Introduktion

Adobes företagserbjudanden gör att din organisation kan skapa, samarbeta och leverera på webben, på mobila enheter eller på stationära datorer med Adobes senaste appar och tjänster. Med centraliserade licenshanteringsverktyg och teknisk support på företagsnivå är din IT-funktion fullt utrustad att stötta kreativa team i stor skala.

Om du planerar en Creative Cloud- eller Document Cloud-distribution bör du ta lite tid till att fundera på hur du ska driftsätta och hantera program, lagring och tjänster. Det här avsnittet innehåller all information som du behöver för planeringen. Det finns flera saker du måste tänka på när du ska planera distributionen.

 • Licensdistribution
 • Identitetshantering
 • Program och uppdateringar
 • Lagring och tjänster
 • Användare, produktprofiler och licenser
 • Migrera befintliga användare

Licenshantering

När du köper en produkt från Adobe representerar en licens din rätt att använda Adobes programvara och tjänster. Licenser används för att autentisera och aktivera produkten på slutanvändarnas datorer.

Mer information finns i Licensöversikt.

Licensieringsmetoder

Namngiven användarlicens

Namngiven licensiering är användbart i följande scenarier:

 • Om du vill ge åtkomst till Adobes tjänster.
 • Om du vill använda Adobe Admin Console för centraliserad hantering av licenser och efterlevnad.
 • Om du vill ha flexibel licensiering över tid, till exempel när en designer flyttar från en videoproduktprofil till en webbproduktprofil.
 • Om du vill aktivera arbetsflöden med självbetjäning när användare behöver nya appar och uppdateringar.

Automatiskt skapade paket finns tillgängliga för hämtning från Admin Console. Paket skapas utifrån standardinställningar och köpta produkter och kan hämtas och distribueras i befintligt skick. Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Licensiering för delade enheter

Licensiering för delade enheter är en licensieringsmetod anpassad för utbildningsinstitutioner där programvaran tilldelas en enhet i stället för en person. Alla som loggar in på enheten får tillgång till produkterna och tjänsterna från Adobe.

Licensiering för delad enhet passar för datorlabb och lektionssalar. Du kan till exempel installera Creative Cloud-program i dina datorlabb så att studerande och lärare kan använda de program och tjänster som ingår i ditt licensavtal med Adobe.

Licensiering med serienummer

Licensiering med serienummer är en licensieringsmetod som inte är knuten till en användare utan till en viss dator. Den här licensieringsmetoden lämpar sig endast för ett fåtal kunder och den kan, precis som namngiven licensiering, användas för att skapa förlicensierade paket som kan fjärrdistribueras. När licensiering med serienummer används får kunderna dock inte ut hela värdet av sin Adobe Cloud-prenumeration.

Starta migrering

Enhetslicens till licens för delad enhet

Delad enhetslicensiering är en licensieringsmetod som gör det möjligt för flera slutanvändare att använda Adobe-produkter och -tjänster på delade enheter.

Admin Console låter IT-administrationen enkelt övergå från Enhetslicensiering till Delad enhetslicensiering. När dina användare har migrerat får de tillgång till dina köpta Adobe-produkter och -tjänster.

Serienummerlicens till namngiven användarlicens

Namngiven licensiering ger flera fördelar jämfört med anonym licensiering eller serienummerlicensiering. Administratörer kan noggrant följa och övervaka användningen av licenser. De kan också hantera användarnas tilldelade licenser centralt och återkalla tillgång till program och tjänster utan att behöva distribuera om paket. Namngivna licenser kan också aktivera självbetjäning så att kunderna kan ladda ned och installera produkter och uppdateringar. Namngivna licenser gör också att slutanvändare kan använda molntjänster, till exempel lägga till teckensnitt från Adobe Fonts, välja platser för filsynkronisering och dela och samla in feedback på Behance.

Identitetshantering

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation och kopplas till företagskatalogen via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).
 • Enterprise ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID.
 • Adobe ID: Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Du kan välja den mest passande identitetsmodellen för implementering och användning utifrån organisationens behov.

Du kan använda Federated ID, Enterprise ID och Adobe ID i samma företagsdistribution. Tänk på att när du skapar ett Adobe ID-konto får slutanvändaren fullständig kontroll över de filer och data som är kopplade till det kontot. När du använder ett Federated ID eller Enterprise ID är det företaget som äger och kontrollerar det här innehållet.

Adobe rekommenderar administratörer att migrera Adobe ID-användare till Federated ID:n och Enterprise ID:n för att ge organisationen fullständig kontroll över användare och programresurser.

Obs!

Adobes licensieringswebbplats stöder inte Enterprise ID eller Federated ID. Om du planerar att använda serienummerlicensiering ska alla administratörskonton skapas med Adobe ID:n. För användarkonton rekommenderar Adobe att Federated ID och Enterprise ID används.

Konfigurera en katalog

En katalog i Admin Console är en enhet som innehåller resurser, till exempel användare, och policyer, till exempel autentisering. Dessa kataloger påminner om LDAP-kataloger eller aktiva kataloger.

Om du vill använda Enterprise ID:n eller Federated ID:n börjar du med att skapa en katalog som du kan länka en eller flera domäner till.

Mer information finns i Konfigurera identitet.

Konfigurera domäner

Användaridentiteter verifieras mot en auktoriseringskälla. Om du vill använda Federated ID eller Enterprise ID skapar du en egen auktoriseringskälla genom att lägga till en domän. Om din e-postadress till exempel är john@example.com är din domän example.com. Om du lägger till en domän kan du skapa Federated ID:n eller Enterprise ID:n med e-postadresser på den domänen. En domän kan användas antingen med Federated ID:n eller Enterprise ID:n, men inte båda. Däremot kan du lägga till flera domäner.

En organisation måste visa att den har kontroll över en domän. En organisation kan också lägga till flera domäner. En domän kan dock bara läggas till en gång. Det går inte att lägga till kända offentliga och generiska domäner, till exempel gmail.com eller yahoo.com.

Mer information finns i Konfigurera domäner.

Konfigurera enkel inloggning

Adobe Admin Console finns ett sätt för Enterprise-användare att autentisera med sin befintliga företagsidentitet. Adobe Federated ID kan integreras med ett identitetshanteringssystem för enkel inloggning (SSO). Enkel inloggning aktiveras med SAML, ett branschstandardprotokoll som ansluter ett företags identitetshanteringssystem till molntjänstleverantörer som Adobe.

När du lägger till användare med Federated ID:n skickas inte automatiska e-postmeddelanden till användarna. Du måste planera och kommunicera med användarna när du skapar Federated ID:n. Se Logga in med ett Enterprise ID för att förstå inloggningsprocessen och hur den påverkar användarnas befintliga innehåll och program om de redan har Adobe ID:n med samma e-postadress.

Om din organisation vill testa SSO-integrationen kan du göra anspråk på en testdomän som du äger. Din organisation måste ha en identitetsleverantör med konfigurerade identiteter i den testdomänen. Detta gör att du kan testa integrationen innan du gör anspråk på huvuddomänerna, så att du känner dig säker på processen för domänanspråk och konfiguration.

Mer information finns i Konfigurera enkel inloggning.

Användare, produktprofiler och licenser

För namngivna licenser används produktprofiler för att associera licenser till enskilda användare. Lägg till användare i en produktprofil för att tilldela licenser. En användare kan vara medlem i flera produktprofiler, och varje produktprofil kan ge användaren olika licenser. En användares sammanlagda berättigande är kombinationen av alla licenser som följer av alla produktprofiler.

Tänk på hur du ska tillhandahålla licensuppsättningar på ett sätt som passar hur användare tilldelas ansvar i organisationen. Om alla användare på en avdelning till exempel behöver Photoshop, kan du skapa en produktprofil för avdelningen som ger fristående programlicenser för Photoshop. Om det på en avdelning finns webbdesigners som behöver Photoshop och Dreamweaver och videoredigerare som behöver Premiere Pro och After Effects, använder du två produktprofiler: en för webbdesignerrollen och en för videoredigerarrollen.

Vissa användare har flera roller. En användare som utför både webbdesign och videoredigering kan läggas till i båda produktprofilerna och får då alla licenser från varje produktprofil, det vill säga Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro och After Effects.

Produktprofiler gör det också lätt att hantera licenser. När användare flyttar från en webbdesignroll till en videoredigeringsroll lägger du till dem i produktprofilen för videoredigering och tar bort dem från produktprofilen för webbdesign. Detta ändrar vilka produkter som är aktiverade för användaren och frigör licenser. När behoven i en produktprofil förändras, till exempel om produktprofilen för videoredigering behöver ha Prelude, kan du lägga till det i den produktprofilen och ge alla användare tillgång till Prelude direkt.

En licens förbrukas när en användare läggs till i en produktprofil. Om en användare är medlem i två produktprofiler och båda ger en fristående licens för Photoshop, förbrukar användaren två licenser. Designa dina produktprofiler så att överflödig förbrukning av licenser undviks. Identifiera varje produktprofil som behöver ett särskilt program eller en uppsättning program för att kunna utföra sitt arbete.

Identifiera följande:

 • Produkter: Licenserna för en produkt styr vilka program och tjänster som tilldelas varje medlem i en associerad produktprofil.
 • Produktprofilens namn: Identifiera varje produktprofil. De etiketter du väljer för att identifiera produktprofilerna är bara till för dig. De visas ingenstans i distributionspaketet, vilket betyder att du kan välja namnen utan några begränsningar. I praktiken är det bättre att skapa produktprofiler utifrån funktion, snarare än avdelningar eller team. 
 • Tjänster: Välj i en lista med tjänster som är tillgängliga för en vald produkt. Creative Cloud for enterprise innehåller till exempel tjänster som Adobe Spark och Adobe Fonts.
 • Användare: Identifiera användare att lägga till i varje produktprofil.

Mer information finns i Hantera produkter och profiler.

Distribuera program och uppdateringar

Adobe levererar kontinuerlig innovation i form av funktioner och uppdateringar. IT-administratörer kan bestämma hur och när dessa uppdateringar ska implementeras. Bestäm hur program och uppdateringar ska levereras till användarna. Fundera också över vilka maskin- och programvarukrav som gäller för klientdatorer på det här stadiet. I Adobe Enterprise-erbjudandena finns flera nivåer av styrning för distribution av program och uppdateringar. IT-administratörer kan välja mellan att låta användarna välja själva via självbetjäning eller en mer hanterad miljö där administratörerna bestämmer när, hur och vilka produkter och funktioner som ska installeras.

Appar

Självbetjäning

Liksom miljontals Adobe-användare kan du låta användarna ladda ned och installera program själva. Användare kan logga in på www.adobe.com och hämta och installera datorprogram och få tillgång till tjänster. Självbetjäning kräver administratörsbehörighet, internetanslutningar och namngiven licensiering. Inkludera Creative Cloud-datorprogrammet i programpaketet som du distribuerar.

Självbetjäning gör att användarna kan hämta och installera program när detta behövs. Program som en användare har rätt till levereras när användaren loggar in. Andra program kan användas som en testversion under en begränsad tid. Detta frigör också administratörer från att skapa och distribuera flera paket och uppdateringar. Självbetjäning är till exempel effektivt i följande scenarier:

 • Du har användare med olika och föränderliga behov av program.
 • Du har användare som har flera kombinationer av maskinvara och operativsystem.
 • Du har fjärrarbetare i organisationen.
 • Olika team och användare uppgraderar vid olika tidpunkter på grund av pågående projekt.
 • Du vill minska det initiala fotavtrycket på en dator genom att låta användaren installera endast de program användaren behöver, och så länge som han eller hon behöver dem.

Hanterad leverans

Du kan skapa och hämta förkonfigurerade paket från Admin Console. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation. Du kan utföra installationer i bakgrunden och anpassade installationer. Slutanvändare behöver inte göra något under installationen. Distributionspaketen kan distribueras med standardiserade verktyg som Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) och Apple Remote Desktop (ARD).

Du kan skapa två sorters paket: självbetjäningspaket och hanterade leveranspaket. Självbetjäningspaketet innehåller Creative Cloud-datorprogrammet som användarna kan använda för att hämta och installera programvara. Om slutanvändarna inte har administratörsbehörighet på sina datorer kan du skapa ett paket med Creative Cloud-datorprogram med utökad behörighet. Du kan också skapa ett hanterat leveranspaket som innehåller specifika program och uppdateringar. 

Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Du kan till exempel använda hanterad leverans av program för följande:

 • För att ha strikt kontroll över vilka program som är installerade på klientdatorerna.
 • För att minska bandbreddsanvändningen genom att förhindra flera självbetjäningsnedladdningar.
 • Om klientdatorerna inte har internetuppkoppling.
 • För att ha strikt kontroll över vilka versioner av program som är installerade i hela organisationen.
 • För att ändra uppdateringsinställningarna i installerade program.
Mer information om hur du paketerar och distribuerar program finns i Användarhandbok för paketering.

Uppdateringar

Det finns flera sätt att leverera programuppdateringar som är tillgängliga för slutanvändare. Välj ett av följande utifrån din organisations behov.

Självbetjäning

Användare kan hämta och installera uppdateringar direkt från Adobe. Denna metod gör att dina slutanvändare får tillgång till de senaste uppdateringarna när de blir tillgängliga. Uppdateringar kan laddas ner och installeras med Creative Cloud-datorprogrammet eller med Adobe Updater som finns i programmen. För dessa arbetsflöden måste klientdatorerna ha åtkomst till Adobe-servrarna och administrativ behörighet.

Alternativet är tillgängligt för både självbetjäning och hanterad programleverans.

Hanterad leverans

När du skapar paket kan du välja en metod för hanterad uppdateringsleverans.

 • Låt klientmaskinerna installera uppdateringar via en intern uppdateringsserver.
 • Fjärraktivera uppdateringar med Remote Update Manager. Använd detta alternativ när klientdatorerna inte har administratörsbehörighet.
 • Skapa och distribuera rena uppdateringspaket med Creative Cloud Packager.

Mer information om hanterad leverans finns i Tillämpa uppdateringar.

Lagring och tjänster

Lagring och tjänster finns för alla Creative Cloud for enterprise-planer. Lagring och tjänster är knutna till enskilda användare. Åtkomst till lagring och tjänster kräver att Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID används.

När du tilldelar en användare till en produktprofil som omfattar lagring och tjänster kan du välja att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster för produktprofilen. Genom att aktivera och inaktivera tjänster kan du definiera vad produktprofilens användare har åtkomst till och inte.

Mer information finns i Hantera Enterprise-lagring.

Flera Creative Cloud-tjänster är beroende av produktens lagringsmöjlighet. Om en produkt inte omfattar lagring är dessa tjänster inte heller tillgängliga. Vissa tjänster är obligatoriska och kan inte vara avstängda. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera tjänster.

Du kan även välja restriktiva resursinställningar som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud.

Proxy- och brandväggsinställningar

För Creative Cloud for enterprise-planer kräver tillgång till namngiven licensiering, lagring och tjänster att klientdatorerna har åtkomst till Adobes servrar. För att dessa funktioner ska fungera måste din brandvägg och proxyserver tillåta åtkomst till slutpunkter för Creative Cloud-tjänster. Läs Creative Cloud for enterprise – Network Endpoints och se till att användarna har åtkomst till de slutpunkter för webbtjänster som de behöver.