exempel är john@example.com är din domän example.com. Om du lägger till en domän kan du skapa Federated ID:n eller Enterprise ID:n med e-postadresser på den domänen. En domän kan användas antingen med Federated ID:n eller Enterprise ID:n, men inte båda. Däremot kan du lägga till flera domäner.

En organisation måste visa att den har kontroll över en domän. En organisation kan också lägga till flera domäner. En domän kan dock bara läggas till en gång. Det går inte att lägga till kända offentliga och generiska domäner, till exempel gmail.com eller yahoo.com.

Mer information finns i Konfigurera domäner.

Konfigurera enkel inloggning

Adobe Admin Console finns ett sätt för Enterprise-användare att autentisera med sin befintliga företagsidentitet. Adobe Federated ID kan integreras med ett identitetshanteringssystem för enkel inloggning (SSO). Enkel inloggning aktiveras med SAML, ett branschstandardprotokoll som ansluter ett företags identitetshanteringssystem till molntjänstleverantörer som Adobe.

När du lägger till användare med Federated ID:n skickas inte automatiska e-postmeddelanden till användarna. Du måste planera och kommunicera med användarna när du skapar Federated ID:n. Se Logga in med ett Enterprise ID för att förstå inloggningsprocessen och hur den påverkar användarnas befintliga innehåll och program om de redan har Adobe ID:n med samma e-postadress.

Om din organisation vill testa SSO-integrationen kan du göra anspråk på en testdomän som du äger. Din organisation måste ha en identitetsleverantör med konfigurerade identiteter i den testdomänen. Detta gör att du kan testa integrationen innan du gör anspråk på huvuddomänerna, så att du känner dig säker på processen för domänanspråk och konfiguration.

Mer information finns i Konfigurera enkel inloggning.

Användare, produktprofiler och licenser

För namngivna licenser används produktprofiler för att associera licenser till enskilda användare. Lägg till användare i en produktprofil för att tilldela licenser. En användare kan vara medlem i flera produktprofiler, och varje produktprofil kan ge användaren olika licenser. En användares sammanlagda berättigande är kombinationen av alla licenser som följer av alla produktprofiler.

Tänk på hur du ska tillhandahålla licensuppsättningar på ett sätt som passar hur användare tilldelas ansvar i organisationen. Om alla användare på en avdelning till exempel behöver Photoshop, kan du skapa en produktprofil för avdelningen som ger fristående programlicenser för Photoshop. Om det på en avdelning finns webbdesigners som behöver Photoshop och Dreamweaver och videoredigerare som behöver Premiere Pro och After Effects, använder du två produktprofiler: en för webbdesignerrollen och en för videoredigerarrollen.

Vissa användare har flera roller. En användare som utför både webbdesign och videoredigering kan läggas till i båda produktprofilerna och får då alla licenser från varje produktprofil, det vill säga Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro och After Effects.

Produktprofiler gör det också lätt att hantera licenser. När användare flyttar från en webbdesignroll till en videoredigeringsroll lägger du till dem i produktprofilen för videoredigering och tar bort dem från produktprofilen för webbdesign. Detta ändrar vilka produkter som är aktiverade för användaren och frigör licenser. När behoven i en produktprofil förändras, till exempel om produktprofilen för videoredigering behöver ha Prelude, kan du lägga till det i den produktprofilen och ge alla användare tillgång till Prelude direkt.

En licens förbrukas när en användare läggs till i en produktprofil. Om en användare är medlem i två produktprofiler och båda ger en fristående licens för Photoshop, förbrukar användaren två licenser. Designa dina produktprofiler så att överflödig förbrukning av licenser undviks. Identifiera varje produktprofil som behöver ett särskilt program eller en uppsättning program för att kunna utföra sitt arbete.

Identifiera följande:

 • Produkter: Licenserna för en produkt styr vilka program och tjänster som tilldelas varje medlem i en associerad produktprofil.
 • Produktprofilens namn: Identifiera varje produktprofil. De etiketter du väljer för att identifiera produktprofilerna är bara till för dig. De visas ingenstans i driftsättningspaketet, vilket betyder att du kan välja namnen utan några begränsningar. I praktiken är det bättre att skapa produktprofiler utifrån funktion, snarare än avdelningar eller team. 
 • Tjänster: Välj i en lista med tjänster som är tillgängliga för en vald produkt. Creative Cloud for enterprise innehåller till exempel tjänster som Adobe Fonts och PDF-tjänster.
 • Användare: Identifiera användare att lägga till i varje produktprofil.

Läs mer om hur du hanterar produkter och produktprofiler.

Driftsätta program och uppdateringar

Adobe levererar kontinuerlig innovation i form av funktioner och uppdateringar. IT-administratörer kan bestämma hur och när dessa uppdateringar ska implementeras. Bestäm hur program och uppdateringar ska levereras till användarna. Fundera också över vilka maskin- och programvarukrav som gäller för klientdatorer på det här stadiet. I Adobe Enterprise-erbjudandena finns flera nivåer av styrning för driftsättning av program och uppdateringar. IT-administratörer kan välja mellan att låta användarna välja själva via självbetjäning eller en mer hanterad miljö där administratörerna bestämmer när, hur och vilka produkter och funktioner som ska installeras.

Appar

Självbetjäning

Liksom miljontals Adobe-användare kan du låta användarna ladda ned och installera program själva. Användare kan logga in på www.adobe.com och hämta och installera datorprogram och få tillgång till tjänster. Självbetjäning kräver administratörsbehörighet, internetanslutningar och namngiven licensiering. Inkludera Creative Cloud-datorprogrammet i programpaketet som du driftsätter.

Självbetjäning gör att användarna kan hämta och installera program när detta behövs. Program som en användare har rätt till levereras när användaren loggar in. Andra program kan användas som en testversion under en begränsad tid. Detta frigör också administratörer från att skapa och driftsätta flera paket och uppdateringar. Självbetjäning är till exempel effektivt i följande scenarier:

 • Du har användare med olika och föränderliga behov av program.
 • Du har användare som har flera kombinationer av maskinvara och operativsystem.
 • Du har fjärrarbetare i organisationen.
 • Olika team och användare uppgraderar vid olika tidpunkter på grund av pågående projekt.
 • Du vill minska det initiala fotavtrycket på en dator genom att låta användaren installera endast de program användaren behöver, och så länge som han eller hon behöver dem.

Hanterad leverans

Du kan skapa och hämta förkonfigurerade paket från Admin Console. Dessa paket kan sedan driftsätts till klientdatorerna i din organisation. Du kan utföra installationer i bakgrunden och anpassade installationer. Slutanvändare behöver inte göra något under installationen. Driftsättningspaketen kan driftsättas med hjälp av verktyg som är branschstandard:

Du kan skapa två sorters paket: självbetjäningspaket och hanterade leveranspaket. Självbetjäningspaketet innehåller Creative Cloud-datorprogrammet som användarna kan använda för att hämta och installera programvara. Om slutanvändarna inte har administratörsbehörighet på sina datorer kan du skapa ett paket med Creative Cloud-datorprogram med utökad behörighet. Du kan också skapa ett hanterat leveranspaket som innehåller specifika program och uppdateringar. 

Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Du kan till exempel använda hanterad leverans av program för följande:

 • För att ha strikt kontroll över vilka program som är installerade på klientdatorerna.
 • För att minska bandbreddsanvändningen genom att förhindra flera självbetjäningsnedladdningar.
 • Om klientdatorerna inte har internetuppkoppling.
 • För att ha strikt kontroll över vilka versioner av program som är installerade i hela organisationen.
 • För att ändra uppdateringsinställningarna i installerade program.
Information om paketering och driftsättning av program finns i Driftsätta och leverera program och uppdateringar.

Uppdateringar

Det finns flera sätt att leverera programuppdateringar som är tillgängliga för slutanvändare. Välj ett av följande utifrån din organisations behov.

Självbetjäning

Användare kan hämta och installera uppdateringar direkt från Adobe. Denna metod gör att dina slutanvändare får tillgång till de senaste uppdateringarna när de blir tillgängliga. Uppdateringar kan laddas ner och installeras med Creative Cloud-datorprogrammet eller med Adobe Updater som finns i programmen. För dessa arbetsflöden måste klientdatorerna ha åtkomst till Adobe-servrarna och administrativ behörighet.

Alternativet är tillgängligt för både självbetjäning och hanterad programleverans.

Hanterad leverans

När du skapar paket kan du välja en metod för hanterad uppdateringsleverans.

 • Låt klientmaskinerna installera uppdateringar via en intern uppdateringsserver.
 • Fjärraktivera uppdateringar med Remote Update Manager. Använd detta alternativ när klientdatorerna inte har administratörsbehörighet.
 • Skapa och driftsätta rena uppdateringspaket.

Mer information om hanterad leverans finns i Tillämpa uppdateringar.

Lagring och tjänster

Lagring och tjänster finns för alla Creative Cloud for enterprise-planer. Lagring och tjänster är knutna till enskilda användare. Åtkomst till lagring och tjänster kräver att Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID används.

När du tilldelar en användare till en produktprofil som omfattar lagring och tjänster kan du välja att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster för produktprofilen. Genom att aktivera och inaktivera tjänster kan du definiera vad produktprofilens användare har åtkomst till och inte.

Mer information finns i Hantera Enterprise-lagring.

Flera Creative Cloud-tjänster är beroende av produktens lagringsmöjlighet. Om en produkt inte omfattar lagring är dessa tjänster inte heller tillgängliga. Vissa tjänster är obligatoriska och kan inte vara avstängda. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera tjänster.

Du kan även välja restriktiva resursinställningar som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud.

Proxy- och brandväggsinställningar

För Creative Cloud for enterprise-planer kräver tillgång till namngiven licensiering, lagring och tjänster att klientdatorerna har åtkomst till Adobes servrar. För att dessa funktioner ska fungera måste din brandvägg och proxyserver tillåta åtkomst till slutpunkter för Creative Cloud-tjänster. Läs Creative Cloud for enterprise – Network Endpoints och se till att användarna har åtkomst till de slutpunkter för webbtjänster som de behöver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto